• Sonuç bulunamadı

Madde 1. Madde 1. Madde 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Madde 1. Madde 1. Madde 2"

Copied!
24
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Prizren Belediye Tüzüğün 27. maddesi, 1. fıkrası, Yerel Öz Yönetim Kanun’un 12. madesi, c noktası, 14. maddesi, 1. fıkrası, 40. maddesi, 3. fıkrası ve Belediye gayrimenkul mülkiyetin değiştirilmesi, kullanıma verilmesi yasasının 6 ve 7. maddeleri gereğince 18 Ekim 2012 tarihli, 01/011-13245 sayılı Meclis Kararın yeniden gözden geçirilmesi için YYB yazısı görüşüldükten sonra Prizren Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği toplantıda aşağıda belirtilen kararı almıştır:

MÜLKİYETİN İMTİYAZLI KULLANIMA VERİLMESİNE İLİŞKİN 18 EKİM 2012 TARİHLİ VE 01/011-13249 SAYILI PRİZREN BELEDİYE MECLİS KARARIN YENİDEN

TEYİD EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Madde 1

İş bu karar ile, yazının devamında belirtilen metinde mülkiyetin imtiyazlı kullanıma verilmesi için 18 Ekim 2012 tarihli ve 01/011-13245 sayılı Prizren Belediye Meclis Kararı kısmen değiştirilmiş ve yeniden teyit edilmiştir:

“ Madde 1 “

Belediye mülkiyetin kullanıma verilmesine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi için Belediye komisyonun önerisi onaylanmıştır. Böylece, Prizren BM TM 5467 sayılı Sertifikada kanıtlanan 10517m/2’lik genel alandan Prizren KB 10994/1 sayılı kadastro parselin, 239m/2’lik bölümün ve Prizren BM TM olarak 5401 sayılı sertifikada kanıtlanan 688m/2 genel alandan, Prizren KB 7084 sayılı kadastro parselin 55m/2’lik bölümün, Prizren BM TM olarak 5401 sayılı Sertifikada kanıtlanan 1555m/2’lik genel alandan Prizren KB 7083-1 sayılı Kadastro parselin 43m/2’lik bölümün, Prizren BM TM olarak 5402 sayılı sertifikaya göre kanıtlanan 335m/2’lik genel alandan, Prizren KB 7068/2 sayılı kadastro parselin 157m/2’lik bölümün imtiyazlı kullanıma verilmesine izin verilmiştir.

Madde 2

13.695m2’lik genel alanda bulunan 28/02/2013 tarihli mülkiyet sertifikalarına göre imtiyazlı mekanın parçaları olan “ PRİZREN ” adlı yerde bulunan ve kararın 1. maddesinde yer alan kadastro parseller toplumsal mal varlığı olarak bulunmaktadırlar.

Madde 3

Kararın 1 ve 2. maddelerinde belirtilen mülkiyet bölümleri ve ayrıca 13.695m/2’lik genel alandan 493 ( dörtyüzdoksanüç ) m/2’lik alan Prizren Şehrin 29.02.2012 tarihli ve 01/011-2341 sayılı E.5.6, E.5.9 ve F.5.2 tavsifin bir bölümün Şehirleşme Planına uygun olarak Z-3 konut kompleksin inşaa edilmesi amacıyla verilmiştir.

Madde 4

(2)

Belediye mülkiyetin imtiyazlı kullanıma verilme süresi, Belediye gayrimenkul mülkiyetin kullanıma verilmesine ilişkin 04/L-144 sayılı Yasa’nın 6. maddesine uygun olarak 99 (doksandokuz ) yıl olacaktır.

Madde 5

Z-3 konut binasının inşaa edilmesiyle, Prizren Belediyesi 29.02.2012 tarihli ve 01/011-2341 sayılı Şehir Planını tamamen uygulacak ve böylelikle inşaat standartlarına uygun konut alanı elde etmiş olacaktır.

Madde 6

Kararın 1. maddesinde belirtilen amaçlar ve mülkiyet ile ilgili Belediye Başkanı yürürlükte olan yasalara uygun bir şekilde imtiyaza girmesi için YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

Madde 7

İş bu karar ile ilgili: Belediye Başkanı, Yasal Mülkiyet Konuları Sektörü ve Belediye Kamu Avukatı bilgilendirilmelidir.

Madde 8

Söz konusu karar Prizren Belediye Meclisinde onaylandığı gün yürürlüğe girer ve “ Habercide “ ilan edilecektir.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi No. 01/011-2914 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(3)

Prizren Belediye Tüzüğün 25. maddesi, 1. fıkrası, c noktası, 27. maddesi, 1. fıkrası, Yerel Öz Yönetim Kanun’un 12 ve 40. maddeleri, 1. fıkrası, c noktası gereğince Belediye Meclisi, Meclis Grubun talebini görüştükten sonra 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği toplantıda aşağıda yer alan kararı onaylamıştır:

PRİZREN – TETOVA YOLUN İNŞAA EDİLMESİ AMACIYLA, FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ 2013 YILI İÇİN BELEDİYE BÜTÇE KAYNAKLARIN İZNİNE İLİŞKİN

KARAR Madde 1

Prizren – Totova yolun inşaa edilmesi amacıyla fizibilite çalışması ile ilgili projenin iznine ilişkin öneri onaylanmıştır ve böylelikle söz konusu projenin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili organlarca gereken tüm önlemlerin alınmasına müsaade edilmiştir.

Madde 2

Kararın 1. maddesinde yer alan projenin gerçekleştirilmesi amacıyla 2013 yılı için Belediye bütçesinden gerekli mali kaynakların verilmesine müsaade edilmiştir.

Madde 3

Kararın uygulanması için: Belediye Başkanı, Kamu Hizmetler Müdürlüğü ve Maliye Müdürlüğü ilgilenecektir.

Madde 4 İş bu karar onaylandığı gün yürürlüğe girer.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi No. 01/011-3213 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(4)

Prizen Belediye Tüzüğün 27. maddesi, 1. fıkrası, 58. maddesi, 2. fıkrası ve Yerel Öz Yönetim Kanun’un 12. maddesi, 1. fıkrasına dayanarak Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği toplantıda aşağıda belirtilenleri onaylamıştır:

PRİZREN TARİHİ MERKEZ OFİSİN KURULMASINA İLİŞKİN KARAR

Madde 1

İş bu karar ile, Prizren Tarihi Merkezin korumasına, kalkınmasına ve tanıtılmasına yardımcı olacak olan Prizren Tarihi Merkez Ofisi kurulmuştur.

Madde 2

Yazının devanımda belirtildiği gibi işlevleri olacak olan Prizren Tarihi Merkez Ofisi EVROPAN KOMPLEKSİN çervesinde yer alacaktır:

- Prizren’in Korunmalı Tarihi Merkezin önemi ve statüsü hakkında halkı bilgilendirme, - Prizren’in Tarihi Merkezi hakkında doğru bilgilerin çıkartılması ve dağıtılması.

- Temiz kültürel mirasa sahip bir turizm merkezi olarak, Prizren Tarihi Merkezin kalkınması ve tanıtımı.

Madde 3

Kurul ( kurul üyelerin ) çalışmaları, görev ve yetkileri 04/L066 sayılı Prizren Tarihi Merkez Yasası ve 7.11.2012 tarihli 3113/12 sayılı Prizren Tarihi Merkez Yasası’nın Uygulanma Yönergesi ile belirlenmiştir.

Madde 4

Söz konusu karar onaylandığı gün yürürlüğe girer ve “ Habercide” ilan edilecektir.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi No. 01/011-2471 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(5)

Prizren Belediye Tüzüğün 27. maddesi, 1. fıkrası, Yerel Özyönetim Kanun’un 12. maddesi, 2.

fıkrası, c noktası, 14. maddesi, 1. fıkrası, 40. maddesi, 3. fıkrası ve Belediye gayrimenkul mülkiyetin değiştirilmesi, kullanıma verilmesi yasaının 6 ve 7. maddeleri gereğince 18 Ekim 2012 tarihli ve 01/011-13245 sayılı Meclis Kararın yeniden gözden geçirilmesi için YYB yazısı görüşüldükten sonra Prizren Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği toplantıda aşağıda belirtilen karara varmıştır:

MÜLKİYETİN İMTİYAZLI KULLANIMA VERİLMESİ İLE İLGİLİ 18 EKİM 2012 TARİHLİ VE 01/011-13245 SAYILI PRİZREN BELEDİYE MECLİS KARARIN

YENİDEN TEYİT EDİLMESİ İÇİN KARAR

Madde 1

İş bu karar ile yazının devamında belirtilen metinde mülkiyetin imtiyazlı kullanıma verilmesine ilişkin 18 Ekim 2012 tarihli ve 01/011-13245 sayılı Prizren Belediyesi Meclis Kararı kısmen değiştirilmiş ve yeniden teyit edilmiştir.

“Madde 1 “

Belediye mülkiyetin kullanıma verilmesine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi için Belediye komisyonun önerisi onaylanmıştır ve böylece Prizren 1194-0 sayılı KB kadastro parselin imtiyazlı kullanıma verilmesine müsaade edilmiştir.

Madde 2

13.02.2013 tarihli plan nüshasına göre Prizren BM TM olarak 18-5402 sayılı sertifikada kayıtlı

“Koqiqeva” olarak adlandırılan ve şimdiki “Xhemil Fluku “ caddesinde bulunan imtiyaza koyulan Prizren KB 1194-0 sayılı kadastro parseli Prizren BM toplumsal mal varlığı olarak kayıtlı 975 m2’lik alanda bulunmaktadır.

Madde 3

Kararın 1 ve 2. maddelerinde belirtilen söz konusu mülkiyet, Prizren Şehrin 27.09.2007 tarihli ve 01/011-65 sayılı Şehirleşme Planına uygun “ Jeni Mehalla” Yeni Mahalle semtinde konut kompleksin inşaa edilmesi amacıyla verilmiştir.

Madde 4

Belediye mülkiyetin imtiyazlı kullanıma verilme süresi, Belediye gayrimenkul mülkiyetin kullanıma verilmesine ilişkin 04/L-144 sayılı Yasa’nın 6. maddesine uygun olarak 99 (doksandokuz ) yıl olacaktır.

.

Madde 5

(6)

Konut binasının inşaa edilmesiyle, Prizren Belediyesi 27.09.2007 tarihli ve 01/011-65 sayılı Şehirleşme Planını tamamen uygulacak ve böylelikle inşaat standartlarına uygun konut alanı elde etmiş olacaktır.

Madde 6

Kararın 1. maddesinde belirtilen amaçlar ve mülkiyet ile ilgili Belediye Başkanı yürürlükte olan yasalara uygun bir şekilde imtiyaza girmesi için YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

Madde 7

İş bu karar ile ilgili: Belediye Başkanı, Yasal Mülkiyet Konuları Sektörü ve Belediye Kamu Avukatı bilgilendirilmelidir.

Madde 8

Söz konusu karar Prizren Belediye Meclisinde onaylandığı gün yürürlüğe girer ve “ Habercide “ ilan edilecektir.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi No. 01/011-2918 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(7)

Prizren Belediye Tüzüğün 27. maddesi, 1. fıkrası, Yerel Öz Yönetim Kanun’un 12. maddesi, c noktası, 14. maddesi, 1. fıkrası, 40. maddesi, 3 fıkrası ve Belediye gayrimenkul mülkiyetin değiştirilmesi, kullanıma verilmesi yasası’nın 6 ve 7. maddeleri gereğince Prizren Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği toplantıda aşağıda belirtilen karara varmıştır:

BELEDİYE MÜLKİYETİN UZUN VADELİ KULLANIMA VERİLMESİ İÇİN KAMU KONKURUN İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Madde 1

Belediye mülkiyetin kullanıma verilmesi için tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin Belediye komisyonun önerisi onaylanmıştır. Böylelikle Prizren BM TM olarak 18-5860 sayılı sertifikaya kayıtlı olan Prizren KB 7141-1 sayılı kadastro parselinde 545m/2’lik bölümün ve Prizren BM TM olarak 18-5854 sayılı sertifikaya göre kayıtlı olan 12.298 m/2 genel alandan, Prizren KB 7140-1 sayılı kadastro parselin 1635m/2’lik bölümün uzun vadeli kullanıma verilmesi için kamu konkurun ilan edilmesine müsaade edilmiştir.

Madde 2

12.03.2013 tarihli, 18-5854 ve 18-5860 sayılı sertifikaya göre 18.606 m/2’lik genel alandan ( 2180 (ikibinyüzseksen) m/2’lik alan için ve kamu konkurun ilan edilmesi için müsaade edilen bölümlerin) 1. maddede belirtilen parseller Prizren BM toplumsal mal varlığı olarak kaydedilmiştir.

Madde 3

Kararın 1 ve 2. maddelerinde belirtilen söz konusu mülkiyetler, Prizren şehrin 18.10.2012 tarihli ve 01/011-11877 sayılı F-5.5, F-5.6 ve F-5.7 tasviflerin Şehirleşme Palnına uygun olacak olan “ Ortakoll” adlı semtte konut kompleksin inşaa edilmesi amacıyla kullanıma verilecektir.

Böylelikle Prizren Belediyesi 27.09.2007 tarihli ve 01/011-65 sayılı Şehirleşme Planını tamamen uygulayacak ve inşaat standartlarına uygun konut alanı elde etmiş olacaktır.

Madde 4

Belediye mülkiyetin imtiyazlı kullanıma verilme süresi, Belediye gayrimenkul mülkiyetin kullanıma verilmesine ilişkin 04/L-144 sayılı Yasa’nın 6. maddesine uygun olarak 99 (doksandokuz ) yıl olacaktır.

Madde 5

Konut binasının inşaa edilmesiyle, Prizren Belediyesi kendi kamu yararını gerçekleştirerek 18.10.2012 tarihli ve 01/011-11877 sayılı Şehirleşme Planını tamamen uygulacak ve böylelikle inşaat standartlarına uygun konut alanı elde etmiş olacaktır.

Madde 6

Kamu konkuru yürürlükte olan yasalara uygun, kamu basınında ve Prizren Belediye bölgesinde resmi olan dillerde ilan edilerek, ilan edildiği günden en az 45 gün açık kalacaktır.

(8)

Madde 7

Kararın uygulanması için: Belediye Başkanı, Teminat Ofisi ve Yasal mülkiyet hizmetleri ilgilenecektir. İş bu karar göre mülkiyetin kullanıma verilmesi süreçlerin devamı Belediye mülkiyetin kullanıma verilmesi yasasına göre öngörülen süreçlerle devam edecektir.

Madde 8

Kararın 1 ve 2. maddelerinde belirtilen alan için 12.03.2013 tarihli Plan nüshası söz konusu kararın bir parçası olacaktır.

İş bu karar ile ilgili: Belediye Başkanı, Yasal Mülkiyet Konuları Sektörü ve Belediye Kamu Avukatı bilgilendirilmelidir.

Madde 9

Karar Prizren Belediye Meclisinde onaylandığı gün yürürlüğe girer ve “ Habercide” ilan edilecektir.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi No. 01/011-3211 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(9)

Prizren Belediye Tüzüğün 27. maddesi, 1. fıkrası, Yerel Öz Yönetim Kanun’un 12. maddesi, c noktası, 14. maddesi, 1. fıkrası, 40. maddesi, 3 fıkrası ve Belediye gayrimenkul mülkiyetin değiştirilmesi, kullanıma verilmesi yasası’nın 5 ve 7. maddeleri gereğince Prizren Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği toplantıda aşağıda belirtilen karara varmıştır:

BELEDİYE MÜLKİYETİN KISA VADELİ KULLANIMA VERİLMESİ İÇİN KAMU KONKURUN İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Madde 1

Belediye mülkiyetin kullanıma verilmesi için tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin Belediye komisyonun önerisi onaylanmıştır. Böylelikle Prizren BM TM olarak 18-584 ve 18-5854 sayılı sertifikaya kayıtlı olan 22/879m/2’lik genel alandan, Prizren KB 127-3 ve 127-5 sayılı kadastro parselin 7.000m/2’lik kalan bölümlerin kısa vadeli kullanıma verilmesi için kamu konkurun ilan edilmesine müsaade edilmiştir.

Madde 2

12.03.2013 tarihli, 18-5854 ve 18-5854 sayılı sertifikaya göre 22.879m/2’lik genel alandan ( 7.000 (yedi bin) m/2’lik alan için ve kamu konkurun ilan edilmesi için müsaade edilen bölümlerin) 1. maddede belirtilen parseller Prizren BM toplumsal mal varlığı olarak kaydedilmiştir.

Madde 3

Kararın 1 ve 2. maddelerinde belirtilen söz konusu mülkiyetler, vatandaşlar tarfından izinsiz oluşturulan depoların uzaklaştırılması amacıyla Belediye bütçesine mali gelir sağlayan ve aynı parsellerde bulunan okul öğrencileri için sağlıklı bir ortam oluşturması amacıyla bakımı ve düzenlemesinin yapılması için kullanıma verilecektir.

Madde 4

Belediye mülkiyetin imtiyazlı kullanıma verilme süresi, Belediye gayrimenkul mülkiyetin değiştirilmesi, kullanıma verilmesine ilişkin 04/L-144 sayılı Yasa’nın 3.1 maddesine uygun olarak verilerek o bölge için düzenleme planı onaylanıncaya kadar sözleşmenin feshedilebilme hakkı ile 15 ( onbeş ) yıldan fazla olmayacaktır.

Madde 5

Kamu konkuru yürürlükte olan yasalara uygun, kamu basınında ve Prizren Belediye bölgesinde resmi olan dillerde ilan edilerek, ilan edildiği günden en az 30 gün açık kalacaktır.

Madde 6

(10)

Kararın uygulanması için: Belediye Başkanı, Teminat Ofisi ve Yasal mülkiyet hizmetleri ilgilenecektir. İş bu karar göre mülkiyetin kullanıma verilmesi süreçlerin devamı, Belediye mülkiyetin kullanıma verilmesi yasasına göre öngörülen süreçlerle devam edecektir.

Madde 7

Kararın 1 ve 2. maddelerinde belirtilen alanlar için 12.03.2013 tarihli Plan nüshası, söz konusu kararın bir parçası olacaktır.

İş bu karar ile ilgili: Belediye Başkanı, Yasal Mülkiyet Konuları Sektörü ve Belediye Kamu Avukatı bilgilendirilmelidir.

Madde 8

Karar, Prizren Belediye Meclisinde onaylandığı gün yürürlüğe girer ve “ Habercide” ilan edilecektir.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi No. 01/011-3617 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(11)

Prizren Belediye Tüzüğün 27. maddesi, 1. fıkrası, 58. maddesi, 2. fıkrası, Yerel Öz Yönetim Kanun’un 12. maddesi, 1. fıkrası, 51. maddesi, 2. fıkrası ve Belediye gayrimenkul mülkiyet değişimi ve kullanıma verilmesi yasasının 8. maddesi gereğince Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği toplantıda aşağıda belirtilen kararı onaylamıştır:

BELEDİYE MÜLKİYETİN KULLANIMA VERİLMESİNE İLİŞKİN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA BELEDİYE KOMİSYONUN OLUŞTURULMASI VE

ADLANDIRILMASI İÇİN KARAR

Madde 1

İş bu karar ile Belediye mülkiyetin değiştirilmesi, kullanıma verilmesine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi için komisyon oluşturulmuştur.

Aktüel görev için komisyon üyeleri olarak şu kişiler adlandırılmaktadır: yönetimden Hasan Hasani, Sadik Paçarizi ve Minir Krasniqi, Meclisten 3 üye ve sivil toplumdan Bashkim Kajdomçaj adlandırılacaktır.

Madde 2

Komisyon üyeleri olarak adlandırılan üyeler yapacakları ilk toplantıda komisyon Başkanı ve yardımcısını seçeceklerdir.

Madde 3

Kararın 1. maddesinde yer alan komisyonun yetkileri: Belediye gayrimenkul mülkiyetin değiştirilmesi ve kullanıma verilmesi ile ilgili yasa’nın 8 ve 9. maddeleri ile öngörülen yetkilerdir.

Madde 4

Komisyon, ihtiyaç duyulduğu takdirde diğer profesyonel uzmanlar ekleyebilir fakat onlar oy kullanma hakkına sahip olmayacaklardır.

Her komisyon çalışmalarına katılımda söz konusu kararda adlandırılan komisyon üyeleri ve komisyon toplantısına davet edilen uzmanlar 16/2008 sayılı Belediye siyasi personel ödemesi için Kosova Cumhuriyetin Başbakanlık Ofisin Yönetim yönergesi hükümleri uyarınca karşılığı verilecektir.

Madde 5

Komisyon çalışmaları ve diğer önem arz eden konularla ilgili tutanak tutulacaktır.

Madde 6

(12)

Komisyon çalışmalarıyla ilgili teknik – idari çalışmalar ve diğer profesyonel konulara ilişkin Mülkiyet Hizmetleri sorumludur.

Madde 7

Kararın uygulanması için: Belediye Başkanı, Komisyon Başkanı ve Mülkiyet Hizmetleri ilgilenecektir.

Madde 8

İş bu karar onaylandığı gün yürürlüğe girer ve Belediyenin Web sayfasında ilan edilecektir.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi

No.01/011-2467 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(13)

Prizren Belediye Tüzüğün 25. maddesi, 1. fıkrası, c noktası, 27. maddesi, 1. fıkrası ve Yerel Öz Yönetim Kanun’un 12 ve 40. maddeleri, 1 fıkrası ve c noktası gereğince Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlenen toplantıda Meclis Gurubu talebini görüştükten sonra şu kararı onaylamıştır:

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİNE DÜZENLENEN ZİYARETİN İZNİNE İLİŞKİN KARAR

Madde 1

İş bu karar ile, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları münasebetiyle 8-9 Mart 2013 tarihleri arasında Prizren Belediye Meclis üyelerin Arnavutluk Cumhuriyetine seyahat etmlerine müsaade edilmiştir.

Madde 2

Seyahat ve ikamet ajandası bu öneriyi sunanlar tarafından önerilecektir.

Madde 3

Söz konusu kararla müsaade edilen seyahat masrafları Belediye bütçesinden karşılanacaktır.

Madde 4

Kararın uygulanması için: Belediye Başkanı, Meclis Başkanı ve Maliye Müdürlüğü ilgilenecektir.

Madde 5 Karar onaylandığı gün yürürlüğe girer.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi No. 01/011-2512 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(14)

Prizren Belediye Tüzüğün 27. maddesi, 1. fıkrası, Yerel Öz Yönetim Kanun’un 12. madesi, c noktası, 14. maddesi, 1. fıkrası, 40. maddesi, 3. fıkrası ve Belediye gayrimenkul mülkiyetin değiştirilmesi, kullanıma verilmesi yasasının 6 ve 7. maddeleri gereğince 18 Ekim 2012 tarihli 01/011-13245 sayılı Meclis Kararın yeniden gözden geçirilmesi için YYB yazısı görüşüldükten sonra Prizren Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği toplantıda aşağıda belirtilen kararı almıştır:

MÜLKİYETİN İMTİYAZLI KULLANIMA VERİLMESİNE İLİŞKİN 18 EKİM 2012 TARİHLİ VE 01/011-13251 SAYILI PRİZREN BELEDİYE MECLİS KARARIN YENİDEN

TEYİD EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Madde 1

İş bu karar ile, yazının devamında belirtilen metinde mülkiyetin imtiyazlı kullanıma verilmesi için 18 Ekim 2012 tarihli ve 01/011-13251 sayılı Prizren Belediye Meclis Kararı kısmen değiştirilmiş ve yeniden teyit edilmiştir:

“ Madde 1 “

Belediye mülkiyetin kullanıma verilmesine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi için Belediye komisyonun önerisi onaylanmıştır. Böylece, 7064 sayılı Sertifikada kanıtlanan 125m/2’lik genel alandan Prizren KB Prizren BM TM olarak 5401 sayılı sertifikada kanıtlanan Prizren KB 7064/2 sayılı Kadastro parselin 103m/2’lik bölümün Prizren BM TM olarak 5401 sayılı sertifikada kanıtlanan 335m/2 genel alandan, Prizren KB 7068/2 sayılı kadastro parselin 19m/2’lik bölümün Prizren BM TM olarak 5402 sayılı Sertifikada kanıtlanan 127m/2’lik genel alandan Prizren KB 7065/2 sayılı Kadastro parselin 113m/2’lik bölümün imtiyazlı kullanıma verilmesine izin verilmiştir.

Madde 2

687m2’lik genel alanda bulunan 28/02/2013 tarihli mülkiyet sertifikalarına göre imtiyazlı mekanın parçaları olan “ PRİZREN ” adlı yerde bulunan ve kararın 1. maddesinde yer alan kadastro parseller toplumsal mal varlığı olarak bulunmaktadırlar.

Madde 3

Madde 1 ve 2’de belirtilen mülkiyet bölümleri ve ayrıca 687m/2’lik genel alandan 235 ( ikiyüzotuzbeş ) m/2’lik alan Prizren Şehrin 29.02.2012 tarihli ve 01/011-2341 sayılı E.5.6, E.5.9 ve F.5.2 tavsifin bir bölümün Şehirleşme Planına uygun olarak Z-2 konut kompleksin inşaa edilmesi amacıyla verilmiştir.

Madde 4

Belediye mülkiyetin imtiyazlı kullanıma verilme süresi, Belediye gayrimenkul mülkiyetin kullanıma verilmesine ilişkin 04/L-144 sayılı Yasa’nın 6. maddesine uygun olarak 99 (doksandokuz ) yıl olacaktır.

(15)

Madde 5

Z-3 konut binasının inşaa edilmesiyle, Prizren Belediyesi 29.02.2012 tarihli ve 01/011-2341 sayılı Şehir Planını tamamen uygulacak ve böylelikle inşaat standartlarına uygun konut alanı elde etmiş olacaktır.

Madde 6

Kararın 1. maddesinde belirtilen amaçlar ve mülkiyet ile ilgili Belediye Başkanı yürürlükte olan yasalara uygun bir şekilde imtiyaza girmesi için YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

Madde 7

İş bu karar ile ilgili: Belediye Başkanı, Yasal Mülkiyet Konuları Sektörü ve Belediye Kamu Avukatı bilgilendirilmelidir.

Madde 8

Söz konusu karar Prizren Belediye Meclisi tarafından onaylandığı gün yürürlüğe girer ve “ Habercide “ ilan edilecektir.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi No. 01/011-2913 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(16)

Prizren Belediye Tüzüğün 27. maddesi, 1. fıkrası, Yerel Öz Yönetim Kanun’un 12. maddesi, 1.

fıkrası, c noktası ve Trafik Güvenliği Kanun’un 2. maddesi, 2,3 ve 4. fıkraları gereğince Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği toplantıda aşağıda yer alan kararı onaylamıştır:

AKDERENİN SOL TARAFINDA, ŞEHRİN MERKEZİNDE PAZAR GÜNLERİ 10.00- 22.00 SAATLERİ ARASINDA ARAÇLARIN ULAŞIMLARININ DURDURULMASINA İLİŞKİN

KARAR

Madde 1

İş bu karar ile, Pazar günleri 10.00 – 22.00 saatleri arasında Akderenin sol tarafında, Şadırvan ve Kale kenarına yani Şadırvan köprüsünden başlayarak Maraş bölgesine kadar, araçların ulaşımı ve park edilmesi yasaklanmıştır.

Madde 2

Kararın 1. maddesinde yer alan ulaşım ve park yasağı polis araçları, ilk yardım araçları, itfaye araçları ve orada yaşayan sakinler dışında tüm diğer araçlar için geçerlidir.

Madde 3

Kararın uygulanması amacıyla Kamu Hizmetler Müdürlüğü gerekli trafik levhaları yerleştirmekle yükümlüdür.

Madde 4

Kararın uygulanması için: Belediye Başkanı ve Kamu Hizmetler Müdürlüğü ilgilenecektir.

Madde 5 Karar onaylandığı gün yürürlüğe girer.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi No. 01/011-3258 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(17)

Prizren Belediye Tüzüğün 27. maddesi, 1. fıkrası, 47. maddesi , 16/2008 sayılı Belediyelein siyasi personelin ödemelerine ilişkin İdari Yönergenin 7. maddesi ve Yerel Öz Yönetim Kanun’un 12. maddesi, 1. fıkrası, 39. maddesi 7. fıkrasına dayanarak Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği toplantıda aşağıda yer alan kararı onaylamıştır:

2013 YILI BELEDİYE MECLİS ÜYELERİN VE MECLİS TARAFINDAN ADLANDIRILAN KOMİTELERİN ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KARAR

I. Meclis Üyelerine yılda 12 toplantıdan fazla olmamak kaydıyla düzenlenen her toplantı için ayda 100 (yüz) yuro ve 125 ( yüzyirmibeş ) yuro değerinde ödeme yapılması.

II. Maliye ve Siyasi Komitesi üyelerine yılda 12 toplantıdan fazla olmamak kaydıyla düzenlenen her toplantı için ayda 50 ( elli ) yuro değerinde ödeme yapılması.

III. Topluluklar Komitesi üyelerine yılda 12 toplantıdan fazla olmamak kaydıyla düzenlenen her toplantı için ayda 50 ( elli ) yuro değerinde ödeme yapılması.

IV. Meclis tarafından adlandırılan komite, komisyon üyelerine ve çalışma organlarına yılda 12 toplantıdan fazla olmamak kaydıyla düzenlenen her toplantı için ayda 50 ( elli ) yuro değerinde ödeme yapılması.

V. Kararın uygulanması için: Belediye Beşkanı, Meclis Başkanı ve Maliye, Ekonomi ve Gelişim Müdürlüğü sorumlu olacaktır.

VI. İş bu karar Belediye Meclisi tarafından onaylandığı gün yürürlüğe girer.

PRİZREN BELEDİYESİ Belediye Meclisi No. 01/011-2469 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

(18)

Prizren Belediyesi Tüzüğün 25. maddesi, 1. fıkrası, d noktası, 27. maddesi 1. fıkrası ve Yerel Öz yönetim Kanun’un 12. ve 40. maddeleri, 1. fıkrası, d noktası gereğince Prizren Belediye Meclisi 21 Şubat 2013 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aşağıda belirtilen çalışma planını onaylamıştır:

2013 YILI MECLİS ÇALIŞMA PLANIN ONAYLANMASI İÇİN KARAR Madde 1

2013 yılına ilişkin Meclisin Çalışma Planı aşağıda belirtildiği gibi onaylanmıştır:

1. 2012 yılı nihai maliye raporun görüşülmesi HAZIRLAYAN: Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Mart 2013.

2. 2012 yılıda kullanılmayan öz kaynakların 2013 yılına aktarılması ile ilgili öneri kararın görüşülmesi.

HAZIRLAYAN: Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Mart 2013.

3. Belediye Meclisin Çalişma Yönetmeliğinin değiştirilmesi ve tamamlanmasına ilişkin öneri kararın onaylanması.

HAZIRLAYAN: Statü Komisyonu

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Statü Komisyonu GÖRÜŞEN : Maliye ve Siyasi Komitesi

(19)

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Mart 2013.

4. Belediye mülkiyetin kısa süreliğine kullanıma verilmesi için proje yönetmelliğin görüşülmesi.

HAZIRLAYAN: Mülkiyet Hizmetleri

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Mart 2013.

5. Sübvansiyon öneri yönetmeliğin görüşülmesi

HAZIRLAYAN: Sübvansiyon proje yönetmelliği tasarlama komisyonu ÖNEREN : Sübvansiyon proje yönetmelliği tasarlama komisyonu GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Mart 2013.

6. Ocak – Mart 2013 yılın üç aylık mali raporun görüşülmesi.

HAZIRLAYAN: Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Müdürlüğü

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Nisan 2013.

(20)

7. Belediye hizmetlerine ilişkin Belediye Meclis Kararın değiştirilmesi ve tamamlanmasına ilişkin öneri kararın görüşülmesi.

HAZIRLAYAN: Müfetişlik Müdürlüğü

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Nisan 2013.

8. Hijen – teknik minimal koşullarala ilgili Kararın değiştirilmesi ve tamamlanmasına ilişkin öneri kararın değiştirilmesi.

HAZIRLAYAN: Müfettişlik Müdürlüğü

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Nisan 2013.

9. 2014 -2018 yılı çöplerin yönetimine ilişkin planın onaylanması HAZIRLAYAN:

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Nisan 2013.

10. Şeffaflık Yönetmeliğin değiştirilmesi ve tamamlanmasına ilişkin öneri kararın görüşülmesi

HAZIRLAYAN: Halkla İlişkiler Ofisi

(21)

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Mayıs 2013.

11. Kalkınma Planın Onaylanması

HAZIRLAYAN: Şehir ve Alan Planlama Müdürlüğü İŞTİŞARE: Alan Planlama Uzmanlar Kurulu

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Mayıs 2013.

12. Belediye Başkan’ın altı aylık çalışma raporu

GÖRÜŞEN: Belediye Meclisi SÜRE: Haziran 2013.

13. 2012 yılı ile ilgili Dış Demetim organın raporunun görüşülmesi ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı

GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Haziran 2013.

14. 2013 Ocak – Haziran dönemine ilişkin altı aylık mali rapor HAZIRLAYAN: Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü

(22)

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Temmuz 2013.

15. 2014 – 2016 Orta Vadeli Bütçe Çerçevesinin onaylanması HAZIRLAYAN: Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Temmuz 2013.

16. “Ekoregjioni” Kamu İşletmenin raporunun görüşülmesi HAZIRLAYAN: Kamu Hizmetler Müdürlüğü

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Temmuz 2013.

17. “Hidroregjioni” Kamu İşletmenin raporunun görüşülmesi HAZIRLAYAN: Kamu Hizmetler Müdürlüğü

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Eylül 2013.

(23)

18. 2013 Ocak – Eylül dönemine ait dokuz aylık mali raporun görüşülmesi HAZIRLAYAN: Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü

ÖNEREN VE ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Eylül 2013.

20. Mülkiyet vergisine ilişkin yönetmeliğin görüşülmesi HAZIRLAYAN: Maliye ve Ekonomi Müdürlüğü ÖNEREN ve ONAYLAYAN: Belediye Başkanı GÖRÜŞEN: Maliye ve Siyasi Komitesi

ONAYLAYAN: Belediye Meclisi SÜRE: Ekim 2013.

21. Belediye Başkan’ın yıllık çalışma raporunun görüşülmesi GÖRÜŞEN: Belediye Meclisi

SÜRE: Aralık 2013.

Kararın uygulanması için : Belediye Başkanı, Belediye müdürleri ve Meclis Başkanı ilgilenecektir.

Madde 3

İş bu karar onaylandığı gün yürürlüğe girer ve Belediye resmi Web sitesinde ilan edilecektir.

PRİZREN BELEDİYESİ

(24)

Belediye Meclisi No. 01/011-2466 Tarih: 21 Şubat 2013

Prizren

Meclis Başkanı Nijazi Kryeziu

Referanslar

Benzer Belgeler

madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithal edilen Edremit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/03/2016 tarih, 52063623/516 sayı ve Başkanlık

Madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithal edilen Edremit Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün, 02/11/2015 tarih, 52063623/3042 sayı

Madde hükmü ile ek gündem maddesi olarak gündeme ithal edilen Edremit Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün 03/08/2015 tarih, 52063623/2345 sayı ve

programlarına göre, bu taşınmaz malların tamamen veya peyderpey tescilini istiyebilirler.. Sözü geçen bölgelerde Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından

4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/6 maddesi uyarınca, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir

a) Üniversitelerde ve TÜBİTAK’ta görevli öğretim üyeleri veya uzmanlar ile Kurul tarafından belirlenen alanlarda çalışanlardan, biyogüvenlik bilgi değişim

Madde 6- Muayene ve kabul komisyonu, 8 inci maddede belirtilen hükümlere göre kurulduğu tarihten itibaren,on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre

[r]