(1)COVID- YL-22.30 Bilim Alan Kodu T.C

66  Download (0)

Full text

(1)

COVID-

YL-22.30

Bilim Alan Kodu: 130109

2022

T.C.

(2)

T.C.

COVID-

YL-22.30

TEZ

Bilim Alan Kodu: 130109

R

2022

(3)

T.C.

TEZ KABUL VE ONAY

COVID- ve

-

Tez Savunma Tarihi: 29/08/2022

Dr. Erdil DURUKAN

( )

. Dr. Dr. Gizem

29/08/2022

Prof. Dr.

(4)

BEYAN

beyan ederim.

29/08/2022

(5)

sevgilerimle

(6)

camam g

yle

, Prof. Dr. Zekeriya ve Prof. Dr. Musa

ve

ul Eymen

(7)

i

Sayfa No

... i

...iii

ABSTRACT ... iv

... v

... vi

...vii

1. ... 1

1.1. ... 2

... 2

... 3

... 3

... 5

... 5

... 5

2. ... 7

2.1. ... 7

2.1.1. COVID-19 Epidemiyolojisi ... 8

2.1.2. COVID-19 Pandemisi ve Etkileri ... 9

-19 Pandemisinin Etkileri ... 11

2.2. ... 12

... 13

2.2.2. ... 13

jik Etkileri ... 14

... 15

2.3. Anksiyete ... 17

2.3.1. Anksiyetenin Fizyolojik Etkileri ve Belirtileri ... 17

2.3.2. Anksiyetenin Psikolojik Etkileri ve Belirtileri ... 18

... 19

... 19

(8)

ii

... 19

2.4. Fiziksel Aktivite... 21

... 22

2.4.2. Fiziksel Aktivitenin Fiziksel Etkileri ... 23

... 23

2.4.4. Fiziksel Aktivitenin Psikolojik Etkileri ... 24

... 25

... 25

... 25

... 26

3.3.1. Demografik Bilgi Formu... 26

... 26

... 27

3.4. Veri Analizi ... 27

4. BULGULAR ... 28

... 34

... 40

KAYNAKLAR ... 41

... 47

EKLER ... 48

EK- ... 48

EK- ... 50

EK- ... 51

EK- ... 52

(9)

iii COVID-

COVID-19 pandemisi

n hem de pandemi tedbirleriyle

ve n

n etkilerinin incelenmesi Bu

-

ve e 167

ldi.

< 0.05 olarak kabul edildi.

-

. -

.05).

-

r

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, covid- .

(10)

iv ABSTRACT

INVESTIGATION OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND HEALTH ANXIETY STATUS IN ADULTS AGED 65 YEARS AND OLDER DURING

COVID-19 PANDEMIC

While the COVID-19 pandemic has caused the death of some 15 million people in the last two years, it has also caused significant changes in daily life within the scope of the measures taken to combating the COVID-19 pandemic. The disease has affected people psychologically, mentally and physically, both directly and indirectly with pandemic precautions. Strict isolation precautions have been implemented, especially for individuals aged 65 years and older. Examining the effects of this extraordinary process in terms of psychological and physical health in elderly individuals is as important as the direct effects of the disease. In this context, the aim of study is to examine the level of physical activity and health anxiety status in elderly individuals during the COVID-19 pandemic period.

A total of 377 volunteers, 210 (55.7%) women and 167 (44.3%) men who and aged 65 years and older, participated in this study.

Demographic information form, International Physical Activity Questionnaire - Short Form and Health Anxiety Scale were used as data collection tools in the study. The data were analyzed in the SPSS statistical program. In statistical analysis, the level of significance was accepted as p < 0.05.

It was found that the general health anxiety scores of the participants who had the COVID-19 test and low physical activity group were significantly higher than their peers (p <0.05). Also, it was revealed that high physical activity group had lower COVID-19 anxiety levels than those with low and moderate physical activity groups (p <0.05). Moreover, it was determined that the COVID-19 anxiety levels of the participants with high physical activity levels were lower than their peers with low and moderate physical activity levels (p<0.05). As a result of the research, it was revealed that general health anxiety is higher in elderly individuals with low physical activity levels, while COVID-19 anxiety is lower in elderly individuals with high physical activity levels. Finally, it was determined that moderate and high levels of physical activity were beneficial in terms of psychological health in elderly individuals.

Keywords -19, health, older, physical activity

(11)

v

BU

Cm : Santimetre

COVID-19 : Yeni Tip

Kg : Kilogram

MET MERS P

:

SARS

: Aritmetik Ortalama

VA

(12)

vi

EK LLER D Z N

Sayfa No 2.1. D S ... 12

(13)

vii

TABLOLAR D Z N

Sayfa No Tablo 4.1. ... 28

Tablo 4.2. ... 29

Tablo 4.3. COVID-19 Analizi.... 30

Tablo 4.4. ... 31

Tablo 4.5. , ve

... 32

(14)

1 1.

lar

olmaktan ziyade daha geni bir

, fiziksel ve psiko-sosyal dur.

leri genetik referanslar olarak ortalama ve ne sahiptir

deformasyon ve

dir (Keskin vd., 2016). Genel ol

uzun bir periyottur.

resmi ki

olarak belirtilmektedir 2010). Ancak genetik ,

, dinlenme

sapmalar vd.,

2005). Ancak genel anlamda ve kapasite,

da bir

ID-19 pandemi e psikososyal etkilerinden

vd., 2020).

etkileyen temel parametrelerden biri psikolojik durumud n psikolojik

ir. Bu duygulardan a

gelecekte belirsizlik yaratan

b da

(15)

2

Anksiyete normal yken

ruhsal, fiziksel ve problemi olarak

.

; Peltzer ve Pengpid, 2016).

20 yeni

COVID-19)

d (Sayar, 2022; Zhou vd., 2020).

Bu duruma ek olarak

da

1.1.

- ksiyete

COVID- fiziksel

anksiyete durumu ?

(16)

3 Problemleri

1. genel bir fark var

2. - fark var

3. COVID-

fark

4. COVID- -19 anksiyete

fark

5.

6. -

7.

8. COVID-19

9. -19 anksiyete

1.4. Ara

H1.

(17)

4

H2. -

H3. COVID-

H4. COVID- -19 anksiyete

H5. COVID-

H6. COVID- -

H7. COVID-

H8. COVID- -

H9.

H10. -

H11.

H12. COVID-19

(18)

5

H13. -19 anksiyete

1.5. Ara

1.

2.

3. -

1.

2.

3.

enfekte olma -

(19)

6

elik hayatta

rdeki fiziksel

(20)

7 2.

2.1. Koronavir sler

a ye

( ).

(CoV), memeli hayvanlarda ve insanlarda solu

enfeksiyonlara sebep olan bir grup patojen olarak kabul edilir. lk kez

Kuzey Amerika'da 1920'l sonununda tavuklarda akut solunum

yolu enfeksiyon Bu hayvanlarda n

enfeksiyon

(Saif vd., 2019).

Charles D. Hudson ve Fred

Robert .

olara (Lalchhandama, 2020).

. T

(Chathappady House, Palissery ve Sebastian, 2021). Bu

kemirgenler ve domuzlar gibi hayvanlara enfekte

olabilmektedirler.

neden

olmak - (McIntosh ve Peiris,

(21)

8 2009; Supuran, 2021).

respiratuar sendrom)

. in ileriki

SARS ve

(Yin ve Wunderink, 2018).

2.1.1. COVID-19 Epidemiyolojisi

e

enfeksiyonlar viral daha hafif semptomlar

. sebebiyet

veren SARS-CoV ve MERS-CoV

2002- Kong'da saptanan SARS- n

Himalaya misk kedileri i net

olarak . SARS-CoV s periyotta

-

k bilinmemekle develerden

haziran -

. Bu

Wuhan kentinde -CoV-

Hui, Memish ve Zumla, 2014; Zhu ve ark

-19:

omu Coronavirus-2 (SARS-CoV- COVID-

SARS-CoV-2, genel olarak

(22)

9

(Harapan vd., 2020).

-19 enfeksiyonu, 2003

vd., 2020). COVID- m

solunum yolu enfeksiyonuna sebep olurken,

neden olabilmektedir COVID-

- -koku

kesin

COVID-

-CoV- -

COVID- (Al-

Zahrani, 2021).

2.1.2. COVID-19 Pandemisi ve Etkileri

ok

kez . -19 pandemisi

Pandemiler

(23)

10

alanda da (Xiong vd., 2020;

).

COVID- -

ki

belirtmektedir. dair

bildirisinde

solunum tutun a viral

7 Ocak 2020 tarihinde ise

DS an COVID-19 ol

. sal e

(World Health Organization, 2022a).

COVID-19 pandemi olarak ilan edilmes

.

toplum soyal hizmetleri,

ekonomik sistemleri olumsuz .

kapat pandemi

tedbirler (Shu-Ching, Yeur-Hur, ve Shiow-Luan, 2020). likle

sosyal

etkiler

(Barouki vd., 2020; Manivannan vd., 2021).

(24)

11

vd., 2021).

2.1.3. -19 Pandemisinin Etkileri

COVID-

ni ve ya

-19'a

de vd., 2020; Manivannan vd., 2021). COVID-

ye sebep olma daha

seyretmesinde Tedavi

ABD da COVID-

COVID- %80

2).

COVID-

(Banerjee, 2020).

(25)

12 2.2.

ranslara

vd., 2016). Genel

etkisini

2010) ( 2.1).

vd., 2005).

eden

morfolojik, anatomik ve fizyoloj kabul edilir.

0- 15- 25-

(26)

13

ve rollerindeki

ta

y

birlikte toplumdaki

e da

, 2016 senesinde

6,651, 8,245,124

ye Toplumda y 2016 %8.3

iken 2021 %9. (

2.2.1. Genel

Genel olarak sel, psikolojik ve sosyal

(Erkuran, 2020).

ekle birlikte

boyutlu olarak de Spor bilimleri n

fiziksel, fizyolojik .

2.2.2.

den en belirgin

fiziksel i

(27)

14

ve

(Saxon, Etten ve Perkins, 2021).

2.2.3.

k olarak

birlikte ins

sistemlerinde fonksiyonel yetersizlikler, nde

lar

meta

neden olur (Karan ve Tufan, 2010)

kas atrofisi ve kemik mineralizasyonundaki azalma ile fiziksel n uvar sistemde oksijenlenme,

(28)

15 Beyin

Sinir sistemindeki bu dejenerasyon du

Endokrin sistemde hormon neden olur.

f

.

s -

fazla etkilenen gr stermektedir

(Al-Zahrani, 2021).

2.2.4. Psikolojik Etkileri

i -

n Erikson benlik

Ancak y

k duygusal

. bilitenin

becerisinde tetikler

(29)

16 a

ge

ra

birlikte kinezyofobi o

. da

roblemlerin depresyon, deliryum, demans, alzheimer, uyku problemleri, distimik bozukluk

bu genel

( , 2013):

.

. .

dir.

on zamanlarda COVID-19 pandemi

ark., 2020). -

tedbirlerin uyg ve gibi

etmenler n psikolojik olarak olumsuz etkile . Bu

pskilojik etkilerinin

n vd., 2021).

(30)

17 2.3. Anksiyete

Anksiyete i tahmin edilemeyen veya belirsiz yeni bir durum stres ve kor bir psikolojik tepkidir.

en sonucunda

vd., 2012; Beesdo, Knappe ve Pine, 2009

olarak

vd.,

olarak etkileri ve belirtileri olan bir ruh halidir ve

duygus

(Noyes ve Hoehn-Saric, 1998).

2.3.1. Anksiyetenin Fizyolojik Etkileri ve Belirtileri

nin

nlarla

(31)

18

rlerden arak homeostatik dengeyi

sempatik ve parasempatik sistemle kontrol edilse dengesinin in

nir (McArdle, Katch ve Katch, 2006).

ik

da v

etkilenir nu ve meydana

gelmektedir

titreme ve refleks harake de

olur (Muhammad vd., 2017).

2.3.2. Anksiyetenin Psikolojik Etkileri ve Belirtileri

ve depresyon gibi psikolojik sorunlar ortaya (Baxter vd., 2012).

(32)

19

2.3.3. Etkileri ve Belirtileri

neden olabilmekted

de ve mesleki aktivite (Noyes ve Hoehn-Saric,

1998).

2.3.4. Etkileri ve Belirtileri

Anksi

si

k

de g

ve

o Sungur, 2006).

2.3.5

(33)

20 m

(Asmundson vd., 2010). B

seviye ve bedensel

durumdur. Ancak

s ciddi psikolojik sorun

;

hassasiyet durumu t

(Abramowitz, Olatunji ve Deacon, 2007).

e

de -19

ifade edilmektedir.

- toplumda

hissettikleri devam etmesinin

etkileyecek ciddi b (Acharya vd., 2022;

Vintila vd., 2022).

(34)

21 2.4. Fiziksel Aktivite

gerektiren bedensel hareketlerdir.

.

psiko-

haftada 3- - ksel aktivitelerin ve egzersizlerin

.

da

lipoprotein esi gibi fizyolojik

olumlu

(Jurimae ve Jurimae, 2001).

itenin n

bilimsel Fiziksel aktiviteden maksimum

(35)

22 .

2.4.1. Fiziksel Aktivitenin Etkileri

mevcuttur. n

fiziksel aktivite sonucu bu

len bu olumsuz

kat (Bruning ve Sturek, 2015; Jackson vd.,

1999).

iziksel uygunluk parametrelerinde performans

g ndelik zinde ve

ba ms z V cut

sistemlerinin rak daha sa l kl bir metabolizma

sa lar. sisteminin g lenmesini

hastal klara kar metabolik diren . nerji metabolizmas n n etkin ve

verimli cut enerji dengesinin korunmas n

sa l kl bir beden kompozisyonu sa lar. skelet ve kas daha

olmas n sa layarak postural bozukluklar n

nlenmesini ve tedavisini sa lar. bezite, Tip 2

diyabet ve kalp damar hastal klar gibi kronik hastal ktan korunma

(36)

23

olur. tres ve depresyon gibi ruhsal sa l k problemlerinin nlenmesinde ve tedavisinde yararl d r (Bouchard, Blair ve Haskell, 2012; WHO, 2010).

2.4.2. Fiziksel Aktivitenin Fiziksel Etkileri

koordinasy

(Jakicic, 2009; .

Genel olarak d

yarak fonksiyonel kapasitenin

(Fulton vd., 2004).

2.4.3. Fiziksel Aktiv

n

eimer gib r

le

(37)

24 kapasitesi

me

da (Howie ve Pate,

2012; Kwak vd., 2009).

2.4.4. Fiziksel Aktivitenin Psikolojik Etkileri

n

i negatif

ka (Salmon, 2001).

olarak

i a fiziksel

de n

ruh halind belirlenirken de

Bilimsel bulgular

faaliyetlerde

(Mandolesi vd., 2018).

(38)

25

3. VE

3.1.

Bu nicel Temmuz 202

-

. .

- bilgiler

onam formunu onay ve ler

dahil edildi.

Etik Kurulu 17.02.2022 tarih, E-11811414- karar

0,05 sapmayla ve

70

zere 377

(39)

26 3.3. Veri Toplama A

i Demografik Bilgi Formu

tespit fiziksel aktivite

etmek

demografik ler Google

Forms . Bu elektronik anket

formlar .

ak Google Forms sistemine kaydedenlere ait veriler istatistiksel analizlere dahil edildi.

3.3.1. Demografik Bilgi Formu

-

dan bu formda yer alan sorulara kimlik bilgilerine

d -

.

.

(40)

27

-dk/hafta), orta (600-1500 MET- - d., 2005).

Salkovskis vd. vd. (2013)

n ruhsal ve

ID-

vars -3 puan

2- boyutunda 12-0 puan a

. (Aydemir vd., 2013).

3.4. Veri Analizi

er SPSS 22.0 (Trial) istatiksel analiz

Kolmogorov-Smirnov testi ve Skewness-

incelendi. Normallik analizinde verilerin belirlendi

ve Post-Hoc LSD test protoko . .05 olarak kabul edildi.

(41)

28

4. BULGULAR

bilgiler,

fiziksel aktivite ve istatistiksel analiz

da

cinsiyet sunuldu.

Tablo 4.1.

Cinsiyet n Min. Maks.

210 65 90 71. .18

Erkek 167 65 94 70. .66

Toplam 377 65 94 71. .97

Boy (cm)

210 150 190 164. .35

Erkek 167 156 195 175. .58

Toplam 377 150 195 169. .42

210 40 120 67. .25

Erkek 167 47 112 79. .05

Toplam 377 40 120 72. .25

210 16.02 41.52 25. .68

Erkek 167 16.71 37.86 25. .17

Toplam 377 16.02 41.52 25. .09

.04 erkeklerin

. n 25.79

.

(42)

29 Tablo 4.2.

n %

Anksiyetesi

SS t/f p

Cinsiyet

210 (55.7) 29. .92

0.004 0.99

Erkek 167 (44.3) 29. .48

COVID-19 Testi

101 (26.8) 31. .40

2.314 0.02*

276 (73.2) 29. .20

COVID-

Pozitif 55 (14.6) 29. .99

0.907 0.91

Negatif 322 (85.4) 29. .20

COVID-

107 (28.6) 35. .30

7.196 < 0.01*

263 (71.4) 27. .82

Var 95 (25.2) 31. .12

1.574 0.11

Yok 282 (74.8) 29. .99

Fiziksel Aktivite Durumu

242 (64.2) 31.16 .23a

8.851 < 0.01*

Orta 74 (19.6) 27. .46b

52 (16.2) 25. .02b

Not: a *; p< 0.05

4.2 d ID-19

genel nda istatistiksel olarak

0.05). Ancak COVID-19 test

i nda

0.05). Analiz sonucuna

-19 testi yap 31. .40

(29. .20

[MD= 2.52, t = 2.31, p<0.01].

COVID- 35. .3 27. .82)

[MD= 7.96, t = 7.19, p<0.01].

(43)

30

25. .02) 27. .46) olan

25. .02)

(F=8.851, p<0.01).

Tablo 4.3. -

n %

COVID-19 Anksiyetesi

SS t/f p

Cinsiyet

210 (55.7) 7. .75

-0.371 0.75

Erkek 167 (44.3) 7. .91

COVID-19 Testi

101 (26.8) 7. .52

1.009 0.31

276 (73.2) 7. .94

COVID-

Pozitif 55 (14.6) 7. .71

0.875 0.07

Negatif 322 (85.4) 7. .86

COVID-

Evet 107 (28.6) 9. .22

5.888 < 0.01*

263 (71.4) 7. .44

Var 95 (25.2) 7. .75

0.469 0.64

Yok 282 (74.8) 7. .87

Fiziksel Aktivite Durumu

242 (64.2) 7.94 .89b

7.639 < 0.01*

Orta 74 (19.6) 7. .81b

52 (16.2) 6. .16a

Not: a *; p< 0.05

COVID-19 4.3 t

cinsiyet, COVID-19 COVID-19

yakalanma ve -19 anksiyete skor

nda

(p>0.05). Ancak COVID- 9.06 3.22) olmayan

7.01 2.44 COVID-19

[MD= 2.5, t =

5.88, p<0.01]. i -19 anksiyete skor

(44)

31

ortala nda lar 0.05).

(6.28 .16) .94 .89 .50 .81

COVID-

(F=7.639, p<0.01).

Tablo 4.4.

n %

Toplam Anksiyetesi

SS t/f p

Cinsiyet

210 (55.7) 37.17 10.21

-0.235 0.82

Erkek 167 (44.3) 37.45 12.25

COVID-19 Testi

101 (26.8) 39.49 11.32

2.225 0.03*

276 (73.2) 36.54 11.32 COVID-

Pozitif 55 (14.6) 37.31 12.17

-0.009 0.99

Negatif 322 (85.4) 37.32 11.27

COVID-

Evet 107 (28.6) 44.44 12.68

7.379 < 0.01*

263 (71.4) 34.43 9.41

Var 95 (25.2) 38.84 12.24

1.482 0.14

Yok 282 (74.8) 36.82 11.06

Fiziksel Aktivite Durumu

242 (64.2) 39.11 11.30a

10.688 < 0.01*

Orta 74 (19.6) 35.47 11.47b

52 (16.2) 31.87 9.51b

Not: a *; p< 0.05

4.4 t ID-19

toplam nda istatistiksel olarak

0.05). Ancak COVID-19 test

i nda

0.05). Analiz sonucuna

(45)

32

- 39. .32

(36. .32 toplam larak

[MD= 3.34, t = 2.25, p<01]. COVID-

44. .68 34. .41

toplam

[MD= 10.01, t = 7.38, p<01]. Fiziksel a

39. .30) 35. .47) olan

31. .51) toplam

(F=10.688, p<0.01).

Tablo 4.5.

Toplam MET Ortalama MET

Anksiyetesi

r= .150 p= 0.04*

r= -.244 p= 0.01*

r= .013 p= 0.80

r= .013 p= 0.80 COVID-19

Anksiyetesi

r= .051 p= 0.33

r= -.242 p= 0.01*

r= .046 p= 0.38

r= .046 p= 0.38 Toplam

Anksiyete

r= .135 p= 0.01*

r= -.260 p= 0.01*

r= .022 p= 0.67

r= .022 p= 0.67

*: p < 0.05

g

(p<0.05). Analiz

fiziksel aktivite toplam -19 ve

(p<0.05).

elirlendi. Ancak

(46)

33

(47)

34

-

-19 pandemisi

olumsuz etkileyen beklenmedik bir durum ola

birlikte ve

korku ve ola

(WHO, 2022).

Bu s

egzersiz

Bu durumun COVID-19 anksiyetelerini

Bu da

durumu incelendi.

e COVID-19

in genel ve COVID-

ik

bilinmektedir.

(48)

35

ter vd., 2012; Mclean ve Anderson, 2009). de Bal,

( ve Durmaz, 2017).

-

Karaoglu,

Zahid vd. (2016), Pakista i e

Khalil, El-Moniem ve Desoky (2018) akut kardiyak

- etkisini

-

-

(49)

36 -

-

hipotez kabul edilirken, COVID-

(Hadjistavropoulos, Craig ve Hadjistavropoulos, 1998; Tomenson vd., 2012).

Tomenson vd. (2012), 25-

anksiyetesi konusunda El-Gabalalawy vd

eylerin COVID-19 testi da

COVID- yakalanan ve yakalanmayanlar

-19 anksiyete d

COVID- genel ve COVID-

el ye

(Lebel vd., 2020).

-

esyon durumunu inceledikleri -

(50)

37

Ayca vd. (2021) -

-

Tomasoni vd. (2021) 105 COVID- -65

- da

Lite

-

-

belirlendi. -

- ler kabul edildi.

Hadjistavropoulos, Craig ve Hadjistavropoulos, 1998; Tomenson

Tomenson vd. (2012) ve El-

COVID- a

e

D-

-

hipotezle Liter

(51)

38

(Bourgault-Fagnou ve Hadjistavropoulos, 2009; Gerolimatos ve Edelstein, 2012)

-19 bu

-

-

fiziksel aktivi

fiziksel aktivite -19

Uzun

san -40 dk

-10.000

ne (WHO, 2010).

mektedir (Bouchard vd., 2012).

(Erdem vd., 2021)

- bilgileriyle uyumludur.

(52)

39

si 1

.

Violant-Holz vd. (2020) COVID-19 pandemisinin insanlarda fiz

n

n .

Ancak

- smen kabul edildi.

ye

El-Gabalawy vd.

a

(53)

40

seviye -19 testi ve

- seviyede

ve

-

na tabi ve fiziksel

(54)

41 KAYNAKLAR

Abramowitz, J. S., Olatunji, B. O. and Deacon, B. J. (2007). Health anxiety, hypochondriasis, and the anxiety disorders. Behavior Therapy, 38(1), 86-94. https://doi.org/10.1016/j.beth.2006.05.001

Acharya, S. R., Moon, D. H., Chun, J. H. and Shin, Y. C. (2022). COVID-19 and mental health:

Anxiety disorders among immigrants due to COVID-19 outbreak in South Korea. The International Journal of Psychiatry in Medicine, 57(4), 323-337.https://doi.org/10.1177/00912174211042695

ve -19). ve

. , ,

Al-Zahrani, J. (2021). SARS-CoV-2 associated COVID-19 in geriatric population: A brief narrative review. Saudi Journal of Biological Sciences, 28(1), 738-743.

https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.11.001

Aslan, M. ve ve .

Bil Enst Derg, 7(1), 53-62.

Asmundson, G. J., Abramowitz, J. S., Richter, A. A. and Whedon, M. (2010). Health anxiety: current perspectives and future directions. Current Psychiatry Reports, 12(4), 306-312.

https://doi.org/10.1007/s11920-010-0123-9

er. Abant Journal of Health Sciences and Technologies, 1(2), 51-62

Ayca, S., Akkoc, G., Yolcu, C., Unlu, C., Selcuk Duru, N. and Elevli, M. (2022). Evaluation of anxiety statuso adolescents with COVID 19. Turkish J Pediatr, 16, 186-190.

and

Noropsikiyatri Arsivi, 50(4), 325 331.

. Anatolia: Turizm , 32(1), 100-105.

, 22(4), 441-459.

International Journal of Geriatric Psychiatry, 35(12), 1466.

Barouki, R., Kogevinas, M., Audouze, K., et al. HERA-COVID-19 working group. (2021). The COVID-19 pandemic and global environmental change: Emerging research needs. Environment

, 146, 106272.

Baxter, A. J., Scott, K. M., Vos, T. and Whiteford, H. A. (2013). Global prevalence of anxiety disorders: a systematic review and meta-regression. Psychological Medicine, 43(5), 897-910.

Beesdo, K., Knappe, S. and Pine, D. S. (2009). Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents: developmental issues and implications for DSM-V. The Psychiatric clinics of North America, 32(3), 483 524.

Bouchard, C., Blair, S. N. and Haskell, W. L. (2012). Physical activity and health. Human Kinetics.

Bourgault-Fagnou, M. D. and Hadjistavropoulos, H. D. (2009). Understanding health anxiety among community dwelling seniors with varying degrees of frailty. Aging and Mental Health, 13(2), 226- 237.

(55)

42

Bruning, R. S. and Sturek, M. (2015). Benefits of exercise training on coronary blood flow in coronary artery disease patients. Progress in Cardiovascular Diseases, 57(5), 443-453.

CDC. Centers for Disease Control and Prevention Interim infection prevention and control recommendations for patients with suspected or confirmed coronavirus disease 2019 (COVID-19) in healthcare settings.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/guidance.html.

Cevik, M., Bamford, C. and Ho, A. (2020). COVID-19 pandemic a focused review for clinicians.

Clinical Microbiology and Infection, 26(7), 842-847.

Chathappady House, N. N., Palissery, S. and Sebastian, H. (2021). Corona viruses: a review on SARS, MERS and COVID-19. Microbiology Insights, 14, 11786361211002481.

, Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, B. E., Pratt, M., Ekelund, U., Yngve, A., Sallis, J. F. and Oja, P. (2003). International physical activity questionnaire:

12-country reliability and validity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(8), 1381 1395.

COVID- -

-

-

Dep , 1(1), 31-

39.

da Silva Neto, R. M., Benjamim, C. J. R., de Medeiros Carvalho, P. M. and Neto, M. L. R. (2021).

Psychological effects caused by the COVID-19 pandemic in health professionals: a systematic review with meta-analysis. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 104, 110062.

El-Gabalawy, R., Mackenzie, C.S., Thibodeau, M.A., Asmundson, G.J.G. and Sareen, J. (2013).

Health anxiety disorders in older adults: conceptualizing complex conditions in late life. Clinical Psychology Review, 33(8), 1096-1105.

and fiziksel aktivite: Derleme.

YIU Saglik Bil Derg, 2, 16-22.

korkusu. , 1(1), 26 29.

Fulton, J. E., Garg, M., Galuska, D. A., Rattay, K. T. and Caspersen, C. J. (2004). Public health and clinical recommendations for physical activity and physical fitness. Sports Medicine, 34(9), 581-599.

Gerolimatos, L. A. and Edelstein, B. A. (2012). Predictors of health anxiety among older and young adults. International Psychogeriatrics, 24(12), 1998-2008.

Harapan, H., Itoh, N., Yufika, A., Winardi, W., Keam, S., Te, H., ... and Mudatsir, M. (2020).

Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review. Journal of Infection and Public Health, 13(5), 667-673.

Hadjistavropoulos, H.D., Craig, K.D. and Hadjistavropoulos, T. (1998). Cognitive and behavioral responses to illness information: the role of health anxiety. Behaviour Research and Therapy, 36(2), 149-164.

Howie, E. K. and Pate, R. R. (2012). Physical activity and academic achievement in children: A historical perspective. Journal of Sport and Health Science, 1(3), 160-169.

Hughes, B. G. and Hekimi, S. (2017). Many possible maximum lifespan trajectories. Nature, 546(7660), E8-E9.

(56)

43

Hui, D. S., Memish, Z. A. and Zumla, A. (2014). Severe acute respiratory syndrome vs. the Middle East respiratory syndrome. Current Opinion in Pulmonary Medicine, 20(3), 233-241.

Jackson, A.W., Morrow, J.R., Hill, D.W. and Dishman, R.K. (1999). Physical Activity for Health and Fitness. Champaign, (IL): Human Kinetics.

Jakicic, J. M. (2009). The effect of physical activity on body weight. Obesity, 17(S3), 34-38.

Jurimae, T. and Jurimae, J. (2001). Growth, Physical Activity, and Motor Development in Prepubertal Children. CRC Press.

ve . [

].

. Dergisi. 18, 32-36.

ve

, 45(2), 65-74.

Karan, M. A. ve , 49(3), 11-17.

Comparison of health perception and health anxiety levels of sociology and medical students. Ankara Medical Journal, 20(3), 615-628.

Kwak, L., Kremers, S. P., Bergman, P., Ruiz, J. R., Rizzo, N. S. and

Associations between physical activity, fitness, and academic achievement. The Journal of Pediatrics, 155(6), 914-918.

. Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics. 2(1),10-4

Keskin, A. O., Uncu, G., and

Osmangazi Journal of Medicine, 38, 75-82.

Khalil, M. I. M., El-Moniem, M. M. A. and Desoky, G. M. (2018). Age and gender-related differences healthanxiety and perceived anxiety-control level among patients with acute cardiac syndrom IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), 7(4), 56-74

. Adl Dergisi. 24(2), 32-39.

Lalchhandama, K. (2020). The chronicles of coronaviruses: the bronchitis, the hepatitis and the common cold. Science Vision, 20(1), 43-53.

Lebel, S., Mutsaers, B., Tomei, C., et al. (2020). Health anxiety and illness-related fears across diverse chronic illnesses: A systematic review on conceptualization, measurement, prevalence, course, and correlates. Plos One, 15(7), e0234124.

Li, K. K., Cardinal, B. J. and Vuchinich, S. (2009). Health worry, physical activity participation, and walking difficulty among older adults: a mediation analysis. Research Quarterly for Exercise and Sport, 80(1), 12-21.

Mandolesi, L., Polverino, A., Montuori, S., Foti, F., Ferraioli, G., Sorrentino, P. and Sorrentino, G.

(2018). Effects of physical exercise on cognitive functioning and wellbeing: biological and psychological benefits. Frontiers in Psychology, 9, 509.

(57)

44

Manivannan, M., Jogalekar, M. P., Kavitha, M. S., Maran, B. and Gangadaran, P. (2021). A mini- review on the effects of COVID-19 on younger individuals. Experimental Biology and Medicine (Maywood, N.J.), 246(3), 293 297.

McArdle, W. D., Katch, F. I. and Katch, V. L. (2006). Essentials of exercise physiology. Lippincott Williams & Wilkins.

McIntosh, K. and Peiris, J. S. M. (2009). Coronaviruses. Clinical Virology, 1155-1171.

Mclean CP and Anderson RA. (2009). Brave men and timid women? A review of the gender differences in fear and anxiety. Clinical Psychology Review. 29(6), 496-505.

si, 49(3), 39-45.

. (2013).

Muhammad, K. K., Alamgir, K., Sami, U. K. and Salahuddin, K. (2017). Effects of anxiety on athletic performance. Res Inves Sports Med. 1(1). RISM.000508.

Noyes Jr, R. and Hoehn-Saric, R. (1998). The Anxiety Disorders. Cambridge University Press.

and predictors of anxiety, depression and health

anxiety during COVID-19 pandemic in Turkish society: The importance of gender. International Journal of Social Psychiatry, 66(5), 504-511.

and

). Fiziksel Uygunluk ve

, 14(1), 18-26.

-

. [

.]. 194366).

Saif, L. J., Wang, Q., Vlasova, A. N., Jung, K. and Xiao, S. (2019). Coronaviruses. Diseases of Swine, 488-523. https://doi.org/10.1002/9781119350927.ch31

Sallis, R., Young, D. R., Tartof, S. Y., Sallis, J. F., Sall, J., Li, Q., ... and Cohen, D. A. (2021).

Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients. British Journal of Sports Medicine, 55(19), 1099-1105.

Salkovskis P. M, Rimes K. A, Warwick H.M. and Clark D. M. (2012). The Health Anxiety Inventory:

development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis.

Psychol Med. 32(5). 843-53.

Salmon, P. (2001). Effects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress: a unifying theory. Clinical Psychology Review, 21(1), 33-61.

Saxon, S.V., Etten, M.J. and Perkins, E.A., (2021). Physical change and aging: A guide for helping professions. Springer Publishing Company.

Sjostrom, M., Ainsworth, B., Bauman, A., Bull, F., Hamilton-Craig, C. and Sallis J. (2005).

Guidelines for data processing analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) - Short and long forms. IPAQ Commitee. 1-15.

(58)

45

Shahid, Z., Kalayanamitra, R., McClafferty, B., Kepko, D., Ramgobin, D., Patel, R., ... and Jones, K.

Journal of the American Geriatrics Society, 68(5), 926-929.

Shu-Ching, C., Yeur-Hur, L. and Shiow-Luan, T. (2020). Nursing perspectives on the impacts of COVID-19. Journal of Nursing Research, 28(3), e85.

Spielberger, C. D. (1983). State-Trait Anxiety Inventory for Adults (STAI-AD) [Database record]. APA PsycTests.

Stubbs, B., Koyanagi, A., Hallgren, M., Firth, J., Richards, J., Schuch, F., ... and Vancampfort, D.

(2017). Physical activity and anxiety: A perspective from the World Health Survey. Journal Of Affective Disorders, 208, 545-552.

Sungur, M. Z. (2006). -

Supuran C. T. (2021) Coronaviruses. Expert Opinion on Therapeutic Patents, 31:4, 291-294.

https://doi.org/10.1080/13543776.2021.1901402

. Avrasya Sosyal ve Ekonomi , 6(10), 117-135.

ve

Pandemiler tarihi. 2(2), 53-69.

Tomasoni D, Bai F, Castoldi R, et al. (2021). Anxiety and depression symptomsafter virological , Italy.J Med Virol, 93,1175 1179.

Tomenson, B., McBeth, J., Chew-Graham, C. A., et al. (2012). Somatization and health anxiety as predictors of health care use. Psychosomatic Medicine, 74(6), 656-664.

and

historical development and the fundamental concepts of public health. , 58-62.

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2021-

45636#:~:text=T%C3%9C%C4%B0K%20Kurumsal&text=Ya%C5%9Fl%C4%B1%20n%C3%BCfu s%20olarak%20kabul%20edilen,9%2C7'ye%20y%C3%BCkseldi.

Klinik Psikiyatri, 4, 12- 16.

3(COVID-19), 95-101.

Vintila, M., Tudorel, O. I., Stefanut, A., Ivanoff, A., and Bucur, V. (2022). Emotional distress and coping strategies in COVID-19 anxiety. Current Psychology, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12144- 021-02690-8

Violant-Holz, V., Gallego- - -

M. J., Sansano-Nadal, O. and Guerra-Balic, M. (2020). Psychological health and physical activity levels during the COVID-19 pandemic: a systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 9419.

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S. and Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1-25.

(59)

46

World Health Organization. (2010). Global Recommendations on Physical Activity for Health.

Switzerland: WHO Press.

World Health Organization. (2022a) Coronavirus Situation reports 2020 (Covid-19) Technical

Guidance 01 Mart 2022

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports).

World Health Organization. (2022b) COVID-19 pandemic triggers 25% increase in prevalence of

anxiety and depression worldwide 02

https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence- of-anxiety-and-depression-worldwide).

Xiong, J., Lipsitz, O., Nasri, F., Lui, L. M., Gill, H., Phan, L., ... and McIntyre, R. S. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review. Journal Of Affective Disorders, 277, 55-64.

Yin, Y. and Wunderink, R. G. (2018). MERS, SARS and other coronaviruses as causes of pneumonia.

Respirology, 23(2), 130-137.

Zahid, M. F., Haque, A., Aslam, et al. (2016). Health-related anxiety and hypochondriacal concerns in medical students: A cross-sectional study from Pakistan. Teaching and Learning in Medicine, 28(3), 252-259.

Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X. et al. (2020). A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. New England Journal of Medicine, 382, 727-733.

(60)

47 Elif

Lise Kars Alparslan Lisesi (1996) Lisans

(1997-2001)

, ,

-2009)

Orta

(61)

48 EKLER

EK-1.

COVID- Bireylerde Fiziksel Aktivite ve

ler yeni bir

- e

incelenmesidir.

istemezseniz son verebilirsiniz. Kar isterseniz,

COVID-19 pandemisinin etkilerinin

PE veri

toplanacak veriler anket

Bal

davet edildim.

(62)

49

( ).

(cep nlardan da

verilir.

Sorumlu ya da Yasal

Temsilcisinin

Adres: Adres:

Telefon: Telefon:

(63)

50 EK-2.

(64)

51 EK-3.

(65)

52

EK-4. si

(66)

(0 266) 612 14 62 sagbilen@balikesir.edu.tr http://www.balikesir.edu.tr

Figure

Updating...

References

Related subjects :
Outline : BULGULAR