Kullanım Kılavuzu Guîa de usario Notice d'utilisation. dijital müzik sistemi

Tam metin

(1)

Kullanım Kılavuzu Guîa de usario Notice d'utilisation

dijital müzik sistemi

(2)

G ÜVENLİK B İLGİSİ

Lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyun

Lütfen bu kullanım kılavuzundaki talimatları dikkatle takip etmek için yeterli zamanı ayırın. Bu kılavuz, sisteminizi uygun bir şekilde kurmanıza, çalıştırmanıza ve gelişmiş özelliklerinden yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Lütfen bu kullanım kılavuzunu gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.

UYARILAR:

• Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

• Elektrik çarpmasını önlemek için, elektrik kablosundaki fişin geniş ucunu AC (şebeke) prizinin geniş yuvasına takın. Fişi prize tamamen takın.

• Bu cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu cisimleri cihazın üzerine veya yanına koymayın. Tüm elektronik ürünlerde olduğu gibi sıvıların sistemin herhangi bir kısmına dökülmemesi için özen gösterin. Sıvılarla temas, arıza ve/veya yangınlara neden olabilir.

• Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş kaynakları yerleştirmeyin.

• Uzaktan kumandanın pilini çocuklardan uzak tutun. Yanlış kullanıldığı takdirde yangına veya kimyasal yanıklara yol açabilir. Yeniden şarj etmeyin,

parçalarına ayırmayın, 100º C'nin (212º F) üzerine çıkacak şekilde ısıtmayın veya yakmayın. Kullanılmış pilleri derhal atın. Sadece doğru tip ve model numarasındaki piller ile değiştirin.

• Pilin hatalı yerleştirilmesi halinde patlama tehlikesi vardır. Değiştirirken sadece Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba veya Shun Wo CR2032 veya DL2032 3-volt lityum pil kullanın.

• Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

• Kullanılmış pilleri yerel yönetmelikler gereğince lütfen uygun bir şekilde atın. Yakarak imha etmeyin.

Bu ürün 2004/108/EEC sayılı EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Direktifine ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Direktifine uygundur.

Uygunluk Beyanının tamamı

www.Bose.com/static/compliance/index.html adresinde yer almaktadır.

DİKKAT:

DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI

RİSKİ AÇMAYIN DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA CİHAZIN ARKASINI) AÇMAYIN. CİHAZIN İÇERSİNDEKİ

PARÇALARI KENDİNİZ ONARMAYA KALKIŞMAYIN. SERVİS İŞLEMLERİ İÇİN

EHLİYETLİ PERSONELE DANIŞIN.

Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı sistem kasası içerisinde elektrik çarpması riski oluşturacak düzeyde yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.

Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıya bu kullanım kılavuzu içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli işletim ve bakım talimatları olduğunu belirtir.

Notlar:

• Ürün etiketi ürünün arkasında bulunmaktadır.

• Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde, bu bağlantı kesme aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.

• Bu ürün kapalı mekanda kullanım içindir. Açık havada, eğlence araçlarında veya deniz taşıtlarında kullanılmak üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir.

• Sistem ya da aksesuarları üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. İzinsiz değişiklikler emniyet düzenlemelerine uyumluluğu ve sistem performansını etkileyebilir.

Sınıf B emisyon sınırları

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Canadian Interference-Causing Equipment Regula- tions’ın (Kanada Karışmaya Neden Olan Ekipman Yönetmelikleri) tüm gerekliliklerini karşılamaktadır (yalnızca Kanada).

Geçerli olan durumlarda bu cihaz içersindeki radyo iletişim aygıtı Industry Canada standard RSS-310’un (Kanada Endüstri Standardı RSS-310) tüm gerekliliklerini karşılamaktadır (yalnızca Kanada).

(3)

Ö NEMLİ G ÜVENLİK T ALİMATLAR ı

1. Bu ürünü kullanmadan önce tüm parçaları için bu talimatları okuyun.

2. Daha sonra gerektiğinde başvurmak üzere bu talimatları saklayın.

3. Ürünün üstündeki ve Kullanma kılavuzundaki tüm uyarılara önem verin.

4. Talimatların tümüne uyun.

5. Bu cihazı su içeren veya rutubetli ortamlarda kullanmayın - Bu ürünü banyo küveti, lavabo, çamaşır leğeni yanında, rutubetli zeminlerde, yüzme havuzu kenarında veya suyun mevcut olduğu herhangi bir yerde kullanmayın.

6. Sadece kuru bir bez ile ve Bose Corporation'ın talimatlarına göre temizleyin. Bu ürünü temizlemeden önce fişini duvar prizinden çekin.

7. Havalandırma deliklerini kapamayın. Ürünü üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun - Ürünün güvenilir bir şekilde çalışmasını temin etmek ve aşırı ısınmasını önlemek için, ürünü, uygun şekilde hava almasının engellenmeyeceği bir konum ve yere yerleştirin. Örneğin, ürünü havalandırma deliklerini kapayabilecek yatak, divan veya benzeri yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin. Ürünü, havalandırma deliklerinden hava geçmesini engelleyecek kitaplık veya dolap gibi gömme sistemlerin içerisine koymayın.

8. Ürünü kalorifer, rezistanslı ısıtıcı, soba gibi ısı kaynakları ve ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

9. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.

10. Elektrik kablosunu üzerinde yürünmesine ve özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve cihazdan çıktığı noktada sıkışmalara karşı koruyun.

11. Ürünün hasar görmesini önlemek için - cihazı yıldırımlı havalarda veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekiniz.

12. Onarım hizmetleri için yetkili servise başvurun. Cihazın aşağıda belirtilen şekillerde hasar görmüş olduğu durumlarda onarıma gerek vardır: örneğin elektrik kablosu veya fişin hasarlı olması; cihazın üstüne sıvı dökülmüş veya kimi cisimlerin cihazın içine düşmüş olması; cihazın yağmur veya rutubete maruz bırakılmış olması, normal bir şekilde çalışmaması veya yere düşürülmüş olması gibi durumlarda.

Ürünü kendiniz onarmayı denemeyin. Kapağının açılması veya sökülmesi sizi tehlikeli düzeyde voltaja veya başka tehlikelere maruz bırakabilir.

Yakınızdaki bir yetkili servis merkezi hakkında bilgi almak için lütfen Bose'yi arayın.

13. Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için duvar prizlerine, uzatma kablolarına ve dahili priz yuvalarına aşırı yüklenmekten kaçının.

14. Yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilecek tehlikeli voltaj noktalarına temas edebileceğinden veya devre elemanları arasında kısa devre yaratabileceğinden ürünün içine çeşitli cisim veya sıvıların girmesine izin vermeyin.

15. Güvenlik işaretleri için ürün kasasına bakın.

16. Uygun güç kaynakları kullanın. Ürünün fişini, çalıştırma talimatlarında açıklandığı veya ürün üzerinde işaretlendiği gibi uygun bir güç kaynağına takın.

Elektrik paraziti üreten ürünler hakkında bilgi Yalnızca ABD içindir

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu sınırlara uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar konut içi kurulumlarda zararlı müdahalelere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmekte olup talimatlara göre kurulup kullanılmadığı takdirde radyo iletişiminde zararlı müdahalelere yol açabilir. Ancak, bu husus, belirli bir montaj sonrasında müdahale meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer bu donanım radyo veya televizyon yayın alımında zararlı müdahaleye yol açacak olursa (ki zararlı müdahale olup olmadığını cihazı açıp kapatarak

anlayabilirsiniz), müdahaleyi aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını deneyerek düzeltmeniz tavsiye edilir:

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

• Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

• Donanımı, alıcının bağlı olduğu devredekinden farklı bir devredeki prize takın.

• Yardım için yetkili satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaza Bose Corporation tarafından açık bir şekilde onaylanmamış herhangi bir değişikliğin yapılması, kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kanada

Bu Sınıf B dijital cihaz, Kanada ICES-003 B Sınıfı teknik spesifikasyonlarına uymaktadır.

(4)

Kayıtlarınız için

Seri numarası: ___________________________________________

Satın alma tarihi: __________________________________________

Satıcının adı: _____________________________________________

Satıcının telefonu: _________________________________________

Lütfen satış fişinizi bu kullanım kılavuzu ile saklayın.

SoundDock ve SoundDock 10 sisteminin ayırt edici tasarımı, Birleşik Devletlerde ve diğer ülkelerde Bose Corporation’ın tescilli markalarıdır.

iPod, Birleşik Devletlerde ve diğer ülkelerde Apple Inc.’in tescilli markasıdır. Diğer tüm markalar Bose Corporation’ın tescilli ticari ve ticari markalarıdır.

“iPod için Üretildi”, elektronik bir aksesuarın özellikle iPod cihazına bağlanmak için tasarlandığı anlamına gelmektedir ve Apple performans standartlarını karşılamak için geliştirici tarafından onaylanmıştır.

Apple bu cihazın işletiminden veya güvenlik ve düzenleme standartlarıyla uyumluluğundan sorumlu değildir.

Bluetooth®sözcük işareti ve logosu Bluetooth SIG, Inc.’ye ait tescilli ticari markalardır ve Bose Corporation tarafından bu işaretlerin her kullanımı lisans altında gerçekleşmiştir. Diğer markalar ve ticari adlar, onların ilgili sahiplerine aittir.

(5)

T HE S OUND D OCK ® 10 DİJİTAL MÜZİK SİSTEMİ

Giriş

SoundDock 10 dijital müzik sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli, odayı dolduran bir ses sistemi 10 dijital sunarak, SoundDock müzik sistemi, öncelikli müzik sistemi olarak evinizde kolaylıkla işlev görebilir.

Olağanüstü özellikler:

Tescilli akustik tasarım, dolgun, zengin ses üretir.

Uzaktan kumanda temel sistemi, kaynak seçimini içererek işlev görmektedir.

Yardımcı giriş, diğer ses aygıtlarıyla birlikte kullanıma olanak sağlar.

Birçok iPod modeli ile çalışır

Cihazınızı takılıyken şarj edin

Televizyon ve monitör için video çıkış bağlantısı sunar

Bluetooth® bağlantı yuvası aksesuarı mevcuttur

Paketi açma

Gösterilen parçaların kutunun içinde bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Kutu ve ambalaj materyallerini saklayın, bunlar bu ürünün taşınması için en güvenli yolu sunacaktır.

Ürünün herhangi bir bölümü hasarlı görünüyorsa, kullanmaya çalışmayın. Derhal yetkili Bose satıcınıza başvurun veya Bose Müşteri Hizmetlerini arayın. İletişim bilgileri için ambalajla gelen adres listesine bakın.

UYARI: Boğulma tehlikesini önlemek için, plastik torbaları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

SoundDock 10 sisteminizin arkasındaki seri numarasını bulmak ve önceki sayfaya kaydetmek için şimdi en iyi zaman.

Uzaktan kumanda

AC güç kablosu SoundDock dijital müzik

sistemi

(6)

T HE S OUND D OCK

®

10 DİJİTAL MÜZİK SİSTEMİ

Sisteminizin kurulumu

1. SoundDock 10 dijital müzik sisteminizi düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.

2. AC güç kablosunun küçük ucunu, cihazın arkasındaki güç konnektörüne takın.

3. Diğer ucu aktif bir AC (ana kablo) prizine takın.

SoundDock 10 sisteminizden iki kısa ton duymanızın ardından, kullanıma hazırdır.

DİKKAT: Ürünün havalandırma deliklerini kapamayın. Üst kısımdaki yuvalar, dahili elektronik devreler için havalandırma sağlamaktadır ve tıkanmamalıdır.

Not: SoundDock 10 sistemine elle dokunduğunuzda, iPod cihazını içeren ön yapı gevşek gibi gelebilir. Bu durum normaldir. Sistemin bu bölümü, iPod cihazınızın çalışması ile karışarak hoparlörün

titreşmesini önlemek için kasıtlı olarak yapılmıştır.

Sistem açık/kapalı ayarı

SoundDock 10 sisteminizi aşağıdaki üç yoldan herhangi biriyle açabilirsiniz:

Aygıtı bağlantı yuvasına yerleştirin.

Bose® uzaktan kumandasında OFF dışındaki herhangi bir tuşa basın.

Takılı cihaz üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

SoundDock 10 sistemini kapatmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

SoundDock 10 uzaktan kumandasındaki OFF tuşuna basın.

Takılı cihazı çıkartın.

(7)

The SoundDock® 10 Dijital Müzik Sistemi Takılı bir cihazın dinlenmesi

2. Sistem fonksiyonlarını kontrol etmek için Bose® uzaktan kumandayı kullanın.

Not: iPod cihazınız her takıldığında SoundDock® 10 dijital müzik sistemi onu şarj eder.

Not: SoundDock 10 dijital müzik sisteminiz, bir çok iPod modeliyle uyumlu olan kapsamlı bir bağlantı yuvası adaptörüyle birlikte gelmektedir. iPod cihazınızla birlikte gelen adaptörü kullanmayı tercih ederseniz, sayfa 6’daki “Adaptör yuvasını değiştirme”ye bakın.

Bağlantı yuvası

• Takılı cihazı seçmek için basın.

Kapalı

• Sistemi kapatmak için basın.

Play/Pause (Oynatma/Duraklatma)

• Takılı cihazdaki geçerli parçayı oynatmak veya duraklatmak için basın.

Volume (Ses) +/-

Sesi yükseltmek (+) veya alçaltmak (-) için basın.

Hızlı ayarlama yapmak için basılı tutun.

Oynatma listesi seçme

• Bir sonraki (=▲) veya bir önceki (=▼) oynatma listesini seçmek için basın.

İleriye atlama

Bir sonraki parçaya atlamak için bir kez basın.

Bir parça boyunca ileriye doğru hızlı tarama yapmak için düğmeyi basılı tutun.

Geriye atlama

Geçerli parçanın başlangıç kısmına atlamak için bir kez basın.

Bir önceki parçanın başlangıç kısmına atlamak için iki kez basın.

Bir parça boyunca geriye doğru hızlı tarama yapmak için düğmeyi basılı tutun.

1. iPod cihazınızı bağlantı yuvasına yerleştirin. Bağlantı yuvası göstergesi, ön panelde parlamaktadır.

Bağlantı yuvası göstergesi

(8)

Diğer cihazların dinlenmesi

YARDIMCI GİRİŞ konnektörüne, bilgisayar, CD çalar, televizyon, MP3 çalar veya diğer ses cihazı türlerinin ses çıkışını bağlayabilirsiniz. YARDIMCI GİRİŞ konnektörü, 3,5 mm stereo kablo fişi kabul eder.

1. Uygun stereo kablosunu kullanarak, ses cihazınızı YARDIMZI GİRİŞ konnektörüne bağlayın.

3. Ses cihazını açın ve müziği oynatmaya başlayın.

4. Cihazın sesini maksimuma yakın ayarlayın.

Not: SoundDock 10 sistemi, ekstra ses efektleri olmadan en iyi ses performansını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bağlı cihazdaki tüm ses efektlerinin kapalı olduğundan emin olun.

Not: YARDIMCI kaynağı seçmek için YARDIMCI GİRİŞ konnektörüne bir cihaz takılmalıdır.

2. Bose® uzaktan kumandasındaki AUX düğmesine basın.

YARDIMCI GİRİŞ göstergesi, ön panelde parlamaktadır.

YARDIMCI GİRİŞ göstergesi

The SoundDock

®

10 Dijital Müzik Sistemi

Diz üstü bilgisayar

3.5mm stereo kablo (sağlanmamıştır)

(9)

Notlar:

Bose uzaktan kumandası, YARDIMCI GİRİŞE bağlı cihazları kontrol etmez.

Siz YARDIMCI GİRİŞE bağlı cihazı dinlerken, takılı iPod cihazınız şarj olmaya devam edecektir.

Video çıkışının kullanılması

Görüntü kapasitesiyle takılı iPod cihazını oynatırken, VİDEO ÇIKIŞ konnektörü, televizyonda veya bilgisayar monitöründe görüntülenebilecek bir kompozit video çıkış sinyali sağlar.

Bu video çıkışını televizyonunuzda veya monitörünüzde görüntülemek için, standart bir kompozit video kablosu kullanarak VİDEO ÇIKIŞINI video girişine bağlayın.

Televizyonunuzda doğru video girişini seçtiğinizden emin olun.

The SoundDock® 10 Dijital Müzik Sistemi

Kapalı

• Sistemi kapatmak için basın.

AUX

• YARDIMCI GİRİŞ kaynağını seçmek için basın.

5. Sistem sesini arttırmak veya azaltmak için Bose® uzaktan kumandasını kullanın.

Volume (Ses) +/-

Sesi yükseltmek (+) veya alçaltmak (-) için basın.

Hızlı ayarlama yapmak için basılı tutun.

Kompozit video kablosu

(sağlanmamıştır)

VIDEO OUT

VIDEO IN

(10)

Bağlantı yuvası adaptörünün değiştirilmesi

SoundDock 10 dijital müzik sistemi, bir çok iPod modeliyle uyumlu yuvası adaptörüyle birlikte gelmektedir.

iPod cihazınıza dahil edilmiş bağlantı yuvası adaptörünü kullanmayı tercih ederseniz:

1. Güç kablosunun bağlı olmadığından emin olun.

2. Adaptörün arka kenarını yukarı kaldırın ve onu bağlantı yuvasından çıkartın.

Arka kenarı kaldırmak için gerekli kaldıraç gücünü sağlamak için yuvaya ince metal olmayan bir alet yerleştirmeniz gerekebilir.

Koruma ve bakım

Düzenli bakım, ürününüzü temizlemeyi ve uzaktan kumanda pillerini değiştirmeyi kapsamaktadır.

Temizleme

Ürününüzün dış yüzeyini temizlemek için, kuru ve yumuşak bir bez kullanarak silebilirsiniz. Ayrıca bir elektrik süpürgesini ızgaralara hafifçe yaklaştırarak toz alma işlemi de uygulayabilirsiniz.

Çözücü, kimyasal maddeler veya sprey kullanmayın.

Sistemin açık yerlerine sıvıların dökülmesine veya cisimlerin düşmesine izin vermeyin.

Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi

Uzaktan kumanda çalışmadığında veya menzili azalmış gibi göründüğünde, uzaktan kumanda pilini değiştirme zamanıdır.

1. Bozuk para kullanarak, pil kapağını hafifçe saat yönünün tersine çevirin.

The SoundDock® 10 Dijital Müzik Sistemi

(11)

Sorun giderme

Aşağıdaki sorun giderme tablosu, SoundDock 10 sisteminizle ilgili çalışma sorunlarını çözmelidir. Ancak, tabloyu kullanmadan önce, aşağıdakini yapın:

iPod cihazınızı yuvadan çıkartın ve yuvanın içerisindeki ve iPod cihazınızdaki konnektörleri tıkayan bir şey olup olmadığını kontrol edin. Daha sonra cihazı tekrar yuvasındaki yerine sıkıca oturtun.

iPod cihazınızda en son yazılımın olduğundan emin olun.

Not: iPod cihazınızın dokunma tekerleği üzerinde dört düğme varsa, SoundDock 10 sistemiyle uyumlu değildir. Bu model iPod cihazı takılıyken

dinleyebilirsiniz, ancak SoundDock 10 sistemi onu şart etmez.

Kullanılmış pili çıkartın ve yenisini yerleştirin (CR2032 veya DL2032). Pil bilgileri ve güvenlik talimatları için sayfa ii'ye bakın. Pilin görünürde pozitif (+) sembol ile yassı taraf yukarı gelecek şekilde konumlandığından emin olun.

3. Kapağı tekrar oturtun ve yerine yerleşene kadar saat yönünde çevirin.

(12)

Sorun Yapılması gerekenler SoundDock 10 sisteminden hiç

bir ses duymuyorum.

Güç kablosunun SoundDock 10 sisteminin arkasına düzgün bir şekilde bağlandığından ve sistemin aktif bir AC prizine takılı olduğundan emin olun.

Kullandığınız kaynak için uzaktan kumandada kaynak düğmesine (dock veya AUX) basın.

Uzaktan kumanda üzerindeki Play/Pause (Çal/Duraklat) düğmesine basın.

Sistem sesini artırın.

YARDIMCI GİRİŞE bağlı bir cihaz dinliyorsanız, cihazın sesini arttırın.

iPod cihazınızı yuvadan çıkartın, 5 saniye bekleyin ve cihazınızı tekrar yerine oturtun.

Elektrik kablosunu prizden çekip 1 dakika bekleyin ve sistemi sıfırlamak için daha sonra tekrar prize takın.

iPod cihazım şarj olmuyor. Güç kablosunun cihazın arkasına düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.

Sistemin aktif bir AC prizine bağlandığından emin olun.

iPod cihazımda oynatma

listelerini gezinemiyorum. iPOd cihazınızda oynatma listeleri oluşturduğunuzdan emin olun.

iPod cihazım uzaktan kumandaya yanıt vermiyor.

Uzaktan kumanda ve sistem arasında rahat bir erişim olduğundan emin olun.

Temiz kuru bir bez kullanarak, uzaktan kumandanın ön ucundaki ufak lensleri silin.

Uzaktan kumandayı farklı bir yerden çalıştırmayı deneyin. Parlak oda aydınlatmalarından veya güneş ışığından dolayı müdahale yaşıyor olabilirsiniz.

iPod cihazınızı yuvadan çıkartın, 5 saniye bekleyin ve cihazınızı tekrar yerine oturtun.

Uzaktan kumanda pilinin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun veya eskidiyse yenisiyle değiştirin (sayfa 6’ya bakın).

Sistemim hiç bir ayara yanıt vermiyor.

Elektrik kablosunu prizden çekip 1 dakika bekleyin ve sistemi sıfırlamak için daha sonra tekrar prize takın.

• Bose® Müşteri Hizmetlerine başvurun.

The SoundDock

®

10 Dijital Müzik Sistemi

(13)

Müşteri hizmetleri

SoundDock 10 dijital müzik sistemi hakkındaki sorularınız için yerel Bose yetkili satıcınıza başvurun. Bose ile doğrudan irtibata geçmek için karton kutu içerisinde verilmiş olan adres listesine bakın.

Sınırlı garanti

SoundDock 10 dijital müzik sisteminiz devredilebilir bir sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları, ambalajda yer alan ürün kayıt kartında sunulmuştur. Nasıl kaydedildiği hakkındaki talimatlar için lütfen karta bakın. Kaydettirmezseniz sınırlı garanti haklarınız etkilenebilir.

Sınırlı garanti hizmetinden yararlanmak için yapmanız gerekenler:

Aşağıdaki prosedürleri kullanarak, yetkili bir Bose satıcından almış olduğunuz satın alma kanıtıyla birlikte ürünü geri gönderin:

1. http://global.Bose.com’u ziyaret edin veya en yakın yetkili Bose® servisi tesisinin konumunu tanımlamak için yerel yetkili Bose satıcınıza başvurun.

2. Belirtilen geri dönüş ve nakliye talimatları için yetkili servis tesisine başvurun.

3. Ürünü etiketleyin ve nakliye ücreti ödenmiş şekilde yetkili servis tesisi tarafından sağlanan adrese gönderin.

4. Gerekli herhangi bir iade onay numarasını kutunun dışına görünür biçimde yerleştirin.

Bir iade onay numarasına dayanmayan kartonlar, gerektiği yerde reddedilecektir.

Teknik Bilgiler

Giriş güç değeri

ABD/Kanada: 100-120V~50/60Hz, 150W Uluslararası: 220-120V~50/60Hz, 150W 100-120V~50/60Hz, 150W

Boyutlar

8.7"Y x 17.0"G x 9.6"D (22.1 cm x 43.2 cm x 24.4 cm)

Ağırlık

18.5 lb (8.4 kg)

The SoundDock® 10 Dijital Müzik Sistemi

(14)

©2008 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM314136 Rev.00

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :