• Sonuç bulunamadı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KONU : 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesine istinaden Belediyemiz Müdürlüklerinin mütenevvi kalemlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Taşıt Kiralanması Giderleri bütçe kalemine aktarım yapılması.

TEKLİF : Belediye Meclisimizin 02.11.2020 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2020 tarih ve E.3876 sayılı teklifi ve eki;

İlgi : Ekte örnekleri gönderilen ilgili müdürlük yazıları

İlgide kayıtlı yazılar gereği ekte belirtilen bütçe kalemlerinden toplam 26.841.000,00 TL’nin, (Yirmi altı milyon sekiz yüz kırk bir bin Türk Lirası) Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri bütçe harcama kalemine aktarılması gerekmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereği ekli listede yer alan bütçe harcama kalemlerinden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri harcama kalemine toplam 26.841.000,00 TL’nin, (Yirmi altı milyon sekiz yüz kırk bir bin Türk Lirası) aktarılması için evrakımızın Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

Bütçe Kodu Bütçe Kodu Adı Azaltılacak Tutar Artırılacak Tutar 01-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 10 01 3 9 00 5 03 7 3 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 464.000,00 46 34 11 10 01 3 9 00 5 03 5 2 03 Bilgiye Abonelik Giderleri 150.000,00

46 34 11 10 01 3 9 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 120.000,00

46 34 11 10 01 3 9 00 5 03 7 1 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat 703.552,00

46 34 11 10 01 3 9 00 5 06 1 2 02 Bilgisayar Alımları 442.928,00

46 34 11 10 01 3 9 00 5 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 149.096,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 2.029.576,00

02-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 33 06 2 0 00 5 03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları 30.000,00

46 34 11 33 06 2 0 00 5 03 5 1 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 25.000,00

46 34 11 33 06 2 0 00 5 03 8 9 01 Diğer Hizmet Alımları 710.000,00

46 34 11 33 06 2 0 00 5 06 5 1 01 Proje Giderleri 50.000,00

46 34 11 33 06 2 0 00 5 06 5 7 07 Yol Yapım Giderleri 2.255.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 3.070.000,00

03-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 41 08 2 0 00 5 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 80.000,00

46 34 11 41 08 2 0 00 5 03 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 50.000,00

46 34 11 41 08 2 0 00 5 03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım 89.000,00

46 34 11 41 08 2 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 3.398.000,00

46 34 11 41 08 2 0 00 5 05 4 7 90 Diğer Hizmet Alımları 2.753.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 6.370.000,00

04-DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 49 01 1 1 00 5 01 2 1 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 80.000,00 46 34 11 49 01 1 1 00 5 01 2 2 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve 20.000,00

(2)

Tazminatları

46 34 11 49 01 1 1 00 5 01 2 4 02 Kadro karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal

Hakları 40.000,00

46 34 11 49 01 1 1 00 5 03 3 3 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 100.000,00

46 34 11 49 01 1 1 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 50.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 290.000,00

05-SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 50 08 1 0 00 5 03 2 5 02 Spor Malzemeleri alımları 115.000,00

46 34 11 50 08 1 0 00 5 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 5.000,00

46 34 11 50 08 1 0 00 5 03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Hizmet Alımı 10.000,00 46 34 11 50 08 1 0 00 5 03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 140.000,00

06-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 30 05 3 0 00 5 03 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 10.000,00

46 34 11 30 05 3 0 00 5 03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 50.000,00

46 34 11 30 05 3 0 00 5 03 5 4 01 İlan Giderleri 9.150,00

46 34 11 30 05 3 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 71.994,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 141.144,00

07-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 47 07 9 9 00 5 03 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 50.000,00

46 34 11 47 07 9 9 00 5 03 2 4 03 Yem Alımları 35.000,00

46 34 11 47 07 9 9 00 5 03 2 4 90 Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları 50.000,00

46 34 11 47 07 9 9 00 5 03 2 6 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 275.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 410.000,00

08-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 51 01 1 1 00 5 03 2 1 03 Periyodik Yayın Alımları 45.000,00

46 34 11 51 01 1 1 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 24.280,00

46 34 11 51 01 1 1 00 5 03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 21.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 90.280,00

09-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 42 05 1 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 3.600.000,00 46 34 11 42 05 1 0 00 5 03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri 1.500.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 5.100.000,00

10-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 34 06 0 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 1.200.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 1.200.000,00

11-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 32 06 1 0 00 5 06 4 2 90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Gideri 2.500.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 2.500.000,00

12-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

(3)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Yapılan inceleme neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde Bilgi İşlem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mütenevvi kalemlerinden toplam 26.841.000,00 TL’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Taşıt Kiralanması Giderleri bütçe kalemine aktarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.

Bütçe Kodu Bütçe Kodu Adı Azaltılacak Tutar Artırılacak Tutar 01-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 10 01 3 9 00 5 03 7 3 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 464.000,00

46 34 11 10 01 3 9 00 5 03 5 2 03 Bilgiye Abonelik Giderleri 150.000,00

46 34 11 10 01 3 9 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 120.000,00

46 34 11 10 01 3 9 00 5 03 7 1 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat 703.552,00

46 34 11 10 01 3 9 00 5 06 1 2 02 Bilgisayar Alımları 442.928,00

46 34 11 10 01 3 9 00 5 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 149.096,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 2.029.576,00

02-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 33 06 2 0 00 5 03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları 30.000,00

46 34 11 33 06 2 0 00 5 03 5 1 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 25.000,00

46 34 11 33 06 2 0 00 5 03 8 9 01 Diğer Hizmet Alımları 710.000,00

46 34 11 33 06 2 0 00 5 06 5 1 01 Proje Giderleri 50.000,00

46 34 11 33 06 2 0 00 5 06 5 7 07 Yol Yapım Giderleri 2.255.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 3.070.000,00

03-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 41 08 2 0 00 5 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 80.000,00

46 34 11 41 08 2 0 00 5 03 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 50.000,00

46 34 11 41 08 2 0 00 5 03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım 89.000,00

46 34 11 41 08 2 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 3.398.000,00

46 34 11 41 08 2 0 00 5 05 4 7 90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 2.753.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 6.370.000,00

04-DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 49 01 1 1 00 5 01 2 1 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 80.000,00 46 34 11 49 01 1 1 00 5 01 2 2 02 Kadro Karşılığı Söz. Personel Zam ve Tazminat. 20.000,00 46 34 11 49 01 1 1 00 5 01 2 4 02 Kadro karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hak. 40.000,00

46 34 11 49 01 1 1 00 5 03 3 3 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 100.000,00

46 34 11 49 01 1 1 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 50.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 290.000,00

46 34 11 35 08 2 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 1.500.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 1.500.000,00

13-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 37 08 1 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 4.000.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 4.000.000,00

TOPLAM 26.841.000,00 26.841.000,00

(4)

05-SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 50 08 1 0 00 5 03 2 5 02 Spor Malzemeleri alımları 115.000,00

46 34 11 50 08 1 0 00 5 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 5.000,00

46 34 11 50 08 1 0 00 5 03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Hizmet Alımı 10.000,00

46 34 11 50 08 1 0 00 5 03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 140.000,00

06-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 30 05 3 0 00 5 03 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 10.000,00

46 34 11 30 05 3 0 00 5 03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 50.000,00

46 34 11 30 05 3 0 00 5 03 5 4 01 İlan Giderleri 9.150,00

46 34 11 30 05 3 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 71.994,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 141.144,00

07-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 47 07 9 9 00 5 03 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 50.000,00

46 34 11 47 07 9 9 00 5 03 2 4 03 Yem Alımları 35.000,00

46 34 11 47 07 9 9 00 5 03 2 4 90 Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları 50.000,00

46 34 11 47 07 9 9 00 5 03 2 6 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 275.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 410.000,00

08-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 51 01 1 1 00 5 03 2 1 03 Periyodik Yayın Alımları 45.000,00

46 34 11 51 01 1 1 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 24.280,00

46 34 11 51 01 1 1 00 5 03 7 3 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 21.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 90.280,00

09-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 42 05 1 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 3.600.000,00

46 34 11 42 05 1 0 00 5 03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri 1.500.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 5.100.000,00

10-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 34 06 0 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 1.200.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 1.200.000,00

11-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 32 06 1 0 00 5 06 4 2 90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Gideri 2.500.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 2.500.000,00

12-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 35 08 2 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 1.500.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 1.500.000,00

13-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

46 34 11 37 08 1 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 4.000.000,00

46 34 11 31 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralanması Giderleri 4.000.000,00

TOPLAM 26.841.000,00 26.841.000,00

KARAR : Beşiktaş Belediye Meclisinin 06 Kasım 2020 tarihli Kasım dönemi toplantısının

ikinci birleşiminde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Mahalli

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine göre Bilgi İşlem Müdürlüğü, Fen İşleri

Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve

Kontrol Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Temizlik İşleri

Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mütenevvi kalemlerinden toplam 26.841.000,00 TL’nin Destek Hizmetleri

(5)

Müdürlüğünün Taşıt Kiralanması Giderleri bütçe kalemine aktarılmasına ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne meclise katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Dijan BALKAROĞLU GÜRSOY Divan Kâtibi

Turan YEL Divan Kâtibi

Hasan BOZKURTER

Meclis Birinci Başkan Vekili

Referanslar

Benzer Belgeler

MADDE 72/N – (1) Demiryolu idaresinin yetkili memuru tarafından, sınır gümrüğü ile diğer gümrüklerde gümrüklenecek eşya veya Türkiye Gümrük Bölgesinden

teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu

maddesine göre bir davanın ticari dava sayılması için ya uyuşmazlık konusu işin taraflarının her ikisinin birden ticari işletmesiyle ilgili olması yada tarafların tacir

Karayolu Taşıma Kanunuyla, Ulaştırma Bakanlığına, karayolu eşya ve yolcu taşımacılığı alanında faaliyette bulunacak kişilerin, bu alanda faaliyette bulunma

b) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62.maddeleri genel hükümleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe

etmek. i) Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde

ğ) Nüfusu 600.000'den fazla olan yerlerde (g) bendinde sayılan araçlara ilaveten, her 150.000 nüfus için 1 adet itfaiye söndürme aracı, her 400.000 nüfus için ise 1 adet

İsteğe bağlı sigortaya devam etmekte iken aylık talebinde bulunan ve talep tarihi itibariyle yaşlılık aylığı için belirlenen prim ödeme gün sayısı hariç yaş ve