2018 Yılı olası Asgari Ücret Değerlendirmesi

Tam metin

(1)

2018 Yılı olası Asgari Ücret Değerlendirmesi

Asgari Ücret ; özel firmaların çalışanlarına ödemesi gereken en düşük tutar olarak açıklanabilir. Firmalar asgari ücret üzerinde ödeme yapmakta serbesttir ancak asgari ücret tutarın altında ödeme yapması yasaktır.Bu yasağa uymayan işverenlere her yıl belirlenen tutarlarda ceza kesilir. Kesilen ceza her ay ve her işçi için ayrı ayrı hesaplanır. 2018 yılı için uygulanacak tutar XXX TL dir. Örneğin; 2 kişiyi çalıştıran işveren 4 ay boyunca işçilere asgari ücretten az maaş ödemiştir. ( 2017 yılı dikkate alınmıştır )

167 x 4 = 668 TL ( bir işçi için uygulanacak ceza ) 668 x 2 = 1.336 TL ( iki işçi için uygulanacak ceza ) Asgari Ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine ve tespit edeceği üyelerin birinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile b e l i r l e n i r . B u k o m i s y o n i ş ç i , i ş v e r e n v e d e v l e t temsilcilerinden oluşur. Kararlar üye oyların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf üstün kabul edilir. Asgari ücret tespit komisyonunun kararların kesindir ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 2018 yılı Asgari Ücret Brüt 1938 TL olması beklenmektedir. Buna göre

AGİ dahil net asgari ücret 1.530,89 TL AGİ hariç net asgari ücret ise 1.385,89 TL

olmasını beklemekteyiz. NOT : Muhasebex olarak yılın 2017 yılında asgari ücret tahmini 2016 Ekim ayında yayımlamış ve sadece 10 – 15 TL bir sapma oranıyla doğru tahmin etmiştik.

Z i y a r e t ç i l e r i m i z d e n g e l e n i s t e k ü z e r i n e b u y ı l d a alışkanlığımızı bozmayıp tahminimizi açıklamaya karar verdik.

İşte tahminimiz doğrultusunda 2018 Asgari Ücret ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

(2)

GÜN 30 GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL

AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 145,38 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.530,89 TL

2018 Yılında Çalışanın AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) Tutarı Asgari Geçim İndirimi, Devletin bir çalışanın bekar, evli, çocuklu, eşinin çalışıp çalışmadığı gibi durumlarına bakarak çalışanın ödediği gelir vergisinin bir kısmının çalışana geri iade edilmesidir. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarları yılın ilk yarısı için geçerli olan Asgari Ücret tutarı üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır. Bu yüzden iki durumla karşılaşılır.

1- 2018 yılında ikinci dönemde asgari ücret tutarı değişse dahi Asgari geçim indirimi tutarları yılın ikinci yarısında değişmemektedir.

2- Asgari ücret maaş alan bekar bir çalışanla, 5.000 TL maaş alan bekar bir çalışanın asgari geçim indirim

(3)

tutarları aynıdır.

Dikkat

Eşlerden ikisininde ücretli çalışması durumunda asgari geçim indirimi sadece çocukların sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşe ödenecektir.

Raporu ve izinli günlerde işçiye ücret ödenmesi durumunda asgari geçim indiriminden faydalanılabilir fakat ücretsiz izinli olunulan dönemlerde asgari geçim indiriminden faydalanılmaz.

Boşananların asgari geçim indiriminin hesaplanmasında nafaka sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilir.

Asgari geçim indirimi kişinin gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır.

Asgari geçim indirimi tutarları kişinin bekar, evli, çocuklu olup olmamasına farklılık göstermektedir. Buna göre çalışanların asgari geçim indirimi tutarları

Bekar Çalışan 145,38 TL

Evli ve Eşi Çalışan 145,38 TL Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi 167,15 TL Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi 188,95 TL Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi 218,02 TL Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi 232,56 TL Evli ve Eşi Çalışmayan 174,,42 TL Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi 196,22 TL Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi 218,02 TL Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi 247,09 TL Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi 247,09 TL

2018 Yılında Çalışanın Eline Geçecek AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) Dahil Asgari Ücret Tutarı Aşağıdaki tablo çalışanın eline geçecek 2018 Asgari Geçim İndirimi dahil asgari ücret tutarlarını yer almaktadır.

(4)

Bekar Çalışan 1.530,86 TL Evli ve Eşi Çalışan 1.530,86 TL Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi 1.552,66 TL Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi 1.574,46, TL Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi 1.603,53 TL Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi 1.618.07 TL Evli ve Eşi Çalışmayan 1.559,93 TL Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk

Sahibi 1.581,73 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk

Sahibi 1.603,53 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk

Sahibi 1.632,60 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk

Sahibi 1.632,60 TL

2018 ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ÇALIŞANLARIN DURUMLARINA GÖRE MAAŞ HESAPLAMALARI İşveren, işçinin medeni durumuna göre aşağıdaki belirlenen tutarları ödemek zorundadır. Bu tutarların ödenmemesi durumunda işçi iş sözleşmesini fesih edip tazminatını alarak işten ayrılabilir. Ayrıca bu tutarların altında ücret ödenmesi durumunda işverene her ay ve her işçi için 2017 yılı için 167 TL ceza kesilir. Örneğin; 3 kişiyi çalıştıran işveren 5 ay boyunca işçilere asgari ücretten az maaş ödemiştir.

167 x 5 = 1.127 TL ( bir işçi için uygulanacak ceza ) 835 X 3 = 2.505 TL ( üç işçi için uygulanacak ceza ) 2018 Asgari Ücret – Bekar Bekar çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.530,89 TL’ dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL

(5)

İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 145,38 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.530,89 TL

2018 Asgari Ücret – Evli Eşi Çalışan Evli eşi çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.530,89 TL’ dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL

(6)

GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 145,38 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.530,89 TL

2018 Asgari Ücret – Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk Sahibi Çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.552,66 TL’ dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL

(7)

NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 167,15 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.552,66 TL

2018 Asgari Ücret – Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk Sahibi

Çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.574,46 TL’ dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 188,95 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.574,46 TL

2018 Asgari Ücret – Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk Sahibi

(8)

Çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.603,53 TL’ dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 218,02 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.603,53 TL

2018 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışan 4 Çocuk Sahibi Çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.618,07 TL’ dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL

(9)

AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 232,56 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.618,07 TL

2018 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışmayan Çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.559,93 TL’

dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL

(10)

GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 174,42 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.559,93 TL

2018 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışmayan 1 Çocuk Sahibi Çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.581,73 TL’ dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL

(11)

İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 196,22 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.581,73 TL

2018 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışmayan 2 Çocuk Sahibi

Çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.603,53 TL’ dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 218,02 TL

(12)

NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.603,53TL

2018 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışmayan 3 Çocuk Sahibi Çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.632,60 TL’ dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 247,09 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.632,60 TL

2018 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışmayan 4 Çocuk Sahibi Çalışanların 2018 Yılı Asgari Ücret tutarı Asgari geçim indirimi dahil 1.632,60 TL’ dir.

ASGARİ ÜCRET 2018

ASGARİ ÜCRET 1.938 TL

(13)

GÜN 30 GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 64,30 TL

AYLIK BRÜT ÜCRET 1.938 TL İŞÇİ SGK PAYI ( %

14 ) 271,32 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK

SİGORTASI ( % 1 ) 19,38 TL GELİR VERGİSİ

MATRAHI 1.647,30 TL GELİR VERGİSİ

TUTARI ( % 15 ) 247,09 TL DAMGA VERGİSİ

( %07,59 ) 14,70 TL İŞÇİ KESİNTİLER

TOPLAMI 552,49 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ’SİZ ) 1.385,51 TL AGİ (Bekâr ve

Çocuksuz) 247,09 TL NET ELE GEÇEN (

AGİ DAHİL ) 1.632,60 TL Kaynak: www.Muhasebex.com

]]>

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :