• Sonuç bulunamadı

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı (3)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı (3)"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

https://yazilidayim.net/

Adı ve Soyadı : ……….. Sınıf: …… Sınıf No : ……….. ALDIĞI PUAN Sınav Tarihi :

https://yazilidayim.net/

Sınav Saati : ………..

Sınav Süresi : 40 Dakika Sınıflar : 9

Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM

Not Bar. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

PUAN

Sınav Komisyonu toplanarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 45. maddesi gereğince yapılacak olan Ortak Sınav için aşağıdaki soruların sorulmasına karar vermiştir.

Ercan ÇELİK Ali ŞAHİN Selim DERVİŞOĞLU Ders Öğretmeni Ders Öğretmeni Okul Müdürü

SORULAR

1- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

Coğrafya’nın bölümlerinden biri olan ……… su küreyi inceler

.

İzohips eğrilerinin birbirlerine yaklaştıkları yerlerde ………. artar

.

Renklendirme yönteminde 2000 m.’nin üzerindeki yerler ……….. renkle gösterilir.

Paralel dairelerinin çapı(çevre uzunluğu) kutuplardan ekvatora gidildikçe ………

Haritalar düzleme aktarılırken bozulma ve hataların olmasının temel nedeni ……….. 2- Aşağıdaki ifadelerin doğru (D) yada yanlış (Y) olduğunu işaretleyerek gösteriniz.

- Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. ( ) - İki meridyen arası zaman farkı her yerde 4 dakikadır. ( )

- İki paralel arası mesafe ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. ( ) - Coğrafyanın alt dallarından olan jeomorfoloji iklim bilimidir. ( )

- Yer şekillerini haritalarda gösterme yöntemlerinin en yaygın olanı izohips yöntemidir. ( )

3- Başlıca projeksiyon (izdüşüm) yöntemleri nelerdir? Türkiye’nin en az hatayla çizileceği projeksiyon tipini yazınız.

4- 1/ 4.000.000 ölçekli bir haritada Ankara Bursa arası 6cm olarak gösterilmiştir. Buna göre bu iki kent arası gerçekte kaç km’dir?

5- 350 D boylamında yerel saat 18.15 iken 550 D boylamında yerel saat kaç olur?

(2)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

7- Coğrafyanın alt dallarından yer şekilleri bilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limnoloji B) Pedoloji C) Jeomorfoloji

D) Zooloji E) Litoloji

8- Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?

A) Deniz B) Ağaç C) Bulut

D) Mağara E) Baraj

https://yazilidayim.net/

9- Haritalarda yer şekillerinin üç boyutlu ve gerçeğe en yakın gösterildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzohips B) Kabartma C) Tarama D) Gölgelendirme E) Renklendirme

10- Aşağıdaki çizgi ölçeğin uzunluğu 5 cm’dir.

km

Buna göre bu çizik ölçeğin kesir ölçek olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/1200000 B) 1/300000 C) 1/1500000 D) 1/3000000 E) 1/500000

Referanslar

Benzer Belgeler

Weber için Doğu despotizmini besleyen en temel kaynak olan dini ögeler, Mardin için güçlü bir toplumsal yapı olarak patrimonyalizmin Osmanlı Devleti örneğinde

Türkiye Atıf Dizini 2014-Ulusal Katkı Değeri Ortalamasının 0,1 olduğunu göz önüne alarak katkılarınız için siz değerli yazar ve okurlarımıza teşekkürlerimizi

maternal education level affected children’s ability to perceive their weight status accurately; children whose mothers’ education level was high school or higher perceived

Editöre sunum sayfasında; yazar katkıları, yazarların adresi, teşekkür bilgileri, iletişim yazarı ve ayrıca çalışmanın daha önce kongrelerde sunulup

Kontrol grubuna göre deney gruplarının, özellikle zeytinyağı grubunun en az oranda meme başı çatlağı yaşaması ve bu sorunun anne sütü grubunda diğer

Kadının ve eşinin, yetiştikleri ailede, aile içi şiddet olması ile kendi ailelerinde cinsel şiddet olması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur

Öncelikle kültür kavramı ve farklı anlamları açıklanacak, her bir farklı kullanımın farklı bir kültür analizi yapmaya yol açtığı kısaca belirtilecek, daha sonra

By using the European Social Survey Round 2 (2004), this paper examines the relationship between different dimensions of trust (vertical and horizontal) and political