• Sonuç bulunamadı

Günaha Galip Gelmek. Kral Davut un öyküsü üzerine kişisel çalışma notları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Günaha Galip Gelmek. Kral Davut un öyküsü üzerine kişisel çalışma notları"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Günaha Galip Gelmek

Kral Davut’un öyküsü üzerine kişisel çalışma notları

(2)

Multi-Language Publications

Bringing the Word to the World

The original text is produced by Multi-Language Publications of the Board for World Missions of the Wisconsin Evangelical Lutheran Synod.

Copyright © 2015

Turkish edition Copyright © 2017 MLP Catalog number: 38-5419

All color and black and white images are the work of Glenn Myers. Rights to Glenn Myers’ images are reserved by Northwestern Publishing House.

All Scripture is taken from the Holy Bible, New Testament International Reader’s Version ® NIV® Copyright © 1995, 1996, 1998 by Biblia Inc. ™. Used by permission. All rights reserved worldwide.

Level 1, Book 31

(3)

İ İ çindekiler çindekiler

Başlangıç...1 Bölüm 1:

Davut Günah ile Buluşur ...3 Bölüm 2:

Davut Kendi Günahı ile Buluşur ...11 Bölüm 3:

Davut Günahının Ağırlığını ve Affedilmenin

Esenliğini Tadar ...21 Bölüm 4:

Davut Sevinir —Günahın Yükünden Kurtuldu...31 Bölüm 5:

Tanrı Davut’un Günahının Suçu

Üzerinde Zafer Kazandı ...41 Bölüm 6:

Gözden Geçir! Planla! Dua Et! İlerle! ...55

(4)

Bu kitapta günaha ve günahın suçuna galip gelmek konusuna bakacağız. Bazen bizler günahlarımızı Tanrı’dan ve kendimizden saklamayı isteriz. Kral Davut ise bunun imkansız olduğunu öğrendi.

İşlediği suçtan dolayı çok kötü hissetti. O zaman gerçek bir arkadaş Davut’a geldi ve ona yardım etmek için yapmış olduğu şeyi onun yüzüne açıkça söyledi.

Gerçek bir arkadaş Tanrı Sözü’nü bize getirmekle bizim yardım eder. Bizler diğer insanları

incittiğimizde Tanrı Sözü bize Tanrı’ya karşı günah işlediğimizi söyler. Bu durumda bizler Tanrı’nın gözünde suçluyuzdur. Fakat Tanrı Sözü bizi aynı zamanda suçtan da özgür kılar. Tanrı Sözü bizleri günahlarımızı itirafa yönlendirir ve Kurtarıcı’nın günahlarımızı kaldırdığını söyler.

Kral Davut gibi sizler de günahlardan ve suçlardan özgür bir şekilde yeni bir yaşam yaşamanız için, Rab sizleri bu çalışma notları boyunca aydınlatıp bereketlesin.

Başlangıç Başlangıç

(5)

2

Davut güçlü olan Golyat’a sapanla taş atıyor

(6)

Bölüm – 1

Davut Günah ile Buluşur

Davut, Tanrı halkı İsrail’in büyük bir kralı idi.

Yaşamının çoğunda Tanrı’ya sadık biri oldu ve halkı da Tanrı’ya sadık kalmak için yönlendirmeye çalıştı. Davut henüz genç bir adamken, Tanrı ile alay eden Golyat adında büyük ve güçlü bir düşmanla savaştı. Davut’un elinde olan tek şey sapan ve taş idi. Fakat aynı zamanda Tanrı da onun yanındaydı. Tanrı Davut’u pek çok şekilde bereketledi. Davut isteyebileceği her şeye sahip oldu.

— Davut Tanrı halkı İsrail’in bir kralıydı. Davut Tanrı’ya iman etmiş biriydi.

— Tanrı’yla alay eden ve Tanrı halkını küçümseyen dev gibi korkunç bir adamı yenmesi için Tanrı, henüz gençken (bir kral değilken) Davut’u kullanmıştı.

3

(7)

4

Şimdi Kutsal Kitap’ta Kral Davut’un yaşamındaki en kötü zamana bakalım:

II.Samuel 11:1-27

Davut ve Batşeva

11İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde, Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav’ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Ammonlular’ı yenilgiye uğratıp Rabba Kenti’ni kuşatırken, Davut Yeruşalim’de kalıyordu.

2Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi.

3Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi.

Adam, “Kadın Eliam’ın kızı Hititli Uriya’nın karısı Bat- Şeva’dır” dedi.

4Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut’un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü.

5Gebe kalan kadın Davut’a, “Gebe kaldım” diye haber gönderdi.

6Bunun üzerine Davut Hititli Uriya’yı kendisine göndermesi için Yoav’a haber yolladı. Yoav da Uriya’yı Davut’a gönderdi. 7Uriya yanına varınca, Davut Yoav’ın, ordunun ve savaşın durumunu sordu. 8Sonra Uriya’ya,

“Evine git, rahatına bak” dedi. Uriya saraydan çıkınca, kral ardından bir armağan gönderdi. 9Ne var ki, Uriya evine gitmedi, efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu. 10Davut Uriya’nın evine gitmediğini öğrenince, ona, “Yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin?” diye sordu.

11Uriya, “Sandık da, İsrailliler’le Yahudalılar da çardaklarda kalıyor” diye karşılık verdi, “Komutanım Yoav’la efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim? Yaşamın hakkı için, böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım.”

(8)

12Bunun üzerine Davut, “Bugün de burada kal, yarın seni göndereceğim” dedi. Uriya o gün de, ertesi gün de Yeruşalim’de kaldı. 13Davut Uriya’yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi.

14Sabahleyin Davut Yoav’a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. 15Mektupta şöyle yazdı: “Uriya’yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki, vurulup ölsün.”

16Böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya’yı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi. 17Kent halkı çıkıp Yoav’ın askerleriyle savaştı. Davut’un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı.

18Yoav savaşla ilgili ayrıntılı haberleri Davut’a iletmek üzere bir ulak gönderdi. 19Ulağı şöyle uyardı: “Sen savaşla ilgili ayrıntılı haberleri krala iletmeyi bitirdikten sonra, 20kral öfkelenip sana şunu sorabilir: ‘Onlarla savaşmak için kente neden o kadar çok yaklaştınız?

Surdan ok atacaklarını bilmiyor muydunuz?

21Yerubbeşet oğlu Avimelek’i kim öldürdü? Teves’te surun üstünden bir kadın üzerine bir değirmen üst taşını atıp onu öldürmedi mi? Öyleyse niçin sura o kadar çok yaklaştınız?’ O zaman, ‘Kulun Hititli Uriya da öldü’

dersin.”

22Ulak yola koyuldu. Davut’un yanına varınca, Yoav’ın kendisine söylediklerinin tümünü ona iletti. 23“Adamlar bizden üstün çıktılar” dedi, “Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısına kadar geri

püskürttük. 24Bunun üzerine okçular adamlarına surdan ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü; kulun Hititli Uriya da öldü.”

25Davut ulağa şöyle dedi: “Yoav’a de ki, ‘Bu olay seni üzmesin! Savaşta kimin öleceği belli olmaz. Kente karşı saldırınızı güçlendirin ve kenti yerle bir edin!’ Bu sözlerle onu yüreklendir.”

26Uriya’nın karısı, kocasının öldüğünü duyunca, onun 5

(9)

6

için yas tuttu. 27Yas süresi geçince, Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut’un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak, Davut’un bu yaptığı RAB’bin hoşuna gitmedi.

Üzücü bir öykü, değil mi? Davut Tanrı’ya karşı günah işledi; ve Tanrı’nın iki kuluna karşı günah işledi. Önce komşusunun karısını gördü ve onu kendisi için istedi. Kadınla yattı ve kadın hamile kaldı. Bu olaylar sırasında kadının kocası orduda görev yapıyordu ve evinden uzaktı.

Batşeva’nın hamile olduğunu öğrendiği zaman Davut’un aklından neler geçmiş olabilir? “Yanlış bir şey yapmamış gibi görünmenin bir yolunu

bulmalıyım. Bu günahı saklamalıyım. Kocası onu ziyarete geldiği için hamile olmuş gibi

göstermeliyim.” Fakat bu plan işe yaramadı.

Batşeva’nın kocası sadık bir askerdi. Savaştan eve geldiği zaman bile karısı ile yatmaya gitmedi. Uriya savaştan başka bir şey düşünemezdi. Bu yüzden ordu halen savaştayken karısı ile birlikte olmayı istemedi. Böyle olduğunda, Davut’un aklına daha korkunç bir fikir geldi. “Batşeva’nın kocası Uriya’yı savaşın en şiddetli geçtiği cephede en öne

göndermeliyim. Savaşta yalnız kalıp ölmesi için gerekli kişilere bunu bildirmeliyim.” Neticede Uriya’nın ölmesi Davut’un bu fikrinden dolayı oldu.

Bundan sonra kral Davut Batşeva’yı birlikte yaşamak için yanına aldı.

(10)

7

— Davut Batşeva ile yattı ve kadın hamile kaldı.

— Kadının kocası Uriya, Davut’un ordusunda görevli sadık bir askerdi.

— Uriya evine geldi fakat karısının yanında kalmadı. Davut ise kendi suçunu örtmek için Uriya’yı evine, karsının yanına göndermeyi planlamıştı. Bu plan işe yaramayınca Davut bu sadık askeri savaşın en önüne sürerek ölmesini sağladı.

Davut kendi bulduğu çözüm ile belki de büyük bir problemden kurtulduğunu düşündü. Gerçekte iki büyük problem ve iki büyük günah vardı. Fakat Davut kimseyi kandıramıyordu; çünkü Tanrı’yı kandıramazdı. Gerçek şu ki, Davut kendisini de kandırmıyordu. Kendi günahlarını saklamaya çalışıyordu fakat planları çalışmıyordu. Halk bir şeylerin yanlış olduğunu söyleyecekti. Sizler de suçlu bir vicdanla birşeyleri yanlış yaptığınızı bildiğinizde, bu durum size şunu göstermektedir:

kendinizi ya da suçunuzu saklamak için ne yaparsanız yapın, işe yaramaz.

Hissettiğiniz bir suçu hiç gizlemeye çalıştınız mı?

Bunu düşündüğünüzde Davut’un da ne hissettiğini anlayabilirsiniz. Davut hissettiği şeyleri yazdı.

Bunları Mezmurlar kitabında bulabiliriz. Kutsal Kitap’taki Mezmurlar’ın yarısından fazlasını Davut’un yazdığını biliyor muydunuz? Bunların bazıları Davut günah işlediğinde nasıl suçlu

(11)

8

hissettiği hakkında ve günahını Tanrı’dan nasıl saklamaya çalıştığı hakkındadır. Mezmur 32 gibi olan yazılarda Davut günah ve suç hakkında nasıl hissettiğini göstermektedir. Bu Mezmurlar’ı okumak size de benzer durumda neler hissettiğini

gösterecektir.

Mezmur 32

1 Ne mutlu isyanı bağışlanan, Günahı örtülen insana!

2Suçu RAB tarafından sayılmayan,

Ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu!

3Sustuğum sürece Kemiklerim eridi, Gün boyu inlemekten.

4Çünkü gece gündüz Elin üzerimde ağırlaştı.

Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi.

Bu dua, Davut günaha düşüp suçunu ve kendisini Tanrı’dan saklamaya çalıştığında ne kadar kötü hissettiğini hatırlıyor. Tanrı’nın öfkesinden

korkuyordu. Bu ayetlerde Davut’un söylediği şeyi duyabiliyorsunuz: “Tanrım, işlediğim günahlardan bağışlandığımı bilmek çok harika. Bağışlanmak bir berekettir, bunu hissediyorum; suçumu gizlediğim sürece, bunu duymak istesem de hiç

duyamamıştım; yaptığım şeyi kimsenin bilmesini istemedim; sessiz kalmak istedim; bu konuda bir şey konuşmak istemedim fakat bu durum çok acı, canımı incitti; suçumun yükünü kendim taşımaya

(12)

çalıştıkça, yüküm daha da ağırlaşıyordu; işlediğim suçun ağılığını taşıyabilecek kadar güçlü değildim;

yapabildiğim şey acı içinde inlemekti; çok ağır olan bu yükü taşımaya, kaldırmaya çalışıyordum;

durmaksızın böyle hissediyordum; ağır yüklerin altnda ezilirken geceleri bile uyuyamıyordum; Rab, senin hakkında düşündüm ve korktum; korku, yükümü daha da ağırlaştırıyordu; günahlarımı herkesten saklamaya çalışırken, özellikle sana nasıl bunlar hakkında konuşabilirdim ki?”

— Davut günahlarını Tanrı’dan ve başkalarından saklamaya çalıştı. Bu şekilde günahlarını kendisinden de saklamaya çalışmış oldu.

— Davut günahın suçluluğunu taşımanın ağır bir yük taşımak gibi olduğunu hissetti.

— Davut günahın ağırlığını gece gündüz hissetti.

Davut’un sözleri (duyguları) size de tanıdık geliyor mu? Davut’un ifadeleri sizin bazen hissettiğiniz şeyleri dile getiriyor mu? Eğer onun sözlerini kendi sözleriniz yaparsanız, aynı yolda sahip olmanız gereken esenliği anlamaya başlarsınız. Fakat şimdi sizin olmayan esenlik için, günahların bağışlanması hakkında düşünmelisiniz. Tanrı’nın Davut’tan o korkunç düşünceleri ve duyguları nasıl kaldırdığına dikkat edin. Sizin için de taşınması ağır bir yük gibi olan suç ve günahı Tanrı’nın nasıl kaldırdığını Davut bize açıklıyor.

9

(13)

10

Öncelikle Davut’un yaptığı şeyi yapmaya hazır mısınız? Günahtan dolayı suçlu olduğunuzu kabul ediyor musunuz? Sizler günahlarınızı Tanrı’dan saklamaya çalıştığınızda Davut’un hakkında bahsettiği acılı ve sıkıntılı duyguları yaşarsınız.

Günahınızın suçunu bildiğiniz için suçlu

hissettiğinizde, bundan kurtulmaya çalışırsınız değil mi? Fakat bunu nerede yapacaksınız, nasıl

yapacaksınız? Davut bu suçu Batşeva’nın

hamileliğinden beri taşıyordu ve bundan kurtulmak için bir şey yapamıyordu. Onun hissettiklerinin neler olduğunu duydunuz. Belki sizde o duyguları iyi tanıyorsunuz. Suçtan kurtulmanın birinci adımı, bunu sizin taşıyamayacağınızı bilmektir. Bu

noktada “Tanrım, suçumu taşıyamıyorum” demenin zamanı gelmiştir. Korkmayın. Tanrı size

kızmayacaktır. Tanrı size suçunuzu nereye bırakacağınızı ve bundan nasıl kurtulacağınızı söyleyecektir.

Günahın suçundan kurtulmanız için öğrenmeniz gereken şeyler vardır. Davut’un öyküsü aracılığı ile Tanrı size bunu öğretecektir. Asla yük altında ezilme ve bunu saklama noktasında kalmayın.

Gelecek iyi günlerin yakında olduğuna güvenin – Mesih İsa aracılığı ile.

Referanslar

Benzer Belgeler

Department of Clinical Microbiology and Infectious Disease, Duzce University Medical School, Duzce, Turkey 1.. Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,

Bu çalışma, alanyazın (literatür) taraması yapılarak kaynaştırma eğitimini, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini, engelli bireyler açısından

Okul öncesi eğitimin amacı; milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini, iyi alışkanlıklar

Göğüs ölçülerine ait derinlik, genişlik ve çevre ölçüleri içinde göğüs genişliği yaş grupları arasında istatistikî olarak farklı (P<0.01) bulunmuş,

Kurutulmuştu çünkü tütünler, mermiler Amcamın askerliği, halamın beyaz kefeni. Ölülerimiz bir kez daha gömülecektir, ufukta kaybolan kara trenler Bu böcekler

Tarih, yapay bir tarihti Ölümler, yapay ölümlerdi İşte o kadar postmodern Adamlarla. Sıkı pazarlıklar

Nisanı savuruyor, nisan, dağlar ve yeşil kamışlarla bir kuytu oluyor; bir kuytu bütün uykularımızın

Ali Ekber ÇİÇEK’in “Haydar Haydar” adlı eseri bestelerken ne derece Âşık Davut SULARİ’den etkilendiği SULARİ’nin “Seyit Hüseyin” adlı