Remissyttrande E-hälsomyndighetens rapport Reglerande av personuppgiftsbehandling

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

REGIONSTYRELSEN YTTRANDE Sida 1 (1)

Dnr 01823-2019

RegionNorrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP583-382524020-660 0.1

Mottagare: Socialdepartementet Dnr S2018/04035/FS

Remissyttrande E-hälsomyndighetens rapport Reglerande av

personuppgiftsbehandling

Sammanfattning

Region Norrbotten är positiv till förslagen i E-hälsomyndighetens rapport.

Synpunkter från Region Norrbotten

Regionen anser det angeläget att förbättra förutsättningarna för information om medborgarnas hälsodata oavsett var i europeiska unionen de befinner sig.

Rapporten är heltäckande med lägesbeskrivning och förslag till åtgärder.

Bilagor:

Yttrande över tydligare ansvar och regler för läkemedel. SOU 2018/89

Protokollsutdrag skickas till:

s.registrator@regeringskansliet.se

s.fs@regeringskansliet.se

Şekil

Updating...

Benzer konular :