• Sonuç bulunamadı

HAMMADDE OLARAK MADEN İŞLEYEN EL SANATLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HAMMADDE OLARAK MADEN İŞLEYEN EL SANATLARI"

Copied!
24
0
0

Tam metin

(1)

HAMMADDE OLARAK

MADEN İŞLEYEN EL

SANATLARI

(2)

1-demir işleyen el sanatları

1-demir işleyen el sanatları

2-bakır işleyen el sanatları 2-bakır işleyen el sanatları 3-pirinç-sarı (bakır-çinko) alaşımı kullanan el

sanatları

3-pirinç-sarı (bakır-çinko) alaşımı kullanan el

sanatları

4-altın-gümüş işleyen el sanatları

4-altın-gümüş işleyen el sanatları

5-cam işleyen el sanatları

5-cam işleyen el sanatları

(3)

Demir İşleyen El

Sanatları Demir İşleyen El

Sanatları

• -Menteşeler

• -Kulplar,tokmaklar

• -Kilitler

Kapı ve pencere donanımı

yapımı Kapı ve pencere donanımı

yapımı

-Keser,çekiç.balta

-Murç,keski,zımba

Marangoz araçları

yapımı Marangoz

araçları yapımı

-Bıçaklar,satırlar

-Hamur ve ekmek hazırlama araçları

• -Yufka sacları

Mutfak araçları

yapımı Mutfak araçları

yapımı

(4)

-Soba ve boruları

-Mangal,kürek

-Şömine aksesuarları Isınma

araçları yapımı

Isınma araçları

yapımı

• -Saban ve pulluk demiri

-Kazmalar,kürekler

-Çapalar,tırmıklar Tarım

araçları yapımı

Tarım araçları

yapımı

-Nal,mıh,gem

-Zincir

-Tasma Hayvan

koşumu donanımı ve

ile ilgili araç yapımı Hayvan koşumu donanımı ve

ile ilgili

araç

yapımı

(5)

-Bıçak,süngü,kılıç,pala

-Ok ve mızrak uçları

-Balta

-Kalkanlar ve zırhlar

Savaş araçları

yapımı Savaş araçları

yapımı

-Korkuluklar, trabzanlar

-Kapılar

-Bahçe demirleri

Mimari eleman

yapımı Mimari eleman

yapımı

-Zilli maşa

-Diğer aksesuarlar

Müzik araçları ve aksesuarla

rı yapımı Müzik araçları ve aksesuarla

rı yapımı

-Mühürler

-Makaslar

-Bizler

Diğer kullanım

eşyası yapımı

Diğer kullanım

eşyası

yapımı

(6)

Bakır İşleyen El

Sanatları

2.1.Mutfak araçları yapımı 2.1.Mutfak araçları yapımı -Kazanlar,tavalar

-Kazanlar,tavalar -Tabaklar

-Tabaklar -Maşrapalar -Maşrapalar -Siniler

-Siniler

2.2.Muhafaza ve taşıma araçları yapımı 2.2.Muhafaza ve taşıma araçları yapımı -Güğümler

-Güğümler -Sürahiler -Sürahiler

-İbrikler,bakraçlar -İbrikler,bakraçlar

2.3.Hamam takımları ve temizlik araçları yapımı 2.3.Hamam takımları ve temizlik araçları yapımı -Hamam tası

-Hamam tası -Sabun kutuları -Sabun kutuları

-Leğen ibrik takımları -Leğen ibrik takımları

(7)

2.4.Isınma ve ısıtma araçları yapımı 2.4.Isınma ve ısıtma araçları yapımı

-Mangal

-Şömine

2.5.Çay, kahve takımları yapımı 2.5.Çay, kahve takımları yapımı

-Semaver

-Cezve

-Fincan ve tabakları

2.6.Günlük kullanım eşyası ve aksesuar yapımı

2.6.Günlük kullanım eşyası ve aksesuar yapımı

-Vazolar

-Saksı altlıkları

-Nargile

2.7.Turistik ve hediyelik eşya yapımı

2.7.Turistik ve hediyelik eşya

yapımı

(8)
(9)

 Bakırın diğer metallere üstünlüğü ve günlük kullanım alanı bulmasını sağlayan en önemli özelliklerinden biri başka metallerle alaşımının yapılabilmesidir.

 Bakırcılıkta, dövme, sıvama ve presleme olmak üzere değişik teknikler kullanılır. El emeği yüksek olan bu teknikler arasında en fazla değerli görüleni ve

tüketileni dövme bakır ürünlerdir.

(10)

 Kildanlık

(sabunluk) ve hamam tası gibi bakır ürünlerin hamam

kültüründe

önemli bir yeri

bulunmaktadır.

(11)
(12)
(13)

Pirinç-Sarı (Bakır-Çinko) Alaşımı Kullanan El Sanatları

Pirinç-Sarı (Bakır-Çinko) Alaşımı Kullanan El Sanatları

Isınma ve ısıtma araçları yapımı Isınma ve ısıtma araçları yapımı

-Isınma ve ısıtma araçları yapımı

-Mangal,şömine

Mutfak araçları yapımı Mutfak araçları yapımı

-Kazanlar,tavalar

• -Tabaklar

• -Maşrapalar

• -Siniler

Muhafaza ve taşıma araçları yapımı Muhafaza ve taşıma araçları yapımı

-Güğümler

-Sürahiler

-İbrikler,bakraçlar

(14)

Hamam takımları ve temizlik araçları yapımı

Hamam takımları ve temizlik araçları yapımı

-Hamam tasları

-Sabun kutuları

-Leğen ibrik takımları

Çay-kahve takımları yapımı Çay-kahve takımları yapımı

•Semaver

-Cezve

-Fincan ve tabakları

Günlük kullanım eşyası ve aksesuar yapımı

Günlük kullanım eşyası ve aksesuar yapımı

-Duvar tabakları

•-Vazolar

•-Şamdanlar

•-Peçetelik

•-Çerçeveler

(15)

hayvan koşumu ve aksesuarı yapımı hayvan koşumu ve aksesuarı yapımı

-Zil,çan,koza

-Gem,üzengi

-diğer süsleri

Mimari eleman yapımı Mimari eleman yapımı

-Minare alemleri

-Sancak,bayrak alemleri

-Bahçe demirleri,kapılar

Kapı, pencere donanımı ve mobilya aksesuarı yapımı

Kapı, pencere donanımı ve mobilya aksesuarı yapımı

-Menteşeler

-Kapı kulpları ve tokmakları

-Kilitler,anahtarlar

Müzik araçları yapımı Müzik araçları yapımı

-Çalpara,zil

-Darbuka,davul,trampet

-Müzik araçları aksesuarı

(16)

Altın-Gümüş İşleyen El Sanatları Altın-Gümüş İşleyen El Sanatları Takı yapımı

Takı yapımı

-Yüzük,küpe,bilezik,kolye

-Yaka iğnesi

-Halhal

-Taç,tepelik

Günlük kullanım eşyası ve aksesuar yapımı

Günlük kullanım eşyası ve aksesuar yapımı

-Kol düğmesi, kravat

-Kemer, saat

-Tütün tabakası

-Vazo, çerçeve

Mutfak eşyası yapımı Mutfak eşyası yapımı

-Çatal, bıçak, kaşık

-Sürahiler, tepsiler

-Fincanlar,cezveler

(17)
(18)

Telkariye

Trabzon Hasırı

(19)

 Savat’ın kelime anlamı kara demektir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Van şehrine ve şehirde yaşan ustalara verilen özel izinler ile üretilmekteydi.

Savat gümüş, bakır, kurşun ve kükürtten elde edilen bir alaşımdır. Gümüşün çelik uçlarla üzerine şekiller çizerek savat karışımının 450 derecede eritilerek üzerine işlenir.

(20)
(21)
(22)

Cam İşleyen El Sanatları Cam İşleyen El Sanatları Pencere camı yapımı

Pencere camı yapımı Ayna yapımı

Ayna yapımı

Hareli cam yapımı (çeşmi bülbül) Hareli cam yapımı (çeşmi bülbül) Vitray yapımı

Vitray yapımı

Nazar boncuğu (göz boncuğu) yapımı Nazar boncuğu (göz boncuğu) yapımı Günlük kullanım eşyası ve aksesuar yapımı

Günlük kullanım eşyası ve aksesuar

yapımı

(23)

Çeşmi bülbül vazo, Ankara, 2018

(24)

 Vitray, demir bir armatüre kurşun ya da çimentoyla tutturulmuş,

genellikle renkli cam parçalarından oluşan ve bir açıtı kapatmak, hatta aydınlık ve süsleyici geniş bir yüzey elde etmek için kullanılan saydam düzenlemedir. Renklendirilen cam tabakaların daha önceden eskizi yapılan tasarımlar, şekline uygun küçük parçalar halinde kesilir. Bu kesilen parçaların alçı, demir ve kurşundan çerçevelere

tutturulmasıyla hazırlanmış

kompozisyonlara vitray denir. Bu kompozisyonlar, renkli ya da renksiz camlardan oluşmuştur. Genellikle pencere ve kapılara

uygulanmaktadır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayna kutusu üzerinde teleskobun yükseklik (alti- tude) ekseninde hareket etmesini sağlayan yükseklik çemberlerini, birincil aynayı ve optik hizalama siste- mi ile ayna

Bir kaç gün ya da daha uzun süre için ayrılmışlarsa en az 12 ya da 24 saat üst üste koyularak lapın aynanın biçimini alması sağlanmalıdır.. - Biçimlendirme sırasında

Soğuması için en az 1-2 saat beklendikten sonra, RTV silikon kalıp yavaşça çıkartılarak, dış bü- key optik reçine kareleri ile kaplı lapın üzerine fırça ile

Kaba aşındır- ma sırasında Sagitta değerini geçmemeye özen gös- termeliyiz çünkü bu aşamada metal bir alet kullana- cağız ve bu aletle, ince aşındırmada kullanacağımız

Mercekli, aynalı ya da katadioptrik te- leskoplar arasında, aynalı teleskoplar ama- tör teleskop yapımcıları tarafından diğer- lerinden çok daha fazla tercih edilir.. Çün-

Böylelikle, yüksek büyütmelerde teleskobun nasıl en ufak tit- reşimlere bile duyarlı hale geldiğini, odak düzlemi- nin nasıl değiştiğini görebilirsiniz.. Atmosferik gö-

İnsanlığa en gü­ zeli vermek istemiştir ve insanı yaratan Allah’ın insana kendi özelliklerinden güzellikler kattı­ ğını ve insamn bu suretle çok yüce

Yapılan klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda üst çene ön grup dişlere IPS Empress 2 sistemi (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) kullanılarak tüm seramik

Do- Ûum sonrasÝ gšrŸlen intihar olgularÝ ile ilgili •alÝßmalarÝn azlÝÛÝnÝn yanÝ sÝra doÛum sonrasÝnda intihar ile karßÝlaßÝl- dÝÛÝnda ilk sÝrayÝ alan

İnce bir tel levhadan kesilen dar şeritle, istenilen incelikte bir çubuk üzerine helezonik şekilde sarılıp birbirine değme noktaları kaynakla birleştirildikten sonra çubuk

43 Burada kemer- den sarkan kandil motifi bulunmakta bu haliyle Arakonak-Hazerşah seccâdele- rindeki gibi ince ipliklerle motif yapılmıştır.Yine Doğubeyazıt’ta bulunan

Izgara domates ve biber, sumaklı soğan, cin biberi, meyhane pilavı ve lavaş ekmeği eşliğinde dana kuzu karışık kıyma ile hazırlanmış acılı Adana kebabı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Seramik ve Cam Bölümü tarafından son sınıf öğrencilerinin özgün çalışmalarından

678 Bkz.. çözümü, bu hukuksal düzenleme şeklindeki genel ve özel bölümlerin hepsinde arayıp bulmak zorunda olması beklenilmemelidir. Dolayısıyla bu genel ve özel hükümlere

Alınan öyküye göre nöbet sıklığı açısından değerlendirildiğinde iki grupta da hastaların yarıdan fazlası ayda 2 nöbetten daha az, yani seyrek nöbet

Öğütülerek ya da küçük parçalara ayrılarak hazırlanan camın ham malzemesini, istenilen renk ve bicimde, uygun bir malzemeden yapılmış olan kalıp içine doldurup

8 adet olası DNA probu hibridizasyonu sonucu tanımlama yapılır Minimal dejenerasyon bölgesi..

yıldızlara bakarken ölmüş dünyalı bir köpek ve gözleri nazar boncuğu gibi parıldayan afrikalı bir orman çocuğuna gülümserken tahta bir maskenin ardından.

Buna göre, denetimin yürütülmesi ile müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi bileşeni arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır ve

Bu çalışmada el sanatları çerçevesinde üretilen halı, kilim, çeşitli dokumalar, ağaç işleri, maden işleri (bakır, gümüş vb.), deri, toprak işleri gibi kullanım ve

Ultraviyole lamba kullanırken lamba ışınlarında kayıp olmaması için yapıştırılacak ürünün dört tarafı ayna ile ya da yansıtıcı malzeme ile kaplanarak

GALATALI, FİLİZ ÖZGÜVEN (1938, İZMİR): Soyut nitelikli serbest seramik formları ve pano çalışmalarıyla tanınan Galatalı, eğitimini 1958–61 arasında Güzel

Levha omurgalı olan bugünkü gemilerde de böyle bir boyuna mukavemet elemanı gerekli görüldüğünde geminin içine inşa edilir.. Bu eleman tek dipli gemilerde orta iç omurga,