GÜNDEMİLK GÜN

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Odamızın 23. Olağan (Seçimli) Genel Kurulu, aşağıdaki gündem doğrultusunda, 21 -22 Mayıs 2016 tarihlerinde saat 11:00’ de, Kurtuluş Caddesi No: 114 Şişli – İSTANBUL adresindeki

Oda Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 – 29 Mayıs 2016 tarihlerinde, saat 11:00’ de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ nda yapılacaktır.

Genel Kurula katılmanızı rica ederim.

Saygılarımla Yahya Arıkan İSMMMO Başkanı

GÜNDEM

İLK GÜN 1- Açılış,

2- Başkanlık Divanı’nın Seçilmesi ve Divan’a Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,

4- Multivizyon Gösterimi,

5- Seçime Katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu ile Birlik Delegesi Adaylarının Divan’a Bildirilmesi Süresinin Başlatılma- sı,

6- Yönetim Kurulu Adına Oda Başkanının Konuşması, 7- Konukların Tanıtılması ve Konuşmaları,

8- Divan’a Bildirilen Seçime Katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Adaylarının ve Birlik Delegelerinin Listelerin Okunma- sı, Oy Pusulasındaki Yerlerinin Tespiti,

9- Seçimde Kullanılacak Oy Pusulalarının Şekli Konusunun Görüşülmesi ve Belirlenmesi,

10- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi, 11- Yönetim ve Denetleme Kurullarının Ayrı Ayrı Aklanması,

12- Mesleki Çalışmalar, Mesleki Gelişmeler, Mesleğin Gelişimi, Oda Çalışmaları Ve Benzeri Konularda Önergelerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

13- Tahsili İmkansız Hale Gelen Üye Borçları İle Vefat Eden, Hasta, Engelli vb. Üyelerin Borçlarının Görüşülerek Karara Bağlanması, 14- Oda Yönetim Kurulu’na Taşınmaz Alım/Satım Yetkisinin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması,

15- Yeni Çalışma Dönemi Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, 16- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

2. GÜN

1- Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu Üyelerinin ve Birlik Delegelerinin Seçimi.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Birinci Gün : 28 Mayıs 2016 Cumartesi İkinci Gün Seçimli: 29 Mayıs 2016 Pazar Yer: Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Yer : Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Saat: 11:00 Saat : 09:00 – 17:00

• Aidat borcu oy kullanmaya engel değildir. • T.C. Numaralı Nüfus Cüzdanınızı veya T.C. numaralı ehliyetinizi getirmeyi unutmayınız

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :