/ Growth and Development Theories / Growth and Development Theories GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Tam metin

(1)

2021 - 2022 / 92040956242016 - Growth and Development Theories / Growth and Development Theories

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name Growth and Development Theories / Growth and Development Theories Ders Kodu / Course Code 92040956242016

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level Third Cycle / Third Cycle

Ders Akts Kredi / ECTS 6.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / Course Hours For Week (Theoretical)

3.00

Haftalık Uygulama Saati / Course

Hours For Week (Objected) 0.00 Haftalık Laboratuar Saati / Course

Hours For Week (Laboratory) 0.00 Dersin Verildiği Yıl / Year 1

Öğretim Sistemi / Teaching System Face to Face / Face to Face Eğitim Dili / Education Language Turkish / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) /

Precondition Courses Yok None

Amacı / Purpose Bu dersin amacı klasik ve modern büyüme teorilerini ve ampirik çalışmaları güncel

literatürün kapsamında tartışılmasıdır. It is aimed to discuss classical and modern growth theories and empirical studies in the recent literature.

İçeriği / Content Ekonomik büyümenin klasik modeli, içsel büyüme teorisi, üst üste binen nesiller modeli,

ekonomik büyüme ve teknoloji. Classical model of economic growth, endogenous growth theory, Overlapping models, Economic growth and technology.

Önerilen Diğer Hususlar / Recommended Other Considerations

Yok None

Staj Durumu / Internship Status Yok None

(2)

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

Aghion P. and P. Howitt (1998), Endogenous Growth Theory, MIT PressCambrige, London.

Jones, I.Charles (1998), Introduction to Economic Growth, Norton&Company, New York.

Barro, R.J. & X. Sala-i Martin (1995) Economic Growth, New York: McGraw Hill. Chapter 1 -2.

Solow, R. (1994) "Perspectives on Growth Theory" Journal of Economic Perspectives 8(1):

45-54.

Barro, R.J. (1990) "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth"

Journal of Political Economy, October, Part II, 98(5): S103-S125.

Lucas, R.E.J (1988) "On the Mechanics of Economic Development" Journal of Monetary Economics, 22(1): 3-42.

Gene M Grossman and Elhanan Helpman (1997) Innovation and Growth in The Global Economy, The MIT Press, Cambrige, London.

--- (1990)The New Growth Theory Trade, Innovation and Growth, The American Economic Review , May, Pages 86-91.

--- (1994) Endogenous Innovation in the Theory of Growth, Journal of Economic Perspectives, Volume 8, Number 1 Winter. Pages 23-44.

Pack, H. (1994) "Endogenous Growth Theory: Intellectual Appeal and Empirical Shortcomings" Journal of Economic Perspectives 8(1): 55-71.

Ray Debraj (1998) Development Economics, Princeton University Press, New Jersey.

Chapter 3-4.

The Economist (1992) “Economic Growth: Explaning the Mystery”, Junuary 4-10, 17-20.

--- (1996) “Economic Growth: The Poor and The Rich” May 25-31, 23-30.

Parkın, M., M. Powell and K. Matthews (1997) “Long-Term Economic Growth”

Aghion P. and P. Howitt (1998), Endogenous Growth Theory, MIT PressCambrige, London.

Jones, I.Charles (1998), Introduction to Economic Growth, Norton&Company, New York.

Barro, R.J. & X. Sala-i Martin (1995) Economic Growth, New York: McGraw Hill.

Chapter 1-2.

Solow, R. (1994) "Perspectives on Growth Theory" Journal of Economic Perspectives 8(1): 45-54.

Barro, R.J. (1990) "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth"

Journal of Political Economy, October, Part II, 98(5): S103-S125.

Lucas, R.E.J (1988) "On the Mechanics of Economic Development" Journal of Monetary Economics, 22(1): 3-42.

Gene M Grossman and Elhanan Helpman (1997) Innovation and Growth in The Global Economy, The MIT Press, Cambrige, London.

--- (1990)The New Growth Theory Trade, Innovation and Growth, The American Economic Review , May, Pages 86-91.

--- (1994) Endogenous Innovation in the Theory of Growth, Journal of Economic Perspectives, Volume 8, Number 1 Winter. Pages 23-44.

Pack, H. (1994) "Endogenous Growth Theory: Intellectual Appeal and Empirical Shortcomings" Journal of Economic Perspectives 8(1): 55-71.

Ray Debraj (1998) Development Economics, Princeton University Press, New Jersey.

Chapter 3-4.

The Economist (1992) “Economic Growth: Explaning the Mystery”, Junuary 4-10, 17- 20.

--- (1996) “Economic Growth: The Poor and The Rich” May 25-31, 23-30.

Parkın, M., M. Powell and K. Matthews (1997) “Long-Term Economic Growth”

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty

Member (Members) Prof. Dr. Aykut LENGER

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1 1-Büyüme teorilerinin önemini ve tiplerini anlayabilme. 1-To be able to understand the types and importance of growth theories 2 2-Teknolojinin önemini büyüme teorileri kapsamında anlatabilme 2-To be able to explain the importance of technology in terms of growth theories 3 3-Uzun dönem ekonomik büyüme için planlanabilen olguları öngörebilme 3-To be able to estimate some planned facts about long run economic growth

4 4-Büyüme teorilerini sentez edebilme 4-To be able to synthesize growth theories.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE

(3)

Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Tanışma haftası Okuma

Introduction week Reading

2

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Büyüme ve kalkınma Okuma

Growth and development Reading

3

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ekonomik büyüme teorisi Klasik ekonomik büyüme modeli

The Harrod Domar modeli Okuma

Theories of economic Growth Classical model of economic growth

The Harrod Domar model Reading

4

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Solow Büyüme modeli Okuma

Solow Economic Growth model Reading

5

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Solow Büyüme modeli Okuma

Solow Economic Growth model Reading

(4)

6

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Solow Büyüme modeli Okuma

Solow Economic Growth model Reading

7

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

İçsel büyüme teorisi

Romer modeli Okuma

Endogenous growth theory

The Romer Model Reading

8

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ara Sınav

Midterm Exam

9

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

İçsel büyüme teorisi

Romer modeli Okuma

Endogenous growth theory

The Romer Model Reading

10

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

İçsel büyüme teorisi

Romer modeli Okuma

Endogenous growth theory

The Romer Model Reading

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

(5)

12

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Üst üste binen nesiller modeli Okuma

Overlapping models Reading

13

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Üst üste binen nesiller modeli Okuma

Overlapping models Reading

14

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ekonomik büyüme ve teknoloji Okuma

Economic growth and technology Reading

15

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ekonomik büyüme ve teknoloji Okuma

Economic growth and technology Reading

16

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Final Sınavı

Final Exam

(6)

DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

(7)

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Ara Sınav / Midterm Examination 1 1.00 1.00

Final Sınavı / Final Examination 1 1.00 1.00

Derse Katılım / Attending Lectures 16 3.00 48.00

Seminer / Seminar 4 1.00 4.00

Bireysel Çalışma / Self Study 16 3.00 48.00

Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination 10 1.00 10.00

Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination 20 1.00 20.00

Ev Ödevi / Homework 16 3.00 48.00

Sayı / Number

Süresi (Saat) / Duration

(Hours)

Toplam İş Yükü (Saat) / Total

Work Load (Hour) Etkinlikler / Workloads

Toplam / Total: 84 14.00 180.00

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 30.00 (Saat/AKTS) = 180.00/30.00 = 6.00 ~ 6.00 / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 30.00 (Hour / ECTS) = 180.00 / 30.00 = 6.00 ~ 6.00

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1-Büyüme teorilerinin önemini ve tiplerini anlayabilme. / 1-To be

able to understand the types and importance of growth theories 4 4 3 3

2.2-Teknolojinin önemini büyüme teorileri kapsamında anlatabilme / 2-To be able to explain the importance of technology in terms of

growth theories 4

3.3-Uzun dönem ekonomik büyüme için planlanabilen olguları öngörebilme / 3-To be able to estimate some planned facts about

long run economic growth 4 3 3 3

4.4-Büyüme teorilerini sentez edebilme / 4-To be able to synthesize

growth theories. 5 3 2

Katkı Düzeyi / Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :