2019-2021 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ PROGRAMI KA107 (ORTAK ÜLKELER) PERSONEL HAREKETLİLİĞİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2019-2021 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ PROGRAMI KA107 (ORTAK ÜLKELER)

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

17 Şubat 2020 İlanın UİB ve İlgili Fakülteler tarafından duyurulması

9-23 Mart 2020 Başvuruların UİB tarafından alınması

24-27 Mart 2020 Başvuru yapan personelin asıl ve yedek listesinin oluşturulması ve sonuçların UİB web sayfasında ilan edilmesi

30 Mart-3 Nisan 2020 Olası itirazların değerlendirilmesi

8 Nisan 2020 Hareketlilik hakkından feragat etmek isteyen personel için son tarih

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :