(1)Evrim Ergün (Mazıdağı-1978) 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü bitirdi

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Evrim Ergün (Mazıdağı-1978)

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü bitirdi. 2001’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. Aynı kuruma araştırma görevlisi olarak atandı. 2003’de “Yaratım Sürecinde Heykelin Mekansal Sorunları” konulu yüksek lisans tezini tamamladı.

Yurtiçi ve yurtdışı birçok karma sergiye katıldı. Birçok Sanatsal projede görev aldı. 2006 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım doktora programına devam etmektedir.

Figure

Updating...

References

Related subjects :