• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Takvim (Yıl-Ay-Hafta-Gün) Etkinlik-5 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Takvim (Yıl-Ay-Hafta-Gün) Etkinlik-5 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Aşağıdaki takvimdeki boş yerlere içinde bulunduğunuz yılı, ay ve gün. adlarını ve ayın kaçıncı günü olduğunu gösteren bölümleri tamamlayınız.. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. BUGÜN DÜN BUGÜN DÜN BUGÜN DÜN. BUGÜN DÜN BUGÜN DÜN BUGÜN DÜN. BUGÜN DÜN BUGÜN DÜN BUGÜN DÜN. BUGÜN DÜN BUGÜN DÜN BUGÜN DÜN. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. 2.SINIF MATEMATĠK . TAKVĠM ( YIL - AY- GÜN - HAFTA ). Adı:…………………..…... Soyadı:…………….....….. Sınıfı ve No:….…….……. ETKĠNLĠK-5. http://www.leventyagmuroglu.com/. . . . . . . . . . . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN. BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN. BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN. BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN. Aşağıdaki takvimdeki boş yerlere içinde bulunduğunuz yılı, ay ve gün. adlarını ve ayın kaçıncı günü olduğunu gösteren bölümleri tamamlayınız.. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. 2.SINIF MATEMATĠK . TAKVĠM ( YIL - AY- GÜN - HAFTA ). Adı:…………………..…... Soyadı:…………….....….. Sınıfı ve No:….…….……. ETKĠNLĠK-5. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Aşağıdaki takvimdeki boş yerlere içinde bulunduğunuz yılı, ay ve gün.. adlarını ve ayın kaçıncı günü olduğunu gösteren

Satın alınan ürünlerin toplam fiyatlarını karşılarına yazınız... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıda kutularda verilen sayıları örnekte olduğu gibi soldan sağa ve yukarıdan aşağıya çıkarıp sonuçları boş kutulara yazınız... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki eldeli toplama işlemlerini yapınız... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki kutularda bulunan doğal sayıları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya örnekteki gibi toplayınız.. www.leventyagmuroglu.com

Public db As Database Public student As Recordset Public department As Recordset Public term As Recordset Public advisor As Recordset Public personal As Recordset Public

The program is easy in use, and everything is in detail, I used Visual Basic Programming Language in building it, also Access Database for storing information's.. The

Active Server Pages is an open, compile-free application environment in which you can combine HTML, scripts, and reusable ActiveX server components to create dynamic and