İngilizce Dış Görünüş Özellikleri Physical Appearance. İngilizce Dış Görünüş Özellikleri Physical Appearance

12  Download (1)

Full text

(1)

İngilizce Dış Görünüş Özellikleri – Physical Appearance

İngilizcede birinin fiziksel özelliklerinin nasıl olduğunu sorarken “What does he/she look like?” sorusunu kullanırız. “O nasıl görünür? / Dış görünüşü

nasıldır?” gibi anlamlara gelir. Birisinin dış görünüşünü tarif ederken saç, göz, boy, ağırlık gibi özelliklerinden bahsedebiliriz. İngilizcede Fiziksel özellikleri anlatırken

kullanabileceğimiz bazı kelimeler şunlardır:

İngilizce Dış Görünüş Özellikleri – Physical Appearance

İngilizcede birinin fiziksel özelliklerinin nasıl olduğunu sorarken “What does he/she look like?” sorusunu kullanırız. “O nasıl görünür? / Dış görünüşü

nasıldır?” gibi anlamlara gelir. Birisinin dış görünüşünü tarif ederken saç, göz, boy, ağırlık gibi özelliklerinden bahsedebiliriz. İngilizcede Fiziksel özellikleri anlatırken

kullanabileceğimiz bazı kelimeler şunlardır:

İngilizce Fiziksel Özellikler – Physical Appearance

İngilizce Saç Tipleri – Hairs

İNGİLİZCE TÜRKÇE

� dark hair koyu renk saç

� blonde hair sarı saç

(2)

� fair hair kumral saç

� brown hair kahverengi saç

� ginger hair kızıl saç

� curly hair kıvırcık saç

� wavy hair dalgalı saç

� straight hair düz saç

� short hair kısa saç

(3)

� long hair uzun saç

İngilizce Göz Renkleri – Eyes

İNGİLİZCE TÜRKÇE

� blue eyes mavi gözler

� green eyes yeşil gözler

� hazel eyes ela gözler

� brown eyes kahverengi gözler

� big eyes büyük gözler

(4)

� small eyes küçük gözler

İngilizce Görünüş – Look

İNGİLİZCE TÜRKÇE

� handsome Yakışıklı

� beautiful Güzel

� ugly Çirkin

� attractive çekici, etkileyici

İngilizce Yaş – Age

İNGİLİZCE TÜRKÇE

(5)

� young Genç

� middle-aged orta yaşlı

� old Yaşlı

İngilizce Boy – Height

İNGİLİZCE TÜRKÇE

� short Kısa

� medium height orta boy

� tall Uzun

(6)

İngilizce Kilo – Weight

İNGİLİZCE TÜRKÇE

� thin / slim Zayıf

� medium weight orta kilo

� fat / plump / overweight Şişman

� well-built kaslı, yapılı vücut

> Yukarıda verilen kelimeleri kullanarak bir kişinin fiziksel özelliklerini anlatan cümleler kurmak istediğimizde “am/is/are” veya “have got/has got” yapılarına ihtiyaç duyarız.

Boy, kilo, yaş ve görünüşten bahsederken “am/is/are“; göz ve saçtan bahsederken ise sahip olmak anlamını katan “have got/has got” kullanırız.

Example(s) / Örnek(ler)

» He is tall and well-built. He is handsome. He has got blue eyes and fair hair.

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:

(Varsayılan) Segoe UI, 11,5 nk, Yazı tipi rengi: Özel Renk(RGB(34;34;34))

(7)

» She is of medium height and medium weight. She is beautiful. She has got brown eyes and long, wavy, blonde hair.

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:

(Varsayılan) Segoe UI, 11,5 nk, Yazı tipi rengi: Özel Renk(RGB(34;34;34))

(8)

İngilizce Kişilik Özellikleri – Personality

İngilizce kişilik özellikleri personality başlığı altında incelenmektedir.

Bir kişinin karakterinin nasıl olduğunu öğrenmek istediğimizde karşımızdaki kişiye “What kind of a person is he? , What is Ayşe like?” soru kalıplarından birini yöneltebiliriz ve bu sorulara cevap verirken kişileri tanımlayacak bazı sıfatlar kullanırız. Kişinin kişilik özelliklerini ifade ederken kullanılan bazı sıfatları şu şekilde sıralayabiliriz:

İngilizce Kişisel Özellikler / Personal Traits

Selfish: Bencil Helpful: Yardımsever Cheerful: Neşeli

Bad-tempered: Kötü huylu Good-tempered: İyi huylu Polite = Kind: Nazik, kibar Rude: Kaba

Lazy: Tembel

Hardworking: Çalışkan Naughty: Yaramaz Stingy = Mean: Cimri Generous: Cömert Understanding: Anlayışlı Social: Sosyal

(9)

Patient: Sabırlı Impatient: Sabırsız

Trustworthy = Reliable: Güvenilir Friendly: Arkadaş canlısı

Talkative: Konuşkan Honest: Dürüst

Dishonest: Dürüst olmayan Funny: Eğlenceli

Shy: Utangaç Nervous: Sinirli Jealous: Kıskanç Punctual: Dakik

Supportive: Destekleyici Sincere: İçten, samimi Sensitive: Duyarlı,hassas Stubborn: İnatçı

Cute: Sevimli Serious: Ciddi

Clever = Intelligent: Akıllı Silly: Budala, salak

(10)

Quiet: Sessiz

Easygoing: Kaygısız, uysal Attractive: Etkileyici Calm: Sakin

Brave: Cesur Boring: Sıkıcı Cowardly: Korkak Forgetful: Unutkan Thoughtful: Düşünceli

Responsible: Sorumluluk sahibi Outgoing: Dışa dönük, sosyal Ambitious: Hırslı

Merciful: Merhametli Clumsy: Sakar Busy: Meşgul Careful: Dikkatli Tolerant: Hoşgörülü

> İngilizce kişilik özelliklerini bildiren sıfatları (personality) örnek cümleler içerisinde kullanalım:

Example(s) / Örnek(ler)

(11)

» Jack is very clumsy. He always break things.

(Jack çok sakardır. O her zaman eşyaları kırar.)

» Ayşe always tells the truth. She is very honest.

(Ayşe her zaman doğru söyler. O çok dürüsttür.)

» Hande is dishonest. She never tells the truth.

(Hande dürüst değildir. O asla doğru söylemez.)

» She always does her homework. She is hardworking.

(O her zaman ödevlerini yapar. O çalışkandır.)

» My uncle is very stingy. He never helps the poor.

(Amcam çok cimridir. Asla fakirlere yardım etmez.)

» Mike always shares his sandwich with me. He is generous.

(Mike her zaman sandviçini benimle paylaşır. O cömerttir.)

» My father never tells joke. He is serious.

(Babam asla şaka yapmaz. O ciddidir.)

» She never says “please” and “thank you”. She is rude.

(O asla “lütfen” ve “teşekkür ederim” demez. O kabadır.)

» He’s selfish. He always thinks of himself.

(O bencildir. O sürekli kendini düşünür.)

» He never comes late. He is punctual.

(O asla geç kalmaz. O dakiktir.)

» She is forgetful. She can’t find things.

(O unutkandır. O eşyaları bulamaz.)

(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :