• Sonuç bulunamadı

Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimler"

Copied!
57
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Oğuz YAPAR Oğuz YAPAR

AB 7.ÇP Ulusal Koordinatör Yardımcısı AB 7.ÇP Ulusal Koordinatör Yardımcısı

EUREKA Ulusal Proje Koordinatörü EUREKA Ulusal Proje Koordinatörü

Teknoloji ve Yenilik Odaklı

Girişimler

(2)

Örnekler

31 yıl önce Apple Bir meyve

13 yıl önce Amazon Brezilya’da bir nehir

100 yıl önce Yahoo Kovboy sözü

22 yıl önce Windows Evdeki pencere

25 yıl önce Sunmicro... Güneş

Road-runner It does not matter if the cat is black or white while it catches the mice

The matter is how fast cat catches the mice or how many mice do the cat catch in a shorter time

(3)

Yenilik nedir?

“Yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir

organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir” (Oslo Manual)

Bir ürün ya da hizmetin ilk fikrinin oluşmasını buluş (icat keşif), ilk pratik uygulama çabasını yenilik (inovasyon, yenilikçilik, yenileşim) olarak tanımlayabiliriz.

Bilimsel ve teknolojik bir belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) etkinlikleri, yenilik sürecinin sadece bir kısmını

kapsar

* Jan Fagerberg, 2005

(4)

Zaman

Gelirler

Firmanın Doğuşu Genişleme

1. Adım

2. Adım

3. Adım

Ölüm Vadisi

Risk Sermayesi Ar-Ge Destekleri

İlk Aşama

1501-Sanayi Ar-Ge Ulusal Teknolokj Pl.

EUREKA Teknogirişim FP7

1507-KOBİ Ar-Ge

Ulusal İşbirlikleri Uluslararası İşbirlikleri

Safhalar

(5)

Projelerin Doğru Programa Yönlendirilmesi

Çerçeve Programları

Ulusal Destekler AR&GE Kapasitesinin

oluşması

(6)

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)

Kimler başvurabilir?

KOBİ statüsünde olan ve daha önce TÜBİTAK’tan hiç destek almamış ya da en fazla bir projesi desteklenmiş firmalar

başvurabilirler.

Destek biçimi ve miktarı

Ar-Ge proje giderlerinin %75’i oranında hibe destek.

Proje bütçesi için üst sınır: 400.000 YTL Destekleme süresi

En fazla 18 ay Avantajlar

• TÜBİTAK-TPE İşbirliğinde Patent Teşvik Sistemi

Yeminli mali müşavir giderleri destek kapsamında

Proje hazırlamak için alınan danışmanlıklar destekleniyor.

(7)

Kimler başvurabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşlar

Destek biçimi ve miktarı

Ar-Ge proje gidelerinine en fazla %60 oranında hibe destek Destekleme süresi

En çok 36 ay Avantajlar

Proje bütçesinde bir kısıtlama yok

Harcama yapmadan önce destek almak mümkün

Harcamaların YMM tarafından denetlenmesi

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)

(8)

TEYDEB İletişim Bilgileri

TÜBİTAK

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Atatürk Bulvarı No: 221

06100, Kavaklıdere, ANKARA Tel: (312) 467 18 01

Faks: (312) 427 43 05

e-posta: teydeb@tubitak.gov.tr

İnternet: www.teydeb.tubitak.gov.tr

(9)

AR-GE Seviyelerine göre KOBİ’ler

– Araştırma Yoğun KOBİ’ler –Ar-Ge Departmanı Var

– Yenilikçi Teknolojiler – AR-GE Stratejileri

– Ar-Ge Sonuçlarının Ürün ve Süreç Gelişimi için Kullanılması

• Endüstriyel KOBİ’ler / Ar-Ge Departmanı Yok

• Küçük Geliştirme (Ar-Ge) Merkezleri ve Test Aktiviteleri olabilir

• Ar-Ge işbirliği faaliyetlerinde bulunabilir

• Dış Teknoloji Kullanır

• Endüstriyel KOBİ’ler / Ar-Ge Departmanı Yok

• Küçük Geliştirme (Ar-Ge) Merkezleri ve Test Aktiviteleri

• Ar-Ge işbirliği faaliyetlerinde bulunmak / Ar-Ge izleyip, kendi bünyesine adapte etmek

KOBİ Profilleri

Yüksek Ar-Ge Seviyeli

KOBİ

Orta Ar-Ge Seviyeli

KOBİ

Düşük Ar-Ge Seviyeli

KOBİ

7.ÇP İşbirliği Özel Programı Eurostars Programı EUREKA Standart

TÜBİTAK TEYDEB 7. ÇP KOBİ Yararına

Araştırmalar Programı

(10)

AB 7.Çerçeve Programı

AB 7.Çerçeve Programı

(11)

AB 7. Çerçeve Programı

(2007-2013)

53,2 milyar €

• Dünyanın en büyük sivil araştırma programı

• Uluslarası konsorsiyumlar (çok ortaklı projeler)

• Kendi alanınızdaki en büyük oyuncularla ortak projelerde yer alma imkanı

• Geleceğin teknolojilerini belirleyen konsorsiyumların içinde olma fırsatı

AB Çerçeve Programları(2007-2013)

(12)

AB ÇP’lerin bütçesi (milyar €)

AB Çerçeve Programları(2007-2013)

(13)

İşbirliği

Özel Programı (32,3 milyar €)

Fikirler

Özel Programı (7,4 milyar €)

Kişiyi Destekleme Programı

(4,7 milyar €)

Kapasiteler Özel Programı

(4,2 milyar €)

Özel Programlar

10 Tematik Alan Konu Odaklı

Araştırma ve Koordinasyon Projeleri

Avrupa Araştırma Konseyi Konu Bağımsız

Mükemmeliyet Odaklı

Bireysel Araştırmacılar / Takımlar Burs ve Destek Projeleri (Marie-Curie)

Konu Bağımsız

Kariyer Gelişimi / Sürekliliği Bireysel Araştırmacılar / Kurumlar

7 Konu Başlığı

Kapasite / Potansiyel Gelişimi

Kobi Özel, Araştırma ve Koordinasyon Projeleri

(14)

KOBİ’ler için doğru adresler-1

• Hedef kitlesi Ar-Ge yetkinliği yüksek KOBİ’ler

• Güdümlü projeler: 10 farklı teknolojik alan

• Uzun vadede kendi alanınızda büyük oyunculardan biri olma fırsatı

İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar €)

(15)

Hedefi :

Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamak.

İşbirliği Özel Programı

(16)

KOBİ’ler için doğru adresler-2

• Kısa-orta süreli olarak alanınızda bir akademisyeni kuruluşunuzda istihdam etme imkanı...

Kişiyi Destekleme Programı

(4,7 milyar €)

“Industry-academia partnerships and pathways”

(17)

Komisyon Katkısı

• araştırmacı istihdam masrafları

• araştırmacı/ mühendis/ Ar-Ge personeli değişimi

• teknik ve idari personel değişimi

• ortakların dışından deneyimli araştırmacı istihdamı

• seyahat, çalıştay, konferans, saha ziyareti vb.

%100 desteklenir !

Sanayi

Sanayi--AkademiAkademi Ortaklığı Ortaklığı

(18)

KOBİ’ler için doğru adresler-3

Research for the benefit of SMEs Kapasiteler

Özel Programı (4,2 milyar €)

• 1.3 Milyar Avro

• KOBİ’lerin inovasyon yetkinliklerini geliştirme bu yolla teknolojik yeni ürün ve servislerin

geliştirilmesi hedeflenmektedir.

• İki alt destek mekanizması:

– Research for SMEs

– Research for SME associations

• Konu sınırlaması yok!

(19)

Konsorsiyum Yapıları ve Proje Süreleri

KOBİ’ler için Araştırma

KOBİ Birlikleri için Araştırma

Süre 1-2 yıl 2-3 yıl

Ortak Sayısı 5-10 10-15

Bütçe 0.5-1.5 milyon Avro 1.5-4 milyon Avro

(20)

KOBİ/KOBİ Birlikleri için Araştırma Çağrısı

Minimum Katılım Koşulları

KOBİ’ler için Araştırma / KOBİ Birlikleri için Araştırma

§ Birbirinden bağımsız en az 3 farklı KOBİ/KOBİ Birliği, 3 farklı üye ya da asosye ülkede kurulmuş olmalıdır.

§ En az 2 AR-GE sağlayıcısı (RTD performers). Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Büyük Sanayi Kuruluşları ya da AR-GE yapabilme yeteneğine sahip KOBİ’ler.

§ Diğer Kullanıcılar (Other enterprises) ve Son Kullanıcılar (end- users) da projelerde ortak olarak yer alabilir. KOBİ Birliği çağrıları için bunların en az 2 tanesi KOBİ olmalıdır.

(21)

KOBİ Yararına Araştırma Çağrıları

KOBİ’ler KOBİ Birlikleri

AR-GE

Sağlayıcıları

Araştırmaya Yatırım

Sonuçlar & FMH Diğer Kullanıcılar, Son

kullanıcılar

(22)

KOBİ Alanında Katılım ve Başarı

v Bugüne dek Türkiye’den 6.ÇP’a SME alanında 206 adet Türk kuruluşu proje teklifinde bulunmuştur.

v 22 adet KOBİ başarılı projelerde yeralarak AB Komisyonu’ndan finansal destek almıştır.

v KOBİ alanında 6.ÇP’a katılımda Türkiye’nin ortalama başarı oranı 16 %’dır.

v 31 Türk kuruluşu, başarılı projelerde ortak olarak yer

almıştır.

(23)

KOBİ Alanı, Bütçe Öngörüleri, 2007-2013

118 127 137 140 147

214

239

263

0 50 100 150 200 250 300

FP6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Annual Budget [M€]

Total Budget: 1.266 M€

FP6: Yıllık ortalama rakam

(24)

24

7:ÇP Üyelik Sistemi - www.fp7.org.tr

(25)

7. ÇP Fırsatları – KOBİ Programı

25

(26)

Çağrılar

Çağrı Adı: Research for SMEs Call 4

Çağrı Kodu: FP7-SME-2011-1 / FP7-SME-2011-2 Yayınlanma Tarihi: Temmuz 2010

Kapanış Tarihi: Aralık 2010

Bütçe: 110 Milyon Avro / 80 Milyon Avro

Açıklama: Çağrıda konu sınırlaması yoktur.

(27)

AB Çerçeve Programı AB Çerçeve Programı

Proje Örnekleri

Proje Örnekleri

(28)

PROJE ÖRNEKLERİ

q Amacı: Fermente içeceklerin geliştirilmesi, ayran, boza, matsony ve soya kökenli

fermente içeceği oluşturan bakterilerin belirlenmesinin ardından bu bakteri kompozisyonlarının standart şekilde üretilmesi

q Projenin süresi: 24 ay

q AB katkısı: 1.100.949 Avro

q Ortaklar: İngiltere, Gürcistan, Polonya, İtalya, Türkiye

http://sme.cordis.lu/about/downloadable.cfm

Improving the Processin of Four Fermented Beverages from Eastern European Countries

FERBEV CRAFT

(29)

LOW JUICE

Novel Process for Reducing Sugar and Adding Fibre to Natural Apple Juices for Increased Public Health and Increased Competitiveness of the European

Fruit Juice Industry

PROJE ÖRNEKLERİ

q Amacı: Özel yetiştirilmiş ve harmanlanmış meyve çeşitlerin kullanımının, meyve

suyundan şekeri uzaklaştıracak ve lif ekleyecek yeni yollar ile birleştirilmesi q Projenin süresi: 60 ay

q AB katkısı: 1.220.462 Avro

q Ortaklar: Almanya, İngiltere, İspanya, Yunanistan, Norveç, İsrail, Danimarka, Türkiye

(30)

EUREKA Programı

(31)

EUREKA Projesi oluşturmak için:

• EUREKA üye ülkelerden en az bir ortağınız olmalı

– Küçük veya büyük işletmeler,

üniversiteler, araştırma kuruluşları

• Sivil amaçlı Ar-Ge çalışmaları projelendirilmeli

• Kısa zamanda ticarileşebilecek ürün ve

süreç geliştirilmesini hedefleyen çalışmalara odaklanılmalı

31

(32)

EUREKA Üyesi Ülkeler

EUREKA, Uluslararası Ar-Ge destek programıdır .

Almanya Avusturya Belçika

Çek Cumhuriyeti Danimarka

Estonya Fas Fransa Finlandiya

Hırvatistan Hollanda

G. Kıbrıs Rum Yönetimi İngiltere

İrlanda İspanya İsrail İsveç İsviçre

İtalya Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta

Monako Norveç Polonya Portekiz

Romanya Rusya

San Marino Slovakya Slovenya Sırbistan Türkiye Ukrayna Yunanistan Avrupa Birliği

(33)

EUREKA Programı

1985’ten bu yana:

- 2500’den fazla Ar-Ge projesi - 25 Milyar Avro’nun üzerinde

Ar-Ge hacmi

Her yıl:

- 200 civarında Ar-Ge projesi - 500 Milyon Avro’nun

üzerinde Ar-Ge hacmi

(34)

Teknoloji Alanları

(35)

EUREKA Projelerine Kimler Başvurabilir?

Ortak Olarak Hizmet Sağlayıcı

Olarak

(36)

Destek Sistemi

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destek Programı (1509)

• http://eteydeb.tubitak.gov.tr arayüzünden hızlı ve kolay başvuru imkanı,

• Başvuru sırasında 1509 başvuru formlarına ek olarak sadece EUREKA Proje Başvuru formunun gönderilmesi yeterli

• Hibe destek:

– Büyük firmalar: %50-%60 – KOBİ’ler : %75

• Proje bütçesinde bir sınırlama yok!

• Ulusal değerlendirme, ulusal fonlama

36

(37)

Programlara Sunulan Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler

1. Yeni ürün geliştirilmesi

2. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 3. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni

tekniklerin geliştirilmesi

4. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme

(38)

Projelerin Değerlendirilmesinde OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo ve Frascati kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmaktadır.

Oslo Kılavuzu’na göre :

• Teknolojik açıdan yeni ürün,

• Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün,

• Teknolojik süreç yeniliği

Sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini çizmektedir.

Yenilik ve Ar-Ge

(39)

• Ürün Yeniliği

• Süreç Yeniliği

• Pazarlama Yeniliği

• Organizasyonel Yenilik

DESTEK KAPSAMINDA

KAPSAM DIŞI

Destek Kapsamı

(40)

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

(41)

• Kavram geliştirme

• Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

• Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar

• Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları

• Prototip üretimi

• Pilot tesisin kurulması

• Deneme üretimi ve tip testlerin yapılması

• Satış sonrası ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözüm faaliyetleri

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

(42)

• Personel giderleri

• Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım ve yayın alımları

• Malzeme ve sarf giderleri

• Proje personeli ve varsa danışmanların seyahat giderleri

• Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları

• Üniversiteler, kamu ve özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar- Ge hizmet giderleri

• Ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler

Desteklenen Gider Kalemleri

(43)

Başvuru Süreci: http://eteydeb.tubitak.gov.tr

Proje Başvurusu

AGY100 Kullanıcı Kaydı

Firma Kaydı / Firma Şeçimi

Proje Bilgilerinin Girilmesi

İlgili Evrakların ve Çıktıların TÜBİTAK’a iletilmesi

Kullanıcı Yetkilendirmesi

Projenin TÜBİTAK’a İletilmesi

(44)

Proje başvurusu ile istediklerimiz

• Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönünün vurgulanması.

• Projenin teknoloji düzeyi bilimsel/teknik literatür ve standartlar referans verilerek açıklanması.

• Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir biçimde başarı kriterlerinin tanımlanması.

• Projede kullanılacak yöntem ve tekniklerin

açıklanması.

(45)

Proje başvurusu ile istediklerimiz

• Proje süresi ve bütçesinin gerçekçi tahmin edilmesi.

• Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalı.

• Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalı.

• Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalı.

• Değerlendirme sürecinde hakemlere proje faaliyetlerine

ilişkin proje personelinin ve var ise teknik danışmanların

sunum yapmaları.

(46)

EUREKA Fırsatları

Standart Başvuru/İkili İşbirlikleri

EUROSTARS

Kümeler Şemsiyeler

(47)

EUREKA kümeleri: ITEA2

Teknoloji Alanı: Yazılım teknolojileri, gömülü yazılım

Yönetim Kurulu:

•Aribus

•Alcatel

•Bosch

•DaimlerChrysler

•Nokia

•Philips

•Siemens

•Thales

www.eureka.tubitak.gov.tr/itea2

(48)

Teknoloji Alanı: Telekomünikasyon, mobil iletişim internet altyapıları

Yönetim Kurulu:

•Alcatel-Lucent

•British Telecom

•Deutsche Telekom

•Ericsson

•Eurescom

•FT-Orange

•Nokia

•RAD Data Communications

•Telefonica

•Thomson

•Turkcell

www.eureka.tubitak.gov.tr/celtic

EUREKA kümeleri: CELTIC

(49)

EUREKA kümeleri: CATRENE

Teknoloji Alanı: Mikro ve nano elektronik

Kurucu Firmalar:

Alcatel-Lucent EADS ASML

Carl Zeiss STMicroelectronics Thomson Robert Bosch Infineon Technologies Bull

ASM International NXP Semiconductors

www.eureka.tubitak.gov.tr/catrene

(50)

Eurostars Programı

KOBİ’lere Özel Destek Programı:

KOBİ’lere Özel Destek Programı: EUROSTARS EUROSTARS

• KOBİ’lerin Ar-Ge projelerine avantajlı destek

– KOBİ’lerin projelerdeki katkısının %50’den fazla olmalı – Uluslararası değerlendirme, ulusal fonlama

– KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarına %75 oranında hibe destek

50

www.eurostars-eureka.eu EUROSTARS 4. Çağrısının kapanış tarihi:

EUROSTARS 4. Çağrısının kapanış tarihi: 25 Şubat 201025 Şubat 2010

(51)

EUREKA EUREKA

Proje Örnekleri

Proje Örnekleri

(52)

PROJE ÖRNEKLERİ

E! 2659 ONE-(ECO-POWER)

One-(Eco Power) Optimized New Engines

q Amacı: Daha düşük emisyon gaz salınımı yapan, üretimi ve geri dönüşümü

esnasında çevreye daha duyarlı, yüksek performanslı , daha az titreşim ve gürültü özelliklerine sahip güvenilir ve düşük

maliyetli motosiklet motoru üretmek.

q Projenin süresi: 39 ay

q Bütçesi: 16.22 Milyon Avro

q Ortaklar: İtalya,Avusturya, İsviçre ve Türkiye

(53)

PROJE ÖRNEKLERİ

E! 2932 EUROMOPLAT

European Mobile Platform

q Amacı: Karayolları ve deniz

taşımacılığında kullanılan araçlar için koordinat bilgisinin, lojistik bilgilerinin sağlanması

q Projenin süresi: 24 ay q Bütçesi:1.91 Milyon Avro

q Ortaklar: Çek Cumhuriyeti, Türkiye

(54)

PROJE ÖRNEKLERİ

E! 3186 RCP

Production Of New Pest Free Red Chilli Pepper Using Innovative Technologies

EUROAGRI+

q Amacı: Türkiye’de üretilen kırmızı biberin üretim ve koruma yöntemleri iyileştirilerek market değerinin artırılması

q Projenin süresi: 36 ay q Bütçesi:4.0 Milyon Avro q Ortaklar: İsrail, Türkiye

(55)

Öneriler

Ünivesiteden daha farklı bir ortam

İş arkadaşlarıyla doğru ve sağlıklı iletişim kurma Gerekli iş tecrübesinden yoksun olma

İş çevresine olan yabancılık

Teknik bilgi yetersizliği

Yönetimin kararlılığının olmaması Risk almaktan çekinme

İşbirliğine olan kapalılık Sektörel zorluklar

Fiziksel ortamın getirdiği kısıtlar

Doğru zamanda doğru hamleleri yapabilme, doğru riskleri alabilme İletişim becerilerinin gelişmiş olması

Proje bazlı çalışabilme, proje yönetimine aşina olmak

(56)
(57)

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi TÜBİTAK Kavaklıdere/ANKARA

www.fp7.org.tr

+90 312 4685300 / 1600

oguz.yapar@tubitak.gov.tr

Referanslar

Benzer Belgeler

Ar-Ge merkezlerinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında öne çıkan sektörler arasında Elektronik (17.553), Makine (12.394), Kimya (5138) ve Endüstriyel Tasarım

TÜR Belgesi; Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda

 Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması.  Tasarım Merkezinde tasarımcı

ÜNİVERSİTESİ Tamamlandı TÜBİTAK 1001 Dolaylı Hayır YAZILIM 3 Proje kapsamında robotik sistemlerin etkileşimi sırasında alınan görüntülerdeki gürültü,

**Konu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası, Bileşen 2 Teknoloji: Teknoloji ve Yenilik Kapasitesinin

Sanayi sektörünün geleceğe yönelik rekabet gücü için ortak çözüm alanlarında rekabet öncesi Ar-Ge ve yenilik tabanlı işbirliği ve birlikte geliştirme odaklı insan

TÜBİTAK 1513 programının çağrıları altında destek kapsamına alınan teknoloji transfer ofislerimiz ekosistemin güçlendirilmesi için Ar-Ge yönetimi süreçlerine