[Abdülkadir Karahan tarafından Asaf Tugay'a gönderilen mektup]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İstanbul, 1 Nisan 1^65

Çok sayın 3a.y Asaf TUGAY; Ayaznaşa, Riza Bey Sok. No.3 T-G-P H M E h.

Muhterem Beyefendi;

Sizinle tanışmanı ve sonradan da -eskiden sadece adını duy­ muş bulunduğum - " Saray Dedikoduları ile " İbret "'i göndermek gibi bir dostluk nişanenize lâyık görülmem,beni gerçeKten mütehassis etti. Çok teşekkür ederim.

Devleti Tarihi" gibi hacimli ve mühim bir eseri bugünkü dille hülâsa etmekle uğraştığım için - emin olunuz- kardeşlerime bile mektup yaz­ maya vakit bulamıyorum. Günde bazan on saatimi alıyor.Çünkü meselâ beş sayfayı bazan tek sayfa halinde özetliyorum. Bu sebepledir ki: ne size vaktinde teşekkür edebildim.Ne de., bu kadar canlı ve çekici iki kitabı sonuna kadar okuyabildim.Amma baktığım kadarı dahi bana bir fikir vermeye yetti.

Saray Dedikoduları ,k±sît3f bir az dağınık fakat sonderecede ilgi çekici bir eser.Ama bu dağınıklık sizin kusurunuz değil,mevzuun icabıdır. İbret'in -maalesef - ilk cildinden mahrum kalıyorum.Yolla­ dığınız ikinci cilt te benim için bir hazine değerindedir.

faydalanacağım.

Şimdilik yeniden teşekkürler ve saygılar sunarım

Bir aydanberidir: Milliyet Gazetesinde Hammer'in "OsmanlI

İleride,fırsatlat çıktıkça - yazacağım yazılarda sizden

efendim.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :