DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Tam metin

(1)

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü

2019 - 2023 DÖNEMİ

STRATEJİK PLANI

UŞAK 2019

(2)
(3)

SUNUŞ

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. “ (Mustafa Kemal Atatürk)

Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirecek olan eğitim, amaç ve hedefleri önceden belli olan, anlık kararlarla değil de belli bir strateji dâhilinde yürütülen eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözünde vurguladığı “eğitim” de ancak planlı bir eğitimdir. Bu nedenle ATATÜRK ORTAOKULU olarak 2019 – 2023 yılları arasında hedeflerimizi belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Atatürk Ortaokulu olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi arttırmak istemekteyiz. Var olan değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi, önce insan

anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir.

Okulun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır.

SWOT(Güçlü yönler, Zayıf yönler Fırsatlar, Tehditler) analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise okul yönetimi ile öğretmenlerden oluşan bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamaları genelgede belirtilen iş

takvimine göre yapılacaktır. Atatürk Ortaokulu Stratejik Planı (2019-2023)’de belirlenecek amaç ve hedeflere ulaşmamızın okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Planın hazırlanmasında emeği geçen Okul Gelişim Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımcı olacak tüm kurum ve kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

Ahmet Enver SÖZEN Okul Müdürü

(4)

İçindekiler

SUNUŞ ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.5

İÇİNDEKİLER ... 4

BÖLÜM I: GİRİŞ VE PLAN HAZIRLIK SÜRECİ ... 5

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ ... 6

OKULUN KISA TANITIMI ... 6

OKULUN MEVCUT DURUMU:TEMEL İSTATİSTİKLER ... 8

PAYDAŞANALİZİ ... 13

GZFT(GÜÇLÜ,ZAYIF,FIRSAT,TEHDİT)ANALİZİ... 20

GELİŞİM VE SORUN ALANLARI... 22

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER ... 25

MİSYONUMUZ ... 25

VİZYONUMUZ ... 25

TEMELDEĞERLERİMİZ ... 26

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER ... 27

TEMAI:EĞİTİMVEÖĞRETİMEERİŞİM ... 27

TEMAII:EĞİTİMVEÖĞRETİMDEKALİTENİNARTIRILMASI ... 30

TEMAIII:KURUMSALKAPASİTE ... 33

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME ... 35

EKLER: ... 36

(5)

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri

Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı

Ahmet Enver SÖZEN Okul Müdürü Ramazan ÇÜMEN Öğretmen

Fazıl METİN Müdür Yardımcısı Sevinç YÜZÜK P.D. Ve Rehber Öğretmen

Yavuz BAL Öğretmen Sümeyra YILMAZ Öğretmen

Zeliha CESUR Okul Aile Birliği Başkanı Ayhan DEMİREL Öğretmen

Selcan AY Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep POLAT Filiz YÜRÜK

Gönüllü Veli

Ülker TÜRKMEN Öğretmen

(6)

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

Okulun Kısa Tanıtımı

Okul yaptırmak için 01.08.1975 tarihinde Şeker Evleri Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak başlanmıştır. Uşak

sakinlerinden Zehra ve İsmail OKKAOĞLU 270.000.TL değerinde arsa bağışında bulunmuşlardır. Okul yapımında kullanılan diğer gelirler teberru karşılığında mahalle sakinlerinden toplanmış, devletimizin büyük katkılarıyla okulumuz yapılmıştır.

Okulumuzu Müteahhit Ahmet DİKMEN yapmış olup, 10 Eylül 1978 tarihinde eğitim-öğretime açılmıştır. İlk adı Atatürk İlkokulu olup, daha sonra Barış İlkokulu olarak değiştirilmiştir. 1980 yılında Uşak Valisi tarafından Atatürk İlkokulu adı verilmiştir.

1997 yılından itibaren 8 yıllık ilköğretim okulu olarak eğitim-öğretime devam etmiş, 2012 yılından itibaren ortaokula dönüşmüştür. Atatürk ortaokulunda müdür olarak göreve başladığım 2015 yılından bu güne kadar yıldızlar hentbol kız takımımızın il birincisi olup bölge müsabakalarında ise bölge ikincisi oldukları, aldıkları kupaların okulumuz vitrininde

sergilendiği aşikardır.2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılın da “Yenilikçi Lider Öğretmenler” projesi kapsamında okul müdürümüz

(7)

Ahmet Enver SÖZEN Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Ramazan ARAS ve Matematik Öğretmeni Gülşah ÖZMEN ‘e O dönem valimiz olan Sayın Ahmet OKUR beyefendi tarafından “BAŞARI BELGESİ” verildi.2017-2018 yılında 25 projeyle okulumuz çok amaçlı salonun da 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

(8)

Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler

Okul Künyesi

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır.

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi

İli: UŞAK İlçesi: MERKEZ

Adres: ATATÜRK MAH. 4.ŞEKER SOK. NO:2 Coğrafi Konum (link): 38°40'02.8"N 29°24'44.4"E

Telefon Numarası: 0 276 223 39 45 Faks Numarası: -

E- Posta Adresi: 729861@meb.k12.tr Web sayfası adresi: http://usakataturkortaokulu.meb.k12.tr/

Kurum Kodu: 729861 Öğretim Şekli: Tam Gün

Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 10 / 09 / 1978 Toplam Çalışan Sayısı 59

Öğrenci Sayısı:

Kız 291

Öğretmen Sayısı

Kadın 28

Erkek 300 Erkek 18

Toplam 591 Toplam 46

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı :24,5 Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı :24,5

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı :12,8 Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı :YOK

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı 23,1TL Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi 6 YIL

(9)

Çalışan Bilgileri

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

Çalışan Bilgileri Tablosu

Unvan Erkek Kadın Toplam

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı 3 - 3

Sınıf Öğretmeni - - -

Branş Öğretmeni 18 27 45

Rehber Öğretmen - 2 2

İdari Personel 2 - 2

Yardımcı Personel 4 2 6

Güvenlik Personeli 1 1

Toplam Çalışan Sayıları 27 32 59

(10)

Okulumuz Bina ve Alanları

Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

Okul Bölümleri Özel Alanlar Var Yok

Okul Kat Sayısı 3 Çok Amaçlı Salon 1

Derslik Sayısı 24 Çok Amaçlı Saha X

Derslik Alanları (m2) 42 (m2) Kütüphane 1

Kullanılan Derslik Sayısı 24 Fen Laboratuvarı 1

Şube Sayısı 24 Bilgisayar Laboratuvarı X

İdari Odaların Alanı (m2) 15(m2) İş Atölyesi X

Öğretmenler Odası (m2) 49(m2) Beceri Atölyesi X

Okul Oturum Alanı (m2) 667(m2) Pansiyon X

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 2835(m2)

Okul Kapalı Alan (m2) 3502(m2)

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2) 123(m2)

Kantin (m2) 22(m2)

Tuvalet Sayısı 8

Diğer (………….)

(11)

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri

Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.

SINIFI Kız Erkek Toplam SINIFI Kız Erkek Toplam

ANASINIFI 37 34 71

ÖZEL EĞİTİM

SINIFI 3 7 10

5. SINIF 50 42 92

6.SINIF 42 58 100

7.SINIF 89 75 164

8.SINIF 70 84 153

Genel Toplam 291 300 591

Sınıf sayısına göre istenildiği kadar satır eklenebilir.

(12)

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir.

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Akıllı Tahta Sayısı 28 TV Sayısı 1

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 7 Yazıcı Sayısı 7

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı - Fotokopi Makinası Sayısı 3

Projeksiyon Sayısı 1 İnternet Bağlantı Hızı 100 Mbps

Gelir ve Gider Bilgisi

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir.

Yıllar Gelir Miktarı Gider Miktarı

2017 16656,71 18847,20

2018 13688,60 12496,55

(13)

PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır.

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir :

(14)

Öğrenci Anketi Sonuçları:

Madde 1: Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim

Kesinlikle Katılıyorum % 50 Katılıyorum %30 Kararsızım % 5 Kısmen katılıyorum:%7 Katılmıyorum %8 Madde 2: Okul müdürü ile ihtiyaç Duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim

Kesinlikle Katılıyorum % 35 Katılıyorum %36 Kararsızım % 15 Kısmen katılıyorum:%7 Katılmıyorum %7 Madde 3: Okulun rehberlik servisinde yeterince yararlanabiliyorum.

Kesinlikle Katılıyorum % 35 Katılıyorum %33 Kararsızım % 17 Kısmen katılıyorum:%7 Katılmıyorum %11 Madde4: Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır.

Kesinlikle Katılıyorum % 26 Katılıyorum %30 Kararsızım % 22 Kısmen katılıyorum:%14 Katılmıyorum %19 Madde 5 : Okulda kendimi güvenli hissediyorum.

Kesinlikle Katılıyorum % 41 Katılıyorum %30 Kararsızım % 16 Kısmen katılıyorum:%8 Katılmıyorum %11 Madde 6: Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır.

Kesinlikle Katılıyorum % 34 Katılıyorum %31 Kararsızım % 17 Kısmen katılıyorum:%3 Katılmıyorum %14 Madde 7: Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işleyşiinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

Kesinlikle Katılıyorum % 41 Katılıyorum %34 Kararsızım % 14 Kısmen katılıyorum:%8 Katılmıyorum %5 Madde 8: Derslerde konuya göre uygun araç gereçler kullanılmaktadır.

Kesinlikle Katılıyorum % 54 Katılıyorum %28 Kararsızım % 3 Kısmen katılıyorum:%8 Katılmıyorum %6

(15)

Madde 9: teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.

Kesinlikle Katılıyorum % 50 Katılıyorum %30 Kararsızım % 7 Kısmen katılıyorum:%6 Katılmıyorum %7 Madde 10: Okulun içi ve dışı temizdir.

Kesinlikle Katılıyorum % 24 Katılıyorum %20 Kararsızım % 18 Kısmen katılıyorum:%13 Katılmıyorum %26 Madde 11: Okulun binası ve diğer fiziki mekanlar yetlidir.

Kesinlikle Katılıyorum % 20 Katılıyorum %22 Kararsızım % 16 Kısmen katılıyorum:%11 Katılmıyorum %34 Madde 12: Okul kantininde satılan malzemelr sağlıklı ve güvenlidir.

Kesinlikle Katılıyorum % 15 Katılıyorum %25 Kararsızım % 19 Kısmen katılıyorum:%12 Katılmıyorum %21 Madde 13: Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

Kesinlikle Katılıyorum % 26 Katılıyorum %28 Kararsızım % 23 Kısmen katılıyorum:%10 Katılmıyorum %15

(16)

Öğretmen Anketi Sonuçları:

Yapılan anket sonuçlarına göre:

Madde 1: Okulumuzda alınan kararlar çalışanların katılımıyla alınır.

Kesinlikle Katılıyorum % 30 Katılıyorum %66 Kısmen katılıyorum:%0 Kararsızım % 4 Katılmıyorum %0 Madde 2: Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir:

Kesinlikle Katılıyorum % 27 Katılıyorum %63 Kısmen katılıyorum%3 Kararsızım % 8 Katılmıyorum %0 Madde 3 : Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik sağlanır.

Kesinlikle Katılıyorum % 24 Katılıyorum %56 Kısmen katılıyorum%0 Kararsızım % 20 Katılmıyorum %0 Madde 4: Kendimi okulun değerli bir üyesi olarak görüyorum:

Kesinlikle Katılıyorum % 33 Katılıyorum %53 Kısmen katılıyorum%0 Kararsızım % 14 Katılmıyorum %0 Madde 5: Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır.

Kesinlikle Katılıyorum % 10 Katılıyorum %60 Kısmen katılıyorum%3 Kararsızım % 27 Katılmıyorum %0 Madde 6: Okul teknik araç-gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

Kesinlikle Katılıyorum % 10 Katılıyorum %27 Kısmen katılıyorum:%24 Kararsızım % 24 Katılmıyorum %6 Madde 7: Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve Kültürel faaliyet düzenlenir.

Kesinlikle Katılıyorum % 6 Katılıyorum %47 Kısmen katılıyorum:%18 Kararsızım % 18 Katılmıyorum %6 Madde 8: Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.

(17)

Kesinlikle Katılıyorum % 13 Katılıyorum %50 Kısmen katılıyorum:%0 Kararsızım % 26 Katılmıyorum %9 Madde 9: Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapılmaktadır.

Kesinlikle Katılıyorum % 3 Katılıyorum %33 Kısmen katılıyorum:%27 Kararsızım % 27 Katılmıyorum %10 Madde 10: Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedirler.

Kesinlikle Katılıyorum % 24 Katılıyorum %53 Kısmen katılıyorum:%6 Kararsızım % 15 Katılmıyorum %0 Madde 11: Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.

Kesinlikle Katılıyorum % 12 Katılıyorum %53 Kısmen katılıyorum:%6 Kararsızım % 21 Katılmıyorum %3 Madde 12 : Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim.

Kesinlikle Katılıyorum % 37 Katılıyorum %56 Kısmen katılıyorum:%3 Kararsızım % 3 Katılmıyorum %0

(18)

Veli Anketi Sonuçları:

1-) İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.

Kesinlikle Katılıyorum % 47 Katılıyorum %36 Kısmen katılıyorum:%6 Kararsızım % 4 Katılmıyorum %8 2-)Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum.

Kesinlikle Katılıyorum % 43 Katılıyorum %37 Kısmen katılıyorum:%6 Kararsızım % 8 Katılmıyorum %6 3-)Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum.

Kesinlikle Katılıyorum % 33 Katılıyorum %28 Kısmen katılıyorum:%10 Kararsızım % 14 Katılmıyorum %13 4-)Okula ilettiğim istek ve şikayetlerim dikkate alınıyor.

Kesinlikle Katılıyorum % 27 Katılıyorum %28 Kısmen katılıyorum:%10 Kararsızım % 23 Katılmıyorum %11 5-)Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

Kesinlikle Katılıyorum % 32 Katılıyorum %33 Kısmen katılıyorum:%10 Kararsızım % 7 Katılmıyorum %10 6-)Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kesinlikle Katılıyorum % 35 Katılıyorum %26 Kısmen katılıyorum:%9 Kararsızım % 16 Katılmıyorum %13 7-)Okulda bizi ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.

Kesinlikle Katılıyorum % 34 Katılıyorum %40 Kısmen katılıyorum:%5 Kararsızım %12 Katılmıyorum %7 8-)E-Okul Veli bilgilendirme sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum.

Kesinlikle Katılıyorum % 51 Katılıyorum %28 Kısmen katılıyorum:%8 Kararsızım % 3 Katılmıyorum %8

(19)

9-)Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum.

Kesinlikle Katılıyorum % 55 Katılıyorum %26 Kısmen katılıyorum:%6 Kararsızım % 6 Katılmıyorum %6 10-)Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

Kesinlikle Katılıyorum % 29 Katılıyorum %17 Kısmen katılıyorum:%12 Kararsızım % 19 Katılmıyorum %23 11-)Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.

Kesinlikle Katılıyorum % 23 Katılıyorum %26 Kısmen katılıyorum:%9 Kararsızım % 11 Katılmıyorum %28 12-)Okulun binası ve diğer fiziki mekanlar yeterlidir.

Kesinlikle Katılıyorum % 19 Katılıyorum %20 Kısmen katılıyorum:%12 Kararsızım % 18 Katılmıyorum %29 13-)Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

Kesinlikle Katılıyorum % 23 Katılıyorum %32 Kısmen katılıyorum:%12 Kararsızım % 18 Katılmıyorum %14

(20)

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir.

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.

İçsel Faktörler

Güçlü Yönler

Öğrenciler Öğrencilerimizin görüş ve düşünceleri Önem verilmesi.

Okulda kendini güvende hissetmesidir.

Çalışanlar Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır. Okulda öğretmenler arasında uyum vardır. Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.

Veliler Okul veli işbirliği düzeyinin iyi olması.

Okulda velilerin istek ve şikâyetlerim dikkate alınması.

Bina ve Yerleşke İl merkezinde yakın olması ve yol sorununun olmaması.

Öğrenci başına düşen açık alan oranının yeterli olması.

Donanım Okul teknik araç gereç yönünden yeterli donanıma sahip olması.

Bütçe Bütçe kaynaklarımız sınırlı ve yeterli düzeydedir.

Yönetim Süreçleri İdare ve Öğretmen işbirliğinin sağlam olması İletişim Süreçleri Çalışanlarla ikili iletişim kanallarının açık olması.

(21)

Zayıf Yönler

Öğrenciler Öğrenci ders çalışma konusunda isteksiz olması

Çalışanlar Çalışanlarımızın yenilik ve gelişmeleri takip etmekte ve kendilerini güncellemede zayıf olduğu.

Veliler Okul Aile birliği toplantısı ve veli toplantılarına katılım düşük olması. Velilerimizin rehberlik hizmetlerine katılımın düşük olması Bina ve Yerleşke Okul binası eski olduğu için fiziki kapasite yetmemektedir

Donanım Elektrik ve su tesisatında sıkıntı olması Bütçe Okul mali gelirinin az olması

Yönetim Süreçleri Sık Sık İdareci değişmesi

İletişim Süreçleri Proje, beceri üretme potansiyelinin düşük olması

Dışsal Faktörler

Fırsatlar

Politik Okulumuzun, resmi ve özel kurumlarla devamlı irtibatta olması.

Ekonomik Okul aile birliğinin etkin çalışması ve Kantin gelirleri

Sosyolojik Okulun merkeze yakın olması öğrenci ve veli açısından avantaj sağlar

Teknolojik Teknolojik açıdan okulumuz her türlü donanıma sahip Mevzuat-Yasal Eğitimde sürekli değişen politikalarının geliştirilmesi.

Ekolojik Konum itibariyle, kentleşmenin getirdiği, trafik, gürültü, sosyal karmaşa gibi olumsuzluklardan göreli olarak daha az etkilenmesi.

(22)

Tehditler

Politik Yeterli sosyal kültürel ve spor tesislerinin olmayışı

Ekonomik Ailenin ekonomik durumu. Sosyal kesimler arasındaki ekonomik ve kültürel farklılıklar

Sosyolojik Televizyonlardaki şiddet görüntüleri.

Teknolojik İnternet kafeler Mevzuat-Yasal

Ekolojik

Gelişim ve Sorun Alanları

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir.

(23)

Eğitime Erişim Eğitimde Kalite Kurumsal Kapasite

Okullaşma Oranı Akademik Başarı Kurumsal İletişim

Okula Devam/ Devamsızlık Sosyal, Kültürel ve Fiziksel Gelişim Kurumsal Yönetim

Okula Uyum, Oryantasyon Sınıf Tekrarı Bina ve Yerleşke

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireyler İstihdam Edilebilirlik ve Yönlendirme Donanım

Yabancı Öğrenciler Öğretim Yöntemleri Temizlik, Hijyen

Hayatboyu Öğrenme Ders araç gereçleri İş Güvenliği, Okul Güvenliği

Taşıma ve servis

Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gelişim ve Sorun Alanlarımız

1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

1 Okulumuzun merkezde olmasını nedeni ile ulaşım ve iletişim rahat olması okullaşma oranı %95 ‘e varmaktadır

2 Okulumuzda Devam/ Devamsızlık sorunu yaşanmamakla beraber yabancı öğrencilerde bazı öğrencilerde yaşanmakta o lup okul rehberlik servisi ile sorunun çözülmeye çalışılmaktadır.

3 Okulumuzda yeni gelen öğrencilerle ve yabancı öğrencilere Okula Uyum, Oryantasyon sorunu Rehberlik servisiyle uyumlu şekilde yapılmaktadır.

4 Okulumuzda Özel eğitim sınıfımız mevcut olup Özel Eğitime İhtiyaç Duyan öğrencilere eğitim veriliyor

5 Özel eğitim sınıfımıza gelen öğrencilerimiz Taşımalı eğitim kapsamında olup öğrencilerimizin hiçbir ulaşım sorunu yoktur.

6 Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerimize Destek eğitim odasından yararlandırılmaktadır.

7 8

(24)

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

1 Okulumuz sınavla alan liselere ortalama her yıl 5 ile 10 arasında öğrencimiz kazanmaktadır

2 Okulumuz sportif başarısı yüksek bir okulu olup Hentbol dalında her yıl il birinciliği ve bölge dereceliği bulunmaktadır.

3 Okulumuzda Karate ve Satranç dalında da il birincilikleri bulunmaktadır.

4 Okulumuzda sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısı %2 olmakla beraber tekrara kalan öğrenciler devamsızlıktandır.

5 Okul Rehberlik servisi ile beraber öğrencilerimize mesleki eğitime yönlendirme yapılmaktadır.

6 7 8 9 10

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE

1 Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu 2 Donatım eksiklerinin giderilmesi

3 4 5 6 7 8 9 10

9 10

(25)

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

MİSYONUMUZ

Çocuklarımızın doğal bir ortamda, özgüveni gelişmiş, ne istediğini bilen, teknolojiyi ve yabancı dili iyi kullanabilen, dürüst, sevecen, ATATÜRK ilkelerine bağlı, sosyal insan olarak yetiştirilmesi amacı ile varlığını sürdürmektedir.

VİZYONUMUZ

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda yönlendirilerek hayat ve bir üst öğrenime

hazırlandığı; düşünen, sorgulayan, okuyan, araştıran, toplum ve dünya sorunlarıyla ilgili ve ruhen sağlıklı

bireylerin yetiştiği bir “ model okul” olmaktır.

(26)

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1 1. Dürüstlük 2. Çalışkanlık 3. Adil Olmak

4. Hukukun Üstünlüğü 5. Sevgi

6. Saygı 7. Hoşgörü 8. Demokrasi

9. Atatürk İlke ve İnkılâplarına Bağlılık 10. İyi İnsan İlişkileri

11. Şeffaflık

(27)

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

Eğitim ve öğretime erişim okullaşma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum ve oryantasyon, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime erişimi, yabancı öğrencilerin eğitime erişimi ve hayatboyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı temadır.

Stratejik Amaç 1:

Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranlarını artıran, öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir yönetim yapısı kurulacaktır.

Stratejik Hedef 1.1.

Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranları artırılacak ve öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunları da giderilecektir. Öğrencilerimizin okula devamını sağlayarak başarı oranı yükseltmek ve okula uyumunu sağlamaktır.

(28)

Performans Göstergeleri

No PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut HEDEF

2018 2019 2020 2021 2022 2023

PG.1.1.a Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt

yaptıranların oranı (%) %100 %100 %100 %100 %100 %100

PG.1.1.b İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı

(%)(ilkokul)

PG.1.1.c. Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon

eğitimine katılanların oranı (%) %95 %98 %99 %100 %100 %100

PG.1.1.d. Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri

devamsızlık yapan öğrenci oranı (%) %5 %0 %0 %0 %0 %0

PG.1.1.e. Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri

devamsızlık yapan yabancı öğrenci oranı (%) %7,5 %0 %0 %0 %0 %0

PG.1.1.f. Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin

kullanımına uygunluğu (0-1) 1 1 1 1 1 1

PG.1.1.g. Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara devam oranı (%) (halk eğitim)

PG.1.1.h. Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara katılan kişi sayısı (sayı) (halkeğitim)

(29)

Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi

1.1.1. Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması

yapılacaktır. Okul Stratejik Plan Ekibi 01 Eylül-20 Eylül

1.1.2 Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı

sistemi için çalışmalar yapılacaktır. Müdür Yardımcısı

Fazıl METİN 01 Eylül-20 Eylül 1.1.3 Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık

toplantı ve görüşmeler yapılacaktır.

Rehberlik Servisi

Sevinç YÜZÜK,Sevda EREL Her ayın son haftası 1.1.4 Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin

kullanımının kolaylaşıtırılması için rampa ve asansör eksiklikleri tamamlanacaktır.

Müdür Yardımcısı

Fazıl METİN Mayıs 2019

1.1.5 ….

1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10

(30)

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve diğer mesleki faaliyetler yer almaktadır.

Stratejik Amaç 2:

Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim ve öğretimde kalite artırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.1.

Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

No PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut HEDEF

2018 2019 2020 2021 2022 2023

PG.1.1.a

Başarı Oranı

90 95 95 100 100 100

PG.1.1.b

Sanatsal Ve Sportif Faaliyetler

70 80 90 100 100 100

PG.1.1.c.

Ders Dışı Etkinlikler

80 85 90 100 100 100

(31)

Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi

1.1.1. Başarılı öğrencilerin tespit edilerek her yıl ödüllendirilmesi ve

başarılarının okul tarafından değerlendirilmesi

.

Okul İdaresi ve Öğretmenler

Okul İdaresi ve Öğretmenler 01 /01/ 2019 31 /12/ 2023 1.1.2 Okuldaki sportif ve sanatsal başarının artırılması için gerekli

çalışma ve plan hazırlanması Okul İdaresi , Beden eğitimi

Müzik ve Görsel sanatlar öğr. 01 /01/ 2019 31 /12/ 2023 1.1.3 Her ders için bölge okullarıyla ortak sınavların yapılması ve bu

sınav sayılarının arttırılması Okul İdaresi, Rehberlik servisi 01 /01/ 2019 31 /12/ 2023 1.1.4 Öğrencilerimize “etkili ve verimli ders çalışma yöntem ve

teknikleri” konusunda rehberlik yapılması. Okul İdaresi, Rehberlik servisi 01 /01/ 2019 31 /12/2023 1.1.5 Öğrencilerin boş vakitlerinde test çözme ve kitap okumaya

teşvik edilmesi ve onlara rehberlik yapılması Okul İdaresi, Rehberlik servisi 01 /01/ 2019 31 /12/ 2023

Stratejik Hedef 2.2.

Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerimizi ilgi ve becerileriyle orantılı bir şekilde üst öğrenime veya istihdama hazır hale getiren daha kaliteli bir kurum yapısına geçilecektir.

Performans Göstergeleri

No PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut HEDEF

2018 2019 2020 2021 2022 2023

PG.1.1.a Mesleki rehberlik yönlendirme çalışmaları 85 90 90 90 100 100

PG.1.1.b Yetiştirme kursları 85 90 90 90 100 100

PG.1.1.c. Sınav kaygısı 85 90 90 90 100 100

(32)

Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi

1.1.1. Okul tanıtım günlerinin yapılması Okul İdaresi, Rehberlik servisi 01 /01/ 2019 31 /12/ 2023 1.1.2 Mesleki eğitim çalışmaları ile ilgili seminer çalışmaları Okul İdaresi, Rehberlik servisi 01 /01/ 2019 31 /12/ 2023 1.1.3 Meslek Liselerine ve Çıraklık eğitim birimlerine, tanıtım

amaçlı gezilerin düzenlenmesi Okul İdaresi, Rehberlik servisi 01 /01/ 2019 31 /12/ 2023 1.1.4 Mesleki eğitim çalışmaları ile ilgili olarak ailelere seminerler

düzenlenmesi Okul İdaresi, Rehberlik servisi 01 /01/ 2019

31 /12/ 2023 1.1.5 Bağımlılıkla mücadele ile ilgili öğrenci ve veliye seminer

düzenlenmesi Okul İdaresi, Rehberlik servisi 01 /01/ 2019

31 /12/ 2023

(33)

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

Stratejik Amaç 3:

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için okulumuzun kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.

Stratejik Hedef 3.1.

Var olan donanım alt yapısı ile temiz, hijyenik ve güvenli bir eğitim ortamı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

No PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut HEDEF

2018 2019 2020 2021 2022 2023

PG.3.1.a Bina Ve Yerleşke 85 90 95 95 100 100

PG.3.2.b Güvenli Okul 85 90 95 95 100 100

PG.3.3.c. Tuvaletlerin Yenilenmesi ve Genel temizlik, 85 90 95 95 100 100 PG.3.3.d. Elektrik Ve Su Tesisatının Ve Genel Bakımının

Yapılması. 85 90 95 95 100 100

(34)

Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi

1.1.1. Okul Bina, Bakım ve Onarım Çalışması Okul İdaresi ve Hizmetliler 01 /01/ 2019 31 /12/ 2023

1.1.2 Güvenli okul Okul İdaresi ve Hizmetliler 01 /01/ 2019

31 /12/ 2023 1.1.3 Tuvaletlerin Yenilenmesi ve Genel temizlik, Okul İdaresi ve Hizmetliler 01 /01/ 2019

31 /12/ 2023 1.1.4 Elektrik ve Su tesisatının ve genel bakımının yapılması Okul İdaresi ve Hizmetliler 01 /01/ 2019

31 /12/ 2023 1.1.5

1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10

(35)

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam

Genel Bütçe 13000 15000 16000 18000 20000 82000

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı - - - - -

Diğer (Okul Aile Birlikleri) 2000 3000 5000 7000 9000 26000

TOPLAM 15000 18000 21000 25000 29000 108000

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir.

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır.

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.

(36)

EKLER:

Öğretmen, öğrenci ve veli anket örnekleri klasör ekinde olup okullarınızda uygulanarak sonuçlarından paydaş analizi bölümü ve sorun alanlarının belirlenmesinde yararlanabilirsiniz.

Şekil

Updating...

Benzer konular :
Outline : DURUM ANALİZİ