• Sonuç bulunamadı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları

B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri

C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

D) Avrupa devletleriyle sınır sorunları yaşamaları

E) Osmanlı Devleti'nin yanında yer almaları

2. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında; - Kapitülasyonların kaldırılması - Ege adalarının geri verilmesi - Mısır sorununun çözülmesi gibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır. Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

(2)

B) Fransa

C) İngiltere

D) İtalya

E) Avusturya

3. Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak

B) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya'ya yeni cepheler açmak

C) Boğazların itilaf Devletleri'ne kapatılmasını sağlamak

D) Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak

(3)

E) Ortadoğu'da egemenliğin İngiltere'nin eline geçmesini önlemek

4. I. Dünya Savaşı öncesi Almanya, İngiltere'ye karşı Hindistan'da ayaklanma çıkarmak

istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın bu isteğini gerçekleştirmek amacına yönelik bir girişimdir?

A) Osmanlı halifesinin cihat ilan etmesini sağlamak

B) Ren bölgesine asker yığmak

C) Kanal harekatını düzenlemek

D) Galiçya'da Ruslara karşı Türk askerlerinden yararlanmak

E) Çanakkale Savaşları'nı önlemek

5. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur?

(4)

A) Balkan Savaşları-II. Meşrutiyetin ilanı

B) Toprak kayıpları-Coğrafi konumu

C) Ordusunun gücü-İttihat ve Terakki Fırkası

D) Balkan Savaşları-Kapitülasyonların kaldırılması

E) Rus Çarlığı'nın yıkılması-Ege Adaları sorunu

6. I. Dünya Savaşı'nda; - Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması - Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açması gibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halifenin siyasi ve dini gücünü kaybettiği

B) Ümmet anlayışının sona erdiği

(5)

C) İslam dünyasının bağımsızlık savaşı verdiği

D) İslam dünyasına sömürgeci devletlerin baskı yaptığı

E) Ulusal çıkarların ön plana geçtiği

7. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak

B) Rusya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak

C) Balkan devletlerinin İtilaf Devletleri yanında yer almasını sağlamak

D) Boğazları ele geçirmek

E) Rusya'daki yeni rejimi yıkmak

(6)

8. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galiçya Cephesi

B) Kanal Cephesi

C) Çanakkale Cephesi

D) Irak Cephesi

E) Filistin Cephesi

9. I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre; - Suriye ve Çukurova Fransa'ya - Irak ve çevresi İngiltere'ye - Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya - Antalya ve İzmir çevresi İtalya'ya verilecektir. Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

A) Osmanlı Devleti'nin sınırları daralacaktır.

(7)

B) İngiltere, Irak petrollerine egemen olmak istemiştir.

C) Rusya'nın Karadeniz ve Akdeniz'deki etkinliği artacaktır.

D) Ege ve Akdeniz bölgesinde Fransa ve İtalya hakimiyet kuracaktır.

E) Osmanlı Devleti'nin varlığı sona erecektir.

10. - Berlin Antlaşması'nın (1878) Doğu Anadolu ile ilgili hükümlerini ortadan kaldırmıştır. - Kafkas Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. - Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brest-Litowsk Antlaşması

B) St. Germain Antlaşması

C) Versailles Antlaşması

D) Berlin Antlaşması

(8)

E) Ayastefanos Antlaşması

CEVAP ANAHTARI________ 1. B 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. E 8. B 9. E 10. A

Referanslar

Benzer Belgeler

Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur..

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Türk hukuk mevzuatında milli güvenlik kavramı yukarıda yaptığımız tanımı dışında gerek Anayasa metinlerinde, gerekse kullanıldığı yasa metinlerinde, daha çok hak

Türkiye İkinci Dünya Savaşı sürecinde On iki Ada ile ilgili Lozan barışını esas aldı. Lozan'da tam olarak netleştirilmediği konuları da İtalya ile yap- tığı görüşmeler

Fıkıh kitaplarında “ölü araziyi ihya etmek” meşru mülkiyet sebeplerinden biri olarak sayılmakta ve sahibi bulunmayan bir arazinin, kullanıma

Hatipler ve genç liseliler yüce Atamızın bü • yük ve lâyemut eserine Türk milleti­ nin şahrahta ve Türkiyenin itilâsı yo lunda ayni sadakatle

C ) Gabari.. 19-Resimde gördüğünüz; otobüs, kamyon ve çekicilerde bulunması zorunlu olan engel işaretini hangi durumda kullanılırsınız?. A ) Aracım yüklü