• Sonuç bulunamadı

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVA HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 İNCİ SINIF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVA HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 İNCİ SINIF"

Copied!
52
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVA HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

1’İNCİ SINIF İNGİLİZCE-I

BAŞLANGIÇ

Başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili başlangıç seviyesinde dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. İçerik:

Questions with Be, The Sentence,The simple Past of Be, Commas, The Simple Present, The Paragraph, Pronouns and Possessive Adjectives, Writing a personal letter, There is / There are, Describing a place using Spatial Order, The Simple Past, Time Order,Comparative Adjectives, Writing about similarities,making predictions with be going to, Because, Should for Advice,Expressing an opinion,Telephone Talk,Asking for and Giving Definitions and Explanations,Making Suggestions, Expressing Interest in a Conversation, Read for main ideas, summarize a text, summarize an interview, Write a business letter, Write a letter of advice,

ÖN ORTA

Alt orta-orta seviyede dinleme, konuşma,okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır.Present Tense of Be,Telephone talk,The Simple past of Be, Asking for and giving definitions and explanations,time order,writing about similarities,expressing an opinion,read for main ideas,develop topic sentences,write a letter of advice

ORTA

Alt orta-orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Read for main ideas, summarize a text, summarize an interview, Write a business letter, Write a letter of advice, Interview a classmate,role-play,compare and discuss solutions, discuss a shopping list,read for details,read for main ideas,paraphrase main ideas,write a commercial,write topic sentences,compose a short story, modals of ability,superlative adjectives,infinitives of purpose,listen for the main ideas,listen for details.

İLERİ

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Passive Voice, phrasal verbs, advisability and obligation in the past,identify author’s viewpoint,read for details,paraphrase main ideas,restate main ideas,write a cause and effect essay, write interview questions,listen for main ideas,listen for details,interview a news specialist,report survey results to the class,role-play a meeting,construct and perform a dialogue,perform

SÜPER

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low- frequency vocabulary.

(2)

MATEMATİK-I

Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Fonksiyonlarda Türev ve Diferansiyel, Türev ve Uygulamaları, İntegral.

HARİTA

Harita Genel Bilgileri Ve Harita Okuma, Ölçek, Yer Şekilleri Ve Münhani (Düzeçeğri), Eğim (Meyil) ve Kesit (Profil), Yön, Yön Bulma ve Nokta Kestirme Yöntemleri, Harita Referans Sistemleri, Hava Haritalarında Coğrafi Referans Sistemi, Hava Haritalarında Georef Sistemi, Hava Haritalarında Grid Referenas Sistemi, Hava Fotoğrafları Genel Bilgileri, Hava Fotoğraflarının Stereoskopik Özelliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri-GPS, Uzayda Navigasyon.

BİLGİSAYARA GİRİŞ

Bilgisayarın tarihçesi, bilgisayar ve bileşenleri hakkında temel kavramlar, Windows işletim sistemi, Microsoft Office Programları (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint) ve internetin temel prensipleri.

İNGİLİZCE-II BAŞLANGIÇ

Alt-orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. read for details,read for main ideas,paraphrase main ideas,write a commercial,write topic sentences,compose a short story, modals of ability,superlative adjectives,infinitives of purpose,listen for the main ideas,listen for details,lead a group discussion,summarize an interview, summarize observations on child discipline.

ÖN ORTA

Alt-orta seviyede dinleme,konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır.Contrast simple present and present progressive,write a commercial,summarize interview in a factual report,write a letter requesting information,write a biography of a comedy star,write a report on research, summarize research findings.

ORTA

Orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Passive Voice, phrasal verbs, advisability and obligation in the past,identify author’s viewpoint,read for details,paraphrase main ideas,restate main ideas,write a cause and effect essay, write interview questions,listen for main ideas,listen for details,interview a news specialist,report survey results to the class,role-play a meeting,construct and perform a dialogue,perform a role play.

İLERİ

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Read for details,identify main ideas,develop an outline,write essay responses,write persuasive statements, write an argumentative letter,definite and indefinite articles,infinitives and gerund,verb tense review, listen for details,explain main ideas,simulate a community meeting,retell a conversation,conduct a debate.

(3)

SÜPER

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low- frequency vocabulary.

FİZİK-I

Fiziğin Konusu, Birimler ve Boyut Analizi, Vektörler, Denge, Tek Boyutta Hareket, Newton'un II.

Hareket kanunu, İki Boyutta Hareket, İş-Güç-Enerji, Impuls Momentum, Dönme Hareketi, Harmonik Hareket, Kütle Çekimi.

MATEMATİK-II

Diziler ve Seriler, Fonksiyon Serileri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Katlı İntegraller, Vektörel Analiz, Eğrisel İntegral.

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Programlama Dillerinin Tarihçesi, Programlama Dilinin Mentalitesi, Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri, Donanım ve Yazılım Veri Tipleri, Değişkenler, Giriş (Input) İşlemleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Koşul Komutlarının Kullanımı, Döngüler, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Kullanıcı Tanımlı Veri Tipleri, Prosedürler, Fonksiyonlar, Dosyalar, Rasgele Erişimli Dosyalar.

HARP TARİHİ

Harp Tarihine Giriş, Çanakkale Muharebelerinde Hava Harekatı, İstiklal Savaşında Hava Harekatı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, 1967 Arap-İsrail Savaşında Hava Harekatı, 1973 Arap-İsrail Savaşında Hava Harekatı, Vietnam Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Arjantin-İngiltere Falkland Savaşı, Birinci Körfez Harekatı, NATO’nun Kosova Hava Harekatı, Afganistan Savaşında Hava Harekatı, İkinci Körfez Harekatı.

2’NCİ SINIF

FİZİK-II

Coulomb Kanunu, Elektrik Alanı, Elektrik Potansiyel, Kapasite ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri-I, Doğru Akım Devreleri-II, Magnetik Alan, Magnetik Alanın Kaynakları, Indüksiyon Elektromotor Kuvveti, Indüktans, Alternatif Akımlar.

LİNEER CEBİR

Matris Cebiri, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Vektörel Cebir , Lineer Dönüşümler, Özdeğer ve Özvektörler.

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALARI

Bağlaçlı Listeler, Sorting (Sıralama) Algoritmaları, Searching (Arama) Algoritmaları, Searching (Arama) Algoritmaları, Stacks (Yığıtlar), Queues (Kuyruklar), Trees (Ağaçlar), Graflar, Files (Dosyalar).

(4)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

Teknik Resmin Temelleri konu başlığı altında; teknik resmin amacı ve temelleri, standartlar, izdüşümler, bilgisayar destekli teknik resim kavramı ve önemi, CAD CAM kavramı konuları işlenmektedir. Basit geometrik çizimler konu başlığı altında; AutoCAD programının ara yüz tanıtımı ve çizim yöntemleri, teknik resmin kuralları, iki boyutlu çizim teknikleri anlatılmaktadır.

Geometrik çizimler konu başlığı altında; AutoCAD çizim komutları, çizim birimi ve alan ayarları, perspektif resimleri verilen cisimlerin iki boyutlu üç görünüşlerinin çizimi anlatılmaktadır. Vida / cıvata ve somun, mil çizimi rondela ve cıvata bağlantıları çizimi, AutoCAD düzenleme komutları anlatılmaktadır. Ölçülendirme çizimler konu başlığı altında; ölçülendirme amaç ve kuralları, AutoCAD ölçülendirme komutları, perspektif resimlerin ölçülendirilmesi anlatılmaktadır. Paralel perspektif resim konu başlığı altında; perspektif çizimin amaçları, AutoCAD perspektif çizim komutları anlatılmaktadır. Kesit çizim konu başlığı altında; kesit çizimin amaçları, tarifi ve sınıflandırılması, kesit kuralları, AutoCAD düzenleme komutları anlatılmaktadır. Kroki resimler konu başlığı altında; kroki resim takımları, ölçekler, serbest el çizme teknikleri anlatılmaktadır. Üç boyutlu çizim oluşturma konu başlığı altında; üç boyut kavramı, katı modelleme, yüzey modelleme, tel kafes modelleme konuları anlatılmaktadır. İSO tolerans sistemi ve geçmeler konu başlığı altında; boyut tolerans tanımlamaları, İSO sisteminde tolerans kaliteleri, şekil ve konum toleranslarının resimlerde gösterilmesi anlatılmaktadır. Dişli çarklar, yataklar, yaylar konu başlığı altında; dişli çark çizimi, yatak modelleme, yay modelleme konuları anlatılmaktadır. Yukarıda bahsedilen konulara ilave olarak; perspektif resmi verilen cisimlerin üç görünüşlerinin çizimi, ölçülendirme, kesit resim, iki veya üç görünüşü bilinen cisimlerin perspektif resimlerinin çizimi, kroki çizim konuları klasik çizim yaptırılarak işlenmektedir.

İNGİLİZCE-III BAŞLANGIÇ

Alt-orta/orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta/orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Read for details,read for main ideas,paraphrase main ideas,write a commercial,write topic sentences,compose a short story, modals of ğabeylity,superlative adjectives,infinitives of purpose,listen for the main ideas,listen for details,lead a group discussion,summarize an interview, summarize observations on child discipline.

ÖN ORTA

Alt-orta seviyede dinleme,konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır.Contrast simple present and present progressive,write a commercial,summarize interview in a factual report,write a letter requesting information,write a biography of a comedy star,write a report on research, summarize research findings.

ORTA

Orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Identify main ideas and supporting details,restate main ideas,read a time line,relate text to personal values,write sentences using dependent clauses, write a narrative,write a report on research,take notes in outline form,preview a listening,make predictions,listen for details,compose and perform a dialogue,listen for supporting details,restate themes of the unit in a guided conversation, take notes while listening.

(5)

İLERİ

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

SÜPER

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış ve Bireysel Davranış Modeli, Öğrenme ve Davranışa Şekil Verme, Öğrenme Türleri, Güdülenme, Askeri Organizasyonlarda Güdüleme, Stres ve Stres Yönetimi, Havacılık ve Uçuş Psikolojisi, Kişilik Gelişimi, Çatışma, Uyum ve Savunma Mekanizmaları, Davranış Bozuklukları, Geçici Zorlanma Durumları, Askeri Psikoloji, Davranış Üzerine Sosyal Etkiler, Tutumlar, Tutum Oluşturma.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ

Elektriksel Büyüklükler ve Devre Elemanları, Seri ve Paralel Devreler (DC), Elektrik Devrelerinin Analiz Yöntemleri (DC), Devre Teoremleri (DC), Devrelerin Geçici Durumları, Sinüzoidal Alternatif Akım ve Fazör, Seri ve Paralel Devreler (AC), Alternatif Akımda Güç.

TÜRKÇE-I

Dil – Kültür İlişkisi, İletişim ve Dil, Aktif Dinleme ve Not Alma Teknikleri, Okuma, Konuşma, Yazılı Anlatım, Edebiyat Çalışmaları, Türk Dilinin İmlası ve Noktalama İşaretleri, Türkçe’nin Yapısal Özellikleri, Münazara Teknikleri ve Uygulamaları.

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Birinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümleri ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemle.

KESİKLİ HESAP TEORİSİ

Önermesel mantık ve ispatlar, küme teorisi, fonksiyonlar ve bağıntılar, cebirsel yapılar, algoritmalar, gramerler ve diller, sayma teknikleri, graflar ve ağaçlar, Turing makinaları.

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA

Nesneye Yönelik Programlama (NYP), Nesneler ve Sınıflar, Sınıf Kullanımları, Nesneye Dayalı Modelleme ve UML, Kalıtımsallık (Inheritance), Çok Formluluk (Polymorphism), Arayüzler (Interface), İleri Veriyapıları, Grafiksel Kullanıcı Arayüz ve Olay Yakalama.

TEMEL ELEKTRONİK

Elektronik Devre Elemanları ve Temel Devre Teoremleri, Metallerde ve Yarı İletkenlerde İletim Mekanizmaları, Yarı İletken Diyod, Diyodlu Devreler, Bipolar Jonksiyon Tranziztör, Tranzistörün Küçük Sinyal Eşdeğeri, Tek Katlı Tranziztörlü Kuvvetlendirici, Alan Etkili Tranziztörler (FET).

(6)

KİMYA

Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Atomun Bileşimi. Mol Kavramı. Elektromagnetik Işıma.

Bohr Atom Modeli. Atomun Dalga Mekaniği Modeli. Periyodik Sistem. Kimyasal Bağlar. İyonik Bağ.Kovalent Bağ. Gazlar. Basınç. Sıcaklık. İdeal Gaz Denklemi. Gaz Karışımları. Gazların Kinetik Teorisi. Gazların Yayılması: Graham Kanunu. Gazların sıvılaştırılması. Kimyasal Formüller. Kimyasal Denklemler. Kimyasal Tepkime ve Enerji Bağları. Sıvıların Yüzey Gerilimi ve Viskozitesi. Sıvı-Katı Katı-Gaz Faz Değişmeleri. Faz Diyagramları. Çözeltiler. Konsantrasyon.

Çözünme Isıları. Çözeltilerin Koligativ Özellikleri. Elektrolit Çözeltiler. Elektrokimya.

Yükseltgenme-İndirgeme (Redoks) Reaksiyonları. Galvanik Piller. Elektromotor Kuvveti(EMK) ve Elektrot Potansiyelleri. Elektrolikit Piller. Faraday Kanunları. Yakıt Pilleri.

İNGİLİZCE IV BAŞLANGIÇ

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

ÖN ORTA

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

ORTA

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

İLERİ

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

SÜPER

Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

EKONOMİ

Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş, Üretici teorisi, Fiyat teorisi, Milli gelir, Para, Dış ödemeler dengesi ve döviz piyasası

(7)

SOSYOLOJİ

Sosyoloji ve Sosyal Sistem, Sosyolojide Temel Kuramlar, Birey ve Toplum, Toplum ve Kültür, Toplum ve Siyaset, Toplum ve İktisat, Toplumsal Tabakalaşma, Toplum ve Eğitim, Kentleşme ve Göç, Toplumsal Değişme, Küreselleşme ve Toplumlar, Toplumsal Sapma :Suç ve Şiddet.

İSTATİSTİK VE OLASILIK

Rassal süreçlerle ilgili karşılaşılan problemlerin çözüm aşamalarında belli durumlarda hangi veri çözümleme yöntem ve tekniklerinin neden ve nasıl kullanılabileceğine ilişkin kuram ve teoriler.

Olasılık teorisinde temel kavramlar, sayma teknikleri ve koşullu olasılıklar, kesikli ve sürekli rassal değişkenlerle ilgili problemler. Merkezi limit teoremi ve normal dağılıma yakınsamalar. Nokta ve aralık tahmini, hipotez testleri

3’ÜNCÜ SINIF

BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU

Kütük Transfer Seviye Tasarımı, Basit Bilgisayar Şekli, Komutlar ve Makinaları, Yol Yapıları, Assembly Programlama.

VERİ TABANI SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Mantıksal Veri Düzeni, Verilerin Varlık-İlişki Modellenmesi, Sıra Düzensel-Ağ ve İlişkisel Modeller, Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri, Normal Formlar ve Veri Tabanı, Tasarımı, Fiziksel Tasarım ve Ulaşım Stratejileri, Güvenlik, Tümleşiklik, Güvenirlik, Bir Sorgulama Dili ve Dosya Güvenliği Olan Basit Bir Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Tasarım ve Gerçekleştirilmesi.

İŞLETİM SİSTEMLERİ

İşletim Sisteminin Tanımı, Görevleri Ve Sınıflandırılmaları, Prosesler, Semaforlar, Monitörler, İş Sıralama Yöntemleri, Görüntü Bellek Yönetimi, Giriş/Çıkış Yönetimi, Dosya ve Disk Yönetimi.

SAYISAL ELEKTRONİK

İkili Sayısal Sistemler, Boole Cebri ve Lojik Kapılar, Boole Fonksiyonlarının Sadeleştirilmesi, Kombinasyonel Lojik, Birleşimsel Devre Tasarımı, Orta Çapta Tümdevreler, Ardışıl Mantık, Yazmaçlar ve Sayaçlar, Bellek Elemanları ve Bellek Sistemleri, Bilgisayar Sistemine Giriş.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Yöneylem Araştırmasına Giriş, Doğrusal Programlama, Karar Kuramı, Oyun Kuramı, Ağ Çözümlemeleri, Ulaştırma Modeli, Atama Modeli.

BİLGİSAYAR AĞLARI

Bilgisayar Ağlarına Giriş, Ağ Yapısı ve Osı Modeli, Fiziksel Katman, Veri Bağlantı Katmanı, Mac Katmanı, Ağ Katmanı, Oturum Katmanı, Sunum Katmanı, Kullanım Katmanı.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Kültür ve Uygarlık, Ilkçağin Toplum Ve Düşünce Yapisi, Türklerde Eski Toplum ve Düşünce Yapisi, Ortaçağin Toplum ve Düşünce Yapisi, Modern Çağda Toplum ve Düşünce Yapisi, Siyasal Yönetimler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Düşünce Yapısı.

(8)

İNGİLİZCE V BAŞLANGIÇ

Orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Order information according to a timeline, write a summary paragraph,relate an historical text to present day issues, summarize research in a report, interpret a poem,write a short article, identify cause and effect, identify emphasized words in speech,use new vocabulary in a guided conversation,interpret a speaker’s attitude and tone of voice, simulate a town meeting,compare and contrast intonation patterns,present research on phobias,identify stress patterns, present research findings on a successful product.

ÖN ORTA

Orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır.Passive Voice,write a paragraph presenting and supporting an opinion,gerunds and infinitives, summarize research in a report,past unreal conditionals,write an outline for a group report,write interview questions,compare and contrast information,infer word meaning from context,paraphrase main ideas, summarize main ideas.

ORTA

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

İLERİ

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

SÜPER

Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

ELEKTRONİK LAB.

Sayısal Lojik Kapılar, Kombinezonal Devreler, Kod Çeviriciler (Decoder), Sayıcılar ve Bölücüler, Flip-Floplar, Kaydediciler (Regıster)), Analog Dijital Çeviriciler (A/D), Sayısal Analog Çeviriciler (D/A)

BİLGİSAYAR AĞLARI

Bilgisayar ağlarına giriş, katmanlı mimariler, topolojiler, uygulama katmanı, taşıma katmanı, ağ katmanı, bağlantı katmanı, fiziksel katman.

(9)

MİKROİŞLEMCİLER VE MİKROBİLGİSAYARLAR

Mikroişlemcilerin Tarihsel Gelişimi, Sayı Sistemleri ve Dönüşüm Kuralları, Mikroişlemci ve Çalışması, Adresleme Yöntemleri, Assembly Komutları, Assembly İleri Programlama, 8086/8088 Mikroişlemcisi Donanım Özellikleri, Bellek Arayüzü, Temel G/Ç Arayüzü, Kesmeler, DMA Kontrollü G/Ç, 80186/80188 ve 80286 Mikroişlemcisi, 80386 ve 80486 Mikroişlemcileri, Pentium Mikroişlemciler.

SAYISAL ANALİZ

Kayan Noktalı Aritmetik, Hesaplama Hataları, Kök Bulma, Sayısal Türev, Sayısal İntegral, Döngü Metodları.

İNTERNET PROGRAMLAMA

İnternetin Tarihsel Gelişimi, Telnet Ile Bağlantı Kurulması, E-Mail Kullanımı Ve Protokolleri, Ftp (File Transfer Protocol), Www(World Wide Web) Ve Html, Dhtml (Dynamic Html), Cgı(Common Gateway Interface), Javascript, Internette Güvenlik, Asp Programlama, İnternet’te Java İle Programlama.

ASKERİ HAREKÂTIN YÖNETİMİ

İstihbarat Temel Bilgileri, Koruyucu Güvenlik, Gizlilik Disiplini ve Sır Saklama, Casusluk ve Casusluğa Karşı Koyma, Bilgi Destek Harbi, Propaganda, Terrörizm ve Terörizmle Mücadele, Lojistiğe Giriş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Teşkilatı, İkmal, Bakım, İstihkam İnşaat Hizmetleri, Ulaştırma, Sağlık, Tc Devletinin Kurumsal Yapısı ve Milli Güç Unsurları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Devlet Kurumları Arasındaki Yeri ve Teşkilatı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Osmanlı Düzeni ve Çöküşü Fransız Devriminin Etkisi, Osmanlı İmparatorluğunu Kurtarma Çabaları, Dış Olaylar, Mütareke Dönemi, Milli Mücadele, Türkiye’nin Dış Politikası Ve Dış İlişkiler, Büyük Taarruz, Saltanatın Kaldırılması.

MALZEME BİLGİSİ

Malzeme Kavramı ve Yapısı, Malzeme Özellikleri, Eriyit Sistemleri, Denge Diyagramları, Atomsal Yayınım (Difüzyon), Demir-Karbon Alaşımları,Isıl İşlemler, Demir Olmayan Metal ve Alaşımlar, Organik Malzemeler, Seramik Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Krozyon.

İNGİLİZCE VI BAŞLANGIÇ

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

ÖN ORTA

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

(10)

ORTA

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

İLERİ

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

SÜPER

Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

MİKROİŞLEMCİLER VE MİKROBİLGİSAYAR LABORATUVARI

Temel Aritmetik Programlar(Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme), Adresleme Yöntemleri, Analog- Digital, Digital-Analog Giriş/Çıkış, Giriş/Çıkış Kontrol Uygulamaları, Kesme Kontrollü Giriş / Çıkış.

(11)

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVA HARP OKULU ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

1’İNCİ SINIF İNGİLİZCE-I

BAŞLANGIÇ

Başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili başlangıç seviyesinde dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Questions with Be, The Sentence,The simple Past of Be, Commas, The Simple Present, The Paragraph, Pronouns and Possessive Adjectives, Writing a personal letter, There is / There are, Describing a place using Spatial Order, The Simple Past, Time Order,Comparative Adjectives, Writing about similarities,making predictions with be going to, Because, Should for Advice,Expressing an opinion,Telephone Talk,Asking for and Giving Definitions and Explanations,Making Suggestions, Expressing Interest in a Conversation, Read for main ideas, summarize a text, summarize an interview, Write a business letter, Write a letter of advice,

ÖN ORTA

Alt orta-orta seviyede dinleme,konuşma,okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır.Present Tense of Be,Telephone talk,The Simple past of Be, Asking for and giving definitions and explanations,time order,writing about similarities,expressing an opinion,read for main ideas,develop topic sentences,write a letter of advice

ORTA

Alt orta-orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Read for main ideas, summarize a text, summarize an interview, Write a business letter, Write a letter of advice, Interview a classmate,role-play,compare and discuss solutions, discuss a shopping list,read for details,read for main ideas,paraphrase main ideas,write a commercial,write topic sentences,compose a short story, modals of ability,superlative adjectives,infinitives of purpose,listen for the main ideas,listen for details.

İLERİ

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Passive Voice, phrasal verbs, advisability and obligation in the past,identify author’s viewpoint,read for details,paraphrase main ideas,restate main ideas,write a cause and effect essay, write interview questions,listen for main ideas,listen for details,interview a news specialist,report survey results to the class,role-play a meeting,construct and perform a dialogue,perform

SÜPER

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low- frequency vocabulary.

MATEMATİK-I

Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Fonksiyonlarda Türev ve Diferansiyel, Türev ve Uygulamaları, İntegral.

(12)

HARİTA

Harita Genel Bilgileri Ve Harita Okuma, Ölçek, Yer Şekilleri Ve Münhani (Düzeçeğri), Eğim (Meyil) ve Kesit (Profil), Yön, Yön Bulma ve Nokta Kestirme Yöntemleri, Harita Referans Sistemleri, Hava Haritalarında Coğrafi Referans Sistemi, Hava Haritalarında Georef Sistemi, Hava Haritalarında Grid Referenas Sistemi, Hava Fotoğrafları Genel Bilgileri, Hava Fotoğraflarının Stereoskopik Özelliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri-GPS, Uzayda Navigasyon

BİLGİSAYARA GİRİŞ

Bilgisayarın tarihçesi, bilgisayar ve bileşenleri hakkında temel kavramlar, Windows işletim sistemi, Microsoft Office Programları (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint) ve internetin temel prensipleri.

İNGİLİZCE-II BAŞLANGIÇ

Alt-orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. read for details,read for main ideas,paraphrase main ideas,write a commercial,write topic sentences,compose a short story, modals of ability,superlative adjectives,infinitives of purpose,listen for the main ideas,listen for details,lead a group discussion,summarize an interview, summarize observations on child discipline.

ÖN ORTA

Alt-orta seviyede dinleme,konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır.Contrast simple present and present progressive,write a commercial,summarize interview in a factual report,write a letter requesting information,write a biography of a comedy star,write a report on research, summarize research findings.

ORTA

Orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Passive Voice, phrasal verbs, advisability and obligation in the past,identify author’s viewpoint,read for details,paraphrase main ideas,restate main ideas,write a cause and effect essay, write interview questions,listen for main ideas,listen for details,interview a news specialist,report survey results to the class,role-play a meeting,construct and perform a dialogue,perform a role play.

İLERİ

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Read for details,identify main ideas,develop an outline,write essay responses,write persuasive statements, write an argumentative letter,definite and indefinite articles,infinitives and gerund,verb tense review, listen for details,explain main ideas,simulate a community meeting,retell a conversation,conduct a debate.

SÜPER

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low- frequency vocabulary.

(13)

FİZİK-I

Fiziğin Konusu, Birimler ve Boyut Analizi, Vektörler, Denge, Tek Boyutta Hareket, Newton'un II.

Hareket kanunu, İki Boyutta Hareket, İş-Güç-Enerji, Impuls Momentum, Dönme Hareketi, Harmonik Hareket, Kütle Çekimi.temel prensipleri.

MATEMATİK-II

Diziler ve Seriler, Fonksiyon Serileri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Katlı İntegraller, Vektörel Analiz, Eğrisel İntegral,

HARP TARİHİ

Harp Tarihine Giriş, Çanakkale Muharebelerinde Hava Harekatı, İstiklal Savaşında Hava Harekatı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, 1967 Arap-İsrail Savaşında Hava Harekatı, 1973 Arap-İsrail Savaşında Hava Harekatı, Vietnam Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Arjantin-İngiltere Falkland Savaşı, Birinci Körfez Harekatı, NATO’nun Kosova Hava Harekatı, Afganistan Savaşında Hava Harekatı, İkinci Körfez Harekatı.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Davranış Bilimlerine Giriş, Öğrenme, Güdülenme, Kişilik, Algılama, Tutumlar, Gruplar, Önderlik, Güç Yönetimi, Çatışma, Karar Verme, Kültür, Sosyal Davranış ve Örgütler

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Mühendis kimdir? Bilgi, Bilim ve Mühendislik Kavramları, Elektroniğin Tarihçesi, Akım, Gerilim ve İşaret Kavramı, Temel Ölçü Aletlerinin Kullanılması, Ölçme Metodolojileri ve Hataları, Sayı Sistemleri, Mantık ve Sayısal Elektronik, İşaretler ve Algılayıcılar, Devre Elemanları, Tasarım ve Gerçekleştirmede Kalite.

2’NCİ SINIF DEVRE TEORİSİ-I

Devre Teorisinin Temel Kavramları: Akım, Gerilim, Güç ve Enerji; Devre Elemanlarının Tanıtımı:

Gerilim ve Akım Kaynakları, Dirençler, Kapasite Elemanı ve Endüktans Elemanı; Direnç Devreleri:

Dirençler ve Ohm Yasası, Direnç Üzerindeki Güç Hesaplamaları, Devre Modelinin Kurulması, Kirchoff Akım ve Gerilim Yasaları, Seri Bağlı Dirençler ve Akım Bölme, Paralel Bağlı Dirençler ve Gerilim Bölme, Ampermetre Devreleri, Voltmetre Devreleri, Ohmmetre Devreleri, Wheatstone Köprüsü, Üçgen-Yıldız Dönüşümü; Devre Analiz Yöntemleri: Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimleri Yöntemi, Kaynak Dönüştürme; Devre Teoremleri: Toplamsallık Teoremi, Thevenin ve Norton Teoremleri, Maksimum Güç Aktarımı; Geçici Durum Analizi; RLC Devrelerinin Analizi;

Sinüzoidal Alternatif Akım (AC) ve Fazör; AC Sürekli Durum Devre Analizi; Alternatif Akımda Güç.

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Birinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümleri ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler.

FİZİK-II

Coulomb Kanunu, Elektrik Alanı, Elektrik Potansiyel, Kapasite ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri-I, Doğru Akım Devreleri-II, Magnetik Alan, Magnetik Alanın Kaynakları, Indüksiyon Elektromotor Kuvveti, Indüktans, Alternatif Akımlar.

(14)

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Programlama Dillerinin Tarihçesi, Programlama Dilinin Mentalitesi, Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri, Donanım ve Yazılım Veri Tipleri, Değişkenler, Giriş (Input) İşlemleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Koşul Komutlarının Kullanımı, Döngüler, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Kullanıcı Tanımlı Veri Tipleri, Prosedürler, Fonksiyonlar, Dosyalar, Rasgele Erişimli Dosyalar.

KİMYA

Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Atomun Bileşimi. Mol Kavramı. Elektromagnetik Işıma.

Bohr Atom Modeli. Atomun Dalga Mekaniği Modeli. Periyodik Sistem. Kimyasal Bağlar. İyonik Bağ.Kovalent Bağ. Gazlar. Basınç. Sıcaklık. İdeal Gaz Denklemi. Gaz Karışımları. Gazların Kinetik Teorisi. Gazların Yayılması: Graham Kanunu. Gazların sıvılaştırılması. Kimyasal Formüller. Kimyasal Denklemler. Kimyasal Tepkime ve Enerji Bağları. Sıvıların Yüzey Gerilimi ve Viskozitesi. Sıvı-Katı Katı-Gaz Faz Değişmeleri. Faz Diyagramları. Çözeltiler. Konsantrasyon.

Çözünme Isıları. Çözeltilerin Koligativ Özellikleri. Elektrolit Çözeltiler. Elektrokimya.

Yükseltgenme-İndirgeme (Redoks) Reaksiyonları. Galvanik Piller. Elektromotor Kuvveti(EMK) ve Elektrot Potansiyelleri. Elektrolikit Piller. Faraday Kanunları. Yakıt Pilleri.

İNGİLİZCE-III BAŞLANGIÇ

Alt-orta/orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta/orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Read for details,read for main ideas,paraphrase main ideas,write a commercial,write topic sentences,compose a short story, modals of - 14 -ğabeylity,superlative adjectives,infinitives of purpose,listen for the main ideas,listen for details,lead a group discussion,summarize an interview, summarize observations on child discipline.

ÖN ORTA

Alt-orta seviyede dinleme,konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır.Contrast simple present and present progressive,write a commercial,summarize interview in a factual report,write a letter requesting information,write a biography of a comedy star,write a report on research, summarize research findings.

ORTA

Orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Identify main ideas and supporting details,restate main ideas,read a time line,relate text to personal values,write sentences using dependent clauses, write a narrative,write a report on research,take notes in outline form,preview a listening,make predictions,listen for details,compose and perform a dialogue,listen for supporting details,restate themes of the unit in a guided conversation, take notes while listening.

İLERİ

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

(15)

SÜPER

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

SOSYOLOJİ

Sosyoloji ve Sosyal Sistem, Sosyolojide Temel Kuramlar, Birey ve Toplum, Toplum ve Kültür, Toplum ve Siyaset, Toplum ve İktisat, Toplumsal Tabakalaşma, Toplum ve Eğitim, Kentleşme ve Göç, Toplumsal Değişme, Küreselleşme ve Toplumlar, Toplumsal Sapma: Suç ve Şiddet

LİNEER CEBİR

Matris Cebiri, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Vektör Uzayları, Lineer Dönüşümler, Özdeğer ve Özvektörler.

ELEKTRONİK

Atomun Yapısı ve Elektriksel İletkenlik, Saf Yarı İletkenler ve Katkılama, PN Birleşimi ve Diyot, Diyot Uygulamaları, Bipolar Jonksiyon Transistörler (BJT) ve Kutuplanması, Alan Etkili Transistörler (FET) ve Kutuplanması, Transistör Küçük İşaret Analizi, Kuvvetlendirici Devreler, Çok Katlı Kuvvetlendiriciler ve Sistem Yaklaşımı, Güç Kuvvetlendiricileri, Kuvvetlendiricilerin Frekans Cevapları.

DEVRE TEORİSİ-II

Graf Teorisi, Devre Elemanları ve Matematiksel Modeli; Dinamik Devrelerde Durum ve Çıkış Denklemleri; Durum Geçiş Matrisi ve Özellikleri; Durum Denklemleri ile Devre Analizi; Laplace Dönüşümü ile Devre Analizi; Dinamik Devrelerin Kararlılığı ve Routh Kriteri; İki Kapılı Devre Parametreleri; Blok Diyagramları, İşaret Akış Diyagramları ve Bode Diyagramları.

ELEKTROMANYETİK ALANLARA GİRİŞ

Vektör Analizi ve Koordinat Sistemleri, Vektör Diferansiyel Operatörler, Statik Elektrik Alan, Elektrik Potansiyel, İletken ve Dielektrik Ortamlarda Elektrostatik Alan, Elektrostatik Enerji, Elektrostatik Sınır Koşulları, Statik Manyetik Alan, Vektör Potansiyel, Manyetik Devreler, Manyetik Enerji, Manyetik Alana İlişkin Sınır Koşulları, Yarı-Statik Alanlar, Zamanla Değişen Alanlar ve Maxwell Denklemleri.

(16)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

Teknik Resmin Temelleri konu başlığı altında; teknik resmin amacı ve temelleri, standartlar, izdüşümler, bilgisayar destekli teknik resim kavramı ve önemi, CAD CAM kavramı konuları işlenmektedir. Basit geometrik çizimler konu başlığı altında; AutoCAD programının ara yüz tanıtımı ve çizim yöntemleri, teknik resmin kuralları, iki boyutlu çizim teknikleri anlatılmaktadır.

Geometrik çizimler konu başlığı altında; AutoCAD çizim komutları, çizim birimi ve alan ayarları, perspektif resimleri verilen cisimlerin iki boyutlu üç görünüşlerinin çizimi anlatılmaktadır. Vida / cıvata ve somun, mil çizimi rondela ve cıvata bağlantıları çizimi, AutoCAD düzenleme komutları anlatılmaktadır. Ölçülendirme çizimler konu başlığı altında; ölçülendirme amaç ve kuralları, AutoCAD ölçülendirme komutları, perspektif resimlerin ölçülendirilmesi anlatılmaktadır. Paralel perspektif resim konu başlığı altında; perspektif çizimin amaçları, AutoCAD perspektif çizim komutları anlatılmaktadır. Kesit çizim konu başlığı altında; kesit çizimin amaçları, tarifi ve sınıflandırılması, kesit kuralları, AutoCAD düzenleme komutları anlatılmaktadır. Kroki resimler konu başlığı altında; kroki resim takımları, ölçekler, serbest el çizme teknikleri anlatılmaktadır. Üç boyutlu çizim oluşturma konu başlığı altında; üç boyut kavramı, katı modelleme, yüzey modelleme, tel kafes modelleme konuları anlatılmaktadır. İSO tolerans sistemi ve geçmeler konu başlığı altında; boyut tolerans tanımlamaları, İSO sisteminde tolerans kaliteleri, şekil ve konum toleranslarının resimlerde gösterilmesi anlatılmaktadır. Dişli çarklar, yataklar, yaylar konu başlığı altında; dişli çark çizimi, yatak modelleme, yay modelleme konuları anlatılmaktadır. Yukarıda bahsedilen konulara ilave olarak; perspektif resmi verilen cisimlerin üç görünüşlerinin çizimi, ölçülendirme, kesit resim, iki veya üç görünüşü bilinen cisimlerin perspektif resimlerinin çizimi, kroki çizim konuları klasik çizim yaptırılarak işlenmektedir.

İNGİLİZCE IV BAŞLANGIÇ

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

ÖN ORTA

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

ORTA

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

İLERİ

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

(17)

SÜPER

Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

MALZEME BİLGİSİ

Malzeme Kavramı ve Yapısı, Malzeme Özellikleri, Eriyit Sistemleri, Denge Diyagramları, Atomsal Yayınım (Difüzyon), Demir-Karbon Alaşımları,Isıl İşlemler, Demir Olmayan Metal ve Alaşımlar, Organik Malzemeler, Seramik Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Krozyon.

TÜRKÇE-I

Dil – Kültür İlişkisi, İletişim ve Dil, Aktif Dinleme ve Not Alma Teknikleri, Okuma, Konuşma, Yazılı Anlatım, Edebiyat Çalışmaları, Türk Dilinin İmlası ve Noktalama İşaretleri, Türkçe’nin Yapısal Özellikleri, Münazara Teknikleri ve Uygulamaları.

3’ÜNCÜ SINIF

OTOMATİK KONTROL

Açık Çevrim ve Kapalı Çevrim Kontrol Sistemlerinin Temel Kavramları ve Örnekleri, Laplace Dönüşümü, Karmaşık Değişkenler, Diferansiyel Denklemler, Matris İşlemleri, Transfer Fonksiyonları, Blok Diyagramları, İşaret Akış Diyagramları, Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi, Geribeslemenin Sistem Cevabına Etkisi, Dinamik Sistem Davranışlarının İncelenmesi, Kararlılık Kavramı ve Kararlılık Analiz Yöntemleri, Routh-Hurwitz Kriteri.

ANALOG İŞARET İŞLEME

Sürekli Zamanlı İşaretlerin Sınıflandırılması, Temel Sürekli Zamanlı İşaretler, Sürekli Zamanlı Sistemlerin Özellikleri ve Sınıflandırılması, Doğrusal Zamanla Değişmez (DZD) Sistemlerin Zaman Bölgesi Analizi, Konvolüsyon İntegrali, Laplace Dönüşümü ve Özellikleri, Sürekli Zamanlı Fourier Serileri, Sürekli Zamanlı Fourier Dönüşümleri, Doğrusal Zamanla Değişmez (DZD) Sistemlerin Frekans Bölgesi Analizi, Analog Filtreler, Modülasyon.

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ

Maxwell Denklemleri, Dalga Kavramı ve Zamana Bağlı Dalga Denklemi, Zamanda Harmonik (Monokromatik) Dalgalar, Fazör Gösterim, Helmholtz Denklemi ve Çözümleri, Monokromatik Düzlemsel Dalgalar, Polarizasyon, Düzlemsel Dalgalara İlişkin Yansıma ve Kırılma Problemleri, Dalga Kılavuzları, Mod ve Kesim Frekansı Kavramları.

SAYISAL ELEKTRONİK

Sayı Sistemleri, Boole Cebri ve Lojik Kapılar, Boole Fonksiyonlarının Sadeleştirilmesi ve Karnaugh Haritası, Maksterm ve Minterm Kavramları, Toplayıcı Devreler, Kombinasyonel Devreler, Kodlayıcılar ve Kod Çözücüler, Çoğullayıcı ve Tekilleyici Tasarımı, Osilatör Tasarımı, Ardışıl Mantık, Kaydediciler ve Sayıcı Tasarımı, Bellek Elemanları ve Bellek Sistemleri, Sayısal Analog Dönüştürücüler (DAC), Analog Sayısal Dönüştürücüler (ADC), Bilgisayar Sistemine Giriş.

(18)

İSTATİSTİK VE OLASILIK

Olasılık Teorisinde Temel Kavramlar, Sayma Teknikleri, Olasılık Kavramı, Bayes Kuralı, Rasgele Değişkenler, Bernoulli ve Binom Olasilik Dağilimi, Poisson Olasilik Dağilimi, Geometrik Olasılık Dağılımı, Hipergeometrik Olasılık Dağılımı, Normal Olasılık Dağılımı, Üssel Olasilik Dağilimi, Merkezi Limit Teoremi, Nokta Tahmini, Aralik Tahmini, Önsav Sinamasi (Hipotez Testi).

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I

Çağdaşlaşma Kavramı, Osmanlı Devletinin Sosyal ve Siyasal Yapısı, Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri, İkinci Meşrutiyet Döneminin Özellikleri, Osmanlı Devletinin Son Dönemindeki Siyasal Olaylar, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye'nin Yeni Yönetim Yapısı, Kurtuluş Savaşından Sonraki Demokratikleşme Faaliyetleri ve Çok Partili Hayata Geçiş, Genel Tekrar, Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi, Devletin Tanımı, Yapısı, Dayandığı Esaslar ve Atatürkçülükte Devletin Yeri ve Önemi, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik,Halkçılık, Devletçilik, Din ve Laiklik, İnkılapçılık, Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Atatürkçülükte Tarih, Dil ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Kadın Hakları, Atatürk ve Gençlik, Atatürk ve İktisat.

EKONOMİ

Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş, Üretici teorisi, Fiyat teorisi, Milli gelir, Para, Dış ödemeler dengesi ve döviz piyasası

İNGİLİZCE-V BAŞLANGIÇ

Orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Order information according to a timeline, write a summary paragraph,relate an historical text to present day issues, summarize research in a report, interpret a poem,write a short article, identify cause and effect, identify emphasized words in speech,use new vocabulary in a guided conversation,interpret a speaker’s attitude and tone of voice, simulate a town meeting,compare and contrast intonation patterns,present research on phobias,identify stress patterns, present research findings on a successful product.

ÖN ORTA

Orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır.Passive Voice,write a paragraph presenting and supporting an opinion,gerunds and infinitives, summarize research in a report,past unreal conditionals,write an outline for a group report,write interview questions,compare and contrast information,infer word meaning from context,paraphrase main ideas, summarize main ideas.

ORTA

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

(19)

İLERİ

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

SÜPER

Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

ANALOG ELEKTRONİK LABORATUVARI

PN Jonksiyon Diyotu Deneyi; Yarım Dalga Doğrultucu Deneyi; Tam Dalga Doğrultucu Deneyi;

Zener Diyot Deneyi; Transistör Karakteristiği Deneyi; Transistörlü Yükselteç Deneyi; Öngerilimin Dengelenmesi Deneyi.

MİKROİŞLEMCİLER

Mikroişlemci ve Mikrokontrolörlerin Gelişimi, Mikrokontrolör Donanım Düzeni, Adres ve Veri Yolları, Giriş Çıkış Birimleri, Bellek Yapısı, Assembly Dilinin Yapısı, Program Geliştirme ve Hata Ayıklama, Zamanlayıcılar ve Sayıcılar, Seri Haberleşme, Kesme Kullanımı, ADC Uygulamaları.

ANALOG HABERLEŞME

Haberleşme Sistemlerinde Temel Kavramlar, Matematiksel Temeller, Modülasyon Türlerinin Karşılaştırılması, Fourier Dönüşümünün Özellikleri, Frekans Spektrumu, Güç Spektrumu, Konvolüsyon İntegrali, Örnekleme, Zaman Bölmeli Çoğullama, Frekans Bölmeli Çoğullama, Darbe Kod Modülasyonu, Bant Genişliği, Bilgi İçeriği, İletim Hızı, Kanal Kapasitesi, Genlik Modülasyonu, Modülatörler ve Demodülatörler, Alıcı ve Vericiler, Frekans ve Faz Modülasyonları, Gürültü Etkisi.

GÜÇ ELEKTRONİĞİ

Güç Elektroniği Kapsamı ve Uygulamaları, Yarıiletken Güç Elemanları, Tek Fazlı ve Üç Fazlı Doğrultucular, AC-AC Faz Kontrol, Tek Fazlı ve Üç Fazlı DC-DC Dönüştürücüler, DC-AC Dönüştürücüler, Yarıiletken Güç Elemanlarında Kayıp Hesapları ve Soğutma, Güç Elektroniğinde Temel Kontrol Düzenleri, Güç Elektroniğinde Temel Koruma Düzenleri.

MİKRODALGA DEVRELERİ

N-Kapılı Devrelerin Tanıtımı, Saçılma ve Z-Parametrelere Dönüşüm, S-Matris Formu ve ABCD Parametreleri, Empedans Uydurma Devreleri, İletim Hatları ve Özellikleri, Kayıplı ve Kayıpsız İletim Hatları ve Sentezi, Mikrodalga Devrelerde Gürültü, Gürültü Kaynakları ve Dinamiği, Gürültü Gücü, Gürültü Faktörü ve Hesabı, Mikrodalga Kuvvetlendiriciler, Aktif İki Kapılı Devreler, Karalılık ve Kararlı Çalışma Bölgesi, Düşük Gürültülü Tasarım, Detektörler ve Karıştırıcılar, Mikrodalga Entegre Devreleri, Mikrodalga Kaynaklar, Mikrodalga Haberleşme Sistemleri.

(20)

SAYISAL İŞARET İŞLEME

Ayrık Zamanlı İşaretlerin Sınıflandırılması, Temel Ayrık Zamanlı İşaretler, Ayrık Zamanlı Sistemlerin Özellikleri ve Sınıflandırılması, Doğrusal Zamanla Değişmez (DZD) Sistemlerin Zaman Bölgesi Analizi, Konvolüsyon Toplamı, Z-Dönüşümü ve Özellikleri, Ayrık Zamanlı Fourier Serileri; Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümleri, Doğrusal Zamanla Değişmez (DZD) Sistemlerin Frekans Bölgesi Analizi, Hızlı Fourier Dönüşümü, Sayısal Filtreler, Modülasyon.

DIGITAL SIGNAL PROCESSING

Classification of Discrete Time Signals, Basic Discrete Time Signals, Classification of Discrete Time Systems and Properties, Time Domain Analysis of Linear Time-Invariant (LTI) Systems, Convolution Sum, Z-Transform and Properties, Discrete Time Fourier Series, Discrete Time Fourier Transform, Frequency Domain Analysis of Linear Time-Invariant (LTI) Systems, Fast Fourier Transform (FFT), Digital Filters, Modulation.

ASKERİ HAREKÂTIN YÖNETİMİ

İstihbarat Temel Bilgileri, Koruyucu Güvenlik, Gizlilik Disiplini ve Sır Saklama, Casusluk ve Casusluğa Karşı Koyma, Bilgi Destek Harbi, Propaganda, Terrörizm ve Terörizmle Mücadele, Lojistiğe Giriş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Teşkilatı, İkmal, Bakım, İstihkam İnşaat Hizmetleri, Ulaştırma, Sağlık, Tc Devletinin Kurumsal Yapısı ve Milli Güç Unsurları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Devlet Kurumları Arasındaki Yeri ve Teşkilatı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Osmanlı Düzeni ve Çöküşü Fransız Devriminin Etkisi, Osmanlı İmparatorluğunu Kurtarma Çabaları, Dış Olaylar, Mütareke Dönemi, Milli Mücadele, Türkiye’nin Dış Politikası Ve Dış İlişkiler, Büyük Taarruz, Saltanatın Kaldırılması.

İNGİLİZCE VI BAŞLANGIÇ

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

ÖN ORTA

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

ORTA

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in high-intermediate level. Language is used with high-intermediate grammar points and low-frequency vocabulary.

(21)

İLERİ

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

SÜPER

Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. İleri seviyede içerik odaklı olarak hazırlanmış ders materyalleri ile eğitim görür. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low-frequency vocabulary.

SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI

TTL Mantık Kapıları Deneyi, Mantıksal İfadelerin Sadeleştirilmesi Deneyi, Kodlayıcı ve Kod Çözücü Devreler Deneyi, Tekilleyici ve Çoğullayıcı Devreler Deneyi, Öncelik Kodlayıcı Devreler Deneyi, Tam Toplayıcı Devreler Deneyi, Üç Durumlu Mantık Devreleri Deneyi, SR Flip-Flop Deneyi, JK Flip-Flop Deneyi, D Flip-Flop Deneyi.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK DEVRE TASARIMI

Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? Bilgisayar Destekli Tasarımın Tarihçesi, Elektronik Tasarım Otomasyonu, Doğrusal Olmayan Devre Elemanları, Parçalı Doğrusal Modeller, Küçük İşaret Modelleri, Yarıiletken Eleman Prensipleri, Diyotlar ve Diyot Devreleri, Regülesiz Güç Kaynakları, Bipolar Jonksiyon Transistörler (BJT), BJT Devrelerinin DC Analizi, Tek Katlı Kuvvetlendiriciler, Çok Katlı Kuvvetlendiriciler, Alan Etkili Transistörler (FET), FET Devrelerinin DC Analizi, Güç Kuvvetlendiricileri, Frekans Karakteristikleri, Farksal Kuvvetlendiriciler, İşlemsel Kuvvetlendiriciler, Güç Elektroniği Elemanları.

KONTROL SİSTEM TEORİSİ

Kontrol Sistemlerinin Zaman Tanım Bölgesi Analizi, İkinci Mertebeden Sistemler, Sürekli Hal Hatası ve Geçici Hal Yanıtı, Frekans Tanım Bölgesi Analizi, Frekans Tanım Bölgesi Çizimleri, Köklerin Yer Eğrisi Tekniği, Bode Analizi.

(22)

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVA HARP OKULU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

1’İNCİ SINIF

İNGİLİZCE-I BAŞLANGIÇ

Başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili başlangıç seviyesinde dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. İçerik:

Questions with Be, The Sentence,The simple Past of Be, Commas, The Simple Present, The Paragraph, Pronouns and Possessive Adjectives, Writing a personal letter, There is / There are, Describing a place using Spatial Order, The Simple Past, Time Order,Comparative Adjectives, Writing about similarities,making predictions with be going to, Because, Should for Advice,Expressing an opinion,Telephone Talk,Asking for and Giving Definitions and Explanations,Making Suggestions, Expressing Interest in a Conversation, Read for main ideas, summarize a text, summarize an interview, Write a business letter, Write a letter of advice,

ÖN ORTA

Alt orta-orta seviyede dinleme,konuşma,okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır.Present Tense of Be,Telephone talk,The Simple past of Be, Asking for and giving definitions and explanations,time order,writing about similarities,expressing an opinion,read for main ideas,develop topic sentences,write a letter of advice

ORTA

Alt orta-orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Read for main ideas, summarize a text, summarize an interview, Write a business letter, Write a letter of advice, Interview a classmate,role-play,compare and discuss solutions, discuss a shopping list,read for details,read for main ideas,paraphrase main ideas,write a commercial,write topic sentences,compose a short story, modals of ability,superlative adjectives,infinitives of purpose,listen for the main ideas,listen for details.

İLERİ

Orta-ileri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Passive Voice, phrasal verbs, advisability and obligation in the past,identify author’s viewpoint,read for details,paraphrase main ideas,restate main ideas,write a cause and effect essay, write interview questions,listen for main ideas,listen for details,interview a news specialist,report survey results to the class,role-play a meeting,construct and perform a dialogue,perform

SÜPER

İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Reading, writing, listening and speaking abilities in advanced level. Language is used with high grammar points and low- frequency vocabulary.

MATEMATİK-I

Kombinetuvar Analizi, Binom Açılımı, Kompleks Sayılar, Reel Fonksiyonlar, Türev Difransiyel, Transandart Fonksiyonlar, Türevin Uygulaması, Belirsiz Şekiller, Diziler-Seriler, Fonksiyonların Seriye Açılımları.

(23)

HARP TARİHİ

Havacılığın Tarihi, Türk Havacılık Tarihinde Önemli Olaylar, Hava Harp Okulu Tarihi, Türk Hava Savunma Sanayi, Türk Silahlı Kuvvetleri Teşkilatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Teşkilatı, Uçuş Araçları, Ulusal ve Uluslararası Havacılık Faaliyetleri, Atmosfer ve Uzay, Dünya ve Türk Havacılık Tarihine Ait Genel Bilgiler.

Harp Tarihine Giriş, Çanakkale Muharebelerinde Hava Harekatı, İstiklal Savaşında Hava Harekatı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, 1967 Arap-İsrail Savaşında Hava Harekatı, 1973 Arap-İsrail Savaşında Hava Harekatı, Vietnam Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Arjantin-İngiltere Falkland Savaşı, Birinci Körfez Harekatı, NATO’nun Kosova Hava Harekatı, Afganistan Savaşında Hava Harekatı, İkinci Körfez Harekatı.

BİLGİSAYARA GİRİŞ

Giriş, Bilgisayarın Tarihçesi, Bilgisayarın Kullanım Alanları, Bilgisayarın Yapısı, Sayılar, Yazılımlar, Windows Yazılımın İncelenmesi, Windows Altında Çalışan Yazılımlar, Exel'in İncelenmesi ve Kullanılması, Power Point, Veritabanlarının İncelenmesi, Bilgisayar Ağlarının İncelenmesi, İnternet Hakkında Bilgi Verilmesi Mevcut sistemin İncelenmesi.

İNGİLİZCE-II BAŞLANGIÇ

Alt-orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. read for details,read for main ideas,paraphrase main ideas,write a commercial,write topic sentences,compose a short story, modals of ability,superlative adjectives,infinitives of purpose,listen for the main ideas,listen for details,lead a group discussion,summarize an interview, summarize observations on child discipline.

ÖN ORTA

Alt-orta seviyede dinleme,konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili alt-orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Contrast simple present and present progressive,write a commercial,summarize interview in a factual report,write a letter requesting information,write a biography of a comedy star,write a report on research, summarize research findings.

ORTA

Orta seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi yüksek kelime bilgisiyle kullanır. Passive Voice, phrasal verbs, advisability and obligation in the past,identify author’s viewpoint,read for details,paraphrase main ideas,restate main ideas,write a cause and effect essay, write interview questions,listen for main ideas,listen for details,interview a news specialist,report survey results to the class,role-play a meeting,construct and perform a dialogue,perform a role play.

İLERİ

Orta-İleri seviyede dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanır. Dili orta-ileri seviyede dil bilgisi kuralları ve bilinirlik seviyesi düşük kelime bilgisiyle kullanır. Read for details, identify main ideas,develop an outline,write essay responses,write persuasive statements, write an argumentative letter,definite and indefinite articles,infinitives and gerund,verb tense review, listen for details,explain main ideas,simulate a community meeting,retell a conversation,conduct a debate.

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

12-CERRAHI HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI: Cerrahi Hemşireliğine Giriş , Asepsi, Antisepsi Ve Sterilizasyon , Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı , Ameliyat Dönemi Hasta Bakımı ,

[r]

Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul

Türk Hava Kuvvetlerinin Lisansüstü Eğitim veren kurumu olan Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü'ne (HUTEN) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için

Bu ders ile öğrencinin ; iç ve cerrahi hastalıklarda bakım konusunda teorik bilgi ve beceri kazanması, daha önce edinmiş olduğu bilgilerle bu derste edindiklerini sentez

İmalat teknolojileri ve genel kavramlar, döküm tekniği, imalat hataları ve çözümleri, talaşsız imalat, talaşlı imalat, kaynak, toz metalurjisi, mikro ve nano

People consider that she is the best singer in Turkey now.. It is considered that she is the best singer in