• Sonuç bulunamadı

Yavaş Salınımlı Teofilin Zehirlenmesi Tedavisinde Yardımcı Yöntem Olarak Tüm Barsak Yıkaması: Bir Olgu Sunumu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yavaş Salınımlı Teofilin Zehirlenmesi Tedavisinde Yardımcı Yöntem Olarak Tüm Barsak Yıkaması: Bir Olgu Sunumu"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

ÇOCUK ACİL ve

YOĞUN BAKIM DERGİSİ

ISSN: 2146-2399 E-ISSN: 2148-7332

Yazının Başlığı:

Yazar Adı, Soyadı

Adı Soyadı:

Sorumlu Yazar (tüm yazarlar adına) Tarih

Adresi:

Tarih:

Telefon:

Faks:

e-posta:

Açıklamalar;

Açıklamalar;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tarih

Biz, aşağıda adı, soyadı ve imzaları bulunan yazarlar; Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi’nde yayınlanması isteği ile gönderdiğimiz, yukarıda başlığı bildirilen yazımızın ve yazımıza kaynak olan çalışmamızın; araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlandığını; başka yerde yayınlanmadığını, yayınlanmak veya değerlendirilmek üzere başka bir yere gönderilmediğini (bilimsel toplantılarda sunulmuş olması dışında); yazının son halini okuduğumuzu ve uygun bulduğumuzu; yayınlanacak yazı ile ilgili telif haklarını Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi’ne devrettiğimizi, (varsa;

çalışmanın ve/veya yazının gerçekleştirilmesi için sağlanan fonun kaynağını ve araştırmacıların çalışmanın katılımcılarına olan bağlantılarını aşağıda açıkladığımızı) bildirir ve onaylarız.

Makalem(iz)de belirtilen materyaller ile ilgili herhangi bir mali kuruluş ile çıkar çatışması olmadığını onaylarım.

Çıkar çatışması olması durumunda Şirket ünvanı ile yazar ilişkilerini açıklayınız.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU & ÇIKAR ÇATIŞMASI BİLDİRİMİ

ÇIKAR ÇATIŞMASI BİLDİRİMİ

İmza

/ /20

/ /20

/ /20

/ /20

/ /20

/ /20

/ /20

/ /20

/ /20

/ /20

/ /20

/ /20

İmza

Referanslar

Benzer Belgeler

Yoğun bakım tedavisi sırasında toplamda 6 kez karbon filtreli hemoperfüzyon uygulanan hastanın karaciğer fonksiyon testlerinde düzelme (AST: 79 U/L, ALT: 56 U/L, INR:

Bu olgu ile, postoperatif dönemde “posterior reversible ensefalopati sendromu” (PRES) gelişen ve yoğun bakım ünitesinde erken tanı ve tedavi sonrasında sekelsiz olarak

Kan parasetamol düzeyi normal sınırlarda olması nedeniyle hasta teofilin toksisitesi olarak kabul edildi.. Hasta klinik bozulma nedeniyle entübe edildi ve midazolam,

Texas Southwestern Üniversitesi Dallas Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Bilim Dalı, Dallas, ABD E-posta: halim.hennes@utsouthwestern.edu Çocuk Yoğun Bakım Editörleri / Editors

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, Yenişehir-İzmir, e-posta: aysebernaanil@hotmail.com.. A Baby Developing Digoxin Poisoning in Pediatric

Sıvıya refrakter hipotansiyonu olan olgularda saf alfa adrenerjik agonisti (fenilefrin), predominant alfa adrenerjik agonist (norepinefrin) veya betablokör

Bu yazıda, yoğun bakım ünitesinde akut kolşisin zehirlenmesi nedeniyle takip edilen bir yaşındaki çocuk hasta sunuldu..

Sonuç olarak; günde 2 doz verilen teofilinin (talotren), teofilin monohidrata (xanthium) göre daha stabil kan teofi- lin düzeyleri sağladığı ancak etkinlik ve