AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tam metin

(1)

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.

31 MART 2008 TARİHİNDE SONA

EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(2)

1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu

Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf üretimi olan Akkök Şirketler Grubu’na bağlı Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş 21 Kasım 1968 tarihinde %100 Türk sermayesiyle kuruldu. 550 dönüm alan üzerinde kurulu Yalova’daki fabrikasında 1971’de 5.000 ton/yıl kapasiteyle üretime başladı. İlk kez 1977’de dış pazara açıldı. Yıllar içinde gelişme ve ilerleme odaklı üretim politikasından ödün vermeden 308.000 ton/yıl üretim kapasitesine ulaşan Aksa, dünyanın tek çatı altında en büyük entegre akrilik elyaf üreticisidir. Bugün 5 kıtada 50’den fazla ülkede 300’e yakın yerli ve yabancı sanayi kuruluşu Aksa ürün ve hizmetlerinden yararlanmaktadır. İstanbul’da tescilli bir sermaye şirketi olan Aksa’nın genel merkezinin adresi Miralay Şefikbey Sok No:15 Gümüşsuyu /İstanbul’dur. Şirket hisselerinin %41,7’si halka arz edilmiş olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.

Ortaklık Yapısı

Hissedar Payı (%) Değer (YTL)

Akkök Sanayi ve Yatırım A.Ş. 39,58 43.546.625

Emniyet Ticaret A.Ş. 18,72 20.596.070

Oppenheimer Quest İnternational Value 9,20 10.120.000

Diğer 32,50 35.737.305

Toplam 100,00 110.000.000

(3)

2- BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER

SOLO BİLANÇO ÖZETİ

ABD Doları 31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007

Varlıklar 729.893.598 681.304.748 631.314.104

Dönen Varlıklar 410.026.835 430.049.065 356.982.003

Hazır Değerler 11.627.427 45.937.308 35.526.915

Ticari Alacaklar 274.761.278 243.656.781 214.212.301

Stoklar 99.100.820 96.786.386 96.641.239

Diğer Dönen Varlıklar 24.537.310 43.668.589 10.601.548

Duran Varlıklar 319.866.763 251.255.684 274.332.100

İştirakler/Bağlı Ortaklıklar 22.975.289 31.585.826 19.699.730

Maddi/Maddi Olmayan D.V. 295.505.317 219.665.939 254.631.781

Diğer Duran Varlıklar 1.386.157 3.919 590

Yükümlülükler 729.893.598 681.304.748 631.314.104

Kısa Vadeli Yükümlülükler 166.792.051 212.301.106 144.239.512

Finansal Borçlar (Net) 70.672.673 44.528.110 47.387.097

Ticari Borçlar 89.272.681 126.491.147 89.220.510

Diğer Kısa Vadeli Yük. 6.846.697 41.281.850 7.631.906

Uzun Vadeli Yükümlülükler 57.160.895 16.611.319 34.683.279

Finansal Borçlar (Net) 36.677.282 0 15.687.668

Borç Karşılıkları 8.121.333 4.848.738 7.370.268

Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 12.362.280 11.762.580 11.625.344

ÖzSermaye 505.940.652 452.392.323 452.391.312

SOLO GELİR TABLOSU ÖZETİ

ABD Doları 31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007

NET SATIŞLAR 182.796.167 156.733.897 669.506.931

FAALİYET KARI 11.239.842 8.593.840 16.555.040

FVAÖK 16.621.746 14.155.557 43.285.720

NET KAR 16.833.527 5.573.898 21.743.881

FİNANSAL RASYOLAR

( % ) 31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007

Cari Oran 2,46 2,03 2,47

Likidite Oranı 1,86 1,57 1,80

FVAÖK Kar Marjı 9,09% 9,03% 6,47%

Net Kar Marjı 9,21% 3,56% 3,25%

ROIC 2,31% 0,82% 2,91%

ROE 3,33% 1,23% 4,06%

(4)

3- KISACA AKRİLİK ELYAF SEKTÖRÜ

Akrilik elyaf talebi, 2007 yılında %5,65 oranında azalmıştır. Akrilik elyafın ana hammaddesi olan ACN fiyatının petrol ve kendi hammadde fiyat artışlarına paralel olarak artışı devam etmektedir. Bu artış akrilik elyaf fiyatlarına yansımaktadır, ancak ikame elyaf olarak kullanılabilen poliester elyafı ve pamuk fiyatları ile arasındaki fiyat marjı açılmaktadır. Bunun neticesinde, talep özellikle bazı kullanım alanlarında ikame elyaflara yönelmektedir. 2008 1.Çeyrek döneminde dünyanın en büyük akrilik elyaf tüketim pazarı olan Çin’deki akrilik elyaf talebi geçen sene aynı döneme kıyasla %30 azalmıştır. 2007 sonu itibarıyla, genelde %95 seviyelerinde olan kapasite kullanım oranları, dünya ortalamasında %80, bu gelişmelerden en çok etkilenen Çin’de ise %70 seviyesine gerilemiştir. 2008 yılında dünya akrilik elyaf talebinin %8,6 oranında daralması öngörülmektedir.

Sektördeki gelişmelerden etkilenmesini en aza indirmek amacıyla, proses, teknoloji ve ürün geliştirme yatırımlarına ağırlık veren Aksa, farklı ürünler üreterek rekabetçi ve karlı yapısını devam ettirmeyi hedeflemektedir.

4- YATIRIMLAR

Aksa, 2007’de belirlediği stratejik alanlarda 2008 yılı 1.çeyrek döneminde 28,7 milyon ABD Doları yatırım yapmıştır.

Karbon elyafı yatırımına Aralık 2006’da başlayan Aksa, Temmuz 2008 itibariyle 34 ton/yıl kapasiteli pilot tesisini devreye alacaktır. 1500 ton/yıl kapasiteli ticari tesisin ise 2009 yılı Haziran ayında devreye alınması planlanmaktadır. Karbon elyafı projesinin finansmanı için 50.000.000 ABD doları tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalayan Aksa, 2008 1.çeyrek sonu itibariyle 36.500.000 ABD doları tutarında kredi kullanımını gerçekleştirmiştir.

5- 2008 1.ÇEYREK DEĞERLENDİRMESİ

Aksa, 2008 yılı 1.çeyrek döneminde 182,8 milyon ABD Doları ciro elde etmiştir. Geçen sene aynı döneme kıyasla cirodaki %16,6 oranında artışta satış fiyatının %17,4 artması etkili olmuştur. 2008 1.çeyrekte kapasite kullanım oranı bütçelenen değerin üzerinde ve

%97 olarak gerçekleşmiştir.

Aksa, 2008 1.çeyrekte 16,62 milyon ABD doları FVAÖK (Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar) elde etti. Geçen sene aynı döneme kıyasla %17,42 lik artışta akrilonitril ile satış fiyatı arasındaki marjın %16 oranında iyileşmesi etkilidir. Aynı zamanda YTL’nin ABD Doları karşısında %14,8 değer kaybı maliyetlerde %2,5 luk artışa neden olmuştur.

Vergi öncesi kar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %200 oranında artışla 21,09 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Aksa, aynı dönemde 16,83 milyon ABD doları net kar elde etti.

Toplam aktifler, 31 Aralık 2007 tarihine göre %6,93 oranında artarak 931,7 milyon YTL’na ulaşmıştır. Aktif toplamındaki artışta, ticari alacakların satış fiyatlarının artmasına

(5)

bağlı olarak %18,6 artması etkilidir. Ayrıca, yatırımlar nedeniyle maddi duran varlıklardaki %7,3 oranındaki artış da aktiflerin büyümesinde etkili olmuştur.

6- 2008 YILI BEKLENTİLERİ

Teknolojisi ve üretim kapasitesiyle dünyada parmakla gösterilen entegre akrilik elyaf üreticisi Aksa, bu yıl 700 milyon ABD doları ciro elde etmeyi öngörmektedir. Akrilik elyaf talebindeki yavaşlamaya rağmen Aksa, kapasite kullanım oranını %85 olarak hedeflemektedir. Aksa, hem yatırımlarını hem de katma değerli yeni ürünlere yönelik çalışmalarına hızla devam etmektedir. Enerjide de daha önceki yıllardaki gibi kendi kendine yetebilir duruma gelmeyi hedefleyen Aksa, ağırlıklı olarak kömüre dayalı elektrik enerjisi (kesintisiz) üretmeyi planlamaktadır. Bu yatırımla enerji maliyetinde %40 oranında tasarruf sağlanacaktır.

7- YÖNETİM KURULU

15 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da seçilen Şirket yönetim üyeleri aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı : Ömer DİNÇKÖK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Ali Raif DİNÇKÖK

Üye : Erol LODRİK

Üye : Nevzat AYAZ

Üye : Hasan DENİZKURDU

Üye : Ayça DİNÇKÖK

Üye Genel Müdür : Mustafa YILMAZ

Denetim Kurulu:

15 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da üç yıl süreyle seçilen Denetim Kurulu üyeleri aşağıda sunulmuştur.

Bülent ÜSTÜNEL Yasin Hilmi YAZAN

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :