• Sonuç bulunamadı

SINAV İTİRAZ SÜRECİ TÜRÜ Eğitim-Öğretim Süreci Akademik Süreç İdari Süreç

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SINAV İTİRAZ SÜRECİ TÜRÜ Eğitim-Öğretim Süreci Akademik Süreç İdari Süreç"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SÜREÇ BİLGİLERİ

ADI SINAV İTİRAZ SÜRECİ

TÜRÜ Eğitim-Öğretim Süreci Akademik Süreç İdari Süreç SÜRECİN ÖZET TANIMI

SÜREÇ KATILIMCILARI

Süreç Sahibi Öğrenci

Süreç Sorumluları Bölüm Başkanları, Dersi Veren Öğretim Elemanı

Paydaşlar Bölüm Başkanları, Dersi Veren Öğretim Elemanı, Öğrenci, Öğrenci İşleri SÜREÇ UNSURLARI

Girdiler Sınav Sonuçları

Kaynaklar Sınavlar

Çıktılar

Önceki/Etkilendiği Süreçler

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Süreç Hedefi Performans/İzleme Göstergesi

Sınavlara İtiraz Eden Öğrenci Sayısı, İtirazları Kabul Edilen Öğrenci

(2)

İtirazın Bölüm Başkanlığı aracılığıyla ilgili Öğretim Üyesine iletilmesi

1. adım

Sorumlu: Öğrenci

Faaliyet: Öğrencinin Sınav Sonucuna İtirazı Doküman: İtiraz Dilekçesi

2. adım

Sorumlu: Bölüm Başkanlığı Faaliyet: İtirazın İletilmesi Doküman: İtiraz Dilekçesi

3. adım

Sorumlu: Öğretim Üyesi

Faaliyet: Sınava İtirazın Değerlendirilmesi ve Bölüm Başkanlığına İletilmesi

Doküman: İtiraz Dilekçesi

4. adım

Sorumlu: Bölüm Başkanlığı Faaliyet: Sonucun Bildirilmesi

Doküman: İtiraz Dilekçesi

5. adım

Sorumlu: Fakülte Yönetim Kurulu

Faaliyet: Sonucun Öğrenciye Tebliğ Edilmesi Doküman: İtiraz Sonuç Tebliği

Öğretim Üyesinin gerekli değerlendirmeyi yapması ve belirtilen süre içerisinde sonucu bölüm başkanlığına

bildirmesi

Bölüm Başkanlığı'nın sonucu Dekanlık'a bildirmesi

Sınav sonuçları ilan edildikten sonra ilanı izleyen 7 gün içerisinde öğrencinin itiraz dilekçesi vermesi

Süreç Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılıp öğrenciye ilanen duyurulur. Öğrenci dilerse İdari

Mahkemeye başvurabilir.

5.1. SINAV İTİRAZ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BAŞLA

BİTİŞ

(3)

SÜREÇ BİLGİLERİ

ADI MAZERET SINAVI SÜRECİ

TÜRÜ Eğitim-Öğretim Süreci Akademik Süreç İdari Süreç SÜRECİN ÖZET TANIMI

Sürecin Mazereti Olup da Ara Sınavlarına Girememiş Olan Öğrencilerin Daha Sonra Bu Sınavlara Girebilmelerini Sağlamak

SÜREÇ KATILIMCILARI

Süreç Sahibi Öğrenci

Süreç Sorumluları Bölüm Başkanları, Dersi Veren Öğretim Elemanı

Paydaşlar Öğrenciler, Bölüm Başkanları ve Dersi Veren Öğretim Elemanı SÜREÇ UNSURLARI

Girdiler Kaynaklar Çıktılar

Önceki/Etkilendiği Süreçler

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

(4)

Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrenci için Yönetim Kurulu'nca mazeret sınav hakkı tanınması ve kararın ilgili

öğrenci ve öğretim üyesine bildirilmesi

1. adım

Sorumlu: Öğrenci

Faaliyet: Mazeret Sınavına Girme Talebi Doküman: Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

2. adım

Sorumlu: Fakülte Yönetim Kurulu Faaliyet: Mazeret Sınavı Hakkı Tanınması Doküman: Öğrenciye Mazeret Sınavı Hakkı Tanınmasına Dair Belge

3. adım

Sorumlu: Dekanlık ve İlgili Öğretim Üyesi Faaliyet: Sınavın Yapılması ve Sisteme Girilmesi Doküman: Obisis

Dekanlık tarafından belirtilen gün ve saatte sınavın yapılması ve değerlendirme sonucunun sorumlu öğretim üyesi

tarafından sisteme girilmesi

Mazeret Sınavına girmek isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte sınav tarihini takip eden 7 gün

içerisinde Dekanlık'a başvuru yapması

5.2. MAZERET SINAVI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BAŞLA

BİTİŞ

(5)

SÜREÇ BİLGİLERİ

ADI TEK DERS SINAVI

TÜRÜ Eğitim-Öğretim Süreci Akademik Süreç İdari Süreç SÜRECİN ÖZET TANIMI

SÜREÇ KATILIMCILARI

Süreç Sahibi Bölüm Başkanları, Dersi Veren Öğretim Elemanı Süreç Sorumluları Bölüm Başkanları, Dersi Veren Öğretim Elemanı

Paydaşlar Öğrenciler, Bölüm Başkanları ve Dersi Veren Öğretim Elemanı SÜREÇ UNSURLARI

Girdiler Kaynaklar Çıktılar

Önceki/Etkilendiği Süreçler

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Süreç Hedefi Performans/İzleme Göstergesi

(6)

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tek ders sınav programı hazırlanır

2. adım

Sorumlu: Fakülte Yönetim Kurulu

Faaliyet: Tek Ders Sınav Programı Hazırlanması Doküman:

3. adım

Sorumlu: Dekanlık, Fakülte Bilgi İşlem Dairesi

Faaliyet: Sınav Programının Web Sayfasında İlan Edilmesi Hazırlanan tek ders sınav programı Fakülte Web

Sayfasında ilan edilir.

Öğrenci tarafından tek ders sınavı başvurusunun online olarak Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBİSİS) üzerinden yapılması ve OBİSİS'in şartı sağlayan öğrenciyi Dekanlık'a bildirmesi

1. adım

Sorumlu: Öğrenci, OBİSİS

Faaliyet: Öğrenci, Tek Ders Sınavına girmek için başvuru yapar

Doküman: OBİSİS

Tek ders sınavının belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmesi

4. adım

Sorumlu: Dekanlık,

Faaliyet: Tek Ders Sınavının Gerçekleştirilmesi

5.3. TEK DERS SINAVI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BAŞLA

BİTİŞ

(7)

Referanslar

Benzer Belgeler

217 031520549 FIRAT ÖZMEN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ UYGUN MAK2007 TERMODİNAMİK I UYGUN TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ UYGUN MAK3001 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ UYGUN

2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI COVID-19 SEBEBİYLE MAZERET SINAV PROGRAMI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1.. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Zümre başkanlarının görüşleri doğrultusunda Merkez ve merkeze bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğüne, Din Eğitimi

0 Başvurunun geçerlilik kazanması için sistem tarafından otomatik olarak üretilen Araştırmacı Beyan Formu ve YÖKSİS Çıktısı imzalanmış olarak Birim Akademik

o) Mazeret sınavı: Fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti nedeniyle yıl içi (final ve bütünleme hariç) sınavlarına katılamayanlar için açılan

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Sorumlu: Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü Faaliyet: Başvuru formlarının teslimatı Doküman: Öğrenim Anlaşması Ders Tanınma

[r]