Remissyttrande över åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

REGIONSTYRELSEN YTTRANDE Sida 1 (1)

Dnr 2630-18

RegionNorrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Landstingshuset) Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP583-382524020-452 0.18

Mottagare: Socialdepartementet Dnr: S2018/03579/FS

Remissyttrande över åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en

effektivare hantering av

behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21)

Sammanfattning

Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget.

Synpunkter från Region Norrbotten

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är genom sin beslutade roll den myndighet som bäst kan utveckla och säkerställa en enhetlig rättstill- lämpning och därmed en hög patientsäkerhet. De föreslagna förändringarna mot en mer flexibel prövotid som utgår från en individuell bedömning anser regionen vara rimliga.

Protokollsutdrag skickas till:

s.remissvar@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Divisionschef Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Benzer konular :