1. SINIFLAR BÜLTEN 3

40  Download (0)

Full text

(1)

1. SINIFLAR

BÜLTEN 3

(2)
(3)

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

•Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamı bulundu matematik cümlesi olarak yazıldı ve modelle gösterildi.

•Toplama işleminde sıfırın etkisi nedenleriyle açıklandı.

•20’ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazıldı.

•Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplanan bulundu.

•Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediği gösterildi.

•Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözüldü ve kurması sağlandı.

•Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri belirlendi.

ZAMANI ÖLÇME

•Takvim üzerinde günü ve ayı belirtmesi sağlandı.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(4)

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

03

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

•20 içinde geriye birer sayıldı.

•Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamları fark ettirildi.

•20’ye kadar olan iki doğal sayının farkı bulundu, matematik cümlesi olarak yazdırıldı ve modellerle gösterildi

•Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiği fark ettirildi.

•Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkan bulundu.

•Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren problemler çözüldü ve kuruldu.

PARALARIMIZ

•Paralarımız tanıtıldı.

(5)

Matematik dersinde yaptığımız etkinlikler.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

(6)
(7)

KONUŞMA

• Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınması sağlandı.

• Sesine duygu tonu katarak konuşuldu.

• Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşuldu.

• Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

• Kelimeleri doğru telaffuz etmesi sağlandı.

• Konuşmasında olaylar oluş sırasına göre sıralandı.

• Anlatımlarında betimlemeler yapıldı.

• Olaylar oluş sırasına göre anlatıldı.

• Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşması için yönlendirildi.

DİNLEME

• Dinledikleri konulara ilişkin sorular soruldu ve sorulara cevap verildi.

• Dinlediklerindeki hikaye unsurları belirlendi.

• Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriği tahmin edildi.

• Metin takip edilerek dinlendi.

• Duyduğu sesler ayırt edildi.

• Görgü kurallarına uygun dinleme yapıldı.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

06

(8)

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

07

OKUMA

• Okumak için hazırlık yapıldı.

• Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuma yapıldı.

• İşitilebilir bir ses tonuyla okuması için yönlendirildi.

• Metin içi anlam kuruldu.

• Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapıldı.

• Okuduklarında 5N1K sorularına cevap verildi.

• Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kuruldu.

• Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtmesi sağlandı.

• Bildiği şiirleri topluluk önünde okuması sağlandı.

• Yankılayıcı okuma yapıldı.

YAZMA

• Verilen cümle ya da metne bakarak yazı çalışması yapıldı.

• Olaylar, oluş sırasına göre yazıldı.

• Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazıldı.

• Dikte etme çalışmalarına katıldılar.

• Yazısına uygun başlık belirlemesi sağlandı.

• Anlamlı ve kuralı cümleler yazdırıldı.

• Yazılarında noktalama işaretleri doğru ve yerinde kullanıldı.

• Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturuldu.

GÖRSEL OKUMA- GÖRSEL SUNU

• Metin ve görsel ilişkisi sorgulandı.

• Resim ve fotoğrafları yorumlandı.

• Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirildi.

• Duygu, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleştirildi.

(9)

Okul kitap okuma projemiz kapsamında

«Martı» kitabı canlı kitap etkinliği düzenlendi.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(10)
(11)

BENİM EŞSİZ YUVAM

• Ailesindeki bireyleri tanıttı.

• Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımı araştırıldı, dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterildi.

• Aile içinde görevlerini yerine getirirken kimlerden nasıl yardım alacağına karar vermesi sağlandı.

• Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğu kavratıldı.

• Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemlemesi sağlandı.

• Kendisinin ve ailesindekilerin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğu fark ettirildi.

• Çevresindeki insanlara karşı hissettiği duygular fark edildi ve bunlar uygun biçimde ifade edildi.

• Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini özgün bir biçimde ifade eder

• Ailesindeki liderin/liderlerin ailedeki rolü fark ettirildi.

• Günlük zamanının bir bölümünü ailesi ve yakın çevresiyle birlikte eğlenmek için harcaması için yönlendirildi.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(12)

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

11

BENİM EŞSİZ YUVAM

• Ailesi ve yakın çevresi ile ilişki kurmada hangi duyu organlarından yararlandığı açıklandı.

• Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemi belirtildi.

• Paranın değişim aracı olarak işlevi fark ettirildi.

• Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılarak paranın sınırlı bir kaynak olduğunu keşfetmesi sağlandı.

• Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular sorması için yönlendirildi.

• Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda bulunuldu.

• Doğal afetler karşısında yapması gerekenleri belirleyerek ailesiyle birlikte hazırlık yapması için yönlendirildi.

DÜN BUGÜN YARIN

• Geçmiş, şimdi, gelecek zaman dilimlerini ayırt edildi ve uygun yerde kullanıldı.

• Bazı davranışları, önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği fark ettirildi.

• Küçükken sahip olduğu bir oyuncağıyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edilerek bunu arkadaşlarıyla paylaşması sağlandı.

• Eşyaların, satın alındığı ilk hali ile kullanıldıktan sonraki halini karşılaştırarak, eşyaların zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığı incelendi.

• Kısa bir öz geçmiş hazırlayarak kendini tanıtması sağlandı.

• Canlıların hareketleri ve sesleri birbirinden ayırt edilerek, özgün bir biçimde ifade edildi.

• Atatürk’ün çocukluk anıları araştırılarak sınıfta sunuldu.

• Geçmişten günümüze, kılık kıyafette oluşan değişiklikler araştırıldı ve bir kıyafet tasarlandı.

(13)

Hayat Bilgisi

dersindeki sınıf içi etkinliklerimizden örnekler.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(14)
(15)

ŞUBAT 2. Hafta:

İlk dönem öğrenilen kelimelerin tekrarı yapıldı. Objelerin resimleri ile anlamlarını ilişkilendirme çalışmaları yapıldı. ‘The BiscuitMan ’ isimli kitap okundu ve bağlantılı aktiviteler yapıldı. ‘N’ sesi ve o sesle başlayan kelimeler işlendi.

3. Hafta:

‘Evimiz’ ünitesine başlandı. Bu ünitede öğrencilerimiz evin bölümlerini adlandırabilmeyi öğrendiler. Kendi resim kartlarıını hazırlayarak İngilizce yazım çalışmalarına başlamış oldular. ‘The Biscuit Man ’ adlı kitabı okuyarak hem ‘p’

sesi ile ilgili ekstra aktivite yapmış oldular hem de kitabın karakterleri ve konusu ile ilgili aktiviteler yaptılar.

4. Hafta:

‘Evimiz’ konusu çerçevesinde evlerin hangi materyallerden yapılabildiği işlendi. Ünite sonunda bugüne kadar öğrenmiş olduklarını eğlenceli bir şekilde değerlendirme amaçlı ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışması yapıldı. ‘The Biscuit Man’

kitabımız çeşitli etkinlkler ile tekrar edildi.

MART

1. Hafta:

‘Monster Pet’ kitabına ‘r’ sesi tekrar edilerek başlandı. Sınıf içerisinde kendi canavarlarını yapıp, kitabın kelimelerini pekiştirme çalışmaları yapılmıştır. ‘Oyuncaklar’ konusuna giriş yapıldı. Bu konu çerçevesinde oyuncakların isimlerini okuma ve yazmaçalışmaları yapıldı, soru cevap çalışmaları ile konuşma becerileri de desteklendi.

2. Hafta:

‘Oyuncaklar’ konusu öğrencilerin kendi oyuncakçı dükkanlarını oluşturdukları bir sınıf içi proje ile sonlandırıldı. En sevdikleri oyuncaklardan bahsedebilme ve yazabilme üzerine çalışıldı. ‘The Big Bad Monster’ kitabı eşliğinde ‘s’ sesi

verildi. Hikayenindetaylarını hatırlayabilmek amaçlı öğrencilere kendi kuklaları hazırlatıldı.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(16)

3. Hafta:

‘Oyuncaklar konusu çerçevesinde ulaşım araçları öğrenildi. Bununla beraber öğrencilerimize grup çalışması olarak kendi oyuncak dükkanları tasarlatıldı. ‘The Big Bad Monster’ kitabımızla bağlantılı olarak öğrencilerimize drama etkinliği yaptırıldı.

4. Hafta:

‘Orman Hayvanları’ konusuna başlandı. Bununla bağlantılı olarak çeşitli aktiviteler yapıldı. ‘u’ harfinin de üzerinde durularak, öğrencilerimize kendi canavarları çizdirildi, sınıf içi sunumları yaptırıldı.Yazı çalışmalarımızı değerlendirme amaçlı dikte çalışmalarına başlandı.

NİSAN 1. Hafta:

‘Orman’ konusunda vahşi hayvanların isimleri ve yazım şekilleri üzerine çalışmalar yapıldı. Konu üzerine şarkılar öğrenildi. ‘At the zoo’ kitabına başlandı. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar ile ilgili küçük kitapçıklar hazırlatıldı.

Tüm bunlar yapılırken ‘v’ sesi pekiştirildi.

2. Hafta:

‘Orman’ konusunda ilerlenirken, bu kez hayvanların yaşadığı ortamlar üzerine yoğunlaşıldı. ‘Ormanda Kim Yaşar’

projesi adı altında hayvanlar kategorize edildi. ‘At the zoo’ kitabımız ile birlikte, ‘w’ sesi ile ilgili aktiviteler yapıldı.

3. Hafta:

‘Giysiler’ konusuna giriş yapıldı ve giysi çeşitleri öğrenildi. Öğrenciler ile resim kartları yapılarak kelimelerin yazılışları çalışıldı. ‘At the zoo’ kitabı sonlandırıldı ve öğrencilere en sevdikleri hayvanat bahçesinde yaşayan hayvan ile ilgili bir poster çalışması yaptırıldı.Tüm bunlar uygulanırken ‘y’ harfi üzerine yoğunlaşıldı.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

15

(17)

‘Kim Milyoner Olmak İster’

yarışmamız sayesinde hem eğlendik hem

öğrendiklerimizi tekrar ettik.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(18)
(19)

ŞUBAT

2. Hafta:Paint programında, çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturma çalışması yapıldı. Bilgisayarda kayıt işlemi anlatıldı ve eğitsel animasyon oyunları oynandı.

3. Hafta:Paint programında, mevsimler konulu resim çalışması yapıldı. Bilgisayarda oluşturulan resimlerin saklanabileceği, gerektiğinde silinebileceği ve üzerinde değişiklik yapılabileceği konusu anlatıldı.

4. Hafta:Paint programında, mevsimler konulu resim çalışmasına devam edildi ve eğitsel animasyon oyunları oynandı.

MART

1. Hafta: Paint programında, görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri kullanma konusu işlendi. Siyah Beyaz ve Renkli resimkarşılaştırması yapıldı.

2. Hafta: Paint programını kullanarak aileyle gitmek istedikleri tatille ilgili resim çalışması yapıldı.

3. – 4. Hafta: Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak seçme ve kullanma konusu işlendi. Yön tuşları, boşluk tuşu (space bar), değiştirme (shift), geri (back space), sil (delete) ve giriş (enter) tuşları tanıtıldı ve uygulama yapıldı. Kelime işlemci programını kullanarak günler, aylar ve renkler çalışmaları yapıldı.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(20)

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

19

NİSAN

1. Hafta:Kelime işlemci programını kullanarak çiçeklerin adları çalışması yapıldı ve eğitsel animasyon oyunları oynandı.

2. Hafta:Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak seçme ve kullanma konusu işlendi. Kelime işlemci programını kullanarak alış veriş listesi oluşturma çalışması yapıldı.

3. Hafta:Kelimeler arasındaki boşluğun önemini anlama ve boşluk bırakarak yazı yazma konusu işlendi.

Kelime işlemci programını kullanarak öğrencilere boşlukları olmayan kısa bir metin verildi ve gerekli düzenlemenin yapılması sağlandı. Bu çalışmada boşluk tuşu kullandırıldı.

4. Hafta:Bir alt satıra geçerek metin oluşturma konusu işlendi ve kelime işlemci programını kullanarak şiir çalışması yapıldı.

(21)

Dersimizde yapılan

çalışmalardan örnekler.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(22)
(23)

ŞUBAT

2.Hafta: Öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi ve üç boyutu kavraması amacıyla oyun hamuru çalışması yaptırıldı. Öğrencilere kendi kahramanlarını üç boyutlu olarak yapmaları söylendi.

3.Hafta: Üç boyutlu çalışmalara devam edildi. Çeşitli hayvanlar yaptırıldı.

4.Hafta: Hayal gücünü geliştirici çalışma yapıldı ‘’ Deniz de yaşam’’ Öğrencilere deniz in üstünde neler gördükleri soruldu ( kuşlar, tekneler, vs) daha sonra çizmeleri ve pastel boya ile resmi boyamaları söylendi. Boyamasını bitirenler e denizi sulu boya ile boyamaları söylendi.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(24)

MART

1.Hafta : Kolaj Çalışması . Öğrencilere pastel boya ile evler, ağaçlar, insanlar, arabalar,çizip boyamaları söylenir, biten çalışmalar ı makasla keserek getirmeleri istenir. Daha sonra büyük bir kartona kolaj yapılarak yapıştırılır ve asılır.

2.Hafta: Renkli çalışma ‘’Sanatçıları tanıyorum’’ Öğrencilere barkovizyondan sanatçıların eserleri gösterilir, kısaca resim hakkında bilgi verilir ve sanatçının yaptığı bir resim açılır öğrencilere bakarak o resmi yapmaları söylenir.

3.Hafta: Hayal gücünü geliştirici çalışma.’’23 Nisan Çocuk Şenliği’’ Öğrencilere 23 Nisanın önemi ve okulda bu konu ile ilgili nasıl süslemeler yapıldığı anlatılır. Daha sonra pastel boya ile kompozisyonu oluşturup sulu boya ile boyamaları söylenir, biten çalışmalar üzerine yorum yapılır ve sınıfa gösterilir.

4.Hafta: Çalışmalarını bitiremeyen öğrenciler devam eder , yardıma ihtiyacı olanlara yardım edilir.

NİSAN

1. Hafta: Hayal gücünü geliştirici çalışma ‘’Ormanda yaşam’’ Öğrencilere ormanda yaşayan canlılar sorulur .pastel boya ile çizmeleri ve boyamaları havayı sulu boya ile istenir.

2. Hafta: Renkli çalışma ‘’Tarihi yerler resim tamamlama’’ Öğrencilerin defterlerine tarihi yerlerle ilgili resim yapıştırılır devamını kendi isteklerine göre çizip istedikleri boya ile boyamaları istenir.

3. Hafta: Bir önceki derste başlanan resmin bitirilmesi istenir.

4. Hafta: Renkli çalışma ‘‘Anneler günü kartı’’ Öğrencilere renkli kartonlar dağıtılır. Üzerlerine anneleri için istedikleri resmi çizip boyamaları ve renkli elişi kağıtları ile süslemeleri istenir.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

23

(25)

1.Sınıf

Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar Dersinde Yaptığı Çalışmalardan Örnekler

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(26)
(27)

ŞUBAT

2. Hafta:

Ses oyunları yaptı. Porte öğrenildi. Melodika’ya başlandı.

3. Hafta:

Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürdü. Sol anahtarı ve sol notası öğrenildi.

4. Hafta:

Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirdi. La notası öğrenildi.

MART

1. Hafta:

Atatürk’ü anlatan şarkıları ayırt etti. Si notası öğrenildi.

2. Hafta:

Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılımı öğrendi. ‘’ Kardeşim ‘’ Şarkısının notalar yazıldı.

3. Hafta:

Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirdi. ‘’Kardeşim’’ şarkısı melodika ile çalışıldı.

4. Hafta:

Müziklere uygun hızda hareket edildi. Melodika çalışıldı.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(28)

NiSAN

1. Hafta:

Müzik yolu ile Atatürk’ü daha çok sevdi. Çevresindeki müzik etkinliklerine katıldı. Fa notası öğrenildi.

2. Hafta:

Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları söyledi. ‘’ Yağmur Yağıyor’’ Şarkısı çalışıldı.

3. Hafta:

Müzik çalışmalarını sergiledi. Mi notası öğrenildi ‘’ Hayat Paylaşınca Güzlel’’ şarkısı söylendi.

4. Hafta:

Müzik çalışmalarını sergiledi. Nota ve melodika çalışmaları yapıldı. ‘’Macar Dansı’’ öğrenildi.

5. Hafta:

2. YARIYIL TATİLİ

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

27

(29)

Bireysel ve grup olarak söyleme çalışmalarının yanı sıra öğrencilerimizin kendilerini ifade

edebileceği sınıf dinletileri yapıldı. Seviyelerine uygun olarak, müzikallerden uyarlanmış çizgi filmler izlettirildi.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(30)
(31)

ŞUBAT

1. Hafta: Çeşitli mat örnekleri yaptık.

2. Hafta: Açılışta yapılması gerekenleri öğrendik.

3. Hafta: Çoban matı ve korunmasını öğrendik.

MART

1. Hafta: Satranç turnuva kurallarını öğrendik.

2. Hafta: Sınıf içi turnuva 1. turunu oynadık.

3. Hafta: Sınıf içi turnuva 2. turunu oynadık.

4. Hafta: Sınıf içi turnuva 3. turunu oynadık.

NİSAN

1. Hafta: Sınıf içi turnuva 4. turunu oynadık.

2. Hafta: Sınıf içi turnuva 5. turunu oynadık.

3. Hafta: Turnuva oyunlarının değerlendirmesini yaptık.

4. Hafta: Satranç filmleri izledik.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(32)
(33)

ŞUBAT

1.Hafta: YARIYIL TATİL

2.Hafta: Oyun alanı ve ekipmanları öğrencilerle birlikte belirledik ve birden fazla hareketin birleştirilmesine yönelik çalıştık.

3.Hafta: Vücut bölümlerini koordineli kullanması için çalışmalar yaparken güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarının nasıl olması gerektiği konusunda konuştuk.

4.Hafta: Birleştirilmiş hareketlere yönelik oyunlar oynadık.

MART

1.Hafta: Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlıklı ve iyi beslenmenin faydalarını konuştuk. Koşu çalışmaları yaptık. Eğitsel oyunlar oynadık.

2.Hafta: Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken ders öncesi ve sonrası temizlik alışkanlıklarının önemini konuştuk. Temel Jimnastik hareketleri çalıştık.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

(34)

MART

3.Hafta: İki yada daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynadık.

4.Hafta: Farklı şekillerde yürüme ve koşu çalışmaları yaptık. Temel hareket becerilerini geliştirici bireysel ,eşli ve küçük grup ile oynanabilecek oyunlar oynadık.

NİSAN

1.Hafta: Oyun ve fiziki etkinliklerde öğrencilerin kendilerine güven duymaları sağlanarak eğitsel oyunlar oynadık.

2.Hafta: Yüzme etkinliği için gerekli malzemelerin tanıtılıp, havuz kurallarının hatırlatılması ve seviyelerine göre öğrencilerin gruplandırılmasıyla yüzme çalışmalarına başladık.

3.Hafta: Serbest stil yüzme teknikleri çalışıldı.

4.Hafta: Sırtüstü stil yüzme teknikleri çalışıldı.

1 .S INIF LTENİ

şubat mart nisan

33

(35)

Oyun ve Fiziki etkinlik dersinde jimnastik hareketleri ,top alıştırmaları, denge çalışmaları , oyun ve yarışmalar yapıyoruz.

1.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

(36)
(37)

YAZAR ADI: CEM AKAŞ YAYINLAYAN:CAN ÇOCUK

Bumba küçük, zarif, sevimli bir zürafaydı. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Afrika'da yaşıyordu. Yaşadıkları yerin bir yanına orman, diğer yanındaysa yüksek dağlar vardı. Ama dağlar vardı. Ama dağlar çoook uzaktaydı. Bir gün saklambaç oynarken arkasına saklandığı çalıların üstünden ilerideki dağları gördü Bumba. İşte bizim küçük zürafanın maceraları da kendi kendine sorduğu şu soruyla başladı: “Acaba şu dağların arkasında ne var?”

BUMBA DAĞIN ARKASINI MERAK EDİYOR

36

şubat mart nisan

1 .S INIF B Ü LTEN İ

(38)

YAZAR ADI:JACOB GRIMM/ WILHELM GRIMM YAYINLAYAN: İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

İş Kültür Yayınları İlk Okuma Kitaplarım serisi okumayı öğrenme sürecindeki çocuklara yardımcı kitaplar olarak hazırlanmıştır. Uzman eğitimciler

tarafından hazırlanan bu kitaplarda çocukların ilgisini çekecek hikâyeler, resimler, rahat okumaya uygun yazı biçimleri, sonuç çıkarma yetilerini geliştirecek bulmacalar yer alır.

37

şubat mart nisan

1 .S INIF LTENİ

SİHİRLİ KAZAN

(39)

ÇOCUKLARI ANLAMA KILAVUZU

YAZAR: ÖZGÜN KIZILDAĞ YAYINLAYAN: ELMA YAYINEVİ

Her ailenin, öğretmenin, psikolog ve psikolojik danışmanın karşılaşabileceği durumları hayatın içinden, yaşanmış örneklerle sunan Çocukları Anlama Kılavuzu, benzer bir olay başımıza geldiğinde nasıl davranmamız gerektiğini açıklıyor, içinden çıkılamayacak gibi görünen bazı durumlar için işlevsel önerilerde bulunuyor. Çocuğunuzla ilgili kafa karıştıran gözlem ve tespitlerinize içinizi rahatlatacak yaklaşımlarla yanıt verirken, çocuklarımızla birlikte büyüyen bizler için oldukça faydalı bilgiler içeriyor.

38

şubat mart nisan

1 .S INIF LTENİ

(40)

Bülten Sorumlusu

SerapTOMBULOĞLU

Sınıf Öğretmenleri

CannurPEHLİVANOĞLU Müyesser BOZDURGUT FundaDEMİR

Yasemin ERKAYNAK Ezgi KARACA

Nahide ASLAN Çilem DOĞAN

Branş Öğretmenleri

Aysun As ÇETİN(Beden Eğitimi ÖĞT.) Murat AKBULUT(Müzik ÖĞT.)

Gülşen ELİBOL (Görsel Sanatlar ÖĞT.) Burcu DURHAN ( Görsel Sanatlar ÖĞT.) Bülent GÜNER (Satranç ÖĞT.)

M. Oğuz ARGUN (Bilişim Teknolojileri ÖĞT.) Nur ŞENYÜZ (İngilizce ÖĞT.)

Şeyda BAHAROĞLU (İngilizce ÖĞT.) Merve ÜNAL (İngilizce ÖĞT.)

Burcu BAYRAM (İngilizce ÖĞT.) Kütüphane Sorumlusu

Sezi ARI

Figure

Updating...

References

Related subjects :