• Sonuç bulunamadı

3 bütünde kaç tane yarım vardır? A) 6 B) 9 C) 12 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "3 bütünde kaç tane yarım vardır? A) 6 B) 9 C) 12 8"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1. Yandaki şekil hangisine eşittir?

A) Bütün B) Yarım C) Çeyrek

2. Yandaki şekil hangisine eşittir?

A) Bütün B) Yarım C) Çeyrek

3. Yandaki kesir aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Bütün B) Yarım C) Çeyrek

4. Yandaki kesir aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Bütün B) Yarım C) Çeyrek

5. 3 yarım kaç çeyrekten oluşur?

A) 6 B) 8 C) 12

6.

Yandaki görselde verilenler kaç bütünü oluşturur?

A) 2 B) 3 C) 4

Bütün Yarım

www.testimiz.com

Yandaki şekil hangisine eşittir?

Yandaki şekil hangisine

Yandaki kesir aşağıdakilerden

Yandaki kesir aşağıdakilerden

3 yarım kaç çeyrekten oluşur?

Yandaki görselde verilenler kaç bütünü

7. 3 bütünde kaç tane yarım vardır?

A) 6 B) 9 C) 12

8.

verilen elmalardan kaç tane yarım elde edilir?

A) 4

*B) 8 C) 16

9. 8 çeyrek kaç tane bütün oluşturur?

A) 1 B) 2 C) 4

10.

Yandaki görsellerde verilen parçalar kaç bütüne eşittir?

A) 3 B) 4 C) 6

11. Yandaki şekil aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Bütün B) Yarım C) Çeyrek

12. Yandaki görsel kaç tane çeyrekten oluşur?

A) 4 B) 8 C) 12

Bütün Yarım ve Çeyrek Gösterimleri Testi

3 bütünde kaç tane yarım vardır?

Yanda verilen elmalardan kaç tane yarım elde

8 çeyrek kaç tane bütün oluşturur?

Yandaki görsellerde verilen parçalar kaç bütüne eşittir?

Yandaki şekil aşağıdakilerden

Yandaki görsel kaç tane

Referanslar

Benzer Belgeler

12. Muhammet kibrit çöplerini kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgen oluşturmuştur. Yandaki geometrik cisimde nokta ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?. A) Köşe

7. Yandaki şeklin kesrini oluşturan kesrin pay ve paydasının toplamı kaçtır?. A) 8 B) 9 C) 10

Bir sokakta 256 bayan, 298 erkek, erkeklerden 40 eksik çocuk yaşamaktadır...

[r]

Yandaki çizimde hangisi. Yandaki

[r]

isimlendirilirken köşelerindeki harflerden yararlanılır. Karşılıklı kenarları kesişir. Karşılıklı kenarları kesişmez. Aşağıdakilerden hangisi kenar uzunluklarına göre

Bir havuzda bulunan 9250 balığın bir miktarı satıldıktan sonra geriye 1698 balık kaldığına göre kaç tane