• Sonuç bulunamadı

(1)Evrim Ergün (Mazıdağı-1978) 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü bitirdi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Evrim Ergün (Mazıdağı-1978) 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü bitirdi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Evrim Ergün (Mazıdağı-1978)

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü bitirdi. 2001’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. Aynı kuruma araştırma görevlisi olarak atandı. 2003’de “Yaratım Sürecinde Heykelin Mekansal Sorunları” konulu yüksek lisans tezini tamamladı.

Yurtiçi ve yurtdışı birçok karma sergiye katıldı. Birçok Sanatsal projede görev aldı. 2006 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım doktora programına devam etmektedir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Yerleştirmeye esas olan puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla

Tablo 46: Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin Yeni Kayıt-Mezun Öğrenci Öğrenci Sayıları.. Tablo 47: a) Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı

Tablo 73: 2017 Yılında Sağlık Hizmeti Alan Öğrencilerin Poliklinik Bazında Dağılımı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır). Tablo 74:

Tablo 45: Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci.. Tablo 47: a) Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı

Fotoğraf alanı ile ilgili konularda araştırma yaparak edindiği bilgileri içinde bulunduğu grupla Fotoğrafa dair her türlü çalışmayı sorgulayarak çözümleyici ve

Peer Collaboration/Mentorship Program Award, The Knight Institute Writing For the Disciplines, Cornell University, Fall 2016, Ozum Hatipoglu (FGSS 1109 - FWS:.. Technologies of

2022-2023 eğitim-öğretim yılı Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı için; sınava

RESTORASYON II GÇN 499 a1-a2-a3- a4 Diploma Ödevlerinin Değerlendirilmesi. 13.00 GCL