• Sonuç bulunamadı

Kültürün Tanımları, Kültürel Sistemin Öğeleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kültürün Tanımları, Kültürel Sistemin Öğeleri"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kültürün Tanımları, Kültürel

Sistemin Öğeleri

(2)

•  Antropologlara göre kültür, insanın ayırt edici özelliğidir. Biyolojik olarak doğada hayatta kalmasını sağlayacak güçlü donanımları olmayan, doğduğunda bir başkasına muhtaç olan insan kültür sayesinde hayatta kalmayı başarabilmiştir.

•  Antropolojik açıdan kültürsüz bir toplum, kültürsüz birey yoktur. En küçüğünden en geniş ölçeklisine her toplum, fiziksel ve toplumsal çevresiyle baş etmesini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik sağlamaya yönelik donanımları biçimlendirmiştir. Kültür bir anda sahip olunan bir şey değildir; tüm bireyler içine doğdukları toplumun kültürü içerisinde yetişir ve onu içselleştirirler.

(3)

•  Hem soyut bir kavram hem de çok yönlü bir kavram olduğu için kültürü bütün halinde tanımlamak oldukça zordur

•  Ingiliz antropolog Edward B. Tylor (1832-1917) sosyal antropolojinin konusunun kültür olduğunu vurgulayan ilk kişidir.

•  Tylor, ilk kez kültür ve uygarlıkla ilgili bir makale yazıp kültürü bir toplumun inanç, sanat, örf, adet ve becerileri olarak tanımlamıştır.

(4)

• 

Tylor’ın 1871 yapmış olduğu kültür tanımı;

“Kültür ya da uygarlık bir toplumun üyesi olarak

insanoğlunun öğrendiği bilgi, sanat, gelenek

görenek ve benzeri yetenek beceri ve

alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür.”

şeklindedir.

• 

Zaman içinde, edinilen bilgiler ve bu bilgilerin

yorumlanmasında yaşanan değişimlerle birlikte,

kapsamı zaten en baştan çok geniş olan kavramın

tanımları da çeşitliliğini arttırmıştır.

(5)

•  Antropolojik olarak kültürün en kısa tanımı insanın elinden çıkmış her şey şeklindedir.

•  Sedat Veyis Örnek’in tanımı ise en uzun tanım olarak; “Bir halkın veya bir toplumun maddi ve manevi alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü, yiyecek, giyecek barınak, korunak gibi temel ihtiyaçların elde edilebilmesi için kullanılan her türlü araç gereç, uygulanan teknik, fikirler, bilgiler, inançlar, geleneksel, dinsel toplumsal düzen ve kurumlar, düşünce duyuş tutum ve davranış biçimleri, yaşam tarzı olarak tanımlanmaktadır.

(6)

KÜLTÜREL SİSTEMİN ÖĞELERİ

•  İnsanın yaparak, yaşayarak yarattığı, öğrendiği,

öğrettiği aktardığı, geliştirdiği maddi manevi herşey kültür ise böylesine geniş bir kültür sisteminin öğeleri nelerdir?

(7)

Kültür Öğeleri

•  İnsan •  Aile ve akrabalık •  Eğitim •  Töre •  Teknoloji •  Üretim-tüketim ilişkileri •  Yönetim •  Bilim, Din ve Felsefe •  Sanat •  Dil •  Kişilik-Karakter •  Doğal çevre •  Diğer kültürel sistemlerle olan ilişkisi.

(8)

• 

Kültür öğeleri her kültürde bulunur ama aynı

zamanda sosyo-kültürel değişkenlerden

oluşur. Dolayısıyla, her kültür içinde o kültürün

yapısına uygun şekilde oluşur, belirlenir. Bu

nedenle evrensel olan kültürün kendisi değil,

öğeleridir.

Referanslar

Benzer Belgeler

4.Hafta Seri bağlı direnç - bobin (R-L) , Direnç -kondansatör (R-C),. 5.Hafta Seri Bağlı R-L-C Devreleri Ohm

Übeyde Elli Apartmanı, Kamçıl ve Bediz ofisi tarafından tasarlanan yapılar arasında çok fazla anılmayan ve az bilinen bir konut yapısı olarak karşımıza çıkar..

Tazarru‟-nâme, konusu yakarma (münâcât) olan bir yapıttır (Pekolcay vd. Onun bu yapıtı da onun hem kendine hem dönemine seslenen bir yapıt olarak

Sevda ŞENER 15 Kasım 1980 Cumartesi sabahı aramızdan ayrılan A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Halkbilimi profesörü Sedat Veyis Örnek yazdığı oyunlada Türk

Üçüncü deney setinde ise merkezi olarak uygulanan nesfatin-1'in kardiyovasküler etkilerinde merkezi kolinerjik muskarinik ve nikotinik reseptörlerinin

Kültürleşme –  Kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve manevi öğelerle, başka kültürden birey ve grupların belli bir kültürel etkileşime girmesi ve

Halkbilimci duyar- lılığıyla edindiği izlenimleri, bilimsel çalışmalarının yanı sıra yazınsal faaliyetle- rinde de bir kaynak olarak kullanan Sedat Veyis Örnek’in

Cumhuriyet dönemi modernleşme projesinin sürekli gelişme hedefinde Türk kadını dış görünümü ve toplumsal yaşama aktif katılımıyla, laik ve modern toplumun