• Sonuç bulunamadı

ParK ve Süs Bitkileri zararlıları Peyzaj Bölümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ParK ve Süs Bitkileri zararlıları Peyzaj Bölümü"

Copied!
15
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

ParK ve Süs Bitkileri zararlıları

Peyzaj Bölümü

Prof. Dr. Selma Ülgentürk

2018

(2)

Genel Zararlılar

• Kemirgenler

• Salyangoz ve sümüklü böcekler

• Nematodlar

• Toprak solucanları

• Akarlar Böcekler

(3)

Rodentia (Kemirgenler)

• Tarla faresi-Rattus notvegicus)

• Körfare

• Köstebek

(4)

Kemirgenlerin zarar şekilleri

• Meyve ve tohumları kemirerek yerler

• Gövde ve dalları kemirerek yaralar

• Kökleri kemirirler

• yuva açmak için toprağı kazarak kökleri açığa

çıkarırlar.

• Dışkı ve idrarları ile ürünü kirletirler.

• Hastalık taşırlar.

(5)

Salyangozlar (Helix sp.) (Mollusca)

• Vücut helozoni ve farklı renk, şelile sahip bir kabuk tarafından korunur.

• Hermofrodit olarak ve yumurta koyarak çoğalırlar. • Yumurtalar nemli yapraklar veya toprak altına bırakılır. • Geceleri faaldir.

• Bitkilerle beslenir.

• Sümüksü madde üzerinde kayarak hareket eder. • Kuru ve sıcak havaları ve kışın diyapozda geçirir.

• Gündüzleri faal değildir. Yağmurlu ve kapalı havalarda gündüzleri dolaşır ve beslenir.

• Vücut çıplaktır.

• Yşayışı ve zarar şekli salyangozunki ne benzerlik gösterir.

(6)

Salyangoz Mücadelesi

• Kültürel önlemler: Tahta, kumaş veya mukavva kutular

ıslatılarak salyangoz ve sümüklü böcek olan alanlara

bırakılır. Bu canlılar nem ve karanlık koşullar sevdiğinden

gündüzleri bu tuzakların altına saklanır. Gündüz saatlerinde

tuzaklar kontrol edilerek altındaki zararlılar toplanabilir.

• Artemisia vulgaris ve sarımsak özü uygulanabilir.

• Fide ve fidanlıklar veya ağaçların gövdelerine bakır, bakır

kuşaklar sarılarak, zararlının geçemsi önlenebilir.

• Rumina decollta türü avcı salyangoz, bahçe salyangozlarını

ve sümüklü böcekleri avlar.

• Kirpi ve kanatlı hayvanlarda doğal avcılarıdır.

• Kimyasal mücadelesinde Molluskisit’ler önerilir. (Bkz.

https://bku.tarim.gov.tr).

(7)

Nematodlar

Sube: Nematoda

Thylencida

Thylenchidae

Heteroderidae

Mikroskobik canlılardır. Solucanlara benzerler. Derileri çok incedir. Bitki özsuyunu styletleri ile emerler.

Vücutları, larva ve erkeklerde iplik şeklindedir.

Bazı türlerde dişiler ergin dönemde şiskinleşir, armut, limon biçimini alır. Genellikle bitkinin köklerinde beslenirler.

Yumurta ile çoğalırlar. Bitki virus hastalıklarının vektörleridir. Bitkide beslenirken

açtıkları yaralar diğer mikroorganizmaların bitkiye girmesini kolaylaştırır.

Kendi kendilerine hareketleri çok sınırlıdır. Bulaşık bitkiler, tohum, tarım aletleri, İnsan faaliyetleri ve su ile bir yerden diğerine taşınırlar.

Köklerin özsuyunun emilmesi, bitkinin ihtiyacı olan su ve besin maddelerini yeterince alamamasına sebep olur.

Nematodla bulaşık bitkilerde gelişme duraklar. Bitki susuzluk ve besin eksikliği belirtileri gösterir.

(8)

Melodogyne sp. Kök ur nematodları

• Larvalar ve erkek bireyleri iplik şeklindedir. Genç dönemler

endoparazit olarak beslenirler.

• Dişilerin vücutları ergin olduktan sonra şişkinleşir.

• Bitkide beslenirken, bitki dokusuna salgıladıkları tükürük,

bitkide aşırı hücre bölünmesine sebep olur. Bu nedenle bulaşık

bitkilerin köklerinde kanser benzeri urlar oluşur.

(9)

Erkek ve dişisi ipliksi yapıdadır.

Bitkilerde endoparazit olarak kök boğazı ve yumruların parankima dokularında beslenir. Konukçu sayısı fazladır.

İki ırkı nergis soğanlarında zararlıdır. Yaşam devresini 15 °C’de 19-23 günde tamamlar. 25-35 °C ‘de üreme ve gelişme olmaz.

Kuru koşullarda konukçusuz birkaç yıl yaşayabilir. Dişi 200-500 yumurta bırakır.

Bulaşık bitkilerin toprak üstü organları şişer, bodur kalır ve kıvrılır. Çiçeklerinde renk değişimi olur.

Bulaşık soğanlar yumuşar. Bu soğanlar kesildiğinde kahverengi halka görülür. Soğanlı süs bitkilerinde zarar oranı %5-100 oranındadır.

Arpacık veya güverle taşınabilir.

İç ve dış karantinaya tabi bir nematod türüdür.

(10)

 Erkek ve dişisi ipliksi yapıdadır.

 Kış ve ilk baharda yaprak tomurcuklarını saran çanak yapraklarında tüm dönemleri birlikte bulunur.

 Yağmur suları, yüksek nem ile toprağa geçer.

 Yayılmak için su ve nem en önemli etkendir. Kuraklıkta veya kuru koşullarda populasyon çok düşer.

 Büyüme uçlarındaki yaprak ve saplarında ektoparazit, yaprak dokusu içinde endoparazit olarak beslenir.

 Çok sayıda döl verebilir.

 Zambak(lily), lale konukçuları arasındadır.

Aphelenchoides fragariae

(11)

Nematodlar ile Mücadele

Kültürel mücadele

• Nematod ile bulaşık olmayan temiz tohumluk , fide, fidan kullanmak • Temiz alet ve ekipman kullanmak

• Damlama sulama yapmak, salma sulamadan kaçınmak • Tuzak bitkiler kullanmak

• Solarizasyon

• Soğanların sıcak suyla muamelesi -Bulaşık soğanlar 43.5°C sıcak su içinde 1 saat bırakılır.

Biyolojik Mücadele: Paecilomyces lilacinus 5 ml/ 100 L suPredator nematodlar : Steinernema weiseri

• Kimyasal mücadele • Boş alan ilaçlaması

• Dikim sırasında köklerin daldırılması

• Dikim öncesi, dikim sırasında olmak üzere ruhsatlı nematositler uygulanır.

Nematod mücadelesi için ruhsatlı preparatlar hakkında

(12)

Sınıf: Arachnida Takım: Acarina

Familya:Tetranychidae

Tetranychus urticae, T. cinnabarinus

 Oldukça küçük (0.1-0.2mm), oval şekilde bir vücuda sahip canlılardır.  Dört çift bacağı vardır.

 Kanat ve anten bulunmaz.

 Ağız parçaları sokucu emici yapıdadır.

 Genellikle örü organları olduğundan, bazı türleri hariç ağ örme yeteneğine sahiptir.

 Eşeyli ve ya eşeysiz olarak yumurta koyarak çoğalırlar.  Genellikle eşeyli ve yumurta ile çoğalırlar.

 Bitkilerin yeşil aksamında bitki öz suyunu emerek beslenirler.

(13)

 Beslenme sonucu sarı renkli emgi lekeleri oluşur. Yapraklar

kıvrılır sararır ve dökülür.

 Ağ örerler.

 Pek çok bitki türünde beslenirler. Polifagtırlar.

 Uygun koşullarda sürekli çoğalırlar.

 Kışı bitki artıkları ve yabancıotlar üzerinde ergin dönemde

geçirirler.

 Verimde %40-50 kalite kaybına neden olur.

 Virus hastalıkları vektörüdür.

(14)

Kırmızı örümcekler ile mücadelesi

•Sık ekimden kaçınmak •Doğru gübreleme

•Aşırı sulamadan kaçınmak •Bulaşmaları önlemek

•Biyolojik Mücadele:

•Predator akarlar: Phytoseiidae türleri etkin akar avcılarıdır. Yaygın olarak açık ve kapalı alanlarda kırmızı örümcek mücadelesinde

kullanılırlar.

•Pradator Böcekler: Stethorus gilvifrons , Scolothrips longicornis

Funguslar: Hirsutella thompsonii Fisher , Beauveria bassiana

•Kimyasal mücadele de tavsiye edilen akarisit ve kullanım dozları için

(15)

Eriyophyes sp. (Eriophyidae) Gal ur

akarları, uyuzlar

• Vücudu önden arkaya daralan iğ şeklindedir.

• Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır.

• Vücudun ön kısmında iki çift bacağı vardır.

• Çoğu tür, bitkide oluşturdukları gal içinde yaşar.

• Bazı türleri ise gal oluşturmaz.

• Bitki özsuyunu emerek beslenir.

• Eriophyes tulipae, E. tiliae gibi türler süs

bitkilerinde zararlı olabilir.

• Mücadelesinde genellikle budama yapılması tavsiye

edilir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Yükseköğretimde yeni bir modelin geliştirilme sürecinde; genel, yerel, özel şartlar dikkate alınarak yeni modelin sahip olması gereken zorunluluklar, yükseköğretim

Yaprakla gövde arasında, yapraklar üzerinde, bazen de rizoidler üzerinde ayrıca özelleşmiş yapılar olan gemma çanaklarında gemma adı verilen vejetatif üreme

Haploid gametofit ve diploid sporofitin görüldüğü döl almaşına heterofazik döl almaşı denir. Haplontlarda ve diplontlarda görülen döl almaşına da homofazik

Zarar görmüş soğanlar kadar sağlıklı yumrulara da yumurta bırakır. Hem tarlada hemde

Sera güllerinde çok yaygın değildir. Hastalık daha çok bitkinin yapraklarında zarar yapmakla beraber gövde ve çiçeklerde de enfeksiyonlara neden olur. İlk belirtileri

Tarım piyasalarında eksikliği hissedilen lisanslı depoculuk sistemi ile; ürünlerinin standartlara göre borsa vasıtasıyla makbuz (ürün) senetleri üzerinden

¤  Babadan gelen haploit sperm hücresi ile anadan gelen haploit yumurta hücresinin birleşmesine döllenme ya da singami adı verilir.. ¤  Oluşan zigot, ana ve baba

yaşlılar üzerinde yaptıkları çalışmada dişsiz ama protez kullanmayan bireylerde ağız mukozası lezyonlarının görülme oranını % 16.7 olarak belirlerken, dişsiz olup

Deniz yıldızının kopan kolunun tamamlanması ve kolun da gelişerek yeni bir denizyıldızını meydana getirdiği gibi bir rejenerasyon, kavak ve söğüt gibi bitkilerde bir

Özellikle erik ve kirazlarda, daha az derecede de kayısı, şeftali ve nektarinlerde görülür.. Yaralanmış ve aşırı olgunlaşmış

Hafta Bahçe bitkilerinin çoğaltılması: Generatif çoğaltma, vegetatif çoğaltma BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI: Yeni bağ, meyve bahçesi, sebze bahçesi kurmak ya da iç

Dış mekan bitkileri yetiştiren fidanlıklar yıllar önce yabancı ülkelerde düzenli yatırım ve fidanlıklar şeklinde organize edilmiş olmasına karşın, ülkemizde gerçek anlamda

Entomoloji : Bitkilerde zarara neden olan böcekler, nematodlar, akarlar ve kemirgenler gibi zararlıların neler olduklarını, bunların bitkide nasıl zarar oluşturduklarını ve

mümkündür. Örneğin; dar ve geniş yapraklı herdem yeşil türlerin yıl içinde bir veya daha fazla büyüme dönemi bulunmaktadır.. B) AŞI İLE ÜRETİM: Aşı iki

Tıbbi ve aromatik bitkiler üzerindeki çalışmaların tarihi gelişimi, bitkilerin genel özellikleri, bitkilerin önemi ve gruplandırılması, Kullanım alanları ve kültüre

Avrasya’daki en etkin ve verimli fuar olan Eurasia Plant Fair/Flower Show Istanbul, Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 26 – 29 Kasım 2015 tarihleri

Türkçe : Seralarda ve açık arazi fidan işletmelerinde yetiştirilen iç mekan süs bitkileri, dış mekan süs bitkileri, mevsimlik süs bitkileri ile süs ağaç ve

MUSHROOM BURGER ...48.00 Ev yapımı hamburger ekmeği ve köftesi, kremalı soslu mantar, tatlı turşu, karamelize soğan, kıvırcık, domates, russion dessing sos, patates

 Ergin hale gelen çekirgeler, bir süre beslendikten sonra çeltik tarlalarına sürüler halinde uçarlar... Arcyptera labiata

Buğdaygil yem bitkileri yetiştiriciliği.Diğer familya yem bitkileri yetiştiriciliği Değerlendirme Yöntemi: Bir vize ve bir final sınavı sonuçlarının ortalaması (%70)

Ancak ilkbaharda erken çıkan fideler dona karşı korunmalıdır veya 4 hafta sıcak 4-12 hafta soğuk ortamda tutulduktan sonra ilkbaharda ekilir... GENETATİF

HÜCRE SOLUNUMU KİMYASAL ENERJİ ELDESİ o HÜCRE SOLUNUMU İLE İLGİLİ METABOLİK SÜREÇLER o KREBS

Gamet üretir, kromozom sayısı yarıya iner ve gametler arasında kalıtsal çeşitliliğin olmasını sağlar..