• Sonuç bulunamadı

BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ"

Copied!
9
1k
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)
(2)

PİK - GENEL YETENEK TESTİ

BD EĞ HJ ?

Yukarıdaki harf serisi belli bir kurala göre oluşturulmuştur. Bu kurala göre sıradaki harfler aşağıdakilerden hangisidir?

1)

a) b) İK c) İM d)e) KN “Hata yapan kişiye kızmak doğrudur.” Ve “Ali mazeretsiz hata yapmıştır.” O halde;

2)

a) Hata yapan kişi Ali’ye kızmalıdır. b) Ali hata yapan kişiye kızmalıdır.

c) Ali’ye kızmak doğrudur. d) Ali’ye kızmak doğru olmaz.

e) Ali doğru olanı yapmıştır.

Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

3)

ÖRNEK SORULAR

Soru

Sayısı Süre

45 18 dk

Bireyin sözel, sayısal ve soyut kavramları anlama, değerlendirme ve problem çözme yeteneğini ölçmektedir.

a) 3 12 b) c) d) e) 6 9 25 5 10 15 32 8 16 24 24 6 12 18 16 4 8 12

Yukarıdaki 1. şekil ile 2. şekil arasındaki ilişkinin benzeri 3. şekil aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

a) b) c) d) e) 1 2 3 4

?

Yandaki şekil aynı ebatta küplerden oluşmuştur. Şeklin görünmeyen yüzleri de dikkate alındığında kaç tane küp olabilir?

Ali vadesiz mevduat hesabındaki 450.000 TL’nin üçte birini başka bir bankadaki hesabına aktarmış, kalan parasının 56.000 TL’sini nakit olarak çekmiştir. Ali’nin vadesiz mevduat hesabında kaç TL’si kalmıştır?

4)

a) 300.000 TL b) 356.000 TL c) 344.000 TL d) 244.000 TL e) 224.000 TL

5)

(3)

SAYISAL ANALİZ TESTİ

21 .0 00 .0 00 TL 24 .0 00 .0 00 TL 23 .0 00 .0 00 TL 27 .6 00 .0 00 TL 24 .5 00 .0 00 TL 28 .0 00 .0 00 TL 0 TL 5.000.000 TL 10.000.000 TL 15.000.000 TL 20.000.000 TL 25.000.000 TL 30.000.000 TL

Gider Yıllık Ciro

2008 2009 2010 15 .0 00 .0 00 TL 24 .0 00 .0 00 TL 11 .0 00 .0 00 TL 9. 50 0. 00 0 TL 23 .0 00 .0 00 TL 18 .5 00 .0 00 TL 0 TL 5.000.000 TL 10.000.000 TL 15.000.000 TL 20.000.000 TL 25.000.000 TL 30.000.000 TL

Gider Yıllık Ciro

2008 2009 2010

Grafik 1: A Ltd. Şti.

Grafik 2: B Ltd. Şti.

Yukarıdaki grafiklerde A Ltd. Şti. ve B Ltd. Şti’nin 2008, 2009 ve 2010 yılı giderleri ve yine bu yıllara ait ciroları verilmiştir. B Ltd. Şti.’nin 2008 yılı karı ne kadardır?

1)

a) 10.000.000 TL b) 9.000.000 TL c) 900.000 TL d) 19.000.000 TL e) 9.900.000 TL En çok karı hangi yılda, hangi şirket yapmıştır?

2)

a) 2008 - A Ltd. Şti. b) 2009 - A Ltd. Şti. c) 2010 - A Ltd. Şti. d) 2008 - B Ltd. Şti. e) 2010 - B Ltd. Şti. A Ltd. Şti, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında toplam ne kadar kar elde etmiştir?

3) a) 11.100.000 b) 10.000.000 c) 11.000.000 d) 11.600.000 e) 10.100.000 ÖRNEK SORULAR Soru Sayısı Süre 25 20 dk

(4)

SÖZEL ANALİZ TESTİ

Aşağıda bir müşteri ile müşteri temsilcisinin diyaloğu bulunmaktadır. Bu diyaloğa göre verilen soruları cevaplayınız. Müşteri: Merhaba ben Hakan Sunay. Bankanız müşterisi olan Sunay Limited Şirketi‘nin sahibiyim. Henüz bir POS makinem

yok ve müşterilerime kredi kartı ile alışveriş kolaylığı sağlamak için POS makinesi sahibi olmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor?

Müşteri Temsilcisi: Merhaba Hakan Bey. Size yardımcı olmaya çalışayım. Şirketiniz kaç yıldır varlığını sürdürüyor ve aylık

gelirini öğrenebilirmiyim?

Müşteri: Yaklaşık aylık 20.000 TL civarında gelirimiz var ve şirketimiz 10 yıldır varlığını sürdürüyor. Fakat neden bu soruyu

sordunuz aradaki bağlantıyı kuramadım?

Müşteri Temsilcisi: Bankamızın politikası gereği aylık 5000 TL nin altında olan şirketlere POS makinesi bağlayamıyoruz

Hakan Bey. Bu yüzden şirketinizin aylık kazancını öğrenmek istedim.

Sunay Limited Şirketi’nin POS makinesi sahibi olması için cirosunu arttırması gerekir.

1)

a) Kesinlikle Doğru b) Kısmen Doğru c) Karar Verilemez d) Kısmen Yanlış e) Kesinlikle Yanlış

Sunay Limited Şirketi’nin POS makinesi alabilmesi için karlılığı yüksek bir şirket olduğunu ıspatlaması gerekir.

2)

a) Kesinlikle Doğru b) Kısmen Doğru c) Karar Verilemez d) Kısmen Yanlış e) Kesinlikle Yanlış POS makinesi almak isteyen şirketlerin hali hazırda o bankanın müşterisi olması gerekir.

3)

a) Kesinlikle Doğru b) Kısmen Doğru c) Karar Verilemez d) Kısmen Yanlış e) Kesinlikle Yanlış

ÖRNEK SORULAR

Soru

Sayısı Süre

25 15 dk

(5)

SOYUT ZEKA TESTİ

ÖRNEK SORULAR

Soru

Sayısı Süre

30 15 dk

Soyut kavrama, 3 boyutlu düşünme yeteneğini ölçmektedir.

Görüntüleri ve büyüklükleri aynı 9 elmanın 8 tanesinin ağırlığı aynı, 1 tanesi diğerlerinden daha hafiftir. Eşit kollu terazi kullanılarak hafif olan en az kaç tartıda bulunabilir?

1)

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

2)

3)

a) b) c) d) e)

Yandaki şekil bir küp olacak şekilde katlandığında aşağıdaki küplerden hangisi oluşur?

Yandaki şeklin ok istikametinde 235 döndürülmüş hali aşağıdakilerden hangisidir?

(6)

İŞLETMELER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME TESTİ

“İnsanların daha az çalışması mı üretimin azalmasına neden olur.” fikrine karşılık olarak dile getirilen aşağıdaki ifadelerin hangileri bu fikri destekler?

I - Şirketler zaten çalışanlarının tüm zamanından faydalanamıyorlar. II - İnsanlar daha mutlu olurlarsa iş performansları da daha iyi olacaktır. III - İnsanların daha az çalışması insanları işlerinden uzaklaştırır.

IV - İnsanlar hobilerine de vakit ayırabileceklerinden daha verimli çalışırlar. V - Çalışanların az çalışmaları sadece kısa süreli motivasyon artışı sağlar, uzun vadede motivasyona katkısı olmaz.

1)

a) I, II ve V b) III, V c) I, II ve III d) I, IV ve V e) III, IV ve V Kenan ile Kaan tek yumurta ikizidir ve bu nedenle her konuda tercihleri aynıdır. Kenan ve Kaan’ın eşleri olan Sema ve Seda bir gün kendi aralarında konuşurlar. Sema, kendisi ve Kenan’ın yumurtayı çok sevdiğini ama kıvamı konusunda problem yaşadıklarını söyler. Seda da aynı konu gündeme geldiğinde kendisinin de Kaan ile aynı konuda problem yaşadığını söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I – Seda ve Cansu yumurtayı rafadan severler.

II – Seda ve Cansu yumurtanın kıvamı konusunda aynı tercihe sahiptirler. III – Kenan ve Seda’nın yumurta konusunda tercihleri farklıdır.

2)

a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II e) II ve III

Bir partide yer alan Cansın, Yağız ve Hamdi adındaki 3 arkadaştan, Cansın ve Hamdi’nin yaşları arasındaki farkı kesin olarak söyleyebilmek için aşağıdaki bilgilerden hangilerini bilmek gerekir?

I – Cansın ile Yağız’ın yaş ortalaması II – Yağız ile Hamdi’nin yaş ortalaması III – Cansın ile Hamdi’nin yaş ortalaması

3)

a) Yalnız I b) I ve II c) II ve III d) I ve III e) I, II ve III

ÖRNEK SORULAR

Soru

Sayısı Süre

40 35 dk

Eleştirel düşünme, düşünme yetisinin en üst basamağıdır.

Bu test kişinin farklı bilgileri ve argümanları kullanarak analiz etme, değerlendirme, yorumlama ve sonuca ulaşma becerisini ölçmektedir.

Ünlü bilimadamı yaptığı uzun süren deneyler sonucunda bulduğu bir bileşenin erkeklerde saç dökülmesini azalttığını, bununla birlikte deneklerin bir kısmında mide rahatsızlığına veya eklem rahatsızlıklarına sebebiyet verdiğini, fakat hiçbir denekte bu iki rahatsızlığın yeni bileşen kullanımıyla birlikte oluşmadığını tespit etmiştir. Bu bilgiler ışığında Koray isimli denek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisiyle karşılaşabilir? I – Mide rahatsızlığı tespit edilir.

(7)

PİK - SÖZEL VE SAYISAL DİKKAT TESTİ

ÖRNEK SORULAR

Soru

Sayısı Süre

50 8 dk

Bireyin sözel ve sayısal ifadeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ne derece iyi algıladığını ölçer. Soru ifadeleri sektör ve kuruma özel hazırlanmaktadır.

Soru metnindeki ifadenin aynısını şıklar arasından bulup işaretleyiniz.

a) b) c) d) e)

1) Telefon Numarası

0216 988 01 87 Telefon Numarası

0212 988 01 87 Telefon Numarası0216 899 01 87 Telefon Numarası0216 988 01 87 Telefon Nomarası0216 988 01 87 Telefon Numarası216 988 01 87

a) b) c) d) e)

2) Müşteri ID

321987-32 Müşteri ID

321987-32 321987-23Müşteri ID 321987-32Müşteri Id Müşteri ID312987-32 Müşteri ID32198732

a) b) c) d) e)

3) Yağmur C. No:78

Güngören-İST. Yağmur C. No:78

Güngören-İST Yagmur C. No:78Güngören-İST. Yağmur C. N:78Güngören-İST. Yağmur C. No:87Güngören-İST. Yağmur C. No:78Gungören-İST.

a) b) c) d) e)

4) Bakiye

3.432.543 TL Bakiye

3.422.543 TL 3.432.543 £Bakiye 3.432.543 TLBakiye 3.423.543 TLBakiye 3.432543 TLBakiye

a) b) c) d) e)

5) Ahmet Murat

Büyükdağlı Ahmet Murat

(8)

PİK - ARİTMETİK TESTİ

ÖRNEK SORULAR

Soru

Sayısı Süre

50 8 dk

Bireyin sayısal işlemleri doğru ve hızlı yapabilme yeteneğini ölçmektedir.

Bu yetenek özellikle hesap işleri ile uğraşan muhasebe uzmanı, gişe elemanı, depo elemanı gibi pozisyonlar için önemlidir.

1) 3 + 8 - 5 a) 10 b) 11 c) 9 d) 7 e) 6

Aşağıda verilen sayısal işlemleri yapınız ve doğru cevabı şıklar içerisinden bularak işaretleyiniz.

2) 30 / 6 + 3 a) 6 b) 5 c) 8 d) 7 e) 9 10) 3 3 a) 9 b) 17 c) 27 d) 23 e) 23 4) (4 x 3) + (2 x 9) a) 25 b) 28 c) 30 d) 33 e) 36 3) 4 x 11 - 7 a) 17 b) 37 c) 48 d) 47 e) 35 5) 36 + 12 + 21 a) 59 b) 65 c) 48 d) 69 e) 56 7) 3,32 + 32,79 a) 36,11 b) 31,16 c) 35,11 d) 36,36 e) 35,11 6) 4,20 x 3,50 a) 15,7 b) 14,7 c) 18,4 d) 17,4 e) 15,4 8) (3 x 2 x 3) + 17 a) 23 b) 32 c) 26 d) 53 e) 35 9) (18 + 12) / (2 x 3) a) 6 b) 5 c) 8 d) 7 e) 9

(9)

Referanslar

Benzer Belgeler

• “Dramatik Tasarımda Olay Dizisi Kavramına Genel Bir Bakış”, Sanat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Sayı: 1, Erzurum, 1999..

Evaluatio n o f the serum visfatin and adipo nectin levels in patients with type 2 diabetes mellitus Evaluatio n o f the serum visfatin and adipo nectin levels in patients with type

Evaluatio n o f the serum visfatin and adipo nectin levels in patients with type 2 diabetes mellitus Evaluatio n o f the serum visfatin and adipo nectin levels in patients with type

Karaciğer Transplantasyo nu So nrası ERCP Planlanan Hastada Hipo tiro idi ve Anestezi Yö netimi Karaciğer Transplantasyo nu So nrası ERCP Planlanan Hastada Hipo tiro idi ve Anestezi

International Journal of Environmental Protection, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2014 Desalination And Water Treatment, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013.

Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, Journal Indexed in SCI-E, June 2016 JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, Journal Indexed in SSCI, June 2016 Desalination

Akyüz İ., Atay F., Kurtaran S., Project Supported by Higher Education Institutions, Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılabilecek Katkısız ve Mg Al Ga Katkılı ZnO

• Gebelikte sigara kullanan veya sigaraya maruz kalan annelerin bebeklerinin doğum ağırlıkları daha düşük ve daha kısa boylu doğmaktalar (200-250 gr daha düşük, 1 cm

• Solunum sıkıntısı olmayan kontrol grubundaki iki bebeğimizde c.2421A>G heterozigot mutasyonu saptandı. • Fransızlar’da bulunan bir polimorfizm

f fonksiyonunun P temel paralel kenarı boyunca kalıntıları toplamı sıfırdır (Jones ve Singerman 1987).. Eğer f fonksiyonu 1 mertebeli bir eliptik fonksiyon olsaydı

Çizelge 3.5: Tanımlayıcı özellik değerlerinin dağılımı 50 Çizelge 3.6: Beden kütle indekslerine göre toplam enerji tüketim değerleri 51 Çizelge 3.7: Beden

Riyakar davranış ve yalan sözler Vefayı özleyip ıslanan gözler Ateş gider, kalır kalbinde közler İçin için yanar unutursun sen Bir gün bahar gelir yeşerir dallar Geçit

Daha sonra Şişli Camii’ne getirele- cek olan Tütengil’in cenazesi, burada kılana- cak öğle namazım taki­ ben Zinciriikuyu Mezar­ lığında toprağa

Sanatçıları Derneği) ile İPSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema A m atörleri Derneği) «Çalışan İnsan» konulu ortak bir fo ­ toğ ra f sergisi açtılar, iki

değişkenine göre manidar farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Post Hoc testinin sonuçlarına göre kadrolu öğretmenlerin ( X =3,22),

Cumali, yaşadığı kasabada sıradan bir insan olarak sıradan bir hayat sürerken toplumun yönlendirmesiyle kahraman haline gelmiş; ancak toplum tarafından kendisine

“Beyaz Çarmıha Geriliş” adlı eserde Chagall, İsa’nın, atalarından kalma inancı için zulme uğrayan, itaatkâr bir Yahudi kimliğine dair biraz şüphe bırakmaktadır

Kayseri ili’nde yapılan bu çalışma; fabrika yönetiminin preform üretimi esnasında zaman zaman gaz kaçağı olduğunu bildirmesi üzerine, işçilerin

The present study was conducted to investigate the incidence of Salmonella spp., Listeria monocytogenes and Escherichia coli 0157 and nitrate-nitrite contents in 132 sucuk and

Yapı denetim firmaları içerisinde ilk kurulanlar arasında olan, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi sahibi BATI DENETİM BATI ANADOLU YAPI.. DENETİM

Bu noktadan hareketle, henüz dil özellikleri bakımından incelenmemiş, içerisinde konuşma dilinin birçok unsurunu barındıran ve bu yönüyle Osmanlı Türkçesinin konuşma dili

Güneş Pillerinde Kullanılabilecek Z nO F ilmlerinin Bazı F iziksel Özelliklerinin İncelenmesi Güneş Pillerinde Kullanılabilecek Z nO F ilmlerinin Bazı F iziksel