Tatar Kahramanlk Destanlarnda Tatar Trklerinin Kltrel Deerleri

Download (1)

Full text

(1)

TATAR KAHRAMANLIK DESTANLARINDA TATAR

TÜRKLERİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

*

Yard. Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi

* Bu makale Rus dilinde yazılmış olup “Проблемы филологии народов Поволжья. Межвузовский сборник

научных статей” (İdil Bölgesi Halklarının Filoloji Sorunları. Üniversiteler arası İlmi Bildiriler Kitabı)nda yayınlanmıştır (Moskova, “Remder” 2007, s. 182-184.)

(2)
(3)
(4)

Figure

Updating...

References

Related subjects :