3.Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Yüzlük Onluk ve Birlik Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com

165  Download (0)

Tam metin

Aşağıda yüzlükleri, onlukları ve birlikleri verilen doğal sayıları ve okunuşlarını yazınız.. 3.SINIF MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA YÜZLÜK ONLUK BİRLİK. Adı:…………………...…..…. Soyadı:…………….....……... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-1. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. Verilenler Sayı Okunuşu. 5 yüzlük, 2 onluk, 6 birlik 526 Beş yüz yirmi altı. 1 yüzlük, 8 onluk, 5 birlik …… ………….…………………………………. 6 yüzlük, 5 onluk, 7 birlik …… ………….…………………………………. 9 yüzlük, 0 onluk, 2 birlik …… ………….…………………………………. 2 yüzlük, 8 onluk, 4 birlik …… ………….…………………………………. 7 yüzlük, 3 onluk, 0 birlik …… ………….…………………………………. 8 yüzlük, 4 onluk, 4 birlik …… ………….…………………………………. 4 yüzlük, 0 onluk, 0 birlik …… ………….…………………………………. 3 yüzlük, 9 onluk, 8 birlik …… ………….…………………………………. 5 yüzlük, 3 onluk, 3 birlik …… ………….…………………………………. 8 yüzlük, 6 onluk, 4 birlik …… ………….…………………………………. Verilenler Sayı Okunuşu. 1 onluk, 3 yüzlük, 7 birlik 317 Üç yüz on yedi. 0 birlik, 4 onluk, 7 yüzlük …… ………….…………………………………. 4 yüzlük, 8 birlik, 0 onluk …… ………….…………………………………. 2 birlik, 9 yüzlük, 1 onluk …… ………….…………………………………. 1 birlik, 8 onluk, 3 yüzlük …… ………….…………………………………. 0 onluk, 5 yüzlük, 0 birlik …… ………….…………………………………. 1 yüzlük, 9 onluk, 5 birlik …… ………….…………………………………. 3 birlik, 6 onluk, 7 yüzlük …… ………….…………………………………. 4 yüzlük, 0 birlik, 5 onluk …… ………….…………………………………. 0 birlik, 9 yüzlük, 6 onluk …… ………….…………………………………. 7 birlik, 7 onluk, 7 yüzlük …… ………….…………………………………. 3 yüzlük, 0 onluk, 8 birlik …… ………….…………………………………. www.leventyagmuroglu.com www.leventyagmuroglu.com. http://www.leventyagmuroglu.com/. Aşağıda doğal sayıların yüzlüklerini, onluklarını ve birliklerini örnekteki gibi yazalım. . Sayı Çözümlenmiş Hâli Okunuşu. 213 2 yüzlük + 1 onluk + 3 birlik İki yüz on üç. 630 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. 785 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. 369 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. 258 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. 951 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. 307 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. 123 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. 654 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. 980 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. 842 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. Sayı Çözümlenmiş Hâli Okunuşu. 429 2 onluk + 4 yüzlük + 9 birlik Dört yüz yirmi dokuz. 654 ….yüzlük + ….birlik + …. onluk ………….…………………………………. 348 ….onluk + ….birlik + …. yüzlük ………….…………………………………. 652 ….birlik + ….onluk + ….yüzlük ………….…………………………………. 167 ….birlik + ….yüzlük + ….onluk ………….…………………………………. 960 ….onluk + ….yüzlük + ….birlik ………….…………………………………. 381 ….onluk + ….birlik + …. yüzlük ………….…………………………………. 155 ….birlik + ….onluk + ….yüzlük ………….…………………………………. 204 ….birlik + ….yüzlük + ….onluk ………….…………………………………. 987 ….yüzlük + ….onluk + ….birlik ………….…………………………………. 493 ….onluk + ….birlik + …. yüzlük ………….…………………………………. 384 ….birlik + ….onluk + ….yüzlük ………….…………………………………. 3.SINIF MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA YÜZLÜK ONLUK BİRLİK. Adı:…………………...…..…. Soyadı:…………….....……... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-1. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. www.leventyagmuroglu.com www.leventyagmuroglu.com. http://www.leventyagmuroglu.com/

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :