• Sonuç bulunamadı

Yapay Derili Telefon KılıfıBilgisayar Oyunlarıyla Para Aklamak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yapay Derili Telefon KılıfıBilgisayar Oyunlarıyla Para Aklamak"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

41

Yapay Derili Telefon Kılıfı

Bilgisayar Oyunlarıyla Para Aklamak

Telecom ParisTech ve Sorbonne Üniversitesinden bir grup araştırmacı yapay derili ilginç bir akıllı telefon kılıfı geliştir-di. Bilim kurgu filmlerinde insan benzeri sibernetik andro-idlerin olduğu gelecek senaryoları gösterilirken ürkütücü görünen sibernetik telefonları cebimizde taşıdığımız bir gelecek bizi bekliyor olabilir. Geliştirilen teknolojinin çalış-ma şeklini ve farklı kullanım alanlarını gösteren bir vide-oyu izlemek için https://youtu.be/OuEhqHvE1qU adresini ziyaret edebilir ya da aşağıdaki kare kodu akıllı telefonunu-za okutabilirsiniz.

_

https://marcteyssier.com/projects/skin-on/

Bilgisayar oyunları eğlence dışında birçok farklı amaç için kullanılabiliyor. Bazen eğitim veya rehabilitasyon gibi fayda-lı işlerde kullanıfayda-lırken kimi zaman da yasa dışı işler için kul-lanılabiliyor. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan Counter Strike, para aklama amacıyla kullanılmaya başla-yınca, üretici firma oyun içi dijital ticareti engelleme kararı aldı. Oyun içerisinde yer alan pazarda kullanıcılar sanal öğe-leri gerçek paralarla alıp satabiliyorlardı. Ancak bazı kötü ni-yetli kişiler yasa dışı yollarla elde ettikleri paralarla oyun içi öğeleri satın alıp sonrasında bunları diğer oyunculara biraz daha ucuza satarak bunu oyundan para kazanmış gibi gös-teriyorlardı. Bu gibi oyunlardan sanal nesneler alan oyun-cuların dikkatli olmalarını tavsiye ederiz, hiç hesapta yok-ken uluslararası bir para aklama zincirine dâhil olabilirler.

_

http://bit.ly/oyun-ici-pazar

Referanslar

Benzer Belgeler

> Toprak nemi, kök bölgesindeki kullanılabilir suyun kullanılabilir su kapasitesi % 50-25'e düştüğünde sulama yapılmalıdır. > Bitki gelişimine bakılarak *

Dersin Amacı Haberleşme alanında kullanılan eski ve gelişmiş teknolojileri bilmek, kıyaslama yapmak, eskiyi yeniye entegre etmek gibi becerileri geliştirmek. Dersin Süresi 2

Bu çalışmada, avukatlar tarafından 2012 yılında elde edilen ve yıl- lık beyannameyle beyan edilecek/beyan edilmeyecek serbest meslek kazançları ve ücret geliri ile gelir

Björk gibi şarkıcılar ve Gorillaz gibi müzik grupları çeşitli formlarda sanal konser deneme- leri yapmıştı ancak ilk kez bir bilgisayar oyununda bu kadar geniş katılımlı

İspanyol futbol ligi La Liga hakkında bilgi sunan bir uygulamanın telefonlardaki mikrofonları ve GPS aygıtları- nı korsan maç yayını yapan yerleri tespit edip ilgili kişile-

2016 Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin akut ve kronik kalp yetersizliğinin teşhis ve tedavisi için hazırlanan rehberde KY’nin yönetimi için hastalara verilecek olan

Örneğin Tayyip Erdoğan dün şunu dedi; “Amerika’da ki gibi bizde konut kredisi konusunda bir kriz olmaz çünkü bizim konut piyasamız çok güvenli.” Asl ında bu sözüyle

Memlekette yeni ye­ ni bir çok şimendifer hatları te­ sis ediliyordu.. Ve açılan yeni şi­ mendifer hattının Sadi kendi kendine bir küşat resmini