T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

Tam metin

(1)

T.C.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA İLANI

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihi 18 Temmuz-29 Temmuz 2022

Bilim Sınavına Katılacakların İlanı 03 Ağustos 2022

Bilim Sınavı 05 Ağustos 2022

Bilim Sınavı Sonuçlarının İlanı 08 Ağustos 2022

Asıl Kazananların Kayıtları 09 Ağustos-16 Ağustos 2022 Yedek Aday Listelerinin İlanı 17 Ağustos 2022

Yedek Kazananların Kayıtları 18-19 Ağustos 2022

(2)

Ana B ili m Dalı ALES

Tezli Yüksek Lisans Özel Şartlar Doktora Özel Şartlar

G en el Kon ten jan Tezl i Y üksek Li sa n st an Y at ay G eçi ş Tezsiz Y üksek Li sa n st an Y at ay G eçi ş Y aba n U yruklu G en el Kon ten jan Y at ay G eçi ş Y aba n U yruklu

Ar ke ol oji

EA 10* 2** - -

* Tezli Yüksek lisans için;

Arkeoloji, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri mezunu olup en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak.

** Tezli Yüksek Lisans yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

3*** 2**** -

*** Doktora Programı için;

Arkeoloji, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.

**** Doktora programına yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

Ba n kac ılık ve Fi n an s

EA 12* - - -

* Tezli Yüksek lisans için;

İlgili Fakülte ve Yüksekokulların (4 yıllık eğitim veren); Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Aktüerya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, İşletme, İktisat, Ekonometri, İstatistik, Ekonomi ve Finans, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret ve Finans, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programlarının birinden mezun olmak.

- - -

Beden Eğitimi ve Spo r

EA

SÖZ 10* - 5** -

* Tezli Yüksek lisans için;

Fakülte ve Yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak

** Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş için Enstitümüz Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak ve katkı payı borcu bulunmamak.

- - -

(3)

Eğitim Bi limler i

Eğitim Yönetimi

EA/

SÖZ 8* - 2** 2

* Tezli Yüksek lisans için;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel okullarda en az 1 (bir) yıl okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı ya da öğretmenlik yapmış/yapıyor olmak

** Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş için Enstitümüz Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak ve katkı payı borcu bulunmamak

- - -

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EA 10* - - 2

* Tezli Yüksek lisans için;

İlgili fakültelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı veya Eğitimde Psikolojik Hizmetler Lisans programlarının birinden mezun olmak.

- - -

Eğitim Programları ve Öğretim EA

SÖZ

SAY 15* - - 3

* Tezli Yüksek lisans için;

Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî veya özel okullarda

öğretmenlik yapmış veya yapıyor olmak. - - -

Felsef e

EA 20* - - -

* Tezli Yüksek lisans için;

İlgili fakültelerin Felsefe lisans programından veya

bir lisans programından mezun olmak. - - -

Felsef e ve D in Bi limleri

SÖZ 12* - - -

* Tezli Yüksek lisans için;

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, diğer fakültelerin Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinin birinden lisans mezun olmak

- - -

G ast ron omi ve Mu tf ak Sa n at la

SÖZ 8* - - -

* Tezli Yüksek lisans için;

1-Alan içi: İlgili Fakültelerin veya Yüksekokulların Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak (8 Öğrenci)

2-Alan dışı: İlgili fakültelerin veya

- - -

(4)

4*

Yüksekokulların Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Konaklama İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Besin Hijyeni ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak. (4 Öğrenci)

3-Gerekli görüldüğü durumlarda alan dışı kontenjan alan içi kontenjan için kullanılabilecektir.

İktisa t

EA 30* 2** 5*** 5

* Tezli Yüksek lisans için;

1-Alan İçi: İktisat veya Ekonomi Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak (20 Öğrenci).

2-Alan Dışı: Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak. (10 Öğrenci)

3-Kontenjanlardan birinin dolmaması halinde kontenjanlar arası aktarım yapılabilecektir.

** Tezli Yüksek Lisans yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

*** Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş için Enstitümüz İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak ve katkı payı borcu bulunmamak.

10**** 2***** 5

**** Doktora Programı için;

1-Alan İçi: İktisat veya Ekonomi programlarından Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak (5 Öğrenci).

2-Alan Dışı: Ekonometri, Maliye, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İstatistik, Matematik, Bankacılık ve Sigortacılık tezli yüksek Lisans Programlarının birinden mezun olmak (5 Öğrenci).

3-Kontenjanlardan birinin dolmaması halinde kontenjanlar arası aktarım yapılabilecektir.

***** Doktora Programına yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

(5)

İşl et me

EA 15* 3** 4*** 6

* Tezli Yüksek lisans için;

1-Alan içi: İlgili fakültelerin İşletme ve İşletme Mühendisliği lisans programı mezunu olmak. (9 Öğrenci)

2-Alan dışı: İşletme bölümü veya İşletme Mühendisliği bölümü haricindeki lisans programlarının birinden mezun olmak (6 Öğrenci)

3-Kontenjanlardan birinin dolmaması halinde kontenjanlar arası aktarım yapılabilecektir.

4-Tezli yüksek lisansa girmeye hak kazanan öğrencilerden Ana Bilim Dalının gerekli gördüğü öğrencilere Bilimsel Hazırlık dersleri verilebilir.

** Tezli Yüksek Lisans yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

*** Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş için Enstitümüz İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak ve katkı payı borcu bulunmamak.

8**** 3***** 6

**** Doktora Programı için;

Lisans veya tezli yüksek lisans diplomalarından en az birini İşletme, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölüm/Ana Bilim Dallarının birinden almış olmak.

***** Doktora programına yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

Re kr ea syon Y ön et imi

SÖZ

EA 10* - 8** -

* Tezli Yüksek lisans için;

Rekreasyon Yönetimi, Turizm, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesinin bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

*** Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş için Enstitümüz Rekreasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak ve katkı payı borcu bulunmamak.

5*** - -

*** Doktora Programı için;

Lisans veya tezli yüksek lisans diplomalarından en az birini Rekreasyon Yönetimi, Turizm, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri, İşletme Bölüm/Ana Bilim Dallarının birinden almış olmak.

Sosyol oji

EA

10*

2** - 2

* Tezli Yüksek lisans için;

1-Alan İçi: İlgili Fakültelerin veya Yüksekokulların Sosyoloji bölümü mezunu olmak. (10 Öğrenci) 2-Alan Dışı: İlgili Fakültelerin veya Yüksekokulların Sosyoloji lisans programı dışındaki Sosyal Bölümlerinden mezun olmak (4 Öğrenci)

3-Alan dışı öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.)

** Tezli Yüksek Lisans yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

6*** 2**** 2

*** Doktora Programı için;

Sosyoloji Ana Bilim Dalından tezli yüksek lisans mezunu olmak.

**** Doktora Programına yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

4*

(6)

Si ya set Bi limi ve Ka mu Y ön et imi

EA 20* - 2** 2

* Tezli Yüksek lisans için;

1-Alan içi: İlgili Fakültelerin, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak (15 Öğrenci) 2-Alan dışı: İlgili Fakültelerin, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü haricindeki lisans programlarının birinden mezun olmak (5 Öğrenci)

3-Kontenjanlardan birinin dolmaması halinde kontenjanlar arası aktarım yapılabilecektir.

** Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş için Enstitümüz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak ve katkı payı borcu bulunmamak.

- 1*** -

*** Doktora programına yatay geçiş için; Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dallarının birinin Doktora Programında en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

Si ya set Bi limi ve Ul us la ra ra İlişk iler

EA 25* - - 5

* Tezli Yüksek lisans için;

1-Alan içi: İlgili Fakültelerin Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak (15 Öğrenci)

2-Alan dışı: İlgili Fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Tarih, Sosyoloji bölümlerinin birinden veya Hukuk Fakültelerinden mezun olmak (10 Öğrenci) 3-Kontenjanlardan birinin dolmaması halinde kontenjanlar arası aktarım yapılabilecektir.

10** - 2

** Doktora Programı için;

1-Alan içi: Lisans veya tezli yüksek lisans diplomalarından en az birini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin veya Ana Bilim Dallarının birinden almış olmak. (5 Öğrenci)

2-Alan Dışı: İlgili fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, Tarih, Sosyoloji bölümlerinin birinden veya Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve Tezli Yüksek Lisansını ilgili alanlardan herhangi birinde tamamlamış olmak (5 Öğrenci)

3-Doktora programına girmeye hak kazanan öğrencilerden Ana Bilim Dalının gerekli gördüğü öğrencilere Bilimsel Hazırlık dersleri verilebilir.

Ta ri h

SÖZ 46* 2** - -

* Tezli Yüksek lisans için;

İlgili Fakültelerin Tarih, Tarih Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

** Tezli Yüksek Lisans yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

7*** - -

*** Doktora Programı için;

İlgili Fakültelerin Tarih, Tarih Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup; Sosyal Bilimler Enstitülerin Tarih Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

(7)

Temel Eğit im n ıf Eğitimi

EA 20* - 5** -

* Tezli Yüksek lisans için;

1-Alan İçi: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olmak. (15 Öğrenci)

2-Alan Dışı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinin birinden mezun olmak (5 Öğrenci)

** Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş için Enstitümüz Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak ve katkı payı borcu bulunmamak.

- - -

Temel İsl am Bi limleri

SÖZ 33* 14** - 7

* Tezli Yüksek lisans için;

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.

** Tezli Yüksek Lisans yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

- - -

rk Dil i ve Edeb iyat ı

SÖZ 13* - - 3

* Tezli Yüksek lisans için;

İlgili Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Halk Bilimi

lisans programlarının birinden mezun olmak. - - -

rk çe ve S osya l Bil iml er Eğit imi rk çe E ğit imi

SÖZ 12* - - -

* Tezli Yüksek lisans için;

1-Alan içi: Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak (8 Öğrenci) 2-Alan Dışı: Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi veya Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği mezunları ile Fen-Edebiyat /Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümlerinin herhangi birinden mezun olup Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak (4 Öğrenci)

3-Gerekli görüldüğü durumlarda alan dışı kontenjan alan içi kontenjan için kullanılabilecektir.

- - -

(8)

U lu sl ara ra Tica ret v e Loji st ik Y ön et imi

EA 10* - 5** -

* Tezli Yüksek lisans için;

Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik, Uluslararası Lojistik, Ulaştırma Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Dış Ticaret, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Maliye, İşletme veya İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.

** Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş için Enstitümüz Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi ABD Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak ve katkı payı borcu bulunmamak.

- - -

Y en i M edya

SÖZ 15* 5** - 3

* Tezli Yüksek lisans için;

İlgili fakülte veya yüksekokulların, Sosyal Bilimler alanındaki lisans programlarının birinden mezun olmak

** Tezli Yüksek Lisans yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

- - -

Y ön et im Bi li şi m S ist emleri

EA SÖZ

SAY 10* - 2** -

* Tezli Yüksek lisans için;

1-Alan içi: İlgili fakülte ve Yüksekokulların Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak (6 Öğrenci)

2-Alan dışı: Alan içinde belirtilen lisans programlarının haricindeki lisans programlarının birinden mezun olmak (4 Öğrenci)

3-Kontenjanlardan birinin dolmaması halinde kontenjanlar arası aktarım yapılabilecektir.

** Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş için Enstitümüz Yönetim Bilişim Sistemleri ABD Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak ve katkı payı borcu bulunmamak.

3*** - -

**** Doktora Programı için;

Lisans veya Tezli Yüksek Lisans Diplomalarından en az birini Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölüm/Ana Bilim Dallarının birinden almış olmak.

(9)

BAŞVURU BİLGİLERİ

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı yukarıda yazılı Ana Bilim Dallarına bağlı programlara 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Müracaatlar; 18 Temmuz -29 Temmuz 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında çevrim içi (on-line) yapılacaktır. Yatay geçişler hariç posta, kargo ve elden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru linki aşağıda verilmiştir.

Başvuru adresi: basvuru.kmu.edu.tr

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihi 18 Temmuz-29 Temmuz 2022

Bilim Sınavına Katılacakların İlanı 03 Ağustos 2022

Bilim Sınavı* 05 Ağustos 2022

Bilim Sınavı Sonuçlarının İlanı 08 Ağustos 2022

Asıl Kazananların Kayıtları 09 Ağustos-16 Ağustos 2022 Yedek Aday Listelerinin İlanı 17 Ağustos 2022

Yedek Kazananların Kayıtları 18-19 Ağustos 2022

* Bilim sınavı her ABD’nın kendi bünyesinde, ABD Başkanlıklarının koordinasyonunda saat 10.00 da yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 Tezli Yüksek lisans programları için, ALES (EA/SÖZ/SAY) standart puan türünden en az 55 puan almış olmak.

 Doktora programlarına Tezli Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda, ALES (EA/SÖZ/SAY) en az 55 standart puan; ana dili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları (KPDS, YDS, YÖKDİL vb.) ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak.

 Birden fazla lisansüstü programa başvuru yapılamaz.

 Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik görülenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 Her ne sebeple olursa olsun, yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

 İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanların başvuruları kabul olsa dahi kayıtları yapılmayacaktır. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinecektir.

YATAY GEÇİŞLER

 Yatay geçiş için başvuru ve kayıt işlemleri lisansüstü programlar ile aynı tarihlerde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla

tamamlamış olmak şarttır. Başvuruların uygunluğu ilgili Enstitü ABD’nın görüşü EYK’nin

kararıyla kesinleşir.

(10)

 Tezli yüksek lisanstan tezli yüksek lisans programlarına yatay geçişte, başvuru sayısı belirlenen kontenjandan fazla ise tezli yüksek lisansta aldığı derslerin not ortalamalarına göre sıralama yapılarak adaylar belirlenir

 Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçişte; tezli yüksek lisans için gerekli olan asgari koşulları sağlamak, tezsiz yüksek lisans programında ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak ve katkı payı borcu bulunmamak şarttır.

 Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisans programlarına yatay geçişte, başvuru sayısı belirlenen kontenjandan fazla ise ALES’in %50’si ile tezsiz yüksek lisansta aldığı derslerin genel ortalamasının %50’si toplanır. Buna göre sıralama yapılarak adaylar belirlenir.

 Yatay geçişlerle ilgili tüm işlemler, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre yürütülecektir.

YATAY GEÇİŞLER İÇİN İSTENEN BELGELER

Doktora Yatay Geçiş Tezli YL. Tezli Y.L Geçiş Tezsiz YL. Tezli Y.L Geçiş 1 Başvuru Dilekçesi Başvuru Dilekçesi Başvuru Dilekçesi

2 Doktorada aldığı dersleri

gösteren Transkript Tezli Yüksek Lisansta aldığı

dersleri gösteren Transkript Tezsiz Yüksek Lisansta aldığı dersleri gösteren Transkript 3 ALES Sonuç Belgesi ALES Sonuç Belgesi ALES Sonuç Belgesi

4 Yeni tarihli öğrenci belgesi Yeni tarihli öğrenci belgesi 5 Yabancı Dil Sonuç Belgesi Ders içerikleri

6 Ders içerikleri

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Şartları ve İstenen Belgeler

 Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvuran ve mezuniyetleri yurtdışından olan, YÖK Denklik Belgesi olduğu hâlde YÖKSİS’te denkliği teyit edilemeyen adaylar; mezuniyet belgelerinin tümünün aslı, noter onaylı Türkçe tercümeleri, YÖK Denklik Belgesinin aslı ve ayrıca tüm bu belgelerin fotokopileri ile birlikte Enstitümüze şahsen başvuru yapabileceklerdir.

 Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca adayların ilgili enstitü/merkez tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bu sınavdan başarılı olamayan adaylar, Bilimsel Hazırlık kapsamında azami süresi iki (2) yarıyıl olan Türkçe kursuna alınacaktır. Azami süre sonunda başarılı olamayan adayların Enstitü ile ilişiği kesilecektir. Birinci veya ikinci yarıyıl sonunda başarılı olan adaylar, kazandıkları programda lisansüstü eğitime başlayacaklardır.

 Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanacaktır.

 Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, ALES puanıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrencilerle aynı şartlara tabidir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

(1) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenciler için ilanda gösterilen zaman ve yerde, jüri tarafından yazılı bilim sınavı yapılır. Jüri EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jüri EABD/EASD aracılığıyla sınav evrak ve sonuçlarını en geç üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır. İlgili ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak yazılı bilim sınavına ilan edilen kontenjanın dört (4) katı öğrenci çağrılır. Yazılı bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

(2) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

(11)

Program ALES Notu

%

Lisans Not Ortalaması

%

Yüksek Lisans Not Ortalaması

%

Yabancı Dil Notu

%

Bilim Sınavı Notu

% Tezli Yüksek

Lisans 50 30 - - 20

Doktora 50 10 10 10 20

(3) Hesaplamalara göre yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte en az 55 puan alan adaylar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği hâlinde sırayla ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve yazılı bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

(4) Hazırlık sınıflarında geçen süreler hariç olmak üzere, en az 10 yarıyıl süreli eğitim yapan fakültelerden mezun olanlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yerine lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si dikkate alınır. Bir lisans programından mezun olup yüksek lisans derecesine sahip olmayan ancak Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlıkları olanların, uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si esas alınır.

(5) İlan edilen kontenjanlar dâhilinde başarılı olan asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.

Puan sıralamasına göre belirlenen asil ve yedek aday listeleri enstitü tarafından Enstitünün web sayfasında ilan edilir. https://kmu.edu.tr/sbe

BİLİM SINAVIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Yazılı Bilim Sınavı, 05 Ağustos 2022 Cuma günü saat 10.00’da ABD başkanlıklarında (ilgili fakültelerin bölümlerinde) yapılacaktır.

 Sınava girecek adayların T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ile sınava gelmeleri zorunludur.

 Her türlü duyuru Enstitümüzün web sayfasında yayınlanacaktır. https://kmu.edu.tr/sbe KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 Enstitü kesin kayıt formu (FR-283) (Enstitü web sayfasından alınacak)

 Lisans, varsa yüksek lisans diplomasının aslı ile birlikte onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi. (Yabancılar için noter veya konsolosluk onaylı Türkçe ve orijinalinin onaylı bir örneği)

 Lisans, varsa yüksek lisans not dökümünün (transkript) aslı ile birlikte onaylı örneği,

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES), Graduate, Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi,

 Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğrenimlerini sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir güvence veya destek mektubu,

 Resmî kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe ya da İngilizce noter ya da konsolosluk onaylı örneği,

 Yeni çekilmiş 2 adet fotoğraf (4.5 x 6 cm)

 Yabancı uyruklu öğrenciler için ikamet izin belgesi.

Adres:

 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası 1. Kat – KARAMAN

 E-posta: sbe@kmu.edu.tr

Önemli Not: Başvuru ve kayıt tarihleri içerisinde yoğunluk nedeniyle iletişimin e-

posta yoluyla yapılması önem arz etmektedir.

Şekil

Updating...

Benzer konular :