• Sonuç bulunamadı

Karar Tarihi: Karar No : Yayım Tarihi:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Karar Tarihi: Karar No : Yayım Tarihi:"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sayfa 1 / 12

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA MEDAŞ’A YAPILAN MART 2020 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Karar Tarihi: 15.05.2020 Karar No : 2020-04 Yayım Tarihi: 15.05.2020 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında “(2) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili OSB çalışanlarından oluşan üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler ön değerlendirme kapsamında değerlendirmeye alınmış olup, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvuru sahipleri, eksiklikleri 13.05.2020 tarih ve 23167 sayılı EPDK yazısı kapsamında 10 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvurular için, 10 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanmaması durumunda, ilgili mevzuat gereği başvuru reddedilecektir.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular teknik değerlendirmeye alınacaktır.

(2)

Sayfa 2 / 12 Sıra

No

Başvuru No

Üretim Tesisi Adresi

Kurulu Güç kW

Kaynak Türü

Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili

Maddesi)

DEĞERLENDİRME SONUCU

1 202003001

Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi

600 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

2 202003002

Nevşehir İli Merkez İlçesi Boğaz

Mahallesi

240 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

3 202003003

Kırşehir İli Mucur İlçesi Solaklı Mahallesi

250 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

4 202003004

Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mah.

90 Güneş Md. 5/1.c

* Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge bulunmamaktadır.

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlarda üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

(3)

Sayfa 3 / 12 5 202003005

Nevşehir İli Merkez İlçesi Uçhisar Kasabası Mahallesi

967 Güneş Md. 5/1.c

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında aynı ölçüm noktasındaki tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmalıdır. Bu kapsamda sözleşme gücünün gösterildiği lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve tek hat şeması güncellenmelidir.

* Faaliyet yasağına ilişkin beyan belgesinin EPDK tarafından belirlenen yeni formatta olması ve temsile yetki kişi/ler tarafında imzalanması

gerekmektedir.

* Teknik değerlendirme formundaki evirici gücü ve evirici sayısı hatalıdır.

6 202003006

Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Oğulkaya Mahallesi

25 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

7 202003007

Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Terlemez Mahallesi

25 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

8 202003008

Nevşehir İli Avanos İlçesi Topaklı Mahallesi

20 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

9 202003009

Konya İli Karapınar İlçesi Adalet Mahallesi

30 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

(4)

Sayfa 4 / 12 10 202003010

Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Yukarı Mahallesi

2000 Güneş Md. 5/1.c

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında aynı ölçüm noktasındaki tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmalıdır. Bu kapsamda sözleşme gücünün gösterildiği lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve tek hat şeması güncellenmelidir.

* Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge (ÇED) bulunmamaktadır.

* Aplikasyon krokisinde il, ilçe, mahalle, ada-parsel bilgileri bulunmamaktadır.

11 202003011

Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi

30 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

12 202003012

Konya İli Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi

360 Güneş Md. 5/1.c

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlarda üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

13 202003014

Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray Mahallesi

87 Güneş Md. 5/1.c

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu ve faaliyet yasağına ilişkin beyan belgelerinin ıslak imzalı olması gerekmektedir.

* Başvuru belgeleri temsili yetkili kişi (ler) tarafından imzalanıp imza beyanı veya vekâletnamenin sunulması gerekmektedir.

(5)

Sayfa 5 / 12 14 202003015

Konya İli Karatay İlçesi Zivecik Mahallesi

100 Güneş Md. 5/1.c

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlarda üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

15 202003016

Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi

45 Güneş Md. 5/1.c

* Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge bulunmamaktadır.

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlarda üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

16 202003017

Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi

90 Güneş Md. 5/1.c

* Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda, başvuru sahibi adına kayıtlı kep adresi bulunmamaktadır.

* Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge bulunmamaktadır.

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlarda üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

17 202003018

Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Karaova Mahallesi

7,5 Güneş Md. 5/1.c * Tek hat şeması ıslak imzalı değildir.

18 202003019

Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mah. Mahallesi

47,07 Güneş Md. 5/1.c

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlarda üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

(6)

Sayfa 6 / 12 19 202003020

Karaman İli Merkez İlçesi Zengen Mahallesi

30 Güneş Md. 5/1.c * Teknik değerlendirme formundaki tesis toplam kurulu gücü AC (kWe) ve tesis toplam kurulu gücü DC (kWp) hatalıdır.

20 202003021

Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi

36 Güneş Md. 5/1.ç

* Teknik değerlendirme formundaki tesis toplam kurulu gücü AC (kWe) hatalıdır.

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlarda üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

21 202003022

Konya İli Karapınar İlçesi Akçayazı Mahallesi

96 Güneş Md. 5/1.c

* Teknik değerlendirme formundaki evirici gücü ve evirici sayısı hatalı olduğu için teknik değerlendirme formu ve başvuru formu

güncellenmelidir.

22 202003023

Aksaray İli Merkez İlçesi Kutlu Mahallesi

400 Güneş Md. 5/1.c

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında aynı ölçüm noktasındaki tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmalıdır. Bu kapsamda sözleşme gücünün gösterildiği lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve tek hat şeması güncellenmelidir.

* Tek hat şeması ve aplikasyon krokisi (koordinatlı vaziyet planı) bulunmamaktadır.

(7)

Sayfa 7 / 12 23 202003024

Aksaray İli Merkez İlçesi Darıhöyük Mahallesi

250 Güneş Md. 5/1.c

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında aynı ölçüm noktasındaki tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmalıdır. Bu kapsamda sözleşme gücünün gösterildiği lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve tek hat şeması güncellenmelidir.

* Tek hat şeması ve aplikasyon krokisi (koordinatlı vaziyet planı) bulunmamaktadır.

24 202003025

Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi

150 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

25 202003026

Konya İli Ilgın İlçesi Beylülbey

Mahallesi

63 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

26 202003027

Konya İli Ilgın İlçesi Beylülbey

Mahallesi

63 Güneş Md. 5/1.c Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

27 202003028

Karaman İli Ermenek İlçesi Tepebaşı Köyü Mahallesi

30 Güneş Md. 5/1.c * Teknik değerlendirme formundaki tesis toplam kurulu gücü AC (kWe) ve tesis toplam kurulu gücü DC (kWp) hatalıdır.

(8)

Sayfa 8 / 12 28 202003029

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Alanyurt Mahallesi

180 Güneş Md. 5/1.c

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında aynı ölçüm noktasındaki tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmalıdır. Bu kapsamda sözleşme gücünün gösterildiği lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve tek hat şeması güncellenmelidir.

* Tapu kaydının onaylı halinin sunulması gerekmektedir.

29 202003030

Aksaray İli Merkez İlçesi Yapılcan Mahallesi

1000 Güneş Md. 5/1.c

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında üretim ile tüketim aynı yerde olacak şekilde tüketim tesisatı sunulmalıdır. Bu kapsamda sözleşme gücünün gösterildiği lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve tek hat şeması güncellenmelidir.

30 202003031

Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpazar Mahallesi

27 Güneş Md. 5/1.c * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda belirtilen KEP adresi hatalıdır.

31 202003032

Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpazar Mahallesi

16 Güneş Md. 5/1.c * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda belirtilen KEP adresi hatalıdır.

32 202003033

Nevşehir İli Merkez İlçesi Kavak/Yukarı Mahallesi

240 Güneş Md. 5/1.c * Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda belirtilen kep adresi başvuru sahibi adına ait değildir.

* Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ve Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan belgesi eksiksiz doldurularak imzalanmalıdır.

(9)

Sayfa 9 / 12 33 202003034

Aksaray İli Merkez İlçesi Bağlıkaya Mahallesi

1600 Güneş Md. 5/1.c

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında üretim ile tüketim aynı yerde olacak şekilde tüketim tesisatı sunulmalıdır. Bu kapsamda sözleşme gücünün gösterildiği lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve tek hat şeması güncellenmelidir.

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formundaki, teknik değerlendirme formundaki ve aplikasyon krokisindeki koordinatlar veya koordinatların formatı hatalıdır.

34 202003035

Aksaray İli Merkez İlçesi Yapılcan Mahallesi

400 Güneş Md. 5/1.c

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında aynı ölçüm noktasındaki tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmalıdır. Bu kapsamda sözleşme gücünün gösterildiği lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve tek hat şeması güncellenmelidir.

35 202003036

Konya İli Selçuklu İlçesi Bağrıkurt Mahallesi

750 Güneş Md. 5/1.c * Tapudaki ada-parsel numarası ile aplikasyon krokisindeki ada-parsel numarası uyuşmamaktadır.

(10)

Sayfa 10 / 12 36 202003037

Niğde İli Merkez İlçesi Sarıköprü Mahallesi

240 Güneş Md. 5/1.c

* Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan belgesi eksiksiz doldurularak imzalanmalıdır.

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlarda üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

37 202003038

Nevşehir İli Merkez İlçesi Yeni 2.

Mıntıka Mahallesi

96 Güneş Md. 5/1.c

* Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda belirtilen KEP adresi başvuru sahibi adına kayıtlı değildir.

* Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ve Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan belgeleri eksiksiz doldurularak imzalanmalıdır.

* Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’

bulunmamaktadır.

* Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları

kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge bulunmamaktadır.

* Teknik Değerlendirme formunda belirtilen Ünite modül gücü, Ünite Modül sayısı, Evirici gücü ve Evirici sayısı hesaplamaları hatalıdır.

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilir." hükmünde belirtildiği üzere araziye kurulum 5/1.c kapsamında yapılamamaktadır.

(11)

Sayfa 11 / 12 38 202003039

Niğde İli Merkez İlçesi Sarıköprü Mahallesi

200 Güneş Md. 5/1.c

* Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan belgesi eksiksiz doldurularak imzalanmalıdır.

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlarda üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

39 202003040

Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Mahallesi

300 Güneş Md. 5/1.c

* Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ve Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan belgeleri eksiksiz doldurularak imzalanmalıdır.

* Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’

bulunmamaktadır.

* Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları

kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge bulunmamaktadır.

* Teknik Değerlendirme formunda belirtilen Ünite modül gücü, Ünite Modül sayısı, Evirici gücü ve Evirici sayısı hesaplamaları hatalıdır.

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilir." hükmünde belirtildiği üzere araziye kurulum 5/1.c kapsamında yapılamamaktadır.

(12)

Sayfa 12 / 12 40 202003041

Aksaray İli Merkez İlçesi Topakkaya Mahallesi

1600 Güneş Md. 5/1.c

* Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında üretim ile tüketim aynı yerde olacak şekilde tüketim tesisatı sunulmalıdır. Bu kapsamda sözleşme gücünün gösterildiği lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve tek hat şeması güncellenmelidir.

41 202003042

Konya İli Akşehir İlçesi Yeniköy Mahallesi

600 Güneş Md. 5/1.c

* Üretim tesisine ait verilen tapudaki ada-parsel bilgileri tespit edilememiştir. Mülkiyeti gösteren evrakların yeniden bildirilmesi gerekmektedir.

* Lisanssız üretim bağlantı başvuru formundaki, teknik değerlendirme formundaki ve aplikasyon krokisindeki koordinatlar veya koordinatların formatı hatalıdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

482 “ Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mahallesi 1465 ve 2164 adalar arasındaki yola ve bu yolda yer alması planlanan ve dere ıslahı amacıyla konumlandırılan Kanal Yapısının

6 “ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir (1) aylık tatil ayının tespit edilmesi talebi görüşülmüş olup; yapılan oylamada 2009

282 “ Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mahallesi 55 pafta, 1047 ada, 7 parselin imar planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; yapılan oylamada talebin imar

5- Mustafa ÖZEN’in dilekçesi okundu; dilekçede, Fenese Yukarı mahallesinde bulunan 263 ada 3 nolu parseldeki 1763 m2 tarlasının Belediye su deposuna gitmek

Meclis üyeleri Mustafa BAKIR, Nuh KILAVUZ, Mevlüt NERKİZ, Ömer IŞIK, Halil ÖZDEMİR ve Adnan YAVAN Belediyenin mali yapısının şirket kurulmasına yeterli

maddesinin (m) fıkrasına göre yapılan işaretle oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.. Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Ayşe SAYAR

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlar üretim santralinin kurulacağı çatının

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen köy/mahalle bilgisi ile tapuda belirtilen köy/mahalle