ve kral zemin mezar toprak veya yapay Bu mezarlar edilirdi. Kral ya da kral ailesinden fertler muhtelif hediye edilen ile oda ceset ile birlikte konulurdu (

14  Download (0)

Full text

(1)

ve kral zemin mezar

toprak veya yapay Bu mezarlar

edilirdi. Kral ya da kral ailesinden fertler

muhtelif hediye edilen ile

oda ceset ile birlikte konulurdu (

1, dromos2

1

(2)

keni:

. Kurgan kavram olarak;

Belli, 2003, 11). Kavramlardan bir , etimolojik o

.

dir (

(Harpers, 1879: 1913).

1.300-

-

1982, 291).

g

-

3

2 3

(3)

konusudur.

-

1962-

ir krepis

mezar

(4)

-II-III:

-

yana iki

: M

mezar

Maltepe I-

tarihlendirilebilir.

-2,5 m.

tarihlendirilmektedir.

(Hekimhan/Mal

-II-

(5)

Meza

50).

girilmektedir.

-

-51).

(6)

-

- -

-53) (Resim 4).

pler

-

-Erken

(Ayabakan, 1990: 53).

t

Akturan, M.,

Belli, O.,

-30 Nisan 2009-Sivas: Bildiriler (ss. 91-104),

Harpers Latin Dictionary, At The Clarendon Press, Oxford, 1879.

http://www.darende.gov.tr/masattepe-tumulusu 27/03/2017

(7)

Sofia, St. Kliment Ohridski, Faculte de Histoire-Studia Archaeologica, Tome 2, 1995, s.115-134.

Deutschen Archaologischen Institus, Berlin 1904.

Mansel, A. M., Ege ve Yunan Tarihi, , Ankara 1995.

Mansel, A.M., Okunak, M.,

fya Dergisi, -8.

, Ankara, 1992, s.405-423.

Belleten, Vol. XI, No.41, ss.27-56.

of Hellenic Studies, Vol.114, pp.157-161.

Saltuk, S., 1997.

Sevin, V.,

Anadolu (Anatolia), 36, 2010, 149-178.

(8)

EKLER:

Resim 1-

Ayabakan, 1990, 55.

(9)

Resim 2 ve 3- http://www.darende.gov.tr/masattepe-tumulusu

(10)

Resim 4

Fig. 1: -

Fig. 2: -

izni ile)

(11)

Fig. 3: -

8,9 cm), Env. No: 3/8376, Mala

Fig. 4: -

(12)

Fig. 5 -

Fig. 6: - -

izni ile)

(13)

Fig. 7: -

Fig. 8: -

ile)

(14)

Fig. 9 -

Fig. 10: -

(Malatya M le)

Figure

Updating...

References

Related subjects :