• Sonuç bulunamadı

Ben Davut GÜNER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ben Davut GÜNER"

Copied!
2
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

40 Türk Dili

Davut GÜNER

Sarsıntılar, ağır ameliyatlar Ağrılar

Ben ne kadar hayatın Dışındaymışım

Bunu, kabukları soyulmuş ağaçları Görünce anladım

Yeryüzünü, gökyüzünü Görünce anladım Tarihin tozlarını Silkeledim

Tarih, yapay bir tarihti Ölümler, yapay ölümlerdi İşte o kadar postmodern Adamlarla

Sıkı pazarlıklar yaptım Mısraları

Bıçak gibi kullandığımı Söylediler

Aslında ben Bir zamanlar Şehrin

Kuzey taraflarında gezinirken Bir kule gibi upuzun

Kiremit fabrikalarının bacaları vardı İçinde elma ağaçları olan

Avlular vardı Dersten çıkar Şehre yürürdük Ben ve arkadaşlarım

Üstümüz şehrin kiriyle yunmuşken

Ben

(2)

Türk Dili 41

Apak alınlarımız vardı Bir sürahiyle

Bir vazo arası bir zamanda İşte hepimiz bir yerlere Dağıldık

Trenler doğuya ve batıya yol alırken Bir ateş yaktım

Taşları düşündüm Dağları, tepeleri, tarlaları Düşündüm

Düşündüm de

Derin bir uykuya daldım.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu çalışmaların ikincisinde; elle çizilmiş bir devre görüntüsünde bulunan devre elemanlarının tespiti için derin öğrenme tabanlı nesne tanıma için

Fizikalist yaklaşımda özgür iradenin varlığından bahsedil- mesi için gerekli koşullar olarak öne sürülen, alternatif olasılıklara sahip olmak, eylemlerin kontrolüne sahip

Yin ve Moore (1987) yapay zeka sistemlerinin özel eğitim alanında kullanılması; Zawacki-Richter, Marin, Bond ve Gouvernour (2019) yapay zeka sistemlerinin yüksek öğretimde

• Biyojenik elementler: canlıların hücre yapımında kullanılarak yapı taşlarını oluşturan ve organizmanın yaşamsal faaliyetlerinin devamı için mutlak gerekli

• Nitroselüloz yapay ipeğin kolay alevlenmesi ve çabuk yanması uygulamada büyük bir engel teşkil ettiğinden rejenere liflerin başka yollarla elde edilmesi gerekliliği

ve laktoz dışında malt şurubu, akça ağaç şurubu ve bal da besin değeri olan tatlandırıcılardandır. Bunlar gıda sanayinde değişik ürünlerin

Bu olumsuz yönleriyle doğal kurutma birçok gıda için uygun ve yeterli bir yöntem değildir (Soysal 2004)... Doğal ve

a blockchain is a public ledger which contains sequential records of transactions which are sequentially linked in blocks protected by secure cryptography the

Bilgisayar algoritması, çevrimin kapanmasını sağlayarak insülin pompasıyla glikoz monitörünün arasındaki bağlantıyı kurduğu için kapalı-çevrim sistemi olarak

Yapay Depremler Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar, yeraltından petrol ve kaya gazı çıkarmak için yapılan.. çalışmaların depremleri

6 High Energy Physics Division, Argonne National Laboratory, Argonne IL, United States of America 7 Department of Physics, University of Arizona, Tucson AZ, United States of America.

• Hastanede gece uyku ile ilgili sorun yaşayan bireylerin 1.bileşen (uyku kalitesi) ortancası (2.00), sorun yaşamayan bireylerin ortancasına (1.00) göre yüksek

Çocukluğumda Bilim Çocuk dergisiyle başladığım bu serüvene Bilim ve Teknik dergisiyle devam ediyorum, Her geçen gün ilerleyen teknoloji ve bilim dünya- sından bizi

89 1 Mayıs 23:00 15 Mayıs 22:00 31 Mayıs 21:00 Kraliçe Kral Kapella Büyük Ayı Küçük Ayı Çoban Berenices’in Saçı Kuzeytacı Yılan Yılancı Herkül Kuğu Lir Akrep Erboğa

Yapay uydular arasında en çok ilgi çekeni kuşkusuz Uluslararası Uzay İstasyonu.. Bu istas- yon, gökyüzündeki en büyük insan yapımı

Neodime oranla daha az ›s› kayb›na yol açmas› nedeniyle bu element, yüksek verimli lazerlere çok uygun bir kristal olabilir. Araflt›rmac›lar, ytterbiyum-oksijen

BTTD D:: Bilgisayarlar›n yapay zekây› gerçeklefl- tirmek için uygun bir araç olmad›¤›n› düflünen- ler, bunun nedeni olarak insan beyniyle bilgisa- yarlar›n

aı apı Kredi Bankası’nın BBDK’ca atanan yeni yöneticilerinin Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Murahhas Üyesi Enis Batur’u görevden alması, yazar ve

Asılı çamaşırlar; çok zaman önce kalplere nakşolan o aşklar, o düşler Dünyanın kaderi, toprak damlar, ahşap pencereler. Benim küçük bir saltanatım vardı; kırlar,

Diğer evleri hiç düşünmezdik; ölü anneler, ağustostan artakalan uygarlıklar Kiraz ağaçları, kavaklar, mutsuzluğun ayarttığı o eski romanlar. İşte o mezar, işte o

Kurutulmuştu çünkü tütünler, mermiler Amcamın askerliği, halamın beyaz kefeni. Ölülerimiz bir kez daha gömülecektir, ufukta kaybolan kara trenler Bu böcekler

Nisanı savuruyor, nisan, dağlar ve yeşil kamışlarla bir kuytu oluyor; bir kuytu bütün uykularımızın

Cu-%10Ni alaşımının yapay deniz suyunda 10 dakikalık serbest korozyon potansiyelinde erozyon- korozyon testinden sonra ve 400, 800, 1200, 1600 ve 2000 d/d dönme hızında elde