Cumhuriyet tarihinin en önemli yat

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezindeki Urfa'da, hala işsizlik ve mevsimlik tarım işçileri sorunun bulunması yadırganırken, sorunun giderilmesi için GAP'ın bitirilmesi, tarım reformunun tamamlanması ve tarımsal sanayi üretimin geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bölgede sulu tarıma geçildikten sonra Urfa'da zaman zaman tarım işçisi sıkıntısı yaşandığı kaydedilirken, aynı bölgeden başka illere işçi göçü de tartışılıyor. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Urfa Şube Başkanı Abdullah Melik, GAP'ın sulama yatırımlarının henüz tamamlanmamış olmasından ötürü bazı tarla sahiplerinin bile başka şehirlere işçi olarak göç ettiğini, buna karşın bazı çiftçilerin, pamuk toplama işinde çalıştıracak işçi bulma konusunda sıkıntılar yaşadığını söyledi. Başka illere gidip yaklaşık 4-5 aylık süreçte çadırlarda, göçebe bir hayat tarzı yaşayan ailelerin, zor koşullarda çalıştıklarını ve çocuklarının okullarına 2-3 ay geç başlamak zorunda kaldığını belirten Melik, bu durumun sosyal konularda bazı sorunlara neden olduğunu kaydetti. Sorunun çözümü için tarım işçilerinin kendi şehirlerinde çalışmaya teşvik edecek bazı önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Melik, şunları söyledi: 'GAP'ın henüz tam anlamıyla bitirilememesi ve tarımsal üretim konusunda istihdam sağlanamaması nedeniyle bu insanlar evlerinden, barklarından ayrı, aylarca tarlalarda çalışıyorlar. Bu durumdan en çok eğitimleri aksayan çocuklar etkileniyor. Bazı aileler sağlıksız koşullarda kaldıkları için yazın kazandıkları tüm parayı kışın doktorlara ödemek durumunda kalıyor. GAP'ın sulama yatırımlarının henüz tamamlanmamış olması bazı tarla sahiplerinin bile başka şehirlere işçi olarak göç etmesine neden oluyor. O nedenle GAP bir an evvel bitirilmeli ve insanların çalışabilecekleri yeni iş alanları açılmalı.' Tarım reformunun tam anlamıyla uygulanmamış olmasının da bazı sıkıntıları beraberinde getirdiğini ifade eden Abdullah Melik, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenip, tarlası olmayan köylülerin kullanımına açılması gerektiğine işaret etti. Tarım işçilerinin, yevmiyelerin düşük oluşu veya hak edişlerinin geç ödenmesi gibi nedenlerle başka illere göç ettiklerinin hatırlatılması üzerine Melik, 'Burada ödenen ücretlerle diğer bölgelerde kazındıkları arasında çok fazla bir fark yok. Göçü bu nedene bağlamak doğru değil' dedi. Melik, ayrıca şehir içi ve şehirlerarası yolların yeniden düzenlenmesi ve kamyonet kasalarında işçi taşımaya son verilmesi

gerektiğini kaydetti. Geçen hafta tarım işçilerini taşıyan kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen ve 18 kişinin öldüğü kazada, annesi, teyzesi ve bir yakınını kaybeden Gazi Üniversitesi öğrencisi İsmail Hakkı Subay ise, 'Kazanın tek suçlusu kamyonete binen işçiler değil, onları 10 YTL'ye muhtaç edenlerdir' dedi. Tarım işçilerinin

çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yevmiyelerinin arttırılması gerektiğini belirten Subay, bölgedeki dar gelirli ailelerin kalkınabilmesi için toprak reformunun yapılması gerektiğini de ifade etti.

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :