• Sonuç bulunamadı

Vakıf Yönetim Kurulu VAKIF YÖNETİM KURULU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vakıf Yönetim Kurulu VAKIF YÖNETİM KURULU"

Copied!
6
0
0

Tam metin

(1)

Vakıf Yönetim Kurulu

VAKIF YÖNETİM KURULU

Ömer ÖZBAKIR Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer ÖZBAKIR 1962 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Kayseri Koleji’nde (1979) tamamladı. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Ömer ÖZBAKIR uzmanlık eğitimini İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji alanlarında tamamladı. Halen Erciyes Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2002-2004 Yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve 2001-2005 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul üyeliği görevlerinde de bulundu.

Türk Tabipler Birliği Kayseri Şubesi, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nde üyeliği bulunan Ömer ÖZBAKIR, halen Türk Eğitim Vakfı Kayseri Şubesi Müteşebbis Heyet Üyeliği ve Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerine de devam etmektedir. Ömer ÖZBAKIR evli ve iki çocuk babasıdır.

(2)

Ender BATUKAN

Yönetim Kurulu 2. Başkanı

1958 Kayseri doğumlu olan Ender Batukan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezunudur. Karayollarında 5 yıl çalıştıktan sonra

askerlik dönüşü 1986 yılında Kayseri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde göreve başladı. Belediye’de Fen İşleri Müdürlüğü ve AYKOME Müdürlüğü görevlerinden sonra 1997 yılında KASKİ’de göreve başladı. Kaski Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 17.12.2002 tarihinden itibaren Kaski Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulunda uzun yıllar görev alan Batukan halen TED Kayseri Koleji Spor

Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir.Ender Batukan evli ve üç çocuk babasıdır.

Muharrem KAŞIKÇI Yönetim Kurulu Sayman Üye

1959 Kayseri doğumlu Muharrem Kaşıkçı, orta ve lise eğitimini TED Kayseri Koleji’nde 1977 yılında tamamladı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 tarihinde TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.TED Kayseri

Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da sürdüren Muharrem Kaşıkçı evli ve 1 çocuk babasıdır.

(3)

Mehmet ERCİYES Yönetim Kurulu Sekreter Üye

1975 yılında Kayseri’de doğdu. TED Kayseri Kolejinden 1993 yılında mezun olduktan sonra 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Özel bir bankada Banka Müfettişi olarak çalıştıktan sonra 2003 yılında halen yapmakta olduğu

mali müşavirlik mesleğine başladı. 2003-2008 yılları arasında TED Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2005-2009 yılları arasında TED Kayseri Koleji Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Halen TED

Kayseri Temsilciler Kurulu Başkanlığı, AGÜ Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği,

KAYSAV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Kayseri İli Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Erciyes Üniversitesi Sosyal

Bilimler Meslek Yüksek Okulunda misafir öğretim görevlisi olarak da ders vermektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

(4)

Ahmet Murat KÖMÜRCÜ Yönetim Kurulu Üyesi

Murat KÖMÜRCÜ 1969 yılında Kayseri’de doğdu. Orta ve lise eğitimini TED Kayseri Koleji’nde (1987) tamamladı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden

(1991) mezun oldu. 1991-1993 arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimini burslu olarak tamamladı. 1991-1995

arasında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Yapı Mekaniği Anabilim dalında ikinci yüksek lisans eğitimini bitirdi. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünde doktora derecesini aldı. İş hayatına

Bilkent Üniversitesinde (1992) araştırma görevlisi olarak başlayan Murat KÖMÜRCÜ, daha sonra inşaat sektörüne geçerek Alarko’ da işe başladı. Halen, inşaat ve elektrik sektöründe kurucu ortak olduğu fırmalarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta, aynı zamanda

Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. TED Kayseri temsilciliği yönetim kurulunda görev yapan Murat KÖMÜRCÜ, okulumuzun mezunlar derneği ve spor kulübünde de çeşitli zamanlarda görev yapmıştır. Murat

KÖMÜRCÜ evli ve iki çocuk babasıdır.

(5)

Adnan TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi

1962 Kayseri doğumlu, evli ve üç çocuk babası olan Adnan TURGUT, ilk, orta ve lise öğrenimini TED Kayseri Koleji’nde (1979) tamamladı. 1985

yılında Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.1988 yılında kurulan TED Kayseri Koleji Mezunlar Derneğinin

ilk yönetiminde kurucu üye olarak görev aldı.1996-2000 yılları arası TED Kayseri Koleji Mezunlar Derneğinde Başkanlık ve Başkan

yardımcılığı görevlerinde bulundu.2007-2011 arası TED Kayseri Koleji Vakfında Sayman olarak görev yapmıştır. Adnan TURGUT ortağı olduğu

aile şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevini de halen sürdürmektedir.

Mustafa SAMANCI Yönetim Kurulu Üyesi

1961 Kayseri doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan Mustafa SAMANCI, orta öğretimini TED Kayseri Koleji’nde tamamladı. 1986 yılında Gazi

Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünden mezun oldu. 1998 Yılından beri Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfında (ZİÇEV) fahri olarak Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Halen kendi Ticarethanesinde Tekstil işi ile ilgili ticari hayatını sürdürmektedir.

(6)

Ali Hakan ÇEŞME Yönetim Kurulu Üyesi

1966 yılında Adıyaman Gölbaşında doğan Ali Hakan Çeşme Kayseri İncesu nüfusuna kayıtlıdır.İlk,orta ve lise öğrenimini Kayseri de

tamamladı.1993 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu.Ulusal Medical Kurtarma Ekibinde (UMKE ) ve 112 Ambulans servisinde uzun süre görev yaptıktan sonra özel sektörde Ambulans işletmeciliği ve İlkyardım Eğitmenliği yapmıştır.Halen Hacı Kadir

Tanver Aile Sağlığı merkezinde Aile hekimi olarak görev yapmaktadır.Ali Hakan Çeşme evli ve 2 çocuk babasıdır

Mehmet ERKİLETLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

1970 Kayseri doğumlu Mehmet Rauf ERKİLETLİOĞLU lise öğrenimi TED Kayseri Kolejinde (1988) tamamladı. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2008-2009 yıllarında

TED Kayseri Kolej Spor Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2008 yılları arasında TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010 yılları arasında TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği Başkan

Yardımcılığı ve 2010 yılından beri de TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Ayrıca kurucu üyesi

olduğu TED-FED’in de Yönetim Kurulu üyeliği görevini de

sürdürmektedir. Sahibi olduğu mimarlık ofisinde mimarlık yapan Mehmet Bey evli ve iki çocuk babasıdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

nan “Sınıf’ kitabı nedeniyle altı ay hapse mah- Hapisten çıkınca gazeteciliğe başlayan İlgaz, kum olan İlgaz, Tophane Askeri Cezaevi’nde Aziz

Personelimize yılda 4 maaş ikramiye,yakacak yardımı, bayram harçlığı, çocuk yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı yapılmakta olup yemek,

Jeoloji Mühendisleri Odasi Ibrahim VARDAL Kimya Mühendisleri Odasi Alaeddin ARAS Maden Mühendisleri Odasi Serdar Ö.KAYNAK Makine Mühendisleri Odasi Mehmet SOGANCI Metalurji

62 Yargıtay’ın aks görüştek kararı özetle şöyled r: “ Dava, dava dışı şirketin yönetim ku- rulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi o larak görev

2005- Çelebi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği YK Başkan Vekili 2006-2020 Çelebi Havacılık Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 2007-2013 Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği

ƒ Raporda, OSB’de yer alan Osmanlı Odası için alınan eserlerden bazılarının OSB dışında olduğu yönündeki iddia ile ilgili olarak “bahse konu iddia veya fiiliyatın

76 18 Aralık 1964 tarihinde Yunanistan'da basılan Eikones adlı haftalık Rumca dergi 77 , Kıbrıs'ta yayınlanan Kıbrıs Bülteni, Kıbrıs Cumhuriyeti Halk istihbarat Ofisi

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile

Okulumuz PDR, Görsel Sanatlar, Müzik, İngilizce ve Beden Eğitimi branş öğretmenlerinin katılmış olduğu TED Okulları İç Anadolu Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Semineri

Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonucunda hazırlanan Ulusal Eğitim Programı, “toplumsal mutabakata dayalı, ortak değerler üzerine inşa edilmiş” bir eğitim

sınıf öğrencilerinin derece bantlarının takılması, okul birincisinin Türkçe, ikincisinin İngilizce, üçüncüsünün Almanca konuşması, bayrak-flama devir teslim

Ülkemizin önde gelen haber ajanslarından İhlas Haber Ajansı(İHA), Doğan Haber Ajansı, Anadolu Ajansı (AA) 21 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz parlamento

TED Kayseri Koleji Ulusal Gençlik Forumu, lise öğrencilerinin belli komiteler içinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varmalarını ve vardıkları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, öncelikli temaları hidrolik, rüzgâr ve biyo yakıtlar olmakla birlikte; diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ve

“Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi”nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin cevaplanmasına gayret gösterilmiştir. Söz

Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara.. İhsan

Kuruluş başlıklı 11.Maddesi, Süre ve Seçim başlıklı 12.Maddesi, Toplantılar başlıklı 13.Maddesi, İdare ve Temsil başlıklı 14.Maddesi, Yönetim Kuruluna Dair Diğer

TKYD Danışma Kurulu Üyesi TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Batı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi..

Kural olarak yönetim kurulu üyeleri, kiş isel menfaatlerini veya yakı nları nı n menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulundaki görüş melere katı lamamakta (TTK m.

Denetim Kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet

07.40 - 08.00 Üst üriner sistem tümörlerinde görüntüleme yöntemleri Barış Bakır. Oturum Başkanları: Tarkan Soygür,

2020 yılı Edinburg ödül programı çervesinde yürütülen çalışmalar salgın nedeni ile kesintiye uğradığından yeni bir çalışma programı için zoom üzerinden bir

Hasan Çam, Ömer Faruk Türkoğlu, Ahmet Erdur, Melih Uçan, Şervan Kurt, Burçe Serra Koçkan, Mehmet Ali Avcı, Başar Cander SS-577 Brace Laseratıon As A Result Of Soccer Ball In