• Sonuç bulunamadı

ERGENLİK DÖNEMİ(12-18 YAŞ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ERGENLİK DÖNEMİ(12-18 YAŞ)"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ERGENLİK

DÖNEMİ(12-18 YAŞ)

(2)

ERGENLİK DÖNEMİ

•Ergenlik, çocukluktan gençliğe geçiş evresi olup insan gelişimindeki en hızlı büyüme dönemlerinden biridir.

•Bu dönemdeki bedensel gelişim, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimin temellerini oluşturmaktadır

(3)

ERGENLİK DÖNEMİ

•Ergenlik homojen bir süreç olmayıp, kendi içinde erken, orta ve geç ergenlik gibi aşamaları olan bir dönemdir.

•Ön ergenlik ya da puberte olarak da adlandırılan erken ergenlik evresi, 12-14 yaşlarında fiziksel, bilişsel ve cinsel gelişim özelliklerini içermektedir.

(4)

ERGENLİK DÖNEMİ

•Orta ergenlik evresi, 15-17 yaşlarında bedensel gelişimin tamamlandığı, aile ile ilişkilerin azalıp arkadaş ilişkilerinin önem kazandığı, karşı cinsle ilişkilerin kurulduğu, cinsel kimliğin geliştiği evredir.

•Geç ergenlik evresi, 18-21 yaşlarında kimlik gelişiminin tamamlandığı ve kimlik duygusunda bir bütünlüğe erişilen bir aşamadır

(5)

ERGENLİK DÖNEMİ

•Ergenlik döneminde beden oranlarında değişiklikler yaşanır.

•Değişen beden oranları nedeniyle genç biraz sakarlaşır, oranlara uyum sağlayabilmek için zamana ihtiyaç duyar.

•Bu süreç içerisinde genç, bedenini kabullenmek ve onu becerikli bir şekilde kullanmayı öğrenmek durumundadır.

(6)

ERGENLİK DÖNEMİ

•Ergenliğin başlama zamanı önemli sosyal etkilere neden olabilir.

•Kızlarda yaşıtlarına göre erken ergenlik belirtileri veya erkek çocuklarda gecikmiş ergenlik uyum zorlukları yaşanmasına neden olabilir

•Ergenlik ile birlikte bireyin kişilerarası ilişkileri de artar ve nitelik değiştirir.

(7)

ERGENLİK DÖNEMİ

•İlişki başlatma, sürdürme ve gerektiğinde bitirme becerileri bu dönemde edinilir.

•Her ne kadar karşı cinsle ilişkiler yoğunlukta ise de, bu beceriler her iki cins arkadaşlar için de geçerlidir.

• Bu dönemde cinsiyet rolü kazanımı, ilişki karmaşıklığı içinde ve özellikle karşı cinsle ilişkilerinde kendi cinsiyetinin rollerinin öğrenilmesi niteliğine bürünür

(8)

Kaynaklar

Baran, G., 2011. Çocuk Gelişimine Giriş. Çocuk

Gelişimi (Edit: N. Aral ve G. Baran),17-51, İstanbul:

Ya-Pa Yayınları.

Referanslar

Benzer Belgeler

İşyerinde diğer çırakların, verdiği işi yapmadığında bazen azarladığı kuaför ve elektrik mesleğinden hiçbir öğrenci yoktur. İşyerinde diğer çırakların,

ÇalıĢan ergen ve genel lise öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeylerine göre ArkadaĢlık Bağlılığı Ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı

Gelişim yaşam boyu sürer; ancak çocukluk döneminde diğer tüm dönemlere oranla açıkça daha fazla görülebilir.... Vücutta sürekli değişim ve dolayısıyla motor becerilerde

Özellikle Türkiye gibi ulusal imkanları sınırlı olan, gelişmekte olan ülkelerde, askeri karar almada ekonomik etkinliğe dikkat etmek hayati bir önem taşımaktadır.

MHAK S MHAK S M.T.UY M.T.UY SİS.HA SİS.HA AS.UYG AS.UYG S.SYTMZ S.SYTMZ S.ERTĞR S.ERTĞR N.DĞRC N N.DĞRC. N S.ERTĞR

TYÜ TYÜ TYÜ MYDY MYDY DİL10 DİL10 F.TNA F.TNA F.TNA N.EKM N.EKM U.BYH U.BYH

123 Okulun olanaklarının etkisi incelendiğinde; Öğrencilerin sadece %48,3’ü okul binasında kendilerini güvende ve huzurlu hissettiklerini belirtmiştir okullar bazında da

 Ergenliğin ilk evresi erinlik evresi olarak adlandırılır ve cinsel değişim içeren bir kavram olarak kabul edilir....  Ergenlerin biyolojik yapılarının yanında bu