Uygunluk Taahhütnamesi Biz sunucu: Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA ABD Bütün sorumluluğumuzla teyit ederiz ki ürün:

Tam metin

(1)
(2)

Giriş

Teşekkür Ederiz

Bose® Acoustimass® 5 Serisi III hoparlör sistemi seçiminizi takdir ediyoruz. Size uzun yıllar dinleme zevki yaşatacaktır. Sisteminiz Bose Corporation’ da sürekli araştırma ve geliştirme ürünü olan yeni üçüncü jenerasyon Acoustimass küp hoparlör dizisine sahiptir. Bu küp hoparlör daha canlı ve daha iyi performans sağlar öncellerinden daha küçüktür.

Önemli Bilgi

Bu Kullanma Kılavuzunu Okuyunuz

Acoustimass 5 serisi III hoparlör sisteminin kurulumu ve işletimi diğer hoparlörlerden önemli derecede farklıdır. Bu kullanma kılavuzunu dikkatli şekilde okuyunuz. Kullanma kılavuzu sayesinde sisteminizi doğru şekilde kurabilir ve kullanabilirsiniz ve tüm gelişmiş

özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Kullanma kılavuzunu ileride başvurmak için saklayınız.

Uygunluk

Taahhütnamesi

Biz sunucu:

Bose® Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 ABD

Bütün sorumluluğumuzla teyit ederiz ki ürün:

Ürünün cinsi: Hoparlör

Tip tanımı: Acoustimass® 5 Serisi III Hoparlör

89/336/EEC EMC direktifine ve bu direktifin 10 (1) maddesine göre

aşağıdaki norm (lar) ya da belgeye (ler) uygundur:

Teknik yönetmelikler : EN50081–1, EN50082–1

Bose Corporation tarafından onaylanmıştır

1 May 1998

Bose B.V., Nijverheidstraat 8 Anton Schalkamp

1135 GE Edam, Hollanda Genel müdür, Bose Europe İmalatçının yetkili AB temsilcisi

2 23 Ekim 2001 AM196451_05_V.pdf

(3)

Important Safety Instructions

AM196451_05_V.pdf 23 Ekim 2001 a

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu ürünü kullanmadan önce tüm bileşenlerle ilgili talimatları okuyun.

2. Bu talimatları ileride bakmak için saklayın.

3. Üründeki ve kullanma kılavuzundaki tüm uyarılara önem verin.

4. Tüm talimatlara uyun.

5. Bu aparatı suyun ya da nemin yakınında kullanmayın - bu ürünü küvetin, lavabonun, mutfak lavabosunun, çamaşır leğeninin yakınında, ıslak zeminde, yüzme havuzunun yakınında ya da nemin ya da suyun olabileceği herhangi yerde kullanmayın.

6. Sadece kuru bezle ve Bose® Corporation’ ın belirttiği şekilde temizleyin. Temizlemeden önce bu ürünü duvar fişinden çekin.

7. Herhangi havalandırma açıklığını tıkamayın.

İmalatçının talimatlarına göre monte edin - ürünün güvenli işletimini sağlamak ve ürünü aşırı ısınmadan korumak için bunu uygun havalandırmasına müdahale etmeyecek bir yere ve konuma yerleştirin. Örneğin ürünü havalandırma açıklıklarını tıkayabilecek yatak, kanepe veya benzer bir yüzey üstüne

yerleştirmeyin. Ürünü havanın havalandırma açıklıklarından akışını engelleyebilecek kitaplık ya da kabin gibi yerleşik bir sisteme

yerleştirmeyin.

8. Ürünü radyatör, ısı düzenleyicisi, soba ya da ısı üreten diğer aparatların (amplifikatörler dahildir) yakınına yerleştirmeyin.

9. Kutuplanmış ya da topraklama türü prizi güvenlik amacı için engellemeyin. Kutuplanmış prizde biri diğerinden daha geniş olan iki ağız vardır.

Topraklama türü prizde iki ağız ve üçüncü topraklama çatalı vardır. Geniş ağız ya da üçüncü çatal güvenliğiniz için sunulmuştur.

Sağlanan fiş prizinize uymazsa eski prizi değiştirmek için bir elektrik teknisyenine danışın.

10. Güç kablosunu özellikle prizlerde, uygunluk alıcılarında ve aletten çıktıkları noktada üzerine basılmalarına veya sıkıştırmalara karşı koruyun.

11. Sadece imalatçının belirttiği ek parçalarını/aksesuarları kullanın.

12. Sadece cihazla satılan ya da imalatçının belirttiği araba, stant, üç ayaklı sehpa, destek ya da masa ile kullanın.

Araba kullanıldığı zaman Araba/cihaz kombinasyonunu taşırken düşmeden kaynaklanan yaralanmadan kaçınmak için dikkat edin.

13. Cihazı hasar görmesini engellemek için uzun süre kullanılmadığı zaman ya da yıldırımlı fırtınalarda fişten çekin.

14. Tüm servis işleri için uzman servis personeline danışın. Cihaz herhangi şekilde zarar gördüğü zaman bakım gerekmektedir. Güç kaynağı kablosunun ya da prizin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi ya da eşya düşmesi, cihazın yağışa ya da neme maruz kalması, normal şekilde

çalışmaması ya da düşmesi gibi- Ürüne kendiniz bakım yapmaya çalışmayın. Kapakların açılması ya da çıkarılması tehlikeli gerilimlere veya diğer tehlikelere yol açabilir. Size yakın yetkili servis merkezleri için Bose’ u arayınız.

15. Elektrik çarpması ya da yangın riskini engellemek için duvar prizlerinin, uzatma kablolarının ya da entegral kolaylık duylarının aşırı yüklenmesinden kaçının.

16. Nesnelerin veya sıvıların tehlikeli gerilim noktalarına ya da yangın ya da elektrik çarpması ile

sonuçlanabilecek kısa devre parçalarına

dokunabileceği için ürüne girmesine izin vermeyin.

17. İlgili güvenlik işaretleri için ürün muhafazasına bakınız.

Elektrik Gürültüsü Çıkaran Ürünler Hakkında Bilgi

Uygulanabilir ise bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları bölüm 15’e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim tesisatlarında zararlı müdahaleye karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman talimatlara göre monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve radyo bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Fakat belirli bir kurulumda parazitin meydana gelmeyeceğine dair garanti verilmez. Bu cihaz radyo ya da televizyon alımına zararlı parazite neden olursa ki bu cihazı açarak ve kapatarak belirlenebilir, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeye çalışmalısınız:

• Alıcı anteni yeniden yerleştirin ya da yeniden döndürün.

• Cihaz ve alıcı arasındaki ayrımı arttırın.

• Cihazı alıcının takılı olduğundan farklı bir prize takın.

• Yardım için bayiine ya da deneyimli radyo/TV teknisyenine danışın.

Not: Alıcı ya da radyo kumandası üzerinde yapılan izinsiz değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz hale getirir.

Bu ürün Kanada ICES–003 özelliklerine uyar.

(4)

Important Safety Instructions

b 23 Ekim 2001 AM196451_05_V.pdf

Önemli Güvenlik Talimatları

18. Doğru güç kaynağı kullanın - ürünü kullanma kılavuzunda tanımlandığı ya da üründe belirtildiği gibi doğru güç kaynağına takın.

19. Güç hatlarından kaçının - dış anten sistemi kurarken güç hatlarına ya da devrelere temas etmek öldürücü olabileceği için bunlara

dokunmaktan kaçının. Harici antenleri genel güç hatları ya da diğer elektrik ışığı ya da güç devrelerinin yakınına ya da antenin bu gibi devrelere ya da güç hatlarına düşebileceği yerlere monte etmeyin.

20. Tüm dış mekan antenlerini topraklayın

Anteni Topraklama

Ulusal Elektrik kanunu ANSI/NFPA 70’e göre anten topraklama örneği

Kablodaki Anten Ara Kablosu

Harici anten ya da kablo sistemi bağlanacaksa anten ve kablo sisteminin topraklanmış olmasından emin olun. Bu gerilim şoklarına ve yerleşik statik yüklemelere karşı koruma sağlar.

Ulusal elektrik kanunu ANSI/NFPA No. 70’in 810.

bölümünde topraklama elektrotu için gereklilikler, anten boşaltma biriminin yeri, topraklama

elektrotlarına bağlantı, topraklama kondüktörlerinin büyüklüğü, anten boşaltma birimine giriş kablosunun topraklanması direk ve destek yapısının doğru topraklanması hakkında bilgiler sunar.

Topraklama Kelepçesi

Elektrik Servis Ekipmanı

Anten Boşaltma Birimi (NEC Bölüm 810-20) Topraklama Kondüktörleri (NEC Bölüm 810-21) Topraklama Kelepçesi Güç Servisi Topraklama Elektrot Sistemi (NECART 250, Bölüm)

Bu sayfadaki anten topraklama çizimine bakınız.

CATV Sistemi Kurucusuna Dair Not

Bu hatırlatıcı CATV sistem kurucusunun dikkatini doğru topraklama için ilke sunan NEC’in (ABD) madde 820- 40’ına çekmek için belirtilmiştir. Özellikle binanın kablo girişi noktasına mümkün olduğu kadar yakın şekilde topraklama sistemine bağlanacaktır.

©2001 Bose Corporation TheMountain, Framingham, MA

01701-9168 ABD

255805 AM Rev.00 JN10494

(5)

AM196451_05_V.pdf October 23, 2001 3

İçindekiler

Nerede

Bulabilirsiniz

Giriş

Teşekkürler … … … . . 2

Önemli bilgi ………. 2

İçindekiler Nerede bulabilirsiniz … … … . 3

Kayıtlarınız için … … … . 3

Kurma Başlamadan önce … … … 4

1. Kartonu açma ………. 4

2. Acoustimass® sistem parçalarınız için yerleri seçme ……….. 5

3. Kabloları ve bağlantıları inceleme … … … 5

4. Küp sıralarını Acoustimass modüle bağlama ………. 6

5. Acoustimass 5 serisi III sistemini alıcınıza bağlama ………….. 7

Acoustimass 5 Serisi III hoparlör sisteminizin ince ayarı Hoparlör sisteminizi kontrol etme … … … 8

Hoparlör sisteminizi en iyi sesi alacak şekilde yerleştirme ……… 8

Küp açıklamaları … … … 8

Acoustimass modül açıklamaları … … … …… … 9

Hoparlör sisteminizi en iyi şekilde kullanma ………. 10

Otomatik sistem koruması … … … . 10

Alıcı/amplifikatör açıklamaları … … … 10

Acoustimass 5 Serisi III hoparlör sisteminizin ince ayarı Hoparlör sisteminizin bakımı … … … 11

Sorun giderme … … … . 11

Ürün bilgisi Teknik bilgi … … … . 12

Mevcut aksesuarlar … … … . 12

Garanti süresi … … … . . 12

Müşteri hizmeti … … … . . 12 Bose® Corporation ………Arka kapağın içinde

Kayıtlarınız için

Seri numaraları Acoustimass modülün bağlantı panelinde yer almaktadır.

Seri numarası:

Bayi ismi:

Bayi telefonu: Satın alma tarihi:

Satış makbuzunu ve garanti kartını bu kullanma kılavuzu ile birlikte muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

(6)

Setting Up

4 23 Ekim 2001 AM196451_05_V.pdf

Kurulum

Başlamadan Önce

Bose® Acoustimass® 5 serisi III hoparlör sistemi yaygın olarak kullanılan hoparlörle ilgili pek çok avantaj sunar. Sistem dinleme ortamınız ve müzik zevkiniz için en iyi direk ve yansıtılmış ses kombinasyonunu sunmak için ayarlama yapar. Ve bu Virtually Invisible®

hoparlör sisteminin daha önce odaya hakim olan hoparlörlerle ilişkilendirilen canlı müzik performansı sunmak için çok az yere ihtiyacı vardır.

Bölüm 1-5’ de sistemi nasıl kuracağınız ve bileşenlere nasıl bağlayacağınız ile ilgili adım adım talimatlar yer alır böylece sistemden en kısa sürede yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Kalan bölümler sisteminizi mümkün olan en iyi performans için düzenleme hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

1. Kartonu Açma

Sisteminizi açın ve Şekil 1’de belirtilen parçalara bakın. Ürünün herhangi parçası hasarlı görünürse sistemi kullanmaya çalışmayın. Böyle bir durumda hemen orijinal kartona tekrar koyun ve Bose ya da yetkili Bose bayiiniz ile bağlantı kurun.

• Açık karton kanadından raptiyeleri çıkarın.

• İki küp hoparlör sırası içeren iç kartonları çıkarın.

• Kartonu kenara ve açıklığa doğru koyun.

• Acoustimass modülün etrafındaki kartonu ve paketleme tamponlarını dikkatli şekilde kaldırın.

UYARI: Acoustimass modül 18.8 pound (8.5 kg) ağırlığındadır. Yaralanmadan kaçınmak için kaldırma uygulamasına dikkat edin.

UYARI: Boğulma tehlikesinden kaçınmak için plastik poşetleri çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.

Not: Şimdi bu hoparlörlerin seri numarasını kılavuzun 3. sayfasına ve garanti kartınıza kaydedin. Tüm paketleme malzemelerini gelecekte kullanmak için saklamak iyi bir fikirdir.

Şekil 1

Kartonun İçerikleri:

• 2 Küp Sırası

• 1 Acoustimass Modül

• 4 Kablo

• 4 Arkası Yapışkan Lastik Ayak

• Kullanma Kılavuzu

• Hızlı Kurulum Kılavuzu

(7)

Setting Up

AM196451_05_V.pdf 23 Ekim 2001 5

Kurulum

2. Acoustimass® Sistem Parçalarınız için Yerleri Seçme

1. Acoustimass modülü dinleme odasında dikey ya da yatay konumda neredeyse her yere yerleştirebilirsiniz (Şekil 2). Cihazın ucundaki yuvarlak açıklığı tıkamamaya dikkat ettiğiniz sürece cihazı yatak ya da masa hatta kanepe altında bile saklayabilirsiniz. Uç ve yüzey arasında en az 2 inç (5 cm) mesafe bırakın. Acoustimass modül için yer seçtikten sonra ek stabilite için dört lastik ayağı alt yüzeye takın. Modülün bağlantı ucuna dayanmasını seçiyorsanız ayak kablo bağlantılarını koruyacak şekilde takılmalıdır.

UYARI: Acoustimass modül manyetik açıdan korunmaz ve televizyondan en az iki feet (6 m) uzakta tutulmalıdır.

Şekil 2

Acoustimass Modül Konumları

2. Daha sonra sol ve sağ küp sıraları için konumları seçin. Sıralardan çıkan kabloların Acoustimass modüle bağlandığını unutmayın böylece küp sıraları kabloların modüle erişmesine imkan tanıyacak şekilde modüle yeterince yakın yerleştirin. Küp sıralar manyetik olarak korunmalıdır, televizyonun yakınına yerleştirilebilir.

Not: Bose® duvar destekleri ve zemin stantları yerleştirme seçeneklerinizi arttırabilir. Ayrıntılar ve sipariş bilgisi için sayfa 12’ye bakınız.

Not: Sağlanan kablolar çoğu kurulum için yeterliyken küp sıralar ve Acoustimass modül arasındaki mesafeyi ek kabloyu birbirine bağlayarak arttırabilirsiniz. Bunu yaparsanız aynı ölçüde ya da daha kalın bir kablo kullanın ve doğru fazı (+’dan +’ya ve –‘den –‘ye) sağladığınızdan ve kabloları doğru bağladığınızdan emin olun.

3. Kabloları ve Bağlantıları İnceleme

Sistemle sunulan dört aynı kablo çiftini yerleştirin.

• iki tel çifti küp sıraları Acoustimass modüle bağlar.

• Diğer iki tel çifti Acoustimass modülü alıcınıza ya da amplifikatöre bağlar.

• Kablo uçlarını inceleyin. İşaretli tel (kırmızı, soyulmuş ya da baskılı işaretle) her bağlantıdaki pozitif (+) terminale bağlanır.

• Küp sıralar ve Acoustimass modülde kırmızı pozitif (+) bağlantılar vardır.

(8)

Setting Up

6 23 Ekim 2001 AM196451_05_V.pdf

Kurulum

4. Küp Sıralarını Acoustimass Modüle Bağlama

Bir kablo çiftini seçin ve sol küp sırasının arkasındaki terminal sekmesini yerleştirin.

1. İşaretli teli kırmızı (+) terminale ve düz teli siyah (-) terminale takmak için hoparlörün arkasındaki terminal sekmesine bastırın (Şekil 3).

2. Terminal sekmesini serbest bırakın, her iki tel de sağlam şekilde tutulur.

3. Bu süreci diğer kablo çifti ve sağ küp sıra ile tekrar edin.

Şekil 3

Küp Sırayı Bağlama

İşaretli Kablo Kırmızı Terminale

UYARI: Amplifikatörü ya da alıcıyı direk olarak küp sıralara bağlamayın. Küp

Sıralar direk olarak Acoustimass modüle bağlanmalıdır aksi takdirde hasar meydana gelebilir.

4. Daha sonra küp hoparlörlere çıkışlar olarak işaretlenen Acoustimass modülün arkasındaki terminalleri yerleştirin (Şekil 4).

5. Sol küp sırasından kabloların diğer ucunu L işaretli terminal çiftine bağlayın. İşaretli kablonun pozitife (+) ve düz kablonun negatif (-) terminale bağlı olmasından emin olun.

6. Şimdi kabloları R işaretli terminale bağlayarak aşama 5’i sağ küp sırası için tekrarlayın.

Şekil 4

Küp Sıralarını Acoustimass Modüle Bağlama.

Sol Küp Hoparlörden Sağ Küp Hoparlörden

Alıcıya ya da Amplifikatöre

(9)

Setting Up

AM196451_05_V.pdf 23 Ekim 2001 7

Kurulum

5. Acoustimass 5 Serisi III Sistemini Alıcınıza Bağlama

1. Kalan iki çift kablodan birisini seçin ve Acoustimass modül üstünde GİRİŞTEN AMP YA DA ALICIYA işaretli sol kanal terminallerini yerleştirin. Kırmızı, pozitif (+) sekmeye bastırın, işaretli kabloyu takın ve sekmeyi bırakın. İşlemi siyah, negatif (-) sekme ve düz kablo için de tekrar edin (Şekil 5).

2. Daha sonra son kablo çiftini kullanarak aynı işlemi sağ kanal için de uygulayın.

Şekil 5

Acoustimass Modülü Alıcınıza Bağlama

R L

3. Alıcınızı ya da amplifikatörü AC güç (ana şebeke) prizinden bağlantısını kesin.

4. Hoparlör çıkışlarını alıcınıza yerleştirin. Kablonun diğer uçlarını Acoustimass modülün sol kanalından L ya da SOL işaretli terminallere bağlayın. İşaretli kablonun pozitif (+) ve düz kablonun negatif (-) terminale bağlı olmasından emin olun.

5. Bu son aşamayı sağ kanal için de tekrar edin.

6. Kurulumunuz tamamlanmıştır. Alıcınızı takın, sistemi açın ve Acoustimass 5 Serisi III hoparlörlerin keyfini çıkarın.

UYARI: Alıcınızı ya da amplifikatörünü fişe takmadan önce terminalden kabloların diğer terminale değmemesinden emin olun. Bu gibi ‘köprülü’ kablolar alıcınıza ya da

amplifikatörünüze zarar verebilen kısa devrelere neden olabilir.

(10)

Fine Tuning Your Acoustimass

®

5 Series III Speaker System

8 23 Ekim 2001 AM196451_05_V.pdf

Acoustimass 5 Serisi III Hoparlör Sistemi İnce Ayarı

Hoparlör Sisteminizi Kontrol Etme

Acoustimass 5 serisi hoparlör sisteminizi dinlemeye başladığınız zaman aşağıdaki test doğru şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

A. Alıcınızdaki ya da amplifikatörünüz üstündeki balans kontrolünü sola çevirin. Küp sıralarını doğru şekilde bağladıysanız sol küp sırasından müziği duyacaksınız, sağ küp sırasından değil. Sağ küp sırasından çok zayıf bir ses dikkatinizi çekebilir bu

normaldir.

B. Şimdi balans kontrolünü sağa çevirin. Küp sıraları doğru şekilde bağlanmışsa bu sefer müziği sadece sağ küp sırasından duyarsınız. Ayrıca diğer küp sırasından çok zayıf bir ses çıkabilir.

C. Balans kontrolünü orta konuma çevirin. Derin bass ile müzik seçimini oynatın. Şimdi balans kontrolünü sola çevirin ve dinleyin, daha sonra balansı sağa çevirin ve dinleyin.

Sistem doğru şekilde bağlanmışsa orta konum sadece sol ya da sadece sağ tarafla aynı ya da daha büyük bass tepkisi sergilemelidir. Daha azını sergilerse bileşenlerin sayfa 6 ve 7’de tanımladığı gibi bağlanmış olmalarından emin olun.

D. Balans kontrolünü orta konuma çevirin.

Sisteminiz doğru şekilde çalışmıyorsa sayfa 11’deki sorun giderme bölümüne bakınız.

Hoparlör Sisteminizi En İyi Sesi Alacak Şekilde Yerleştirme

Acoustimass 5 serisi III hoparlör sisteminiz çeşitli şekillerde kullanılabilir. Burada birkaç ilke sunulmuştur.

Küp Açıklamaları

A. Ortalama büyüklükteki dinleme odasında en iyi stereo efektleri sol ve sağ küp sıraları 6-12 feet ayrı yerleştirildiği (1.8-3.6 m) zaman elde edilir. Fakat 3 feet (1 m) kadar az ya da 15 feet (4.5 m) kadar büyük ayrımlarla da mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.

B. Küp sıraları video sistemi ile kullanım için manyetik olarak korunmuştur ve görüntü kalitesini olumsuz etkilemeden televizyonunuzun yakınına yerleştirilebilir. Fakat Acoustimass modül korunmamıştır ve televizyondan en az 2 feet (6 m) uzak tutulmalıdır.

C. Küp sıralar için ya da aralarındaki açı için doğru bir yer olmamasına rağmen en canlı efekt direk ve yansıtılan ses dengesini sağlayarak elde edilebilir. Tercih ettiğiniz sonuçlar açısından küplerin konumlarını deneyin. Şekil 6’da bazı tipik küp düzenlemeleri gösterilir.

D. Küp sıralarını her iki küp de ileri dönük şekilde kullanabilirsiniz. Bu direk ve yansıtılmış sesin faydalarını ortadan kaldırır fakat çok küçük dinleme alanları için uygun olabilir.

(11)

Fine Tuning Your Acoustimass

®

5 Series III Speaker System

AM196451_05_V.pdf 23 Ekim 2001 9

Acoustimass 5 Serisi III Hoparlör Sistemi İnce Ayarı

Şekil 6

Küp Sırası Konumları

Acoustimass Modül Açıklamaları

Klasik zeminde duran ya da kitaplık hoparlörlerinden farklı olarak Acoustimass 5 serisi III hoparlör sisteminin bass tepkisi için doğru stereo görüntüsünü uyuşturmadan ince ayar yapabilirsiniz. Sadece dinleme odanızdaki Acoustimass modülün yerini değiştirin. Bunu bir köşeden duvar boyunca 3-5 feet (1-1.5 feet) yerleştirmeniz hoparlör sisteminizden normal frekans dengesinin oluşmasını sağlar. Acoustimass modülü duvarlara ya da köşelere yaklaştırmak bass tepkisini arttırırken duvarlardan ya da köşelerden uzaklaştırmak bassı azaltır. Pek çok odada memnun edici bass tepkisi sağlayan uygun bir konum kolaylıkla bulunabilir.

UYARI: Acoustimass modül korunmaz ve televizyonun 2 feet (6 m) içine yerleştirilmemelidir.

(12)

Fine Tuning Your Acoustimass

®

5 Series III Speaker System

10 23 Ekim 2001 AM196451_05_V.pdf

Acoustimass 5 Serisi III Hoparlör Sistemi İnce Ayarı

Hoparlör Sisteminizi En İyi Şekilde Kullanma

Hoparlör sisteminiz doğru şekilde kurulduğu ve bağlandığı zaman çok fazla dikkat gerektirmez. Fakat aşağıdaki ilkelere uymanız sistemden faydalanmanızı en yüksek düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Oda Akustiği

Dinleme odanızın akustiği (ses özellikleri) herhangi hoparlör sisteminin genel ses kalitesini etkileyebilir. Aşağıdaki ipuçları ses üzerinde kontrol kazanmanıza yardımcı olacaktır.

A. Doldurulmuş mobilya, duvardan duvara halı ya da ağır perdeler gibi çok fazla ses emen mobilyalarla dolu odalar tiz sesi azaltabilir (yüksek frekanslar). Eksik tiz ses alıcınızdaki ya da amplifikatörünüzdeki tiz kontrolünü biraz açarak sağlanabilir.

Uygunsa sesi absorbe eden malzemelerin bazılarını çıkarabilirsiniz.

B. Çok az ses emen donanımların olduğu odalar özellikle çıplak zemin ve duvarları olan, çok fazla tiz olmasından dolayı aşırı derecede “parlak” ya da tiz ses çıkarabilir. Tiz kontrolünü kısarak ya da halılar ya da perdeler gibi ses emiciler ekleyerek ses iyileştirilebilir.

C. Sisteminizde çok fazla ya da çok az bass (alçak frekanslar) varsa alıcınızdaki ya da amplifikatörünüzdeki bass kontrolünü ayarlayabilirsiniz. Acoustimass modülü bassı arttırmak için duvara ve/veya köşelere yaklaştırabilirsiniz. Aksini yaparak bassı azaltabilirsiniz.

D. Genel olarak akustikle ilgili pek çok sorun ton kontrolünün kullanımı ile çözülebilir.

Unutmayın bu kontrollerin kullanılmasının (özellikle sesi açarken) alıcıda ya da amplifikatörde daha yüksek güç gerekliliğine neden olabileceğini unutmayın. Aşırı ton ayarı amplifikatörün ya da alıcının gücünün bitmesine ve bozulmasına neden olabilir bu da potansiyel olarak sisteminize zarar verir.

E. Dış sinyal işlemcileri (grafik ve parametrik denkleştirici) önerilmediği zaman daha büyük akustik kontrol derecesi istenirse Acoustimass 5 Serisi III hoparlör sistemi ile

kullanılabilir. Tavsiye için Bose® bayinize danışın

. Otomatik Sistem Koruması

Not: Acoustimass 5 Serisi III hoparlör sisteminde elektrik baskılardan ya da aşırı yüklemeden kaynaklanan çoğu hasar türüne karşı koruma sağlayan otomatik koruma devresi mevcuttur. Bu devre çıkışı azaltmak için yüksek ses düzeylerinde etkinleşir, seste hafif bir azaltmaya neden olur. Bu normal işletimdir ve güç girişinin güvenli düzeylerini aşabileceğini belirtir. Bu seviyelerde sürekli dinleme tavsiye edilmez.

Alıcı/Amplifikatör Açıklamaları

Not: Hoparlörlerinizde pek çok elektrik baskısına dayanabilecek şekilde tasarlanmış olan ağır iş sürücü elemanları mevcuttur. Fakat herhangi hoparlör amplifikatör tahriki başarısız olduğu zaman zarar görebilir. Müzik sesi bozulana kadar sesi açmak hoparlör hasarına neden olabilir. Bu az tahrik edilmiş alıcı ya da amplifikatör ile de meydana gelebilir.

Hoparlör sisteminiz kanal başına 4-8 ohm empedans ile 10-200 Watt arasında nominal değerde alıcılar ve amplifikatörler ile kullanma için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için alıcınızın ya da amplifikatörün kullanma kılavuzuna bakınız.

(13)

Maintaining Your Acoustimass

®

5 Series III Speaker System

AM196451_05_V.pdf 23 Ekim 2001 11

Acoustimass 5 Serisi III Hoparlör Sistemi Bakımı

Hoparlör Sisteminizin Bakımı

Acoustimass® hoparlör kabinleri sadece yumuşak kuru bezle temizlenebilir. Sistemin yakınında sprey kullanmayın ya da sıvıların açıklıklara dökülmesine izin vermeyin.

Ayrıca alkol, amonyak ya da aşındırıcı içeren temizlik çözeltileri, çözücü ve kimyasallar kullanmayın.

Küçük hoparlörlerin üstündeki ızgara takımları gerekirse dikkatli şekilde elektrik süpürgesi ile süpürülmelidir. Sürücülerin doğrudan ızgara örtüsünün arkasında yer aldığına ve dikkat edilmemesi durumunda kolaylıkla zarar görebileceğine dikkat ediniz.

Sorun Giderme

Sorun Çözüm

Küp Sıralarından Birisi Çalmıyor

• Alıcıyı ya da amplifikatörü kapatın. Küp sırasını Acoustimass modüle bağlayan kablo bağlantısını ve modülü alıcıya bağlayan kablo bağlantısını kontrol edin. Sorun

bulunmazsa, alıcının arkasındaki hoparlör kablolarının bağlantısını kesin. Kabloyu söz konusu kanaldan alıcıdaki karşı kanala tekrar bağlayın. O kanaldaki balans kontrolünü tamamen kapatın ve gücü açın. Küp sırası doğru şekilde çalışıyorsa sorun alıcıda ya da amplifikatördedir.

• Diğer küp sırasını arızalı kanala bağlamayın. Bu hoparlör sisteminize zarar verebilir.

Acoustimass 5 Hoparlör Sistemi Çalmıyor ya da Ses Bozuk

• Alıcıyı ya da amplifikatörü kapatın ve Acoustimass 5 hoparlör sisteminin bağlantısını kesin. Sistemi düzgün çalıştığı bilinen diğer alıcıya tekrar bağlayın. Acoustimass 5 sistemi şimdi düzgün çalışırsa sorun hoparlör sisteminde değildir.

• Durum böyleyse alıcınızdaki ya da amplifikatörünüzdeki kullanıcının erişebileceği sigortaları kontrol etmelisiniz (yardım için uygun kullanma kılavuzuna bakınız). Sigorta tekrar atarsa, cihazı uzman bir personele kontrol ettirin.

• IAcoustimass 5 hoparlör sisteminizdeki sorun devam ederse arızaları onaylayacak ve yetkili temsilcinin ya da Bose fabrikasının yapacağı bakımı düzenleyecek olan yetkili Bose® bayiniz ile bağlantı kurunuz. Bose sizin için zorluğa neden olmadan garanti şartları kapsamında sorunu çözmek için elinden geleni yapacaktır.

(14)

Product Information

12 23 Ekim 2001 AM196451_05_V.pdf

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgi

Özellikler

Direct&Reflecting® hoparlör tasarımı Acoustimass hoparlör sistemi

Syncom ® II bilgisayarlı kalite kontrolü Otomatik sistem koruma devresi Sürücü Bütünleyicisi

Acoustimass modülde iki 5.25 inç (13.3 cm) alçak frekans sürücüsü vardır.

Küp sıralar için dört 2,5 inç (6,4 cm) manyetik olarak korumalı kablo çeşidi sürücü Uyumluluk

4-8 ohm değerli alıcılarla veya amplifikatörlerle uyumludur

Kanal başına 10–200 watt değerli alıcılarla veya amplifikatörlerle uyumludur Boya

Acoustimass modül: Çiziklere dayanıklı siyah ya da beyaz saten boya.

Küp sıralar: Siyah ya da beyaz polimer boya Boyut/Ağırlık

Küp sıralar: 6.2”Y x 3.1”G x 4.0”Ç (15.7 cm x 7.8 cm x 10.2 cm) 2.4 Ib (1.09 kg)

Acoustimass modül. 14,0”Yx 19,0”G x 7,5”Ç (35,5 cm x 48,0 cm x 19,1 cm) 18.8 Ib (8,5 kg)

Toplam taşıma ağırlığı 30.8 Ib (14 kg)

Mevcut Aksesuarlar

Zemin stantları: UFS- 20B (siyah), UFS-20W (beyaz) Duvar desteği: UB-20B (siyah), UB-20W (beyaz)

Garanti Süresi

Bose® Acoustimass 5 Serisi III hoparlör sistemi 5 yıllık devredilebilen sınırlı garanti kapsamındadır. Sunulan garanti kartında garanti ayrıntıları belirtilmiştir. Karttaki bilgi bölümünü doldurun ve Bose’a yollayınız.

Müşteri Hizmeti

Aksesuarları sipariş ederken ya da sorunları çözerken yardım için Bose müşteri hizmeti ile bağlantı kurunuz. Ofisler ve telefon numaraları arka kapağın içinde yer almaktadır.

(15)

Bose

®

Corporation

1

ABD

Bose Corporation, The Mountain Framingham, MA 01701-9168 1-800-367-4008

Phone hours - ET (eastern time):

Weekdays 8:30 a.m. to 8 p.m.

Saturdays 9 a.m. to 3 p.m.

Kanada

Bose Ltd., 1-35 East Beaver Creek Road Richmond Hill, Ontario L4B 1B3

1-800-465-2673

Phone hours - ET (eastern time):

Weekdays 9 a.m. to 5 p.m.

Avrupa Ofisi

Bose Products B.V., Nijverheidstraat 8 1135 GE Edam, Hollanda

TEL 0299-390111 FAX 0299-390114

Avustralya

Bose Australia, Inc., 1 Sorrell Street Parramatta, N.S.W. 2150

TEL 02 9204-6111 FAX 02 9204-6122

Belçika

Bose N.V., Limesweg 2, B-3700 Tongeren TEL 012-390800 FAX 012-390840

Danimarka

Bose A/S, Industrivej 7, 2605 Brøndby TEL 4343-7777 FAX 4343-7818

Almanya

Bose GmbH, Max-Planck-Straße 36d D-61381 Friedrichsdorf

TEL 06172-71040 FAX 06172-710419

Fransa

Bose S.A., 6, rue Saint Vincent 78100 Saint Germain en Laye

TEL 01-30616363 FAX 01-30614105

Hindistan

Bose Corporation India Private Limited W-16, Greater Kailash-II

New Delhi 110 048

TEL (011) 648 4462 FAX (011) 648 4463

İrlanda

Bose Corporation

Carrickmacross, Co Monaghan

TEL (042) 9661988 FAX (042) 9661998

Italya

Bose S.p.A., Via della Magliana 876 00148 Roma

TEL 06-65670802 FAX 06-65680167

Japonya

Bose K.K., Shibuya YT Building 28-3 Maruyama-cho

Shibuya-ku, Tokyo 150

TEL 3-5489-0955 FAX 3-5489-0592

Hollanda

Bose B.V., Nijverheidstraat 8 1135 GE Edam

TEL 0299-390111 FAX 0299-390109

Norge

Bose A/S, Solheimsgate 11 N-2001, Lillestrøm

TEL 63-817380 FAX 63-810819

Österreich

Bose Ges.m.b.H., Vienna Business Park Wienerbergstrasse 7 (10.OG)

A-1100 Vienna

TEL 01-60404340 FAX 01-604043423

Schweiz

Bose AG, Rünenbergerstrasse 13 4460-Gelterkinden

TEL 061-9815544 FAX 061-9815502

Sverige

Bose A/S, JohanneFredsgatan 4 S-43153 Mölndal

TEL 31-878850 FAX 31-274891

İngiltere

Bose Limited 1 Ambley Green

Gillingham Business Park Gillingham, Kent ME8 0NJ

TEL 0870-741-4500 FAX 0870-741-4545

Diğer yerlerden

Bose Customer Service, 1 New York Ave.

Framingham, MA 01701-9168 ABD TEL (508) 766-1900 FAX (508) 766-1919

Dünya çapında web

www.bose.com

(16)

© 1999 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA

196451 AM Rev. 05 JN00049

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :