• Sonuç bulunamadı

ÖĞRENCİ SUNUŞLARI 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÖĞRENCİ SUNUŞLARI 2"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖĞRENCİ SUNUŞLARI 2

Sunuş 1

Karma Eğitim: Türkiye’de

Karma Eğitimin Tarihçesi ve bu alandaki tartışmalar

değerlendirilecektir.

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda Karma Eğitim İlkesi

Madde 15. Karma eğitim ilkesi:

Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve

zorunluluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

Kaynaklar:

Akyüz Y. (2013) Türk Eğitim Tarihi.

Pegem Yayıları, Ankara.

Güven, İ. (2001) Tanzimattan Cumhuriyete Kadın Eğitimi

Düşüncesinin Gelişimi (Osmanlı Düşünürlerinin Kadın Eğitimine Bakışı) A.Ü.Eğitim Bilimleri

Fakültesi Dergisi, cilt 34, sayı 1-2.

Çoşkun, A. (2015) Türkiye’de Kadının Eğitimi ve Dinselleşme Bağlamında Karma Eğitim

Tartışması. Eleştirel Pedagoji, sayı 38, mart-nisan 2015: 32-42.

(2)

ÖĞRENCİ SUNUŞLARI 2

Sunuş 2

Eğitimde Toplumsal

Cinsiyet Eşitliği için Alternatif Yaklaşımlar:

Feminist Pedagoji

Kaynaklar:

Shrewsbury, C.M. Feminist Pedagoji Nedir? (Çev. Yasemin Esen) Eleştirel Pedagoji. Sayı 31, ocak-şubat 2014:

17-23

Tisdell, E.J. (2012) Post-Yapısalcı Feminist Pedagojiler: Özgürleştirici Feminist Yetişkin Öğrenme Kuram ve Pratiğinin Olanakları ve Sınırlılıkları.

(Çev. Elçin Bulut-Fevziye Sayılan)

Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim. Der.

Fevziye Sayılan. Dipnot Yayınları, Ankara: 215-242.

Sayılan, F. Feminist Pedagoji. Eleştirel Pedagoji. Sayı 49. Ocak-şubat 2017

Referanslar

Benzer Belgeler

İğne, iplik, goblen gibi zanaat kategorisinde kabul edilen tekniklerin ve materyallerin sanata alanına dâhil edil- me, statüsünün değişme süreci feminist ideolojinin

Although the feminist critique of violence primarily covers violence against women, the feminist movement and media with the breeze of third wave feminism are not indifferent to

Klasik patriyarkanın Klasik-Antik Yunan’da ilk kez görüldüğü ve bu alanda gelişen Roma hukuku yasalarının da daha çok eziyete dayalı olduğu dikkat çeker.. 12 2

insanlara genellemekle, temel bir toplumsal bölünme olarak cinsiyeti görmezden gelmekle, erkeklerin sorunlarına odaklanmakla, erkek bakış açısını kullanmakla ve geleneksel

coğrafyacılar diğer feminist araştırmacılar gibi erkek patriyarkasına meydan okuyarak kadınların toplumsal yaşamını iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklanırlar (Dixon ve

Platonik aşklar benim bildiğim bir şey değil, ama iki insan arasında aşk olduğu zaman seks çok önemli bir faktördür.. “Aşk olunca, seks kötü olsa da, olmasa

Altta: Solda depreme dayanıklılığı klasik tekniklerle sağlanmış, ortada darbe emiciler, çelik çerçeveler ya da çelik perde duvarları gibi yön- temlerle

1) Değerden arınmış araştırma önermesi, araştırma nesnelerine karşı tarafsızlık ve kayıt- sızlık ilkesi yerine, araştırma nesneleri ile kısmen yan tutan,