PASÖR KAÇIRMA

126  Download (0)

Tam metin

(1)
(2)

PASÖR KAÇIRMA

TANIM: Pasör arka oyuncu iken daha

fazla oyuncu ile hücum

(3)

İki türlü pasör kaçırma şekli vardır

1. AÇIK PASÖR KAÇIRMA

(4)

PASÖR KAÇIRIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 Pozisyon hatalarına dikkat edilmelidir.  Pasör kaçacağı yere en yakın noktada

yer almalıdır.

 Önündeki oyuncunun sağından

kaçmalıdır.

 Önündeki hücum oyuncusunun görevini

(5)

PASÖR KAÇIRMA

ORGANİZASYONLARI

1 NUMARADAN PASÖR KAÇIRMA

(6)

PASÖR KAÇIRMA

ORGANİZASYONLARI

6 NUMARADAN PASÖR KAÇIRMA

(7)

PASÖR KAÇIRMA

ORGANİZASYONLARI

5 NUMARADAN PASÖR KAÇIRMA

(8)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :