• Sonuç bulunamadı

Kuyumculukta Kullanılan Kimyasallar (Temel Kavramlar – Asitlerden; Nitrik Asit, Sülfürik Asit Ve Hidroflorik Asit Hakkında)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kuyumculukta Kullanılan Kimyasallar (Temel Kavramlar – Asitlerden; Nitrik Asit, Sülfürik Asit Ve Hidroflorik Asit Hakkında)"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kuyumculukta Kullanılan Kimyasallar (Temel

Kavramlar – Asitlerden; Nitrik Asit, Sülfürik Asit

(2)

Nitrik Asit

Kimyasal Formülü HNO3, Görünüm Renksiz, sarımtırak sıvı, Saflık(%) 55

Yoğunluk (Kg/Litre) 1.32, Parlama Noktası, °C Yanıcı değil, Kaynama Noktası, °C 103,4

Güvenlik Formu .

Nitrik asit, halk dilinde kezzap olarak bilinir. Nitrik asit kararsız bir bileşik olup, oda sıcaklığında yavaşça azot oksitlerine bozunur.

Nitrik asit, temizlik sektöründe kireç sökücülerin içine bir miktar konularak kullanılır. Nitrik asit, naylon, plastik ve poliüretanında olduğu plastiklerin üretiminde kullanılmaktadır. Nitrik asit, amonyum nitrat üretiminde kullanılmasının yanı sıra metal sanayinde

kullanılmaktadır.

Sülfürik Asit

Saf haldeki sülfürik asit renksiz, yağ akışkanlığında ve yüksek yoğunlukta bir asittir. Su ile karıştırıldığında kendi kendine ısınır. Isınırken kararan gümüşün ağartılmasında ve gümüşün rengini almasında kullanılır. Halk arasında zaç ayağı olarak bilinir.

Sülfürik(VI) asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayyan tarafından verilen ismiyle[2] Yenime uğratıcı, renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Bu yöntemlerde kükürt dioksit çeşitli katalizörler eşliğinde oksijenle yükseltgenerek kükürt triokside dönüştürülür ardından kükürt trioksit suyla tepkimeye sokularak sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında "akü asidi" diye bilinir. Elektriği iletir. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkar. Piyasada satılan sülfürik asitler çoğunlukla yüzde 78,93 ya da 98'liktir.

(3)

Kullanım alanları

Sülfürik asit renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Konsantre sülfürik asit, kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir. Özelliklerinden biri de, suya yakın bir madde olmasıdır. Konsantre sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve ısıveren (ekzotermik) bir tepkime oluşturur. Bu özelliğinden dolayı, temas edildiğinde cilde büyük zararlar verebilir. Yine aynı sebepten dolayı, sülfürik asiti seyreltme işlemi çok dikkatli yapılmalıdır. 1 mol sülfürik asit bol miktarda suya eklendiğinde, yaklaşık 880 kJ ısı açığa çıkar. Konsantre sülfürik asitin içine su eklemek çok tehlikelidir. Çünkü su, yüksek ekzotermik tepkimeden dolayı asitin üstünde kabarcıklar oluşturarak, çok ani bir şekilde kaynar. H2SO4 kimya endüstrisinde en çok üretilen ve kullanılan maddelerden biridir. Tarım endüstrisinde büyük miktarlarda asit, kalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 gibi çözünmeyen fosfat kayalarından, çözünebilir kalsiyum dihidrojen fosfat elde etmek için kullanılır. Sülfürik asit üretiminde kullanılan endüstriyel metodun adı “değme işlemi” dir. İlk adımda, sülfür ve sülfitlerin yanmasıyla kükürt dioksit oluşturulur.

Hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isimdir. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.

Cam eritme kabiliyeti, 17. Yüz yıldan beri, Carl Wilhelm Scheele' nin 1771'de çok miktarda hazırlamasından önce bilinmektedir. Cama karşı yüksek reaktivitesi ve birçok metale orta derecede tepki vermesi nedeniyle, hidroflorik asit genellikle plastik kaplarda saklanır.

Kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebilir. Susuz hidrojen florür ve hidroflorik asit ile yalnız çeker ocak içinde çalışılmalı, eldiven, ayrıca koruyucu gözlük veya yüz maskesi takılmalıdır.

Kullanım alanları arasında; alüminyum ve uranyum'un saflaştırılması, çamaşır ürünlerinde pas uzaklaştırılması, yağ endüstrisinde katalizör gibi konular da bulunmaktadır.

(4)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

GÜMÜŞÇÜLÜK İŞLETMELERİNDE MALİYETLERİN OLUŞUMU VE BİR UYGULAMA

Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Güllü YURTSEVEN Çanakkale – 2010 https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BClf%C3%BCrik_asit https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hidroflorik-asit-nedir-41012915 https://www.mikroteknik.com.tr/nitrik-asit-s149.html

(5)

Referanslar

Benzer Belgeler

Üretilen bir ton alumina veya 0,5 ton aluminyum metaline karşılık yaklaşık olarak bir ton kırmızı çamur (kuru baza göre) meydana gelir. Başka bir deyişle de Bayer

Mekanik aktivasyon işlemi minerallarin ve cevherlerin reaksiyona girme kabiliyetlerinde artışa neden olmaktadır.Bu artışın temel nedeni kristal yapısında meydana

Bu çalışmada bazı 1,4-Dihidropiridin türevlerinin yeni bir katı asit katalizörü olan ASA yardımıyla sentezi için yeni bir yöntem geliştirildi.. Reaksiyon sonucu

Çimento yerine % 40, % 50, % 60 ve % 70’e kadar uçucu kül ikame edilerek hazırlanan; beton numunelerinin basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı, elastisite

Bir endüstri kenti olan Karabük’te, Karabük Demir Çelik Fabrikası memurları için üretilen Çamkent yapı kooperatifi bu bağlamda üretilmiştir.. Çamkent yapı kooperatifi,

Tıbbi hatalar üzerine yapılan farklı alanların 2018 yılı çalışmaları incelendiğinde klinisyenler, güvenlik uzmanları, sağlık politika yapıcıları,

2.Homofermentatif laktik asit bakterileri ile laktik asit, 3.Heterofermentatif laktik asit bakterileri ile laktik asit, asetik asit, diğer organik asitler, etil alkol,

Organik bileşikler elde etmek: PVC maddesi için üretilen Vinil klorit gibi organik madde üretiminde hidroklorik asit kullanılmaktadır.. Bu alanda aktif karbon,