Çocuğun gelişiminde ana-babanın etkisi, Ana-babanın bakım rolü, Ana-babanın terbiye rolü, Ana-baba eğitiminin ilkeleri, Ana-baba eğitimi yaklaşımları.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi ASÖ 414: Ana-Baba Eğitimi Dersin Sorumlusu Prof. Dr. Rıfat Miser

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Kredisi 2

Dersin Türü Alan Seçmeli

Dersin İçeriği

Çocuğun gelişiminde ana-babanın etkisi, Ana-babanın bakım rolü, Ana-babanın terbiye rolü, Ana-baba eğitiminin ilkeleri, Ana-baba eğitimi yaklaşımları.

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, geleceğin öğretmenlerinin ana-babalarla çocuklarının sağlıklı bireysel gelişimi için işbirliği yapmayı ve onları desteklemeyi öğrenmesidir.

Dersin Süresi 2 saat

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul -

Önerilen Kaynaklar

-Miser, Rıfat (2013). Yaşamboyu öğrenme, Kavram ve Bağlam, Ankara: EBF-MD Yayını,

-Başaran, İbrahim Ethem (2011). Ana Babanın Eğitimi El Kitabı, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Laboratuvar -

Figure

Updating...

References

Related subjects :