• Sonuç bulunamadı

KÜLTÜR VE MİRAS MURAT AYDIN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÜLTÜR VE MİRAS MURAT AYDIN"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KÜLTÜR VE MİRAS

MURAT AYDIN www.kavramaca.com

1

2 3

4

5

6 7

8 9 10

11 12

13

14

Soldan sağa

2. Parayı icat eden uygarlık.

4. Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen ...Yasaları’nı yapan Babil kralı.

5. Davul ve zurna eşliğinde oynanan halk oyunu 7. Başkenti Gordion olan Anadolu’nun ilk

uygarlıklarından biri.

11. Bir toplumun nesilden nesile aktarılan alışkanlıkları, davranışları ve yaşam tarzıdır.

13. Başkenti Hattuşaş olan Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri.

14. Doğu Anadolu’da Van Gölü çevresinde kurulmuş bir uygarlık.

Yukarıdan aşağı

1. Diyarbakır ilinde yer alan tarihî bir eser olan köprü 3. Artemis tapınağı, Selsus Kütüphanesi ve

Efes Antik Tiyatrosu hangi medeniyetten kalan önemli eserlerdir.

6. Ege yöresine ait olan bir halk oyunu.

8. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu.

9. Dinlenme, eğlenme, yeni yerleri görme gibi amaçlarla geziye çıkan insanlar.

10. Mezopotamya’da kurulmuş ilk uygarlık. Tekerleği icat ettiler.

12. Mezopotamya’nın kuzeyinde kurulan Başkenti Ninova olan uygarlık.

13. Karadeniz yöresine ait halk oyunumuz.

Referanslar

Benzer Belgeler

www.kavramaca.com

Vücut üyelerinin tam olarak gelişmemesinden dolayı vücudunun yüzeye teması ile hareket eden omurgalı hayvanlar grubu.. Çiçeğin renkli ve

Işık ışınları bir yüzeye çarptığında geldiği ortama geri dönmesi denir.. Işığı geçirmeyen opak maddenin arkasında oluşan

Yukarıdaki tüm kelimeleri bulduktan sonra bulmacada boşta kalan harfleri sırayla aşağıdaki

Ülkemizde nesli tükenme tehlikesinde olan bir hayvan türü.. Fabrika bacaları, araba egzozları ve evlerin bacalarından çıkan zararlı

Dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu

[r]

Sindirim enzimleri üreterek bir kanalla ince bağırsağa gönderen