• Sonuç bulunamadı

Tatar Kahramanlk Destanlarnda Tatar Trklerinin Kltrel Deerleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tatar Kahramanlk Destanlarnda Tatar Trklerinin Kltrel Deerleri"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TATAR KAHRAMANLIK DESTANLARINDA TATAR

TÜRKLERİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

*

Yard. Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi

* Bu makale Rus dilinde yazılmış olup “Проблемы филологии народов Поволжья. Межвузовский сборник

научных статей” (İdil Bölgesi Halklarının Filoloji Sorunları. Üniversiteler arası İlmi Bildiriler Kitabı)nda yayınlanmıştır (Moskova, “Remder” 2007, s. 182-184.)

(2)
(3)
(4)

Referanslar

Benzer Belgeler

“Rol’ Russkogo Yazıka v Razvitii Fonetiçeskoy Sistemı Sovremennogo Tatarskogo Literaturno-go Yazıka”, Problemı Dialektologii i Lingvogeog- rafii Tyurkskix Yazıkov

Tatar bilim adamı G.Halit tespitine göre, hırs psikolojisi daha çok romantik eserlerde kendisine zemin buluyor (A.İbrahimov’un “Denizde”, “Çobanlar” hikayeleri ve

Yine Tataristan Cumhuriyeti insan hakları temsilcisi Reşit Vegizov, ‘kişi ve halkların dille ilgili hukuklarının genel kabul görmüş hukuk ve özgürlüğün ayrılmaz

Karahanlı Türkçesiyle 12. yüzyıl başında yazmıştır. yüzyılda hem çağın, hem de bütün Türk yazı dili tarihinin en önemli hadiselerinden biri diyebileceğimiz yeni

Oradaki kadrolar (Kütüphanecilik Fakültesinde) %80 diğer milletten kişiler, sadece onlar değil, onlar arasında Tatar sayılanları da ana dilinde ders okuyamıyorlar. Aslında

Eskiden Sabantuy bayramı öncesi de çocuklar Nevruz bayramı sabahı olduğu gibi ev ev dolaşıp yiyecek toplarlarmış.. Yetim, öksüz çocuklara daha çok ilgi gösterirler ve

Vatan özlemi konulu manilerde Tatar halkının hayatında yer alan ve halk edebiyatında da önemli yere sahip olan Türklerin vazgeçilmez sevdası at ve onun en asil türleri Argamak,

Hikâyede bir kızın güzelliğini anlatmak için “Şundıy sılu – ber qaşıq suğa sal da yot” (“Öylesine güzel, bir kaşık suya koy da yut”), “Alma kebek qızı bar” (“Elma