• Sonuç bulunamadı

DHCP Sunucu. BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DHCP Sunucu. BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 1"

Copied!
25
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

DHCP Sunucu

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 1

(2)

İçerik

DHCP Nedir

DHCP Çalışma Mekanizması

DHCP Sunucu Kurulumu ve Yapılandırması

(3)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), basit olarak ağdaki bilgisayarların ağ yapılandırma ayarlarının otomatik olarak yapılmasını sağlayan bir protokoldür.

İstemci - Sunucu mimarisiyle çalışır.

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 3

(4)

DHCP sunucusunun, DHCP istemcilerine gönderdiği temel yapılandırmada ayarlarında şu bilgiler bulunur:

IP adresi

Ağ maskesi (netmask)

Varsayılan ağ geçidi (gateway) DNS sunucu adresleri

(5)

Bu ayarların dışında isteğe bağlı olarak pek çok ayar gönderebilir. Örneğin:

Zaman sunucusu adresi Yazıcı sunucu adresi

Ağdan boot edilecek sunucu adresi ...

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 5

(6)

DHCP'nin Avantajları

DHCP’nin temel özelliği sistemi kuran kişilerin tek tek tüm bilgisayarları gezip aynı veya benzer parametreleri defalarca eliyle girmesini engeller, böylece zaman

kazandırır ve sistem yöneticisinin işini kolaylaştırır.

Ağ değişikliğinde sadece DHCP sunucusu ayarlarında değişiklik yapılır.

DNS yönetimini kolaylaştırır.

(7)

Sık Kullanılan Kavramlar

IP Havuzu (IP Pool): İstemcilere verilebilecek IP aralığını ifade eder.

Örneğin: 192.168.1.10 - 192.168.1.20

Kiralama Süresi (Leasing Time): İstemcilere atanan IP'lerin ne kadar süreyle istemcilere ait olacağını belirten süredir.

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 7

(8)

IP Tahsis Yöntemleri

Elle Tahsis

Otomatik Tahsis Dinamik Tahsis

(9)

Elle Tahsis

Ağa bağlı ağ kartlarının benzersiz bir fiziksel adresleri vardır(MAC adresi).

DHCP sunucusunda ağ kartlarının alacakları IP adresleri MAC adresleriyle elle eşleştirme yapılarak sabitlenir.

Böylelikle bu ağ kartları ağa dahil olduklarında sürekli aynı IP adreslerine sahip olur.

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 9

(10)

Otomatik Tahsis

Bu yöntemde DHCP sunucusu, yine ağ kartlarının MAC adreslerini baz alarak ağ kartına IP havuzundan otomatik bir IP atar ancak bu IP adresini sınırsız süreyle kiralanmış gibi sabit tutar.

Elle tahsisten farkı şudur:

Elle tahsiste atanacak IP'yi biz seçiyoruz.

Otomatik tahsiste atanacak IP, IP havuzundan otomatik seçiliyor.

(11)

Dinamik Tahsis

Bu yöntemde DHCP sunucususu IP havuzundan uygun bir IP'yi belirli süreliğine(kira süresi) istemcilere atar. İstemcinin kira süresi dolduğunda istemci ağda değilse, IP diğer istemcilere atanmak üzere boşa çıkar. İstemci daha sonra geri geldiğinde aynı IP'yi alacağının garantisi yoktur. İlk gelen IP'yi alır.

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 11

(12)

Örnek

Ofiste 200 bilgisayar var ve bu bilgisayarlar hem kendi aralarında iletişim kurabilecekler hem de internete erişebilecekler.

Bu isteği karşılayacak bilgisayarların ağ yapılandırması için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulur:

Ağda başkasında bulunmayan bir IP adresi.

İnternete erişebilmeniz için gerekli bir ağ geçidi (Gateway)

Hangi ağda olduğunuzu bilebilmeniz için bir alt ağ maskesi değeri (Subnet Mask)

(13)

DHCP kullanılmasaydı

Tüm bilgileri teker teker elle 200 bilgisayara girdiğinizi düşünün. Çok fazla zaman alırdı.

IP çakışma kontrolü yapılması gerekirdi.

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 13

(14)

DHCP’nin Çalışma Prensipleri

DHCP Discovery (Keşif) DHCP Offer (Teklif)

DHCP Request (İstek)

DHCP Acknowledgement (Onay)

(15)

DHCP Discovery (Keşif)

Bilgisayar ilk defa açıldığında öncelikle tüm ağa DHCPDISCOVER mesajını yollar.

Bu mesajın içeriği “Sistemde herhangi bir DHCP sunucusu var mı? Varsa bir IP adresi istiyorum” olarak özetlenebilir.

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 15

(16)

DHCP Offer (Teklif)

İstemci tarafından ağa gönderilen yayın paketi (broadcast packet) sunucu tarafından alınır.

IP veritabanı sorgulanır, istemciye verilecek IP adresi ve kira süresi belirlenir.

Sunucudan çıkan isteğin onaylanması için istemciye bu belirlenen bilgiler DHCPOFFER mesajıyla geri yollanır.

(17)

DHCP Request (İstek)

DHCPOFFER mesajını alan istemci kendisine tahsis edilmiş IP adresini istediğine dair sunucuya bir yayın mesajı yollar(DHCPREQUEST)

Bu mesajı yollamadan önce, kendisine verileceği söylenen IP'nin başka bir bilgisayar tarafından kullanılıp kullanılmadığını anlamak için ağa bir ARP isteği gönderir.

ARP isteğine cevap alamazsa IP'nin boşta olduğunu anlar ve DHCPREQUEST mesajını sunucuya gönderir.

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 17

(18)

DHCP Acknowledgement (Onay)

DHCP Request mesajını alana sunucu artık istemci için gerekli kayıtları gerçekleştirip ona gerekli olan IP, ağ geçidi, ağ maskesi, DNS adreslerini yollayacaktır.

(19)

DHCP Sunucu Kurulumu ve Yapılandırması

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 19

(20)

Kurulum

Ubuntu'da DHCP sunucusu paketinin adı: isc-dhcp-server

sudo apt install isc-dhcp-server

(21)

Yapılandırma

DHCP sunucu yapılandırma dosyası: /etc/dhcp/dhcpd.conf

Yaygın olarak yapılmak istenen ağda rastgele bir IP ataması yapmaktır. Bunu aşağıdaki ayarla yapabiliriz:

# minimal sample /etc/dhcp/dhcpd.conf default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.1.150 192.168.1.200;

option routers 192.168.1.254;

option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;

option domain-name "mydomain.example";

}

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 21

(22)

Bu ayarlarla, DHCP sunucusu istemcilere 192.168.1.150 - 192.168.1.200 aralığında bir IP verecektir.

Eğer istemci bir kira süresi belirtmediyse 600 saniyeliğine IP'i istemcilere verecektir. Maksimum kira süresi de 7200 olarak ayarlanmış.

İstemcilere varsayılan ağ geçidi(gateway) olarak 192.168.1.254'ü, DNS sunucu adresi olarak 192.168.1.1 ve 192.168.1.2 adreslerini kullanabileceği tavsiye

edilmiş.

(23)

DHCP'nin hangi ağ arayüzünde çalışacağı /etc/default/isc-dhcp-server

dosyasında

INTERFACESv4="eth4"

düzenlemesi yapılarak belirtilebilir.

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 23

(24)

Değişikliklerin aktif olması için dhcp servisini yeniden başlatmak gerekiyor:

sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service

(25)

Kaynaklar

https://ubuntu.com/server/docs/network-dhcp

BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 25

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayrıca, takvimi listede olan kişiler ile paylaşabilme, ortak bir havuz ile adres defterini, dokümanları ve takvim özelliğini paylaşabilme, pop hesap toplama

Eğer kullanıcı gönderdiği faksların bir nüshasını e_mail olarak istiyorsa, buraya bir veya birden fazla e_mail yazarak bu işlemi gerçekleştirebilir... Eğer kullanıcı

• UPS ürünleri kurulumu veya servisi sırasında ekipman hasarı ve/veya elektrik çarpması riskini önlemek için:.. ◦ Seçeneklerin kurulumu ve UPS ürünlerinin rutin bakımı

• UPS ürünleri kurulumu veya servisi sırasında ekipman hasarı ve/veya elektrik çarpması riskini önlemek için:.. ◦ Seçeneklerin kurulumu ve UPS ürünlerinin rutin bakımı

Sık arama yapanlar, düşük internet bağlantısı sahipleri ve sistemlerinde düşük bellek olanlar için bu özelliği etkisizleştirmek

Fiziksel bir makine gibi, bir sanal makinenin de kendi işletim sistemi (Windows, Linux, vb.), depolama alanı, ağ bağlantısı, yapılandırma ayarları ve yazılımı vardır ve bu

( ağ yazıcısı veya başka bilgisayara bağlı yazıcı) seçeneği ise bilgisayara ağ yazıcısı ya da ağda paylaştırılmış bir yazıcı eklemek için kullanılır...

socket() bind() Sokete bir port numarası bağla.. listen() accept() bir