• Sonuç bulunamadı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Faaliyet Listesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Faaliyet Listesi"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Faaliyet Listesi

Fakülte : Siyasal Bilgiler Fakültesi Yıl : 2020

Bitiş Yılı : 2020

Kayıt Sayısı: 125 Yayınlar

ÖZBUĞDAY F. C. , TİRGİL A., Sanayi ve Rekabet Politikaları, Ekonomi Politikaları - Seçilmiş Konular, Karagöl Erdal Tanas, Özgür Önder, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.135-156, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

ÖZ DÖM Ö., KARGIN AKKOÇ G., Transition of Kazakhstan and Uzbekistan: Gradual Reform Path vs Shock Therapy, 11th Current Debates in Social Sciences, 29 - 30 Eylül 2020 , Uluslararası , Bildiri

ÖZBUĞDAY F. C. , TİRGİL A., KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ VE SATIŞLAR: TÜRKİYE’xxDEKİ İMALAT FİRMALARI İÇİN BİR ANALİZ, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.57, ss.45-57, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Özbuğday F. C. , Tirgil A., Köse E. G. , Efficiency changes in long-term care in OECD countries: A non-parametric Malmquist Index approach, Socio-Economic Planning Sciences, cilt.70, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

ÖZBUĞDAY F. C. , FINDIK D., BAŞÇI S., METİN ÖZCAN K., Attitudes of SMEs towards the Elements of Eco-Efficiency: The Turkish Case, Regulations in the Energy Industry Financial, Economic and Legal Implications, Dorsman, André Ozgur, Arslan-Ayaydin Thewissen, James, Editör, Springer, ss.147-168, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Çukur A., Tirgil A., Özbuğday F. C. , Cross-Border Trade in Healthcare Services and Its Financing in the Single European Market, The Growth- Oriented Economic Policy of the EU, Angelo Santagostino,Burçak Müge Vural, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.160-178, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Sadık G., Kaya C., In Search of the Parameters for a New Refugee Deal to Enhance EU-Turkey Cooperation in Border Management and Security, Revisiting European Security Challenges and Regions in Transition, Hatice Yazgan Sühal Şemşit, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.23-41, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

KARAGÖL E. T. , GÖRÜŞ M. Ş. , Enerji Politikaları ve Uygulanabilirlikleri, Ekonomi Politikaları - Seçilmiş Konular, KARAGÖL ERDAL TANAS, ÖZGÜR ÖNDER, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.235-252, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

SADIK G., KAYA C., In Search of the Parameters for a New Refugee Deal to EnhanceEU-Turkey Cooperation in Border Management and Security, Revisiting European Security: Challenges and Regions in Transition, Yazgan, Hatice ve Şemşit, Sühal, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.23-42, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Özbuğday F. C. , Fındık D., Metin Özcan K., Başçı S., Resource efficiency investments and firm performance: Evidence from European SMEs, Journal of Cleaner Production, cilt.252, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

ZENGİN Ü. N. , ÖNDER M., Ak Parti Dönemi Asker Sivil İlişkileri, Türkiye'nin Siyasal Hayatı, Şeyhanlıoğlu, Hüseyin, Editör, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, Ankara, ss.359-383, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

Uzun M. M. , COVID-19 İle Mücadelede Yapay Zekâ Uygulamaları, DİSİPLİNLERARASIPOLİTİKA VİZYONUVE STRATEJİLER2020, İbrahim Demir, Editör, Iksad Publishing House, Ankara, ss.154-168, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Çalışkan E., SUNNI POLITICAL CULTURE AND ITS EFFECTS ON THE TURKISH STATE TRADITION, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.17-40, 2020 , Ulusal , Tam Makale

(2)

Yilanci V., GÖRÜŞ M. Ş. , Considering nonlinearity and structural changes in the convergence of clean energy consumption: the case of OECD countries, Management of Environmental Quality: An International Journal, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Uzun M. M. , Yapay Zekâ: Fırsat Ve Tehditler ., DİSİPLİNLERARASI POLİTİKA VİZYONU VE STRATEJİLER 2020, İbrahim Demir, Editör, Iksad Publishing House, Ankara, ss.137-153, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Nikonov L. V. , KÖKTAŞ M., Antigone, Cicero and Natural Law, The Idea and Values of Europe:: From Antigone to the Charter of Fundamental Rights, Angelo Santagostino, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.8-11, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

ŞEN H., Kaya A., Are the twin or triple deficits hypotheses applicable to post-communist countries?, Panoeconomicus, cilt.67, ss.465-489, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Uzun M. M. , Koronavirüsle Mücadelede Kriz Yönetimi ve Kamu Politikası Yapımı, Teknik Rapor, ss.7-68, 2020 , Ulusal , Diğer Yayınlar

OĞUZ F., KARGIN AKKOÇ G., The Liberalization of the European Electricity Markets: the Future of Regulation, The Growth-Oriented Economic Policy of the EU, Angelo Santagostino, Burçak Müge Vural, Editör, Cambridge Scholars Publisher, Londrina, ss.136-159, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

ÖNDER M., UZUN M. M. , Governance Reforms in Turkey, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE MUSLIM UMMAH, İstanbul, Türkiye, 12 - 18 Aralık 2020 , Uluslararası , Bildiri

Oğuz F., Kargın Akkoç G., The Liberalization of the European Electricity Markets: The Future of Regulation, The Growth-Oriented Economic Policy of the EU, Angelo Santagostino,Dr Burçak Müge Vural, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Tirgil A., Özbuğday F. C. , Does Public Health Insurance Provide Financial Protection Against Out-Of-Pocket Health Payments? Evidence from Turkey, Sosyoekonomi, cilt.28, ss.11-24, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

SEREN M., The Rise of the Turkish Defense Industry in the AK Party Era: Causes, Context, and Strategic Implications, AK Party Years in Turkey: Domestıc and Foreign Policy, Duran Burhanettin, Kanat Kılıç Buğra, Editör, SETA Publications, İstanbul, ss.363-390, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

KARAGÖL E. T. , EASTERN MEDITERRANEAN ECONOMIES AND TURKEY, East Mediterranean and Turkey-Political, Judicial and Economic Perspectives, Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Editör, SETA, ss.273-299, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

BÜLBÜL K., Küreselleşme, Şehir ve Aidiyet: Şarı Geleceğe Taşımak, Kent ve Maneviyat, , Editör, İdealkent Yayınları, Ankara, ss.145-163, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

KORKUT C., Kapitalist İktisat Sisteminin Dönüşümünün Şafağında İslâm İktisadı, Muhafazakar Düşünce Dergisi, ss.242-243, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Özgen Ö., Şüküroğlu V. K. , Akar B., Political Consumerism and Social Networking Usage: A Case Study, Handbook of Research on New Media Applications in Public Relations and Advertising, Elif Eşiyok, Editör, IGI- Global , Pennsylvania, ss.334-354, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

TİRGİL A., Tütün yasağının genişletilmesinin sigara kullanıcısı olma olasılığı üzerine etkileri: Türkiye örneği, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.189-198, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Akar B., Akar N., Vaccine Hesitancy in Turkey, Journal Of Paediatrics And Child Health, cilt.56, ss.180-186, 2020 , Uluslararası , Editöre Mektup

DEVELİ A., ŞAHİN G., LONG-TERM NATURAL GAS CONTRACTS AND ECONOMIC PERFORMANCE: A HISTORICAL DECOMPOSITION ANALYSIS FOR TURKEY, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, cilt.55, ss.2434-2461, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

DEVELİ A., ERDEM M., Policy Implementations regarding Energy Union in the Single European Market and the Position of Turkey as an Energy Hub, The Growth-Oriented Economic Policy of the EU, Angelo Santagostino, Burçak Müge Vural, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.97-122, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

(3)

DEVELİ A., KAVAS B. N. , ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ SORUNLAR BAĞLAMINDA COVİD-19 PANDEMİSİNİN KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.84-112, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

DEVELİ A., Bolat F., TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL CİNSİYET POLİTİKALARINA AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARININ YANSIMALARI, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.4-29, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

ALBAYRAK S. O. , Yerel Yönetimlerde Personel Yönetimi, Yerel Yönetimler Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar, Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.31-61, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Akyüz M., Demir İ., Foreign Direct Investment in the Healthcare Sector and Its Potential Benefit for the EU, The Growth-Oriented Economic Policy of the EU, Prof. Dr. Angelo Santagostino,Prof. Dr. Burçak Müge Tunaer Vural, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.179-201, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Önder M., Uzun M. M. , Yapay Zeka Stratejileri ve Türkiye , Teknik Rapor, ss.34-55, 2020 , Ulusal , Diğer Yayınlar

SADIK G., Terrorism and Hybrid Threats: Analyzing Common Characteristics and Constraints for Counter-measures, EICTP Vienna Research Papers on Transnational Terrorism and Conuter-terrorism: Current Developments, Stockhammer, Nicolas, Editör, Citypress GmbH, Viyana, ss.73-81, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Yıldız A., İngiltere Tarihi, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2020 , Ulusal , Kitap

İPEK E., KARAGÖL E. T. , Geleneksel Kalkınma Yardımı Anlayışına Eleştirel Bir Bakış, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.5410-5437, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

SADIK G., Terörle ve Hibrit Tehditlerle Mücadelede Avrupa-Atlantik İşbirliğinin Deniz Güvenliğine Etkileri, 6. Uluslararası İstanbul Güvenlik Konferansı, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2020 , Uluslararası , Bildiri

ÖZGÜR Ö., Ekonomik İstikrarsızlıklar: Kaynakları, Politika Önerileri ve IMF İstikrar Programları, Ekonomi Politikaları-Seçilmiş Konular, Erdal Tanas Karagöl, Önder Özgür, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.191-205, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

KARAGÖL E. T. , KÜRESEL EKONOMİDE YENİ GÜÇ DENGESİ VE İSLAM ÜLKELERİ, INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS, 12 - 13 Aralık 2020, ss.51-56 , Uluslararası , Bildiri

YORULMAZ R., TELCİ İ. N. , AKSOY M., YETİM M., ULUSLARARASI SİYASETTE DOĞU AKDENİZ, ORTADOĞU YAYINLARI, 2020 , Ulusal , Kitap

ASLAN Ö., What makes coups outside the chain of command in Turkey succeed or fail?, Mediterranean Politics, cilt.25, ss.433-455, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Akar B., Teknolojik Vatandaşlık ve İnsan Genetiğinin Ticarileşmesi ile İlgili Risk Algıları, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2009 , Ulusal , Bildiri

BÜLBÜL K., POLITICAL SCIENCE - Concepts, Institutions,Ideologies, ADRES PUBLICATIONS, Ankara, 2020 , Ulusal , Kitap

SADIK G., Yalçın İspir A., COMPARATIVE ANALYSIS OF NORTH ATLANTIC TREATYORGANIZATION (NATO) AND SHANGHAI COOPERATIONORGANIZATION (SCO) IN TERMS OF THEIR COUNTERTERRORISM DOCTRINES, ORGANIZATIONAL STRUCTURES ANDPRACTICES, NEW WORLD ARCHITECTURE OF ECONOMY AND SECURITY, Rüştü Salim, Savaş BİÇER, Ahmet YILDIZ, Editör, Tasam Yayınları, İstanbul, ss.117-132, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

SADIK G., Covid-19 Sonrası Küresel Güvenlik Trendleri, Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar, Yeni Trendler, Ulutaş, Ufuk, Editör, SAM Yayınları, Ankara, ss.97-102, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

Aslan Ö., Domestic and International Constituencies in Military Coups, Oxford University Press, London , ss.k, 2020 , Uluslararası , Ansiklopedide Konu

ALBAYRAK S. O. , Bulgaristan Kamu Personel Rejimi, Bulgaristan İdari, Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Yapı, Burak Tangör, Editör, Türk İdari Araştırmalar Vakfı TİAV, Ankara, ss.175-226, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

(4)

TİRGİL A., ACAR Y., Mental Illness, Gender, and Labor Supply, Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume III, Özçelik Özer, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.313-322, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Ayhan E., Önder M., TÜRKİYE’DEKİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ MAKALELERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ, EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, Baku, Azerbaycan, 6 - 09 Aralık 2020 , Uluslararası , Bildiri

Karagenç G. K. , Anayasa Yapımında İdealin Arayışı, Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, cilt.4, ss.154-174, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Karagenç G. K. , CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİNİN İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ, INTERNATIONAL MARMARA SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IMASCON 2020 – AUTUMN) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2020, ss.66 , Uluslararası , Bildiri

Karagenç G. K. , İDEAL ANAYASA YAPIM SÜRECİ, INTERNATIONAL MARMARA SOCİAL SCİENCES CONGRESS (IMASCON 2020 - AUTUMN) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2020, ss.44 , Uluslararası , Bildiri

DEVELİ A., Özdoğan F., İKTİSAT POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE TEK PARTİ DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARINDA SOSYAL POLİTİKA HEDEFLERİ (1923-1939), Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.4-36, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

DEVELİ A., SAYAR R., GLOBALIZATION AND PUBLIC-PRIVATE COOPERATION: A CASE of TURKEY, NEW TRENDS IN THE WORLD ECONOMY IN THE 21ST CENTURY, Ramazan Sayar, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.87-103, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

DEVELİ A., Yıldız D. Ö. , İŞ YAŞAMINDA BİR RİSK: MOBBİNG ÜZERİNE MİNÖR BİR İNCELEME, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.107-121, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

SEREN M., Pakistan’in Güvenlik ve Savunma Politikalarının Dönüşümü: Tarihsel Bir Analiz, Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 2-3, Ermağan İsmail, Özay Mehmet, Keyvan Özlem Zerrin, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.479-510, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

Akyüz M., Nazlıoğlu Ş., Karul Ç., Dynamics of suicide in Turkey: an empirical analysis, EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, cilt.26, ss.1-16, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

ÖZCAN S., Roma, İstanbul ve Moskova Arasında Ukrayna’daki Kiliseler Sorununun Kökenleri, Avrasya Etüdleri, 2020 , Ulusal , Tam Makale

DOĞRUL M., KORKUT C., The Future of Cryptocurrency After the Pandemic, Reflections on the Pandemic in the Future of the World, Şeker Muzaffer, Özer Ali, Korkut Cem, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, ss.641-654, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

BÜLBÜL K., Demokrasilerde Özgürlük-Güvenlik Dengesi, Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu-4, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Temmuz 2020 , Ulusal , Bildiri

Aydın G., Nyadera I. N. , Önder M., Strategic Management in Turkey’s Public Sector: Reforms and Application Issues, Public Organization Review, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

OĞUZ F., Hayekian complexity and the role of regulation in electricity markets, Economic Affairs, cilt.40, ss.406-418, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

BULUT M., KORKUT C., A New Economic Development Paradigm: Sustainability and Islam, 12th Intenational Conference on Islamic Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 14 - 20 Haziran 2020, ss.144 , Uluslararası , Bildiri

DEVELİ A., Eren B., Türkiye’de Sektörel Kredi Talebinin Dinamikleri, Bankacılar Dergisi, cilt.31, ss.3-37, 2020 , Ulusal , Tam Makale

Karagenç G. K. , CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI MAKAMININ EGEMENLİĞİN KULLANIMI ÖZELİNDE İNCELENMESİ, ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.240-241 , Uluslararası , Bildiri

ŞEN H., Kaya A., Output-volatility reducing effects of automatic stabilizers: Policy implications for EMU member states, Journal of Policy Modeling, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Dama N., Yılmaz M., Yusufeli Barajı'nın Sosyal Politika Perspektifi: Sorunlar, Fırsatlar ve Beklentiler, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2020 , Ulusal , Kitap

(5)

İslam N., ÖNDER M., Islamism, Politics and Bangladesh: The Democratic and Political Culture of Bangladesh Jamaat-e Islami (BJI), Fourth International Conference on the Muslim Ummah Governance and Political Authority in the Muslim World:Examining Theory and Practice, İstanbul, Türkiye, 12 Aralık 2020 , Uluslararası , Bildiri

OĞUZ F., GÖKSAL K., OĞUZ S., ŞAHİN M., Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı Birinci Faz Etki Analizi Çalışması, ILO Publishing, Ankara, 2020 , Uluslararası , Kitap

KARAGÖL E. T. , ÖZGÜR Ö., GÖRÜŞ M. Ş. , Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Standart Makroekonomik Analiz: Ampirik Bir Uygulama, International Congress of Management Economy and Policy, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2020, ss.116-123 , Uluslararası , Bildiri

KARAGÖL E. T. , Doğu Akdeniz Ekonomileri ve Türkiye, Doğu Akdeniz ve Türkiye’xxnin Hakları, Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Editör, SETA, ss.295-323, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

KARAGÖL E. T. , Enerji Arz Güvenliğinde Değişimin Rolü, International Congress of Energy Economy an Security 2020, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2020 , Uluslararası , Bildiri

ÖZCAN G., KAR M., The Future of the Tourism Sector after the Great Lockdown, REFLECTIONS ON THE PANDEMICin the Future of the World, Şeker, Muzaffer Özer, Ali Korkut, Cem, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.581-596, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

SEREN YEŞİLTAŞ M., Küresel Koronavirüs Krizinin Uluslararası İlişkilere Yansımaları, DİSİPLİNLERARASI POLİTİKA VİZYONU VE STRATEJİLER 2020, İbrahim Demir, Editör, Iksad Publishing House, Ankara, ss.192-212, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

BÜLBÜL K., SİYASET BİLİMİ SÖZLÜĞÜ, Adres Yayınları, Ankara, 2020 , Ulusal , Kitap

Kıvrak Köroğlu E., Conceptualizing Populism: Definitions and Perspectives, The Rise of Populism, Prof.Dr.Murat Çemrek,Doç.Dr.Gökhan Bozbaş, Editör, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, ss.1-18, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Özkan S., HENRY DAVID THOREAU'NUN DOĞA ALGISI, Avrasya Uluslararsı Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.247-256, 2020 , Ulusal , Tam Makale

SİNKAYA B., Suriye İç Savaşı’nın Arap Aleviler Üzerindeki Etkileri, İnsan & Toplum, cilt.10, ss.95-128, 2020 , Ulusal , Tam Makale

Güneş C., Karadeniz'de Uluslararası Ticaretin Ölçülmesi ve Analizi (1830-1913), Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.385-401, 2020 , Ulusal , Tam Makale

Akyüz M., Gueye G. N. , Karul Ç., Long Run Dynamics between Trade Liberalization and Income Inequality in the European Union: The Case for Cross-Section Dependence, 46th Annual Conference of Eastern Economic Association, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Şubat - 01 Mart 2020 , Uluslararası , Bildiri

KORKUT C., İslâm İktisadında Para ve Para Politikası Uygulaması, İslam İktisadında Para Bakırdan Dijitale, Korkut Cem, Editör, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, ss.1-27, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Dama N., Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Sunulan Refah Hizmetlerinin Türkiye’nin Refah Sistemindeki Dönüştürücü Perspektifi , Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, ss.207-235, 2020 , Ulusal , Tam Makale

SEREN M., Medikal İstihbaratın Yükselişi, COVID-19 Sonrası Küresel Sı̇stem: Eski Sorunlar, Yeni Trendler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Editör, SAM Yayınları, Ankara, ss.86-92, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

İslam N., ÖNDER M., NYADERA NYABURİ I., Islam, Politics and Bangladesh: A QualitativeContent Analysis on the Democratic and

PoliticalCulture of Bangladesh Jamaat-e-Islami (BJI), ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.291-317, 2020 , Ulusal , Tam Makale

Özbuğday F. C. , Fındık D., Başçı S., Metin Özcan K., Attitudes of SMEs towards the Elements of Eco-Efficiency: The Turkish Case, Regulations in the Energy Industry Financial, Economic and Legal Implications, Andre Dorsman,Özgür Arslan-Ayaydın,James Thewissen, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.1-25, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Doğrul M., Korkut C., Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Kripto Paraların Finansal Sisteme Entegrasyonu, Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği, Muzaffer Şeker,Yasin Bulduklu,Cem Korkut,Mürsel Doğrul, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.279-290, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

(6)

Yıldız A., Kopuş ile Süreklilik Arasında Tarih Bilinci: Erken Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Namık Kemal, Turkish History Education Journal, cilt.9, ss.170-188, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

BÜLBÜL K., İSLAM’DA ADALET, PROF. DR. SABRİ ORMAN İLE YAZIŞMALAR, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.35, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Korkut C., Küresel Salgın Sonrasında Ekonomi ve Finansta Türkiye: Alternatifler ve Fırsatlar, Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği, Muzaffer Şeker,Ali Özer,Cem Korkut, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.561-584, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

SEREN M., Turkey’s Military Spending Trends: A Reflection of Changes in Defense Policy, Insight Turkey, cilt.22, ss.183-214, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

SULA İ. E. , Uluslararası Güvenlik Çalışmalarının Kuramsal Dönüşümü ve Değişen Güvenlik Tanımları, Güncel Uluslararası Güvenlik Sorunları, Karaslan Hakan, Demirel Murat, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-18, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

DEVELİ A., İLGÜN B., TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE MİKRO BİR ANALİZ, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.110-123, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

DEVELİ A., KAVAS Ç., TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ YABANCILARIN KAYITDIŞI İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.4-23, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Karagenç G. K. , CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET YETKİLERİNİN HUKUKİ ANALİZİ , III. INTERNATIONAL CONGRESS ON CRITICAL DEBATES IN SOCIAL SCIENCES-İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ, İzmir, Türkiye, 20 Kasım - 22 Aralık 2020, ss.26-27 , Uluslararası , Bildiri

Lahdılı N., Ayhan E., Önder M., The Impact of Arab Spring on the Development of Civil Society in Morocco, Fourth International Conference on The Muslim UmmahGovernance and Political Authority in the Muslim World:Examining Theory and Practice, İstanbul, Türkiye, 12 - 18 Aralık 2020 , Uluslararası , Bildiri

KAYHAN S., KAR M., Darbe Girişimi Türkiye Finansal Sistemini Etkiledi Mi?Beklentilerin Tersine Bazı Kanıtlar, Örgütten Darbeye FETÖ ve 15 Temmuz, Mehmet Akif Kireçci, Editör, ASEM, Ankara, ss.335-351, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

Yurteri H., Küresel Uluslararası İlişkilerin İnşası: Yüzüncü Yıl Dönümünde Uluslararası İlişkilerin Kökeni ve Gelişimi, Türkiye Notları, ss.69-75, 2020 , Ulusal , Kitap İncelemesi

AKDEMİR T., KARAKURT B., Revenue Decentralization and the Soft Budget Constraint Problem in Intergovernmental Fiscal Relations: The Case of Turkey, Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2, Tekin Akdemir ve Halis Kıral, Editör, Springer Nature, ss.121-147, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

SEREN M., İsraı̇l: Varoluşsal Tehdı̇t Algısından Büyük Stratejı̇ye, Ortadoğu’da Güvenlik, Savunma ve Silahlanma, Yeşiltaş Murat, Öncel Rıfat, Editör, SETA, İstanbul, ss.127-174, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

DOĞRUL M., KORKUT C., Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Kripto Paraların Finansal Sisteme Entegrasyonu, Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği, Şeker Muzaffer, Bulduklu Yasin, Korkut Cem, Doğrul Mürsel, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, ss.279-290, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

KORKUT C., The Economic and Financial Opportunities for Turkey in the Post-pandemic Period, Reflections on the Pandemic in the Future of the World, Şeker Muzaffer, Özer Ali, Korkut Cem, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, ss.555-579, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

KORKUT C., Küresel Salgın Sonrasında Ekonomi ve Finansta Türkiye: Alternatifler ve Fırsatlar, Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği, Şeker Muzaffer, Özer Ali, Korkut Cem, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, ss.561-584, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

ALBAYRAK S. O. , Türkiye’xxde Kamu Personel Yönetiminin Yeni Kurumsal Yapısı ve Kamu İstihdamının Yeni Görünümü, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.75, ss.1517-1549, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

KORKUT C., The Codes and Mentality of Islamic Microfinance and Microenterprise Mechanism: From History to Today, 12th InternationalConference on Islamic Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 14 - 20 Haziran 2020, ss.130 , Uluslararası , Bildiri

(7)

Akkoç U., Akçağlayan A., Kargın Akkoç G., The Impacts of Oil Price Shocks in Turkey: Sectoral Evidence from the FAVAR Approach, ECONOMIC CHANGE AND RESTRUCTURING, cilt.2020, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Öz Döm Ö., Kargın Akkoç G., KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DA GEÇİŞ DÖNEMİ: KADEMELİ REFORM - ŞOK TERAPİ, Uluslararası Siyasette Çatışma ve Barış: Sorunlar, Aktörler, Yaklaşımlar, NESRİN KENAR,İBRAHİM SEAGA SHAW, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.155-176, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Karagenç G. K. , KOLLUK HİZMETLERİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU, ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , 13 - 15 Kasım 2020, ss.238-239 , Uluslararası , Bildiri

Karagenç G. K. , Varlık Fonunun İdare Hukuku ile Kavran(ama)ması, Sunum, ss.360-362, 2020 , Ulusal , Diğer Yayınlar

SADIK G., LİBYA’DAKİ GELİŞMELERİN TÜRKİYE VE AVRUPA GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ, DİSİPLİNLERARASI POLİTİKA VİZYONU VE STRATEJİLER 2020, Demir, İbrahim, Editör, Iksad Publishing House, Ankara, ss.413-419, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

KÖKTAŞ M., Human Rights and the Enlightenment, The Idea and Values of Europe:: From Antigone to the Charter of Fundamental Rights, Angelo Santagostino, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.62-74, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

TİRGİL A., REÇETE EDİLEN ANTİBİYOTİK VE İLAÇ KULLANIMININ SOSYOEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLİŞKİSİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Altay B., The Role of Cash Waqfs in Regional Development in the Ottoman Empire: The Case of Macedonian Cities, IV. International Islam Economics and Finance Congress, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2017, ss.77 , Uluslararası , Bildiri

Albayrak S. O. , Türkiye’xxde Üst Kademe Kamu Yöneticiliğine Atanma, Memleket Siyaset Yönetim, cilt.15, ss.101-140, 2020 , Ulusal , Tam Makale

AKDEMİR T., ALPASLAN B., KIRAL H., Revisiting Conditional Cash Transfers: General Overview and Its Implementation in Turkey, Public Financial Reforms in Turkey: Progress and Challenges Volume 1, Kıral, Halis Akdemir, Tekin, Editör, Springer Singapore, ss.119-129, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

TİRGİL A., SOCIAL CAPITAL AND HEALTH: EVIDENCEFROM TURKEY, 4.ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 7 - 08 Ağustos 2020 , Uluslararası , Bildiri

ÖZCAN G., KAR M., Büyük Tecrit Sonrası Turizm Sektörünün Geleceği, Küresel Salgının Anatomisi Toplum ve İnsanlığın Geleceği, Şeker, Muzaffer, Özer, Ali, Korkut, Cem, Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.585-600, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

Demir İ., Köse E. G. , THE EFFECT OF VULNERABLE ASSETS ON HARVESTING LABOR PAYMENT REGIME IN TURKISH AGRICULTURE, e-ICEESS'20, Balıkesir, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, ss.93 , Uluslararası , Bildiri

Karagöl E. T. , Özgür Ö., TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ: FOURİER TERİMLİ VAR MODELİ, International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF VII), Balıkesir, Türkiye, 21 - 22 Ağustos 2020, ss.1-2 , Uluslararası , Bildiri

KORKUT C., İslami İktisat Politikaları, Ekonomi Politikaları -Seçilmiş Konular-, Tanas Karagöl Erdal, Özgür Önder, Editör, Umuttepe Yayınları, Ankara, ss.157-170, 2020 , Ulusal , Kitapta Bölüm

DEVELİ A., Yeni Uluslararası Ticaret Rejimi, DİSİPLİNLERARASI POLİTİKA VİZYONU VE STRATEJİLER 2020, İbrahim Demir, Editör, Iksad Publications, Gaziantep, ss.331-339, 2020 , Uluslararası , Kitapta Bölüm

DEVELİ A., HAMEED A., İNAN F. M. , ANKARA-KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: 2015-2019 DÖNEMİ ÖRNEĞİ, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.228-254, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

DEVELİ A., BEKTAŞ B., ENGELLİ BİREYLERİN ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNU: DESTEKLER, EKSİKLİKLER, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.179-191, 2020 , Uluslararası , Tam Makale

Kayıt Sayısı: 43

Verdiği Dersler

(8)

CİHAN GÜNEŞ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2019 - 2020 CİHAN GÜNEŞ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2019 - 2020

İSMAİL ERKAM SULA, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Lisans, 2019 - 2020 BORA ALTAY, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2019 - 2020

ÖZGE ÖZ DÖM, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Lisans, 2020 - 2021 MÜMİN KÖKTAŞ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Doktora, 2019 - 2020 CEM KORKUT, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Doktora, 2020 - 2021

BORA ALTAY, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2020 - 2021

GİRAY SADIK, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans, 2020 - 2021

HALİDE NUR CAFOĞLU YAŞAR, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Lisans, 2020 - 2021 GAMZE KARGIN AKKOÇ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2019 - 2020

FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2019 - 2020 MURAT ASLAN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2019 - 2020

SEVİNÇ ÖZCAN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Lisans, 2019 - 2020 RECEP YORULMAZ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye, Lisans, 2020 - 2021

BAŞAK AKAR, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Lisans, 2019 - 2020 İSMAİL ERKAM SULA, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans, 2019 - 2020 CİHAN GÜNEŞ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2020 - 2021

MURAT ÖNDER, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021 SELCEN ÖZKAN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Lisans, 2019 - 2020 MURAT ÖNDER, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020 RECEP YORULMAZ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye, Lisans, 2019 - 2020

AYTAÇ YILDIZ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Lisans, 2019 - 2020 MÜMİN KÖKTAŞ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Lisans, 2019 - 2020 İSMAİL ERKAM SULA, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans, 2019 - 2020 GAMZE KARGIN AKKOÇ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2019 - 2020

İSMAİL ERKAM SULA, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans, 2020 - 2021 HALİDE NUR CAFOĞLU YAŞAR, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Lisans, 2020 - 2021 MÜMİN KÖKTAŞ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020 İSMAİL ERKAM SULA, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans, 2019 - 2020

(9)

MURAT ÖNDER, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021 CEM KORKUT, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2019 - 2020

SELCEN ÖZKAN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Lisans, 2020 - 2021 RECEP YORULMAZ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye, Yüksek Lisans, 2019 - 2020

CİHAN GÜNEŞ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2020 - 2021

İSMAİL ERKAM SULA, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Lisans, 2020 - 2021 İSMAİL ERKAM SULA, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans, 2020 - 2021 İSMAİL ERKAM SULA, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans, 2020 - 2021 CEM KORKUT, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Lisans, 2019 - 2020

RECEP YORULMAZ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye, Lisans, 2019 - 2020

BAŞAK AKAR, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020 HİLAL BARIN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Lisans, 2020 - 2021 MURAT ÖNDER, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Doktora, 2020 - 2021

Kayıt Sayısı: 1 Davetli Kongre Ve Sempozyumlar

INTERNATIONAL EUROASIA Congress, Oturum Başkanı, Baku, Azerbaycan, 2020 , Uluslararası

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayhan, Doğan Yaşar, “Đşletmelerarası Bir Birleşme Biçimi: Franchising (Đmtiyaz) Sistemi ve Önemi”, Hacettepe Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler

Eğitim süresince mezunlarımızın ulusal ve uluslararası kurumlar, şirketler, kamu kuruluşları, medya, iletişim ve sağlık sektörü, özel sektörün çeşitli alanları,

❑ Bölümümüzde ders veren öğretim üyeleri kendi alanında yetkin, akademik camiada bilinen ve uluslararası deneyimi bulunan akademisyenlerdir..

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Evaluation Committee Member, 2018 - Continues Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Evaluation

1970 yılından itibaren, 1961 Anayasası’nın benimsediği bu ko- rumacı tutum yön değiştirmiş ve orman sınırlarında daraltma konusu Anayasa’nın 131. maddesinde

Marx’ın Grundrisse adlı eserinin yayınlanıp pek çok dile çevrilmesi üzerine Avrupa’da baş- layan üretim tarzı tartışmaları, 1960’lardan itibaren Türkiye’de de

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programinda 4 öğrenci, yüksek lisans programinda 19 öğrenci, bölümümüzde Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları yüksek

Pazarlama bir kavram olmanın ötesinde bir anlayış ya da felsefeyi gerektirmekte ve bu felsefeye uygun olarak işletmelerin de pazarlama odaklı birer organizasyona