Ders AdıÖğretim ElemanıSınav Saat Aralığı

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ders Kodu Ders Adı Öğretim Elemanı Sınav Saat Aralığı

70313TATOZ-KLP0021 Klinik Gözlem ve Görüşme

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KOŞE 12:00-13:00

70313TATOZ-KLP0031 İleri Psikopatoloji

Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK 12:00-13:00

70313METOS-KLP0141 Bağımlılık

Doç. Dr. Neslihan AKKİŞİ KUMSAR 12:00-13:00

70313TATOZ-KLP0011 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KOŞE 12:00-13:00

70313METOS-KLP0121 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler I Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU 12:00-13:00

Sınav Tarihi ve Günü

7 Aralık 2020 / Pazartesi

8 Aralık 2020 / Salı

9 Aralık 2020 / Çarşamba

10 Aralık 2020 / Perşembe

11 Aralık 2020 / Cuma

Figure

Updating...

References

Related subjects :