TK-4050 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Tam metin

(1)

TK-4050

Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu

ve

Garanti Belgesi

(2)

ĐÇĐNDEKĐLER

1. Ttec Plus TK-4050 Hakkında……….3

2. Paket Đçeriği……….3

3. Kullanım Kılavuzu………3

4. Paketten Çıkarma………3

5. Telefonun Kurulması……….3

6. Telefonun Genel Özellikleri……….4

7. Telefonun Kontrol Tuşları……….4

8. Telefonun Temel Fonksiyonları……….5

9. Telefonun Ayarları………..7

9.1 Arama Kayıtlarını Alma………8

9.2 Arayan Kimliği Sistem Đşlemleri………8

10. Yardım………9

11. Kullanımda Uyulması Gereken Kuralar……….10

11.1 Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar……….10

11.2 Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar……….10

11.3 Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım Onarım ve Ürün Temizliğine Đlişkin Bilgiler……….10

12. Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma Đlişkin Bilgiler………10

12.1 Bağlantı ve Montaj………10

13. Garanti Koşulları………11

13.1 Hasar Teknik Desteği……….11

13.2 Kullanım Hataları………11

14. Đnsan ve Çevre Sağlığına Đlişkin uyarılar………12

14.1 Güvenlik Talimatları……….12

14.2 Kabloları Đnsanların Takılmayacağı Şekilde Düzenleme……….13

14.3 AC ile Çalışan Aygıtlar ile Đlgili Güvenlik Talimatları……….13

14.3.1 Kabloların ve güç kaynağının zarar görmemesi için……….13

14.4 Güvenliğiniz için……….13

15. Kullanım Ömrü ve TSE No……….14

R&TTE Decleration Conformity English (DOC [Uygunluk beyanı])………15

Uygunluk Beyanı Türkçe (R&TTE Decleration Conformity) ………16

Yetkili Servis Đstasyonları……….17

Garanti Belgesi ……….19

(3)

1. Ttec Plus TK-4050 Hakkında

Ttec Plus kablolu telefon ürünümüzü satın aldığınız için siz değerli müşterimize teşekkür ederiz. Ürünümüzün ergonomik tasarımı ve kolay kurulumu ile kişisel kullanımınıza yepyeni bir soluk katacağını umuyoruz. Lütfen ürünü çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, ilerideki başvurular için saklayınız.

2. Paket Đçeriği

 Ahize, spiral kablo, telefon

 Telefon hattı kablosu

 Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi 3. Kullanım Kılavuzu

Bu kitapçığı okumak sadece birkaç dakikanızı alacaktır. Kurulumu başarılı bir şekilde tamamlayabilmeniz için yapmanız gerekli açıklamaları içerir.

4. Paketten Çıkarma

Dikkatli bir şekilde paketi açınız. Parçaların paketlerini ve kutusunu saklamanızı tavsiye ederiz. Taşımanız sırasında ya da servise götürme sırasında size yardımcı olacaktır. Hasarı önlemek için radyatör yakınında bırakmayınız, güneş ışığından, fazla nem ve su olan yerlerden uzak tutunuz.

5. Telefonun Kurulması

Spiral ahize kablosunun bir ucunu telefonun ahizesine, diğer ucunu telefon makinesinin yan tarafındaki ahize kablo giriş soketine takınız.

Aşağıda gösterilen modüler (hat) kablosunun bir ucunu telefon hat soketine takınız, diğer ucunu da duvarda bulunan telefon hat soketine takınız. Cihazın içinden çıkan orijinal hat kablosunu kullanmanızı öneririz.

Yukarıdaki işlemler doğru olarak tamamlandığında ve telefon hattınızda arıza yok ise ahizeyi kaldırdığınız zaman çevir sesini duyabilmelisiniz. Yukarıdaki işlemleri doğru ve eksiksiz yapmanıza rağmen çevir sesi alamıyorsanız, cihazınızın çalıştığından emin olduğunuz başka bir hatta deneme yapmanızı öneririz. bir ucunu hat bağlantı kablosunun soketine takınız.

NOT: Ayrıca telefonunuzdaki bilgileri yedeklemek için, cihazınızı 3 adet AA pille de kurabilirsiniz. (Paket içinde piller verilmemiştir)

(4)

6. Telefonun Genel Özellikleri

1. FSK+DTMF dual sistem arayan kimliği

2. 63 adet cevapsız arama hafızası, tarih ve saat 3. 16 adet giden arama hafızası

4. Tek bir kaydı ya da tüm kayıtları silme

5. Arayan ve aranan numaraları gösteren LCD ekran 6. Geri arama fonksiyonu

7. Saat Ayarları

8. Alan mesafe kod ayarları

9. Tekrar arama, otomatik arama, ve Tek tuş ile arama 10. Flaş, Pause ve Bekletme

11. Hoparlör (Handsfree) fonksiyonu 12. 13 tek tuş hafıza numarası kaydetme 13. Sessiz mod (Mute)

14. LCD ekran kontrast seçimi 15. Alarm fonksiyonu

16. Tuşlama tipi seçimi

7. Telefonun Kontrol Tuşları

1. Zil göstergesi 2. LCD 3. Kullanımda göstergesi 4. M1-M10 tuşları 5. PAUSE tuşu 6. FLAŞ tuşu 7. Hoparlör tuşu 8. Arama (Redial) tuşu 9. MUTE tuşu

10. Bekletme tuşu 11. AŞAĞI tuşu

12. SĐL tuşu 13. AYARLA tuşu 14. YUKARI tuşu 15. GERĐ tuşu 16. OTO tuşu 17. M11 tuşu 18. M12 tuşu

19. M13 tuşu

(5)

8. Telefonun Temel Fonksiyonları

Zil Sesi Seviyesi Ayarları

Zil sesi seviyesini seçmek için, zil sesi seviyesi düğmesini istenilen seviyede (yüksek / alçak) ayarlayınız.

Maksimum zil sesi seviyesine ulaşmak için, seviye tuşunu /çubuğunu YÜKSEK (HI) pozisyona getiriniz. Daha hafif bir zil sesi seviyesi tercih ederseniz, düğmeyi /çubuğu ALÇAK (LO) pozisyonuna getiriniz.

Hoparlör (Handsfree) Fonksiyonu

Çağrınızı hoparlöre yönlendirmek isterseniz, Hoparlör tuşuna basınız ve ahizeyi yuvasına tekrar koyunuz.

Hoparlör özelliğini kapatmak istediğinizde, basitçe ahizeyi yerinden alınız ve normal bir şekilde konuşmanıza devam ediniz.

PAUSE Fonksiyonu

Numaraları tuşlarken, geçici bir boşluk bırakmanızı sağlar. Eğer özel bir santral sistemi kullanıyorsanız hat almak için tuşladığınız numaradan sonra bir süre beklemeniz gerekecektir. Bu işlem için PAUSE tuşunu kullanabilirsiniz.

Ön Arama Fonksiyonu

Bekleme modunda, aramak istediğiniz telefon numarasını tuşlayıp (aramadan önce numarayı kontrol edebilir ve eğer varsa yanlış girilen rakamları SĐL tuşuyla silebilirsiniz), Arama (Redial) tuşuna basıp arayabilirsiniz.

Arama hoparlörden başlayacaktır. Aramaya ahizeden devam etmek için ahizeyi kaldırın.

FLAŞ Fonksiyonu

Bir dahili aramayı konuşma sırasında başka bir dahili numaraya aktarmak için FLAŞ tuşunu kullanabilirsiniz.

(Flash süresini ayarlamak için Flash zamanı ayarı menüsüne bakınız)

NOT: “Arama Bekletme” gibi özel telefon servisine sahip değilseniz, çağrı sırasında FLAŞ tuşuna basmak, o anki konuşmanızı sona erdirecektir.

Tekrar Arama Fonksiyonu

Aranılan en son numarayı geri aramak için ahizeyi kaldırıp ya da Hoparlör tuşuna basıp Arama (Redial) tuşuyla arayabilirsiniz.

Otomatik Tekrar Arama Fonksiyonu

Bir numarayı çevirdikten sonra, eğer hat meşgulse bir kez Arama (Redial) tuşuna basın. Hat bağlanana kadar, cihazınız numarayı 10 saniyede bir otomatik olarak arayacaktır. Hat bağlandığında, onay tonu duyacaksınız. Aramayı cevaplamak için Hoparlör tuşuna basabilir ya da ahizeyi kaldırabilirsiniz. Eğer cevaplamazsanız, 7 onay tonundan sonra bağlantı otomatik olarak kesilecektir. Ayrıca bu fonksiyonu, otomatik arama sırasında her hangi bir tuşa basarak iptal edebilirsiniz.

NOT: Otomatik arama sırasında bir çağrı alınırsa, otomatik arama fonksiyonu iptal olacaktır. Bu özellik yalnızca Hoparlör (Handsfree) fonksiyonu ile kullanılabilir.

Telefon Hafızasından Arama A. Đki Tuş Hafıza

Đki-tuş hafızada 12 numara saklayabilirsiniz.

a.Numarayı hafızaya kaydetme

1. Gelen çağrıları seçmek için Aşağı ya da Yukarı tuşlarına basınız. Đstediğiniz aranan numarayı seçmek için Geri(Out) tuşuna tekrar tekrar basınız veya numarayı kendiniz giriniz.

(6)

2. Ayarla (Set) tuşuna basınız. Ekranda “Store IN” yazısı belirecektir.

3. Numarayı kaydetmek için, numarayı kaydetmek istediğiniz tuşa basınız. (0-9, *, #)

NOT: Đki tuş hafızada kayıtlı numarayı güncelleştirmek istiyorsanız, eski numaranın yerine yukarıdaki basamakları takip ederek yenisini kaydedebilirsiniz.

b.Telefon hafızasındaki bir numarayı arama

1. Ahizeyi alınız veya Hoparlör tuşuna basınız.

2. AUTO tuşuna basınız.

3. Eşleşen numarayı aramak için telefon tuşlarından birine basınız. (0-9, *, #) veya

Cihazınız bekleme modunda iken, AUTO tuşuna basınız. Eşleşen numarayı aramak için tuşlardan birine basınız. (0-9, *, #)

B. Tek Tuş Hafıza

Tek tuş hafızaya 13 telefon numarası kaydedebilirsiniz.

a.Hafızaya numara kaydetme

Ekran aramaya açıkken ya da kapalıyken:

1. Gelen çağrıları seçmek için Aşağı ya da Yukarı tuşlarına basınız .

aradığınız numarayı seçmek için Geri tuşuna tekrar tekrar basınız veya numarayı kendiniz giriniz.

2. Ayarla (Set) tuşuna basınız. Ekranda Store IN yazısı belirecektir.

3. Numarayı kaydetmek için, “M1” den “M13” e kadar sıralanmış tuşlardan birini seçebilirsiniz.

NOT: Tek tuş hafızada kayıtlı numarayı güncelleştirmek istiyorsanız, eski numaranın yerine yukarıdaki basamakları takip ederek yenisini kaydedebilirsiniz.

b.Hafızadan bir numarayı aramak

1. Ahizeyi alınız veya Hoparlör tuşuna basınız.

2. Eşleşen numarayı aramak için, “M1” den “M13” e kadar sıralanmış tuşlardan birini seçebilirsiniz.

c. Tek tuş hafızadaki numaraları görüntüleme

Bekleme modunda, “M1”-“M13” tuşlarından birine basarak tek tuş hafızadaki numaraları görüntüleyebilirsiniz.

Arama Bekletme

A.Bir Çağrıyı Beklemeye Alma

Konuşma sırasında, Beklet (HOLD) tuşuna basarak, aramayı beklemeye alabilirsiniz. Tuşa bastığınızda ekranda HOLD yazısı çıkacaktır. Bu aşamada ahizeyi yerine yerleştirebilirsiniz.

B.Bekletmeyi iptal etme

Bekletme modunda, bekletmeyi iptal etmek istiyorsanız, ahizeyi kaldırınız ya Hoparlör ya da HOLD tuşuna basınız ve böylece konuşmaya devam edebilirsiniz.

(7)

MUTE (SESSĐZ) Fonksiyonu

Konuşma sırasında telefonunuzun mikrofonunu kapatmak için MUTE tuşuna basılı tutunuz. Böylece telefonun diğer ucundaki kişi sizi duyamayacaktır ama siz onları duymaya devam edeceksiniz. MUTE tuşundan elinizi çekerek mikrofonla bağlantıyı tekrar açabilir ve sesinizin duyulmasını sağlayabilirsiniz.

9. Telefonun Ayarları

Bu cihaz şu özel ayarlara sahiptir: Saat ve tarih ayarları, Alan kodu ayarları, Flaş süresi ayarları, Ekran kontrast ayarları, Alarm ayarları ve Arama modu ayarları. Ekran aramaya açıkken, Ayarla (Set) tuşuna basarak Ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Ayarlar menüsüne girdiğinizde ekranda ” Set 1 Date “ belirecektir.

NOT: Ayarlar menüsüne girdiğinizde, Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanarak ayarları seçebilir Sil (DEL) tuşuyla menüden çıkabilir ve aşağıda sırayla verilen ayarları yapabilirsiniz:

Saat ve Tarih Ayarları

Saat ve tarih ayarlarına girmek için Ayarla (Set) tuşuna basınız. Ekranda yılı ayarlamak için rakamlar belirecektir. Đstenilen rakamı seçmek için Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanınız. Onaylamak için Ayarla (Set) tuşuna basınız ve yeni rakamları giriniz. Saat ve tarih ayarlarında sıra şu şekildedir: Yıl-Ay-Gün- Saat-Dakika. (Tarih ayarlandığında, bu tarihe uyan haftanın günü, orta çizgide otomatik olarak belirecektir.) Ayarlar bittiğinde onaylamak için Ayarla (Set) tuşuna basınız ve yeni ayarlar menüsü, “Set 2 Acode” otomatik olarak ekranda belirecektir.

Alan Kodu Ayarları

Ekranda 2 Alan Kodu Ayarları belirdiğinde, onaylamak için Ayarla (Set) tuşuna basınız ve alan kodu ayarlarına giriniz. Ekranda A-KOD ….. belirecektir. Ayarlamak için Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanınız.

Onaylamak için Ayarla tuşuna basınız ve yeni rakamları giriniz (5 rakama kadar). Ayarlama bittiğinde onaylamak için Ayarla tuşuna basınız. Bu işlem bittiğinde otomatik olarak yeni ayarlar menüsüne döneceksiniz. Ekranda “Set 3 Flash” menüsü belirecektir.

Flaş Zamanı Ayarları

Ekranda 3 Flaş Ayarları belirdiğinde, onaylamak için Ayarla tuşuna basınız ve Flaş Zamanı Ayarlarına giriniz. Flaşın güncel hali FLAŞ XXXXX ekranda belirecektir. Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanarak bir tane ayar seçiniz. (1000ms / 600ms / 300ms /110ms) ve Ayarla (Set) tuşuna basarak onaylayınız. Đşlem bittikten sonra ekranda, “Set 4 LCD” ekranınızda belirecektir.

Ekran Kontrast Ayarları

Ekranda 4 ekran ayarları menüsü belirdiğinde, onaylamak için Ayarla (Set) tuşuna basınız. Ekranda LCD X yazısı görünecek. Ekran kontrast seviyesini seçmek için Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanınız.

Onaylamak için Ayarla (Set) tuşuna basınız. Ekranda yeni ayarlar olan “Set 5 Alar” otomatik olarak belirecektir.

Alarm Ayarları

Ekranda 5 Alarm Ayarları menüsü göründüğünde, onaylamak için Ayarlar tuşuna bastığınızda güncel ayarlar çıkacaktır. Soldaki sıralı rakamlar yanıp sönecektir, rakamı (1-3) seçmek için Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanınız. Ayarlamak için 3 farklı alarm saati bulunmaktadır. Seçmek için Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanınız ve onaylamak için de Ayarla (Set) tuşunu kullanınız. Alarm saatini ayarladıktan sonra ON ya da OFF yazısı yanıp sönecektir. Çalar saat fonksiyonunu açmak ya da kapatmak için Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanarak ON ya da OFF seçiniz. Onaylamak için Ayarla (Set) tuşuna basınız. Yeni ayarlar, “Set 6 P-T” ekranınızda belirecektir.

Tuşlama Tonu Ayarları

(8)

Ekranda 6 P-T çıktığında, onaylamak için Ayarla (Set) tuşuna basın ve ekranda TONE / PULSE yazısını göreceksiniz. Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanarak TONE ya da PULSE seçebilirsiniz. Onaylamak için Ayarla (Set) tuşuna basın ve ayarlar menüsünden çıkınız.

9. 1 Arama Kayıtlarını Alma

Bekleme modunda: Bu moda ekran tüm çağrıların tarihlerini, saatlerini ve gerçek saati gösterir.

Yeni çağrı göstergesi: Yeni bir çağrı alındığında, NEW ikonu belirecektir. Yeni çağrı görüntülendikten sonra bu ikon kaybolur.

Tekrar göstergesi: Çağrı tekrar tekrar gelirse, REP (Tekrar) ikonu ortaya çıkacaktır.

Gelen arama göstergesi: Yeni arama geldiğinde ya da gelen aramalara bakarken, IN (GELEN) ikonu ev arama sırası ekranda görülecektir.

Giden arama göstergesi: Giden aramalara baktığınız süre boyunca, ekranda OUT (Giden) ikonu görünecektir.

Gizli arama göstergesi: Eğer arayan numara, numara gizleme özelliğini kullanmışsa ekranda ----P---- ikonu görünecektir.

Kapsama alanı dışı göstergesi: Arayan kişi telefon şirketinin kapsama alanı(arayan kimliği servisi) sağlamadığı bir yerden ya da uzun mesafeli aramalarda numara gönderimini desteklemeyen bir yerden arıyorsa, ekranında ----O---- ikonunu görecektir.

Hata: Eğer cihazınız arayan kimliği bilgisini alamıyorsa, hata içeren mesaj yerine ----E---- ikonunu görecektir.

9.2 Arayan Kimliği Sistem Đşlemleri

Đlk kullanımdan önce, yerel telefon şirketinize arayan kimliği için kayıt almanız gerekmektedir.

Arama Kayıtlarını Đnceleme a.Gelen numaraları inceleme

Ekran aramaya açıkken ya da kapalıyken Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanarak gelen aramalar listesini gözden geçirebilirsiniz. Aşağı ya da Yukarı tuşlarına 3 saniyeden fazla basarsanız hızlıca kayıtları gözden geçirebilirsiniz.

b.Giden çağrıları inceleme

Ekran aramaya açıkken ya da kapalıyken Geri (OUT) tuşuna 1 kere basarsanız en son giden çağrılar ekranda görülecektir. Numaralar arasında gezinmek için OUT yada Yukarı tuşuna basınız. Yukarı tuşuna 3 saniyeden fazla basılı tutarsanız hızlıca kayıtları gözden geçirebilirsiniz.

Arama Kayıtlarını Kaydetme

NOT: Hafıza dolmadan önce, cihazınız 63 gelen çağrıyı kayıt edebilir. Yeni arama geldiğinde, yeni gelen çağrılara yer açılması için en son çağrı otomatik olarak silinecektir.

(9)

Silme Fonksiyonu

Gelen ya da giden aramaları incelerken, ekranda görülen kaydı silmek için Sil tuşuna basınız. Eğer Sil tuşuna 4 saniyeden fazla basılı tutarsanız, tüm gelen ve giden numaralar silinecektir.

Ayrıca numara girişi yaparken Sil tuşuna basarak yanlış girdiğiniz haneyi silebilirsiniz.

Geri Arama Özelliği

NOT: Eğer numara engellenmiş ya da kullanılmıyorsa, geri aranamaz.

1. Giden çağrıları geri arama: Cihazınız 16 giden aramayı kaydedebilir.

a. Geri tuşuna tekrar tekrar basarak geri aramak istediğiniz numaraya ulaşabilirsiniz.

b. Arama yapmak için Arama tuşuna basınız.

2. Gelen çağrıları geri arama: Cihazınız 63 gelen çağrıyı kaydedebilir.

a. Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanarak çağrı listesinden geri aramak istediğiniz numarayı seçiniz.

b. Arama yapmak için Arama tuşuna basınız.

NOT: Aşağı ya da Yukarı tuşlarını kullanarak gelen aramalar listesinden numara seçtikten sonra, arama tuşuna hızlıca 2 kere basarsanız, numara otomatik olarak alan koduyla (uzun mesafe kodu) aranacaktır. (alan kodu onaylanmamışsa “0” ile aranacaktır)

10. Yardım

Cihazınızla ilgili problemleriniz olduğunda, lütfen aşağıdaki yardımı olabilecek ipuçlarını gözden geçiriniz:

A. Boş ve sönük Ekran:

• Hat kablosunu kontrol ediniz. Telefon kablosunu bağlayınız. Pilleri kontrol ediniz.

B. Arayan Kimliği Düzgün çalışmıyor ise:

• Arayan kimliği servisinin aktif olup olmadığını teyit ettirmek için telefon şirketinizi arayınız. Hattınızda paralel telefon olmadığından, eğer bir ADSL sistemine abone iseniz spliteriniz olduğundan ve spliterinizin çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

C. Telefonunuz çalışmıyor ise:

• Bir hatta takılı birçok iletişim cihazınız olabilir. Bu cihazlar; bir telefon, modem ya da faks makinesi olabilir.

D. Çevir sesi yok ise:

• Hat kablosunun prize doğru takıldığından emin olunuz.

• Hat kablosunun doğru ve sağlam olduğundan emin olunuz.

(10)

11. Kullanımda Uyulması Gereken Kuralar

• Ürününüzü kullanmadan önce “KULLANMA KILAVUZUNU’’ dikkatlice okuyunuz.

• Ürününüzü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

• Ürününüzün üzerine herhangi bir sıvı dökülmemesi ve sıvı teması olmaması konusunda dikkatli olunuz.

• Ürününüzü asla su ve neme maruz bırakmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir.

• Ürününüzü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.

• Ürününüzü toza maruz bırakmayınız.

• Ürününüzü ve aksesuarlarını kullanmadığınız zaman elektrik fişini prizden çıkartınız.

11.1 Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. Ürünü dikkatlice kutusundan çıkarınız ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza ediniz. Ürünü nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz. Eğer ürününüz hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Eğer ürününüz doğrudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz. Yalnızca alıcı (ürünü alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

11.2 Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürünün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından bakımı yapılmalıdır. Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

11.3 Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım Onarım ve Ürün Temizliğine Đlişkin Bilgiler

Ürününüzün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına (Bkz:Yetkili servis istasyonlarını gösterir liste) veya ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz.

12. Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma Đlişkin Bilgiler

• Sistem çalışmadığı zaman telefonunuz kaldırarak gereksiz yere enerji harcamasına engel olunuz.

12.1 Bağlantı ve Montaj

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde yapılır. Bağlantı ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz.(Bkz:Yetkili servis istasyonlarını gösterir liste)

(11)

13. Garanti Koşulları

• 2 yıl içinde herhangi bir problem olduğunda, ürünü fatura ve garanti belgesi ile ana servisimize gönderiniz.

• Hatalı kullanım sonucu ortaya çıkan problem veya arızalar garanti koşulları dışında kalır.

• Ürün üzerindeki darbe, kırık, yanık ve bilgimiz dahilindeki servisler dışında sisteme herhangi bir teknik müdahale ürünün garanti dışı sayılmasına yol açar.

• Taşıma esnasında doğabilecek herhangi bir aksaklıktan firmamız mesul değildir.

• Servise getirilen ürünlerin arıza durumu ve arızalanma şekillerini açık ve detaylı biçimde belirtiniz.

• Servise gönderilen ürünlerin en geç bir ay içerisinde geri alınması gerekmektedir.

13.1 Hasar Teknik Desteği

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisi dışında herhangi bir teknik serviste ya da bir başkası tarafından açılması veya aşağıdaki şartlardan birinin ya da hepsinin olması durumunda ürün garanti kapsamından çıkmaktadır. Aşağıdaki şartlardan birinin veya birkaçının olması durumunda ürünü güç kablosundan ve bağlantı kablolarından çıkartınız ve yetkili teknik servisinizden destek alınız:

• Çalıştırma talimatlarına uyulmamasından dolayı ürünün çalışmaması.

• Performansında beklenmedik bir değişiklik görülmesi.

• Ürünün düşürülmüş ya da zarar görmüş olması.

• Yanlış, dikkatsiz ya da özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar.

• Güç kaynağı ya da bağlantı kablosu zarar görmesi.

• Sıvı dökülmesi ya da içine obje kaçması.

• Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması.

• Ürünü açmaya çalışmak ve/veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalıştığını gösteren belirti.

13.2 Kullanım Hataları

• Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.

• Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması.

• Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.

• Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması.

• Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.

• Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi.

• Orijinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.

• Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.

(12)

14. Đnsan ve Çevre Sağlığına Đlişkin uyarılar

Ürününüzü radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Đnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir.

14.1 Güvenlik Talimatları

Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini en aza indirmek için, bu aracı kullanmadan önce, lütfen aşağıdaki temel güvenlik önlemlerini takip ediniz.

• Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.

• Ünite üzerinde işaretlenmiş tüm uyarıları ve bilgilendirmeleri takip ediniz.

• Eğer civarında gaz sızıntısı varsa, cihazınızı gaz sızıntısını ihbar etmek için kullanmayınız.

• Ürünü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert kullanıma ve neme karşı koruyunuz.

• Ürün içine sıvı dökmeyiniz. Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.

• Bu cihazı su kenarlarında kullanmayınız. (örneğin; mutfak lavabosunun yanı, küvet yanı, leğen yanı, çamaşırhane yanı, yüzme havuzu yanı ya da ıslak zemin üzerinde kullanmayınız. )

• Cihazın üzerine sıvı şeyler dökmekten kaçınınız. Bu, kısa devrelerde hasar, yangın ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir. Böyle durumlardan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına girmez.

• Temizlerken, telefonun fişini prizden çekiniz. Nemli bir bez kullanınız. Sıvı ya da aerosol içeren temizleyiciler kullanmayınız.

• Doğrudan güneş alan ortamlardan uzak tutunuz ve direkt güneş ışığına bırakmayınız.

• Başka bir objenin üstüne ya da sabit olmayan bir masanın üstüne ürününüzü koymayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.

• Cihazınızı güvenli bir yerde kurunuz. Kablo ve kordonların ayak altında olmadığından emin olunuz.

Aşındırma ve zarara neden olabilecek objeleri kabloların üzerine koymayınız.

• Cihazınızın içine herhangi bir obje sokmayınız. Çünkü soktuğunuz objeler tehlikeli voltaj noktalarına dokunabilir ya da yangın ve elektrik çarpması riskine yol açabilecek parçaları dışarı çıkarabilir.

• Kablosunu aşırı güçle çekerek kablonun zarar görmesine neden olmayınız.

• Prizleri ve ara bağlantı kablolarını aşırı yükleme yapmayınız yoksa elektrik çarpması ve yangın riskine yol açabilirsiniz.

• Parçalara ayrılma veya kabin içine sıvı kaçması durumunda hemen açma kapama düğmesinden kapatınız elektrik fişini çekiniz ve profesyonel bakımdan sonra tekrar kullanınız.

• Ürününüzü elektriklenmeden veya başka kazalardan (yüksek sıcaklık) korumak için arka yüzünü açmayınız. Tamir gerektirdiğinde uzmana veya teknik servise başvurunuz.

• Parçaların değişimi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bir başkası tarafından değiştirilen parçalar ürüne zarar verebilir.

• Tamir ve servis gerektiğinde, cihazınızı nitelikli bir teknisyene götürünüz. Elektrik çarpması riskinden

(13)

şekilde birleştirmek, kullanım sırasında elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Şimşek ve yıldırımlı havada telefonunuzu kullanmaktan kaçınınız. Yıldırım sırasında hafif de olsa elektrik şoku riski bulunmaktadır.

• Aşağıdaki koşullarda, telefonunuzu prizden çıkartıp yetkili servis personeline başvurunuz:

 Cihaz üstüne sıvı döküldüyse

 Yağmura ve ya suya maruz kaldıysa

 Cihaz çalışma koşullarına uygun işlemiyorsa

 Cihaz düşürülmüşse ve ya dışı zedelenmişse

 Performansında belirgin bir değişim gözleniyorsa

14.2 Kabloları Đnsanların Takılmayacağı Şekilde Düzenleme

• Lütfen tüm kabloları insanların ve evcil hayvanların hareket ederken veya yürürken takılmayacağı, yanlışlık ile çekmeyeceği şekilde düzenleyiniz.

• Ürün kullanılmadığı zamanlarda etrafındaki tüm kabloların çocuklar ve evcil hayvanların ulaşamaması için lütfen ürünü kolay erişilmeyecek yerlere kaldırınız veya kablolar eğer çıkarılabiliyor ise çıkarınız.

• Lütfen çocukların kablolar ile oynamasına izin vermeyiniz.

14.3 AC ile Çalışan Aygıtlar ile Đlgili Güvenlik Talimatları

Bu önlemler standart elektrik prizine takılan tüm ürünler için geçerlidir. Aşağıdaki önlemlerin alınmaması, elektrik çarpması veya yangın sonucu önemli yaralanmalara veya ölüme ya da cihazın zarar görmesine neden olabilir.

14.3.1 Kabloların ve güç kaynağının zarar görmemesi için

• Kabloların üzerine basılmasını engelleyiniz.

• Kabloların gerilmesini, düğüm olmasını, bükülmesini ve zarar görmesini engelleyiniz.

• Çocukları ve evcil hayvanları kablolardan uzak tutunuz.

• Kabloları sökerken fişi çekiniz ve kabloyu çekmeyiniz.

• AC kablosunun diğer ucunu prize takınız.

• Kabloları ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız.

• AC kablosunu güç kaynağı yerine tam oturacak şekilde yerleştiriniz.

14.4 Güvenliğiniz için

• Islak elle temas etmeyiniz.

(14)

15. Kullanım Ömrü ve TSE No

Cihazınızın işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açısından ‘’KULLANIM ÖMRÜ’’ 10 yıldır.

Hizmet Kapsamı (TSE No): TS-12739 Yetkili servisler - Telefon ve telefon santrali ile ekipmanları için Kurallar

EEE Yönetmeliği’ne uygundur.

ĐTHALATÇI FĐRMA: ÜRETĐCĐ FĐRMA

TESAN İLETİŞİM A.Ş. Xingtel Xiamen Electronics Co., Ltd.

ÇOBANÇEŞME MAHALLESİ, BİLGE SOK. HI-Tech Industrial, District, Xiamen, NO:17 YENİBOSNA / İSTANBUL 361006 PR.CHINA

TEL: 0212 454 60 00 Tel: +86-592-562-5929 FAX. 0212 454 60 20 Fax: +86-592-603-6442 www.tesan.com.tr www.xingtel.com www.ttecplus.com

VERGİ NUMARASI: BOĞAZİÇİ KURUMLAR / 8400048069

Ürünlerimiz sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle tanımlamalar ve özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir. Yazım ve basım sırasında oluşacak hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Tesan Đletişim A.Ş. ve tüm ürünleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ttecplus.com adresini ziyaret ediniz.

(15)

(16)

(17)

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI Yeterlilik Belgesi Servis İstasyonları İmalatçı ve İthalatçı Firmanın Yeterlilik No : 25254 Belgenin Veriliş Tarihi : 15.03.2010 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 15.03.2012

Ünvanı : TESAN İLETİŞİM

Merkez Adresi : ÇOBANÇESME MH. BILGE SK. NO:17 YENIBOSNA-

Verilen Hizmetin Kapsamı TS 12739 Yetkili servisler - Telefon ve telefon santrali ile ekipmanları için-Kurallar Yetkili Servisler

Sıra

No Firma Adı Il Adı Adres Vergi No Vergi Dairesi Telefon

1

BEMAŞ

ELEKTRONİK MÜH.

SAN. VE TİC. LTD.

ŞTİ. ANKARA

BİTİŞTİREN SOK.

GENÇLİK CAD. NO:

30/A MALTEPE 1630028797 MALTEPE

0312 2051100

2

ORSA TELEFON

TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CAD. NO:

24/B ULUS 6470241153 ULUS

0312 3091820

3

BEŞORAK İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.

LTD. ŞTİ. ANKARA

CEVİZLİDERE CAD.

10/5 BALGAT 1460019618 KARAGÜZEL

0312 4726590

4

TETRAKOM TELEKOMÜNİKASY ON SAN. VE TİC.

LTD. ŞTİ. ANKARA

İLKADIM MAH.

DİKMEN CAD. NO:

101/A ÇANKAYA 8410153349 SEĞMENLER

0312 4822929

5

TELENET İLETİŞİM SİSTEM

SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA

ALTINDAĞ MAH.100.YIL BULV.IŞIK APT.167

SOK.NO:8/C 8370069887 DÜDEN

0242 2484782

6

AKEL ELEKTRONİK SAN.VE

TİC.LTD.ŞTİ./550 ADANA

ZİYAPAŞA BULVARI ÇINARLI MAH.8 SOK.ŞAN İŞHANI

NO:1/E SEYHAN/ 230009523 BEŞOCAK

0322 3633939

7

TELEFON SANTRAL TİCARET -HALUK

DERİCİOĞLU/495 ADANA

KIZILAY CAD.

NEVRESOĞLU İŞHANI KAT 2 NO.7-12

SEYHAN/ 2930006772 SEYHAN V.D

0322 3512547

TESAN İLETİŞİM A.Ş.

( Mustafa Korkmaz

05447193812) İSTANBUL

ÇOBANÇESME MAH.

BİLGE SOK. NO:17

YENİBOSNA/ 8400048069

BOĞAZİÇİ KURUMLAR

0212 4546000

9

RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE

SOĞUTMA MARDİN

ŞANLI URFA CADDESİ MOBİL İŞ HANI

KIZILTEPE 1790336800 KIZILTEPE

0482 3125599

10

RECEP BOĞA İBRAHİMOĞLU ISITMA VE

SOĞUTMA (Recep

Boğa) MARDİN

YENİ MAH.

ŞANLIURFA CAD.ECE PASAJI NO:7-8

KIZILTEPE 1790336800 KIZILTEPE

0482

3125599

(18)

11

BABAOĞLU İLETİŞİM

TELEKOMİNİKASYO N SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.

ŞTİ. MARDİN

YENİKENT CADDESİ MEHMET 2 APT.ALTI

YENİŞEHİR / 1280049056 MARDİN

0482 2132454

12

SAKİN TELEFON SAN. VE

TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR

1370 SOK. NO:7/3

ÇANKAYA 7400032116 ÇAKABEY

0232 4411924

13

KARTEL KARADENİZ TELEFON ELEKTRİK TAAH. BİLGİSAYAR HİZ. VE TİC. LTD.

ŞTİ. TRABZON

KAHRAMANMARAŞ CAD.ONBAŞI İŞHANI

NO:31-32 8370128220 KARADENİZ

0462 3221144

14

SEFER ALAN - SEFER

TELEFON RİZE

ALİKOĞLU CAD.

BELEDİYE BİNASI ALTI

NO. 5/ D 56485415020 KAÇKAR

0464 2141616

15

ULUDAĞ İLETİŞİM HİZMETLERİ

LTD.ŞTİ. ( METEHAN

YEŞİL) BURSA

ULUYOL ALTINHAN

NO:78/A MERKEZ 8880175166 ULUDAĞ

0224 271400 0

16

İBRAHİM GÜRCAN-

GÜRCAN TELEFON AFYON

UMURBEY MAH.BASIN CAD.

BELEDİYE ARKA

SK.NO:26 4420003652

TINAZTEPE V.D.

0272 2152616

17

MAVİ ELEKTRONİK CİHAZLAR SAN. VE

TİC.LTD.ŞTİ. DENİZLİ

SARAYLAR MAH.

SALTAK CAD. NO:45 6130157259

SARAYLAR V.D

0258 2414482

18

MURAT GÜNAŞTI- TÜRK TELEFON

TİCARET ERZURUM

CUMHURİYET CAD.SİTE DADAŞ

PASAJI NO:52- 39097275546 ERZURUM

0442 2351313

19

ÖZTÜRK TELEFON TELEKOMİNİKASYO N HİZMETLERİ İNŞ.PAZ.TİC. LTD.

ŞTİ. ESKİŞEHİR

DELİKLİTAŞ SAVTEKİN

CAD.NO:44/B - -

0222 2307070

20

YIL-TEL

TELEKOMÜNİKASY ON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

(MUSTAFA

TÜRKYILMAZ) KONYA

BABALIK MAH. YAPICI İŞ MERKEZİ E BLOK

NO:5-7 9530027360 MERAM

0332

3210014

(19)

(20)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :
Outline : Paket Đçeriği