20. BÖLÜM. BEYİN CERRAHİ Neurosurgery

Tam metin

(1)

1

20. BÖLÜM

BEYİN CERRAHİ

Neurosurgery

(2)

Kafa Traksiyon Aletleri Skull Traction Instruments

1/2 CRUTCHFIELD

Orta Boy/Medium Size ÜC.4567

1/2

1/2

1/2 GARDNER-WELS

Maksimum Açıklık 16 cm Maximum Opening 16 cm ÜC.4571

Anahtar/Wrench

ÜC.4572 Pimleri Ayarlanabilir Küçük Boy

Traksiyon, Anahtarı İle

Large Size Traction Tongs With Adjustable Pins And Spanner ÜC.4573

(ÜC.4572)

Ø 5 mm ÜC.4569 CRUTCHFIELD Küçük Boy/Small Size ÜC.4568

Ø 3.5 mm ÜC.4570

(3)

3 Perferatörler ve Kemik Pançları

Perforators and Bone Punches

HUDSON

Komple/Complete ÜC.4574

(ÜC.4576-ÜC.4581)

1/2 SWEET

23 cm ÜC.4582

CUSHING Ø 14 mm ÜC.4577

Sadece Başlık/Brace Only ÜC.4575

2 Huk İle birlikte With 2 Extra Hooks

Sadece Başlık/Brace Only ÜC.4576

Mc KENZIE Ø 13 mm ÜC.4578

HUDSON Ø 14 mm ÜC.4579

HUDSON Ø 16 mm

ÜC.4580 Ø 2 mm ÜC.4581

1/2 1/2

DAHLGREN 21 cm ÜC.4583

DE VILBISS – 20 cm 1 Huk Dahil/With 1 Hook ÜC.4584

(4)

Tel Testereler ve Dura Koruyucuları Wire Saws and Dura Protectors

GIGLI ÜC.4585

1/2 20.5 cm

ÜC.4596 1/2 1/2

STURLLY

Halka Uzunluğu 9.5 cm Loop Lenght 9.5 cm ÜC.4586

GIGLI

2 Telli/2 Wires 30 cm ÜC.4587 40 cm ÜC.4588 50 cm ÜC.4589

GIGLI

Kilitli/With Lock ÜC.4590

STURLLY Kilitli/With Lock ÜC.4591

GIGLI

3 Telli/3 Wires 30 cm ÜC.4592 40 cm ÜC.4593 50 cm ÜC.4594

DE MARTEL – 35 cm ÜC.4595

1/1

1/1 1/1

11 cm

ÜC.4597 ADSON – 15 cm

ÜC.4598

(5)

5 Beyin Kaşıkları

Brain Spatulas

Bükülebilir/Malleable 9 mm 20 cm

ÜC.4599 12 mm 20 cm ÜC.4600 12 mm 25 cm ÜC.4601

Bükülebilir/Malleable 20 cm

7+9 mm ÜC.4604 11+13 mm ÜC.4605 15+18 mm ÜC.4606 18+22 mm ÜC.4607

OLIVECRONA Esneyebilir/Flexible 18 cm

7+9 mm ÜC.4608 11+13 mm ÜC.4609 15+18 mm ÜC.4610 18+22 mm ÜC.4611

Kaşık Boyu Length of Spatula 10 cm

Bükülebilir Malleable 20 cm

12 mm ÜC.4602 17 mm ÜC.4603

Bükülebilir/Malleable 20 cm

7+8 mm ÜC.4612 10+11 mm ÜC.4613 13+14 mm ÜC.4614 16+17 mm ÜC.4615 19+20 mm ÜC.4616 22+25 mm ÜC.4617

HEIFETZ

Bükülebilir/Malleable 15.5 cm

8 mm ÜC.4639 11 mm ÜC.4640 14 mm ÜC.4641 17 mm ÜC.4642 Bükülebilir/Malleable

20 cm

14 mm ÜC.4618 17 mm ÜC.4619 20 mm ÜC.4620

45 mm 65 mm

75 mm

APFELBAUM 45 / 150 mm 5-12 mm ÜC.4621 8-19 mm ÜC.4622 10-19 mm ÜC.4623 13-22 mm ÜC.4624 16-22 mm ÜC.4625 20-22 mm ÜC.4626 45 / 150 mm 5-12 mm ÜC.4627 8-19 mm ÜC.4628 10-19 mm ÜC.4629 13-22 mm ÜC.4630 16-22 mm ÜC.4631 20-22 mm ÜC.4632 45 / 150 mm 5-12 mm ÜC.4633 8-19 mm ÜC.4634 10-19 mm ÜC.4635 13-22 mm ÜC.4636 16-22 mm ÜC.4637 20-22 mm ÜC.4638 Esneyebilir, Konik Flexible, Conical

(6)

Klip Aplikatörleri Clip Applying Forceps

RANEY – 16 cm ÜC.4644

1/2

1/2 1/1

1/1 14 cm

14 cm 1/1

1/1

1/2 1/2 1/2

Mc KENZIE – 19 cm

ÜC.4643 Mc KENZIE – 15 cm

ÜC.4645

OLIVECRONA-TONNIS – 15 cm ÜC.4646

OLIVECRONA-TONNIS – 15 cm ÜC.4647

(7)

7 Yaylı Huklar

Spring Hooks

1/1 33 cm

ÜC.4648

1/1 1/1 1/1 1/1

28 cm

ÜC.4649 28 cm

ÜC.4650 YASARGIL – 28 cm

ÜC.4651 YASARGIL – 26 cm ÜC.4652

(8)

Dikiş Klavuzları, Sinir ve Damar Hukları Ligature Guides, Nerve and Vessel Hooks

1/1

KRAYENBÜHL – 18.5 cm ÜC.4653-ÜC.4656

1/1 1/1

1/1

ÜC.4654 ÜC.4655 ÜC.4656 ÜC.4658 ÜC.4659 ÜC.4660

YASARGIL – 18.5 cm Sonda Uçlu Dikiş Klavuzu Probe Pointed Ligature Guide ÜC.4657-ÜC.4660

(9)

9 Doku Pikleri, Sivri Huklar, Mikro Huklar

Tissue Picks, Sharp Hooks, Micro Hooks

1/1

CASPAR – 24.5 cm İzoleli/Insulated ÜC.4661-ÜC.4664

1/1

1/1 ÜC.4662 ÜC.4663 ÜC.4664

1/1

1/1 Ø 1.8 mm

18.5 cm ÜC.4665

18.5 cm

90O Eğri/Curved ÜC.4666 1/1

FISCH – 18.5 cm 90O Eğri/Curved ÜC.4667

(10)

Mikro Dissektörler Micro Dissectors

1/1 21.5 cm Künt/Blunt 3 mm ÜC.4668

1/1

1/1 1/1

1/1 1/1

1/1

CASPAR – 20 cm Eğri/Curved 1 mm ÜC.4669

1/1

18.5 cm Künt/Blunt 3 mm ÜC.4672 YASARGIL

19.5 cm Bükülebilir/

Flexible

4 mm ÜC.4670

YASARGIL 19.5 cm Bükülebilir/

Flexible

7 mm ÜC.4671

(11)

11 Mikro Dissektörler

Micro Dissectors

1/1

CASPAR – 23 cm Eğri/Curved 4.5 mm ÜC.4673

1/1

1/1

1/1

1/1 1/1

1/1

CASPAR – 23 cm Aşağı Eğimli Downwards Curved 4.5 mm ÜC.4674

1/1

1/1 1/1

CASPAR – 23 cm Aşağı Eğimli Downwards Curved

2 mm ÜC.4675

CASPAR – 21 cm Aşağı Eğimli Downwards Curved

1 mm ÜC.4676

CASPAR – 21 cm Yukarı Eğimli Upwards Curved 1 mm ÜC.4677

(12)

Mikro Dissektörler, Raspalar Micro Dissectors, Raspatories

1/1 1/1

1/1 1/1

23 cm Aşağı Eğimli Downwards Curved ÜC.4679

23 cm Yukarı Eğimli Upwards Curved ÜC.4680

23 cm

Yuvarlak Bleyd Round Blade ÜC.4682

23 cm ÜC.4681 23 cm

Yukarı Eğimli Upwards Curved ÜC.4678

(13)

13 Mikro Huklar, Disektörler, Küretler, Raspalar

Micro Hooks, Dissectors, Scoops, Raspatories

1/1

1/1 23 cm

Künt/Blunt ÜC.4684

23 cm

ÜC.4685 23 cm

ÜC.4686 23 cm Keskin/Sharp ÜC.4687

23 cm Keskin/Sharp ÜC.4688

23 cm

Yuvarlak Bleyd Round Blade ÜC.4689

23 cm Keskin/Sharp ÜC.4683

(14)

Mikro Raspalar, Disektörler, Küretler Micro Raspatories, Dissectors, Scoops

1/1

1/1 YASARGIL

18.5 cm Açılı/Angled ÜC.4690

1/1

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

YASARGIL 18.5 cm Açılı/Angled ÜC.4691

YASARGIL 18.5 cm Açılı/Angled ÜC.4692

YASARGIL 18.5 cm Eğri/Curved ÜC.4693

YASARGIL 18.5 cm Eğri/Curved ÜC.4694

YASARGIL 18.5 cm Aşağı Eğimli Downwards Curved ÜC.4695

YASARGIL 18.5 cm Aşağı Eğimli Downwards Curved ÜC.4696

YASARGIL 18.5 cm Yukarı Eğimli Upwards Curved ÜC.4697

YASARGIL 18.5 cm Mikro Küret Micro Scoop ÜC.4698

(15)

15 Mikro Damar Bıçakları

Micro Vessel Knives

1/1

1/1 KOOS – 18.5 cm

Yukarı Eğimli Upwards Curved ÜC.4700

1/1 KOOS – 18.5 cm

Aşağı Eğimli Downwards Curved ÜC.4701

KOOS – 18.5 cm Yukarı Eğimli Upwards Curved ÜC.4702

KOOS – 18.5 cm Aşağı Eğimli Downwards Curved ÜC.4703

KOOS – 18.5 cm Aşağı Eğimli Downwards Curved ÜC.4704

KOOS – 18.5 cm Yukarı Eğimli Upwards Curved ÜC.4705

KOOS – 18.5 cm Yukarı Eğimli Upwards Curved ÜC.4707 KOOS – 18.5 cm

Aşağı Eğimli Downwards Curved ÜC.4706

JACOBSON 18.5 cm ÜC.4699

(16)

Tümör Operasyon Aletleri (Tümör Bıçakları)

Instrumets for Tumor Operations (Knives for Tumor Tissue)

1/1

1/1 1.0 mm

ÜC.4708 ÜC.4716

SAMII 20 cm

ÜC.4708-ÜC.4715 23 cm

ÜC.4716-ÜC.4723 1.5 mm ÜC.4709 ÜC.4717

2.0 mm ÜC.4710 ÜC.4718

2.5 mm ÜC.4711 ÜC.4719

3.0 mm ÜC.4712 ÜC.4720

3.5 mm ÜC.4713 ÜC.4721

4.0 mm ÜC.4714 ÜC.4722

5.0 mm ÜC.4715 ÜC.4723

1/1

(17)

17 Tümör Operasyon Aletleri (Tümör Bıçakları)

Instrumets for Tumor Operations (Knives for Tumor Tissue

)

1/1

1/1 1.8 mm

ÜC.4724

SAMII 23 cm

ÜC.4724-ÜC.4725

2.5 mm ÜC.4725

Ø 1.5 mm ÜC.4726

1/1 1/1

1/1

SAMII 20 cm

ÜC.4726-ÜC.4729 1/1

Ø 3.0 mm

ÜC.4727 Ø 4.5 mm

ÜC.4728 Ø 6.0 mm ÜC.4729

(18)

Leyla Ekartörler ve Aksesuarları Leyla Retractors and Accessories

Tespit Elemanı Fixation Base ÜC.4732 YASARGIL

Tek Kollu Komple Otomatik Beyin Ekartörü Self-Retaining Brain Retractor, With 1 Flexible Arm, Complete, Consisting of.

ÜC.4730

Tespit Elemanı/Fixation Base ÜC.4733 Yalnız Esnek Kol/Flexible Arm Only ÜC.4735 Kaşık Tutucu/Support For Spatula ÜC.4736

YASARGIL Yalnız Esnek Kol Flexible Arm Only ÜC.4735

YASARGIL

İki Kollu Komple Otomatik Beyin Ekartörü Self-Retaining Brain Retractor, With 2 Flexible Arm, Complete, Consisting of.

ÜC.4731

Tespit Elemanı/Fixation Base ÜC.4734 Yalnız Esnek Kol/Flexible Arm Only ÜC.4735 Kaşık Tutucu/Support For Spatula ÜC.4736

Tespit Elemanı Fixation Base ÜC.4733

Tespit Elemanı Fixation Base ÜC.4734

Kaşık Tutucu

Support For Spatula ÜC.4736

Kaşık Tutucu

Support For Spatula ÜC.4737

(19)

19 Kafa Fiksatörleri

Skull Clamps

Çivili Başlıklı Masa Bağlantı Seti Spiked Head Table Connection Kit

MAYFIELD

Kafa Klempi/Skull Clamp ÜC.4738

MAYFIELD Büyükler İçin Adult Size ÜC.4739

MAYFIELD Çocuklar İçin Child Size ÜC.4740

MAYFIELD

Masa Bağlantı Aparatı Table Fixation Attachment ÜC.4741

MAYFIELD

Masa Bağlantı Aparatı Table Fixation Attachment ÜC.4742

SHAMPAINE Masa Adaptörü Table Adapter ÜC.4743

MAYFIELD

Komple/Complete ÜC.4744 Kafa Klempi/Skull Clamps ÜC.4738

Masa Bağlantı Aparatı/Table Fixation Attachment ÜC.4741 Masa Bağlantı Aparatı/Table Fixation Attachment ÜC.4742 Masa Adaptörü/Table Adapter ÜC.4743

(20)

Kafa Fiksatörleri Skull Clamps

Çivili Başlıklı Masa Bağlantı Seti Spiked Head Table Connection Kit

Komple/Complete ÜC.4779 Kafa Klempi/Skull Clamps ÜC.4775 Bağlantı Barı/Connection Bar ÜC.4776 Masa Bağlantı Barı (2 Adet) ÜC.4777 Table Fixation Bar (2 Pcs)

Masa Bağlantı Aparatı (2 Adet) ÜC.4778 Table Fixation Attachment (2 Pcs) Ayarlanabilir/Adjustable

Kafa Klempi Skull Clamp ÜC.4775

Bağlantı Barı Connection Bar ÜC.4776

Masa Bağlantı Barı Table Fixation Bar ÜC.4777

Masa Bağlantı Aparatı Table Fixation Attachment ÜC.4778

Masa Bağlantı Barı Table Fixation Bar ÜC.4780

(21)

21 Hipofizektomi Aletleri

Instruments for Hypophysectomy

COTTLE – 13.5 cm Buru Spekulumu Nasal Speculum ÜC.4781-ÜC.4784

1/1

1/2

1/2

35 x 7 mm ÜC.4781

55 x 7 mm ÜC.4782

76 x 7 mm ÜC.4783

90 x 7 mm ÜC.4784

LANDOLT – 21 cm ÜC.4785

CUSHING-LANDOLT 70 x 15 mm ÜC.4786 90 x 15 mm ÜC.4787 110 x 15 mm ÜC.4788

(22)

Hipofizektomi Aletleri

Instruments for Hypophysectomy

BALLENGER – 21 cm ÜC.4789-ÜC.4791

1/1

1/2

1/1 4x3 mm

ÜC.4789

COTTLE – 18.5 cm 240 gr ÜC.4796

LANDOLT – 21.5 cm ÜC.4797

JANSEN-MIDDLETON – 20 cm ÜC.4798

1/1 4x3 mm

ÜC.4790 4x3 mm ÜC.4791 4 mm 5 mm 6 mm

1/2 1/2

COTTLE – 18 cm 4 mm ÜC.4792 7 mm ÜC.4793 9 mm ÜC.4794 12 mm ÜC.4795

Ø 30 mm

14 cm

1/2

(23)

23 Hipofizektomi Aletleri

Instruments for Hypophysectomy

1/1

HARDY Künt/Blunt

Sağ/Right ÜC.4799 Sol/Left ÜC.4800 1/2

HARDY Künt/Blunt Sağ/Right ÜC.4801 Sol/Left ÜC.4802

HARDY Sivri/Sharp Sağ/Right ÜC.4803 Sol/Left ÜC.4804

HARDY Sivri/Sharp Sağ/Right ÜC.4805 Sol/Left ÜC.4806

HARDY-FAHLBUSCH 24.5 cm

Sivri/Sharp İç Tarafı Keskin Sharpened Inner Edge Sağ/Right

ÜC.4807

HARDY-FAHLBUSCH 24.5 cm

Sivri/Sharp İç Tarafı Keskin Sharpened Inner Edge Sağ/Right

ÜC.4808

(24)

Hipofizektomi Aletleri

Instruments for Hypophysectomy

1/1

LANDOLT Künt/Blunt

Bükülebilir/Malleable Sağ/Right ÜC.4809 Sol/Left ÜC.4810 1/1

LANDOLT Künt/Blunt Bükülebilir Malleable Sağ/Right ÜC.4811 Sol/Left ÜC.4812

1/1 1/1

LANDOLT 26 cm Bükülebilir Malleable ÜC.4813

LANDOLT 26 cm Bükülebilir Malleable ÜC.4814

LANDOLT 26 cm Künt/Blunt Bükülebilir Malleable ÜC.4815

(25)

25 Hipofizektomi Aletleri

Instruments for Hypophysectomy

HARDY – 24.5 cm İmplant Çatalı Implant Fork ÜC.4816 1/1

1/1

1/1

1/1

1/1 1/1

HOSOBUCHI – 26 cm Çatallı Kaşık

Fork Spatula ÜC.4817

NICOLA – 21.5 cm ÜC.4818

LANDOLT-REULEN 26 cm

2 mm ÜC.4819 1/1

(26)

Hipofizektomi Aletleri

Instruments for Hypophysectomy

1/1

FAHLBUSCH – 26 cm Bükülebilir/Malleable ÜC.4820

1/1

1/1 1/1

1/1 1/1 1/1

FAHLBUSCH 26 cm Bükülebilir Malleable Ø 2.5 mm ÜC.4821

LANDOLT-REULEN 26 cm

Ø 2.5 mm ÜC.4822 Ø 3.2 mm ÜC.4823

LANDOLT-REULEN 26 cm

Ø 2.5 mm ÜC.4824

LANDOLT-REULEN 26 cm

Künt Huk/Blunt Hook Ø 1.7 mm ÜC.4825 ÜC.4822 ÜC.4823

(27)

27 Hipofizektomi Aletleri

Instruments for Hypophysectomy

1/1

1/1 1/1

1/1

1/1

1/1 1/1

HARDY – 26 cm Bükülebilir/Malleable Ø 6 mm ÜC.4827

HARDY – 26 cm Bükülebilir/Malleable Ø 4 mm ÜC.4826

RAY – 18 cm

45o Dikey/Vertical 45o Ø 4 mm ÜC.4828

RAY – 18 cm

45o Dikey/Vertical 45o Ø 4 mm ÜC.4829

(28)

Hipofizektomi Aletleri

Instruments for Hypophysectomy

1/1

1/1

1/1 1/1

1/1 1/1

NICOLA – 21.5 cm Bükülebilir/Malleable Ø 6.5 mm ÜC.4831

Sağ/Right Sol/Left

NICOLA – 21.5 cm Bükülebilir/Malleable Ø 6.5 mm ÜC.4830

NICOLA – 21.5 cm Bükülebilir/Malleable Ø 6.5 mm ÜC.4832

(29)

29 Transoral Aletler

Transoral Instruments

CROCKARD

Transoral Ekartör Gövdesi Transoral Retractor Body Uzunluk/Length 15 cm En/Width 70 mm ÜC.4833

Komple/Complete ÜC.4834 (ÜC.4833-ÜC.4835-ÜC.4836) (ÜC.4837-ÜC.4838-ÜC.4839)

1/1 15 cm

25 x 80 mm ÜC.4842 35 x 80 mm ÜC.4843 35 x 90 mm ÜC.4844

CROCKARD

Transoral Ekartör Gövdesi Transoral Retractor Body Uzunluk/Length 15.5 cm En/Width 70 mm ÜC.4840 CROCKARD

Tam Boyu/Total Length 13 cm Bleyd Boyu/Blade Length 38 mm Uç Eni/Tip Width 12 mm ÜC.4835

CROCKARD

Tam Boyu/Total Length 13 cm Bleyd Boyu/Blade Length 38 mm Uç Eni/Tip Width 20 mm ÜC.4836

15 cm ÜC.4837 Bağlantı Elemanı

Fixation Attachment Sağ/Rigth ÜC.4838 Sol/Left ÜC.4839

Komple/Complete ÜC.4841 (ÜC.4840-ÜC.4842

ÜC.4843-ÜC.4844)

(30)

Transoral Aletler

Transoral Instruments

1/1

23 cm

ÜC.4847-ÜC.4851

ÜC.4847 ÜC.4848 ÜC.4849

ÜC.4850 ÜC.4851 1/1 1/1

1/2 1/2

ÜC.4845 ÜC.4846

25 cm

ÜC.4845-ÜC.4846

1/1

1/2 1/2

3.2 mm 3.2 mm

ÜC.4853 ÜC.4854

20 cm

ÜC.4853-ÜC.4854 22 cm

ÜC.4852

(31)

31 Cloward Aletleri

Cloward Instruments

CLOWARD – 25 cm ÜC.4855

Sadece Ekartör/Retractor Only ÜC.4856

(ÜC.4857-ÜC.4861) 60 mm

CLOWARD 20 cm 20 x 12 mm ÜC.4867

60 mm

55 mm 55 mm

50 mm 50 mm

45 mm 45 mm

40 mm 40 mm

11 mm 16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm 16 mm

16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

ÜC.4861 ÜC.4866

ÜC.4860

ÜC.4859

ÜC.4858

ÜC.4857

ÜC.4865

ÜC.4864

ÜC.4863

ÜC.4862

CLOWARD 19 cm 10 x 8 mm ÜC.4868

CLOWARD 18 cm

18 mm ÜC.4870 20 mm ÜC.4871 23 mm ÜC.4872 CLOWARD

15 cm ÜC.4869

(32)

Cloward Aletleri Cloward Instruments

1/1

1/1

1/2

INGE – 17 cm ÜC.4873

CLOWARD – 20 cm 5 mm ÜC.4876 8 mm ÜC.4877 10 mm ÜC.4878

1/2 1/2

1/1

CLOWARD – 13.5 cm

ÜC.4874 CLOWARD – 15.5 cm

ÜC.4875

CLOWARD – 20 cm

ÜC.4879 CLOWARD – 20 cm

Koter Huku/Coutery Hook ÜC.4880

CLOWARD – 18 cm ÜC.4881

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :